Agamaku Kesaksianku

Rahasia Jalan Lurus

Posted on: Agustus 26, 2007

{ ** Ini adalah sharing ketiga yang diambil dari komentar pembaca. Sharing ini diambil dari komentar Sdr. Malaysian yang aslinya dapat dilihat di: #139. Terima kasih atas sharing dari Sdr. Malaysian. GBU. ** }

Assalaamua’laikum wa rahmatulaahi wa barakaatuh

Bismillahi Rahmanir Rahim

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Seratus empat orang lelaki, wanita dan kanak-kanak pada 19hb Disember 1997 telah bertolak dari Jakarta menuju ke Singapura dengan pesawat Boeing 737 nombor penerbangan MI185. Pasti tidak ada seorangpun diantara para penumpang pesawat itu yang menduga bahawa meraka akan menghadapi maut tidak lama setelah mereka bertolak dari Jakarta. Malangnya, pesawat tersebut nahas dan jatuh berkeping-keping di Palembang, dekat Sungai Musi dan semua orang penumpang telah terkorban nyawa.

Diseluruh dunia ini tidak terhitung betapa banyaknya orang yang mati dalam berbagai malapetaka seperti itu; bencana alam yang datang dengan tiba-tiba seperti gempa bumi, angin taufan, kapal tenggelam, kecelakaan laulintas dan lain-lain lagi. Setiap hari, ada orang yang meninggal bahkan pada waktu anda membaca tulisan ini ada orang yang sedang menghadapi maut. Ramai orang yang berusaha untuk hidup lebih lama melalui senaman, berhenti merokok, makan vitamin-vitamin dan sebagainya.

Namun kita tidak dapat menyangkal kenyataan. Pada suatu hari kita akan meninggal dunia juga, dan apa sahaja yang kita lakukan tidak dapat menghalang ketibaan masa itu. Ada yang berkecenderungan bahawa kita tidak akan mati apalagi jika segalanya berjalan dengan baik, jika tidak ada kekurangan, jika ekonomi melambung, suasana aman damai, dan kita cukup makan. Kematian terlalu mudahnya dilupakan.

Yang sebenarnya ialah kematian adalah sesuatu hakikat yang tidak dapat dielakkan oleh sesiapapun di dunia ini. Ramai juga yang berpendapat bahawa kematian adalah persoalan orang-orang yang sudah tua sahaja, tetapi sebenarnya, kematian itu tidak memandang umur. Sepastinya matahari terbenam setiap hari, kematian pasti akan tiba, sama ada orang yang berkuasa, berpangkat, pandai kaya atau miskin. Kematian itu menjadikan mereka yang berpangkat tinggi setanding dengan yang miskin atau berpangkat rendah.

Manusia ditetapkan mati hanya sekali sahaja dan setelah itu akan dihakimi. Anda diminta untuk bersiap sedia dan berwaspada akan datangnya saat kematian dan selepas itu bersiap pula untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah anda melakukan sewaktu didunia ini kepada HAKIM AGUNG. Dialah yang berkuasa untuk memasukkan anda ke SYURGA atau mencampakkan anda ke Neraka Jahanam.

DUNIA INI SEMENTARA SAHAJA !

Apakah maknanya kehidupan ini?

Kehidupan ini sama seperti asap yang sebentar sahaja kelihatan lalu lenyap. Sesungguhnya manusia seperti nafas sahaja, dan semuanya sia-sia.

Ramai yang berharap hanya untuk kehidupan di dunia ini. Setiap hari mereka hanyalah sibuk dengan urusan-urusan dunia ini; sibuk mencari duit, sibuk bekerja, sibuk dengan kesukaan. Mereka melupakan diri bahawa saat akan tiba apabila segalanya berakhir dan kita kembali kepada KHALIQ kita. Kehidupan juga penuh dengan penderitaan dan air mata. Kita mengalami jauh lebih banyak penderitaan di dunia ini dipertimbangkan dengan kesenangan dan keseronokan yang kita memperolehi.

Syaitan mengajukan supaya menikmatilah kesenangan-kesenangan dunia dengan puas-puas dan buatlah dosa kemudian jadilah penghuni neraka untuk selama-lamanya. Walau bagaimanapun Allah memberi petunjuk, ajaran dan jalan untuk mengendalikan diri kerana kehidupan yang sebenarnya bukanlah di dunia yang sementara ini tetapi di SYURGA yang kekal. Jadi berwaspadalah supaya jangan menghanyutkan diri dalam dosa dan kesenangan-kesenangan dunia yang sementara sahaja tetapi ikutilah ajaran dan Jalan Allah agar anda hidup selamanya dalam rahmatNya.

Di akhirat ada dua tempat tujuan bagi roh manusia iaitu Syurga dan Neraka. Seketika roh manusia ditentu masuk ke salah satu tempat itu, maka orang itu akan kekal di situ. Manakah yang anda pilih?

SYURGA

Inilah tempat bersara yang paing indah dimana taman-taman yang teduh dapat dinikmati dan ada kesabaran, kehormatan dan salam. Disini mereka yang disucikan dari dosa akan hidup bersenangan sambil memuji Allah yang menghapuskan dukacita mereka untuk selama-lamanya.

Fikiran kita tidak mampu membayangkan bagaimana indahnya syurga itu. Orang yang menuruti ajaran Allah dan mengikuti jalan yang ditunjukkanNya akan berada di tempat ini.

  • Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga kerana Dia suci. (Maryam, 19:19)
  • Bahkan Dia terkemuka di dunia dan di akhirat … (Al Imran, 3:45)

NERAKA

Inilah tempat seksaan yang mengerikan dan tempat kesedihan serta kesengsaraan, dimana pakaian, selimut dan tempat tidur dibuat api. Di atas kepala dan di bawah kaki, api berlapis-lapisan. Dimana-manapun penuh api, asap hitam, dan kegelapan. Mata menjadi buta, telinga menjadi tuli dan mulut menjadi bisu. Mereka yang berada disini mengalami penderitaan yang tidah berhenti. Mereka tidak mati dan tidaklah hidup juga, tetapi mengalami seksaan tanpa kesudahan.

Sejak manusia pertama, Nabi Adam dan Hawa, menuruti kata-kata godaan Syaitan, mereka telah disentuh Syaitan dan memiliki dosa, maka semua manusia sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Oleh itu, mereka akan dihukum dengan hukuman neraka.

“Dan tidak seorang diantara kamu, melainkan mendatanginya (masuk neraka) dan ini bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang sudah dipastikan…”
(Maryam, 19:71)

JALAN KE SYURGA

Agama dengan syariat-syariatnya harus ditaati dan dilaksanakan sepanjang umur hidup manusia. Manusia juga diharuskan untuk selalunya bermurah hati. Hanya apabila manusia dapat menjalankan segala hal-hal tersebut dengan penuh maka manusia dapat mencapai Syurga. Mungkinkah kita hidup kehidupan kita dengan sempurna?

Berapa tekunkah kita sepatutnya menjalankan syariat-syariat agama ataupun berapa banyakkah kita berkemurahan hati agar dapat masuk ke Syurga? Kami semua telha berdosa; bahkan perbuatan kami yang terbaik pun kotor dan najis. Kerana dosa kami, kami akan lenyap seperti daun layu diterbangkan angin.

Adakah tolok ukur yang pasti apabila menjalankan hal-hal tersebut agar kita dapat masuk Syurga? Tidak ada!

Oleh kerana manusia tidak akan past agar dapat masuk ke Syurga maka banyak orang tinggal keragu-raguan, dengan kebimbangan dan kegelisahan. Sepanjang zaman orang selalu berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang harus diikuti manusia agar dapat mencapai Syurga.

Kita semua seperti domba yang sesat, masing-masing mengikut jalan sendiri. Tetapi Allah menjatuhkan hukuman kepadanya, hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita.

“Indinash shiraathal mustaqiim”
Tunjukilah kami jalan yang lurus …
(Al Fatihah, 1:6)

“Yaa ayyuhai ladziina aamanut taqullaaha wabtaghuu ilaihi wasiilata …”
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya…
(Al Maidah, 5:35)

Sudahkah anda menemui jalan itu? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang

Oleh kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang maka Allah di dalam Al Quran telah menunjukkan jalan dan petunjuk-petunjuk yang diberi jelas patut diikuti agar manusia dapat mencapai Syurga. Marilah kita renungkan Al Quran dan Hadis seperti yang tersebut dibawah ini.

Petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadis agar manusia dapat mencapai Syurga

1. Isa AS ialah jalan yang lurus yang patut diikuti

“Wa innahu la’ilmu lis saa’ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi’unni haadzaa shiraathum mustaqiim…”

Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …
(Az Zukhruf, 43:61)

2. Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati

“Wa lammaa jaa-a ‘Isa bil bayyinaati qaala qad ji’tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba’dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii’u…”

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu…
(Az Zukhruf, 43:63)

3. Isa AS mengatakan perkataan yang benar

“Dzaalika ‘isabnu Maryama qaulal haqqil ladzil fiihi yamtaruum…”

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaranNya…
(Maryam, 19:34)

4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya

“Inamal Masihu ‘isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …”

Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…
(An Nisa, 4:171)

5. Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya

“Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…”

Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya
(Hadis Anas bin Malik hal.72)

6. Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna

“… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya.”

…Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…

(Maryam, 19:17)

7. Isa AS adalah satu-satunya Imam MAHDI

“Laa mahdia illa isabnu Maryama…”

Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam…
(Hadis Ibnu Majah)

8. Isa AS dilahirkan bukan dari bapa Insani, tetapi dari Roh Allah

“Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja’alnaahaa wabnahaa ayatal lil ‘aalamiin”

Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.

(Al Anbiyaa, 21:91)

9. Isa AS lahir, mati dan dihidupkan kembali

“Wa salaamu ‘alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub’atsu hayaa.”

Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali.”

(Maryam, 19:33)

10. Isa AS mati, diangkat dan pengikutNya dipilih atas orang kafir

“Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafiika, wa raafi’uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa’ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati.”

Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu depadaKu, dan akan menyucikan Engkau dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutiMu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat.”
(Al Imran, 3:55)

11. Isa AS menyembuhkan orang buta sejak lahir

“Wa ubriul akmaha, wal abrasha, wa uhyil mautaa bi idznillah.”

Dan Aku menyembuhkan orang bita sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku sanggup menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.
(Al Imran, 3:49)

12. Isa As menghidupkan orang mati

“… wa idz tuhuriijul mautaa biidzni…”

… dan diwaktu Kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan izin Ku…
(Al-Maidah, 5:110)

13. Isa AS diberi mujizat dan Roh Kudus

“Wa aatainaa ‘isabna Maryam bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuhil qudusi.”

Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mujizat serta Kami perkuat Dia dengan Roh Kudus.
(Al Baqarah, 2:253)

14. Kafirlah orang yang menolak Isa AS

“Wa bi kufrihim wa qaulihim ‘alaa Maryama buhtaanan ‘azhiimaa.”
Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).
(An Nisa, 4:156)

15. Isa AS akan diimani oleh semua ahli kitab

“Wa im min ahlil kitaabi illa la yu’minanna bihi qabla mauthihiiwa yaumal qiyaamati yakunnu ‘alaihim syahiidaa.”

Dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matiNya, dan pada hari kiamat. Dia menjadi Saksi terhadap mereka.
(An Nisa, 4:159)

16. Tidak menurut Taurat dan Injil, maka tidak dipandang beragama

“Qui yaa ahlal kitaabi lastum ‘alaa syai-in hattaa tukimut tauraata wal injiila wa maa unzila ilaikum mir rabbkum”

Katakanlah: “Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran ajaran Taurat, Injil dan apa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
(Al Maidah, 5:68)

17. Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat

“Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu ‘isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin.”
Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.
(Al Imran, 3:45)

Hazrat Isa AS yang paling berkuasa dan terkemuka di dunia dan di akhirat. Hasrat Isa AS adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Pengikut-pengikut Hazrat Isa AS dipilih atas orang-orang kafir. Jadi ikutlah Hazrat Isa AS pasti anda akan masuk ke Syurga. Begitu penting Hazrat Isa AS sehingga di dalam Al Quran nama Hazrat Isa AS disebut sebanyak 97 kali.

Jika Yang Berhormat Perdana Menteri menjemput anda ke Istana Negara, sudah pasti anda percaya bahawa anda akan diberi masuk ke istana. Ini kerana Yang Berhormat Perdana Menteri adalah yang paling berkuasa di negara dan berhak bertindak begitu.

Jika jemputan ke Istana ditanda tangan seorang yang berpangkat rendah sahaja, tentu anda akan meragui kebenaran jemputan itu. Jangan-jangan menuju ke Istana hanya dilarang masuk apabila tiba disana. Sedemikian, Hazrat Isa AS diberi hak memerintah atas Syurga. Oleh kerana itu, sudah pasti bahawa kepercayaan akan jemputan Hazrat Isa AS tidak akan diragui lagi. Percayalah akan jemputan Hazrat Isa AS dan anda pasti memasuki Syurga.

TEMAN YANG MAHA TINGGI

Doa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat:

Ya Allah! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah saya dengan Teman Yang Maha Tinggi …
(Hadis Shahih Bukhari 1573)

Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan:

“Teman Yang Maha Tinggi”

Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.

(Hadits Shahih Bukhari 1574)

Siapakah “Teman Yang Maha Tinggi” itu?

Menurut catatan para Hadis Sahih Bukhari, ialah “Malaikat dan Nabi-nabi”. Malaikat tidak disebut yang Maha Tinggi, jadi “teman” beliau bukan malaikat tetapi seorang nabi. Lalu siapakah diantara nabi yang layak disebut: “Yang Maha Tinggi”?

Nabi-nabi yang terkenal iaitu:

  • “Adam Shafiyulah” = Adam AS disucikan Allah
  • “Nuh Najiyullah” = Nuh AS diselamatkan Allah
  • “Ibrahim Khalillulah” = Ibrahim AS dikasihi Allah
  • “Musa Kaliimullah” = Musa AS difirmankan Allah
  • “Dawud Kalifatullah” = Dawud AS dipimpin Allah

(Majmu’ Syarif)

Namun beliau telah bersabda:

“Anaa aulan naasi bi ‘iisabni Maryam fid dun-yaa wal aakhiraati wal anbiyaau ikhwaatul li’allaatin ummahaatuhum syattaa wa diinuhum waahid.”

Saya yang lebih dekat Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi itu bersaudara kerana seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu.

(Hadis Shahih Bukhari 1501)

“…’lisabnu Maryam wajihan fid dun-yaa wal aakhirat…”

… Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat …

(Al Imran, 3:45)

“Wal Iadzii nafsii bi layusyikanna ayyanzila fil kumubnu Maryama hakaman muqsithan”

Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya ‘Isa Anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi HAKIM YANG ADIL …

(Hadis Shahih Muslim 127)

“Laa mahdiya illa isabnu Maryama”

Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra maryam

(Hadis Ibnu Majah)

… Isa itu Rohullah, Rasullah dan Kalimatullah.

(Anas bin Malik hal. 72, An Nisa, 4:171)

Maka “Teman Yang Maha Tinggi” itu adalah Isa Al Masih Anak Maryam.

“… wattabi’unni haadzaa shiraathum mustaqiim.”

…ikutilah Aku, inilah jalan yang lurus.

(Az Zukruf, 43:61)

Sudahkah anda menerimaNya Sebagai Pembuka/Petunjuk jalan yang lurus kepada Allah?

Wassalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

235 Tanggapan to "Rahasia Jalan Lurus"

waahh bro dewo meski sudah diberikan penjelasan maupun cukilan asli terjemahan dari ayat – ayat AL-QUR’AN bahwa postingan si malaysian bermasalah tetapi sepertinya lebih percaya dengan si malaysian yaaaa.

Baiklah saya ulangi sesuai dengan yang bro dewo posting :

(Az Zukhruf, 43:44, 59, 61, 63:64) :

43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
44. dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.
59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan Dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail
61. dan Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus
63. dan tatkala Isa datang membawa keterangan Dia berkata: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku”.
64. Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu Maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.

(Maryam, 30:40) :

30. berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi,
31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
33. dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”.
34. Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan Perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.
35. tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha suci Dia. apabila Dia telah menetapkan sesuatu, Maka Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, Maka jadilah ia.
36. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. ini adalah jalan yang lurus.
37. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar.
38. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan Alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata.
39. dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman.
40. Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

(An Nisa, 171:172) :

171. Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.
172. Al masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya.

(Maryam, 16:22) :

16. dan Ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, Yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,
17. Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami[901] kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.
18. Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”.
19. ia (Jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”.
20. Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!”
21. Jibril berkata: “Demikianlah”. Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagiku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”.
22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

(Al Anbiyaa, 91:92) :

91. dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan Dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.
92. Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku.

(Al Imran, 45:60) :

45. (ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan Termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
46. dan Dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang saleh.”
47. Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.” Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah Dia.
48. dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, hikmah, Taurat dan Injil.
49. dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu Makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.
50. dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
51. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”.
52. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berserah diri.
53. Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah Kami ikuti rasul, karena itu masukanlah Kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)”.
54. orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya.
55. (ingatlah), ketika Allah berfirman: “Hai Isa, Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya”.
56. Adapun orang-orang yang kafir, Maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.
57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
58. Demikianlah (kisah ‘Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Quran yang penuh hikmah.
59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), Maka jadilah Dia.
60. (apa yang telah Kami ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu Termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

(Al-Maidah, 110) :

110. (ingatlah), ketika Allah mengatakan: “Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul qudus. kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir diantara mereka berkata: “Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata”.

(Al Baqarah, 253) :

253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat Dia dengan Ruhul Qudus. dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

(An Nisa, 156:159) :

156. dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),
157. dan karena Ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.
158. tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
159. tidak ada seorangpun dari ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

(Al Maidah, 68) :

68. Katakanlah: “Hai ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.

Semoga bisa menjadi pencerahan dan pembenaran yang sebenarnya, bukan sekedar pembenaran semu.

Salam Damai.

@Ferry ZK

Bagus ulasanmu, semua kenyataan Kristian tentang Rahsia Jalan Lurus masih Tidak Lurus.

Mungkin kalau si Dewo baca Al-Quran betul-betul baru dia faham tu, tak kira macam mana hebat pun Nabi Isa a.s tapi dia hanya diutus untuk Bani Israel, bukan seluruh alam.

Baca Al-Quran betul-betul, tapi tak mengapa sebab Al-Quran sudah menegaskan tentang mereka yang cuba memaslsukan ayat-ayat Al-Quran, namun tdk akan berjaya sampai ke hari Kiamat.

Nabi Isa a.s di akhir zaman pun muncul sebagai umat Nabi Muhammad saw. Inilah yang ditekankan oleh nabi Muhammad saw. Buat saudara-saudara Islam tak perlu pusing dengan pernyataan Kristian tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran.

Wassalam

@Ferry ZK

Ayat yg runtut, sangat jelas dan mencerahkan, semoga dapat menjadi pegangan kita dalam beribadah kepada ALLAH SWT.

God Bless You

Semoga jangan jatuh ke jurang aja, karena jalan yang lurus sudah diberikan tapi mau lewat jalan lain hehehehe….

Alhamdulillah,

Dengan penjelasan dari mas Dewo dan saudaraku Ferry ZK telah membuat iman saya pada Islam yang diajarkan Rosulullah Muhammad Saw makin kuat dan makin mantap karena begitu jelas sekali bahwa dalam Al-Quran yang diturunkan Allah dan Hadist yang diajarkan Rosulullah Muhammad Saw juga meneruskan rosul-rosul/nabi-nabi terdahulu dalam menuju jalan yang lurus dan benar dengan cara beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt (mengikuti perintahnNya dan menjauhi laranganNya). Jangan salah saudara-saudaraku bahwa nabi-nabi/rosul-rosul terdahulu mulai dari Nabi Adam As sampe Nabi Isa As semuanya mengajarkan tentang keislaman. Sedangkan yang ditulis oleh Paulus dalam Alkitab/Injil itu banyak yang bertentangan dengan ajaran Nabi Isa As sebagai contoh Nabi Isa As itu disunat dan mengharamkan babi tapi banyak kawan kita yang “Non Muslim” melanggarnya. Apakah itu jalan yang lurus dan benar yang dituntun oleh Nabi Isa As ?

Maaf Ada Koreksi :

“Al-Quran yang diturunkan Allah”

“Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Swt”

Terima kasih

@Dear Ferry (#1),

Terima kasih atas pelengkapan ayat-ayatnya. Semakin membuat iman saya kepada Yesus semakin kuat.

~~~

@Dear MHJ (#2),

Yesus = Jalan Kebenaran Hidup. Jangan salah, Yesus adalah untuk seluruh umat manusia. Silakan baca kitab AQ mau pun Alkitab.

~~~

@Dear Cepot (#5),

Tiada yang bertentangan antara Injil Yesus dengan ajaran Paulus. Silakan baca Alkitab sendiri, jangan hanya tahu dari ustad Anda. Karena Anda dan ustad Anda tidak tahu sama sekali tentang Alkitab.

Salam.

Khas Buat MANUSIA tersombong Saudara Dewo,

Makin saya bersimpati dengan ko, psikologi mu murahan, Dewo, awak pandai BAHASA ARAB? Jangan miskin Ilmu Dewo, Kebenaran Al-Quran Sudah terang macam matahari. Berdebat dengan Paderi tak perlu ulama, sekadar yang baru memeluk Islam pun Paderi sudah payah.

Al-Kitab milik anda hari ini sudah menjadi buku sejarah, tidak lebih dan tidak setaraf dengan Injil Milik Allah swt. Semua begitu jelas, terus saja dengan ke egoanmu.

Di Injil terlalu banyak yang bertentangan, jika ko benar Dewo jelaskan persoalan yang saya bangkitkan untuk ko selama ni!

Berani sambut (jawab) kah tidak? 3 hari 3 malam atau satu hari 2 malam! Cuma satu soalan ni dulu, baru kita ke soalan seterusnya.

Anda Dewo hanya pandai mengatakan, mengasihi dan dikasihi, kasihan anda, saya pula yang mengasihan anda.

Yesus = Jalan Kebenaran Hidup, sebab itu Yesus bersaksi Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itulah Jalan Yang Lurus.

Yesus adalah umat Nabi Muhammad saw di akhir zaman, maaf mungkin bahasa saya keras dan tegas, sebab Saudara Dewo tidak pernah membuktikan kebenaran Al-Kitab, dan kenyataan Dewo tergantung.

Saya jamin jika anda mempunyai kenyataan melalui Bible, saya juga akan guna Bible anda untuk menjawab semua keterangan anda.

wassalam

Khas Buat tatapan Dewo,

(Reply to Pope Benedict XVI Statement About Islam)

-Pada 12 Sept 2006, umat Islam seluruh dunia telah dikejutkan dgn kenyataan Pope Benedict XVI yang menghina Nabi Muhammad s.a.w. khasnya, dan agama Islam amnya.. Kenyataan tersebut dibuat ketika beliau sedang menyampaikan ucapan beliau di University of Regensburg di Jerman.

-Berikut adalah petikan teks ucapan beliau:

“Show me just what Muhammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached.”

-Walaupun sebenarnya Islam tidak disebarkan melalui mata pedang, namun saya sebenarnya x berhajat nak menjelaskan perkara tersebut dgn lebih lanjut kerana isu ini dah selalu sgt diperbincangkan oleh ramai cendikiawan Islam. (Antaranya rujuk buku 20 MOST COMMON QUEST ABOUT ISLAM by Dr Zakir Naik.. penjelasan yg sgt bagus dan mantap, lengkap dgn bukti sejarah & logik)

-Apa yg ingin saya tekankan di sini adalah satu fakta mengenai agama Kristian yg kononnya dibawa oleh Jesus Christ ‘Alaihissalam (satu expression yg ramai rase agak pelik.. sebenarnya Jesus=Isa & Christ=Al-Masih) yg ramai terlepas pandang atau x tahu, termasuklah golongan yg beragama Kristian sendiri; iaitu terdapat satu kenyataan yg dibuat oleh Jesus Christ ‘Alaihissalam sendiri di dalam Bible dalam menerangkan tujuan pengutusan Baginda ke atas muka bumi ini:

“Do not have the thought that I have come to send peace on the earth; I came not to send peace but a sword. For I have come to put a man against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law: And a man will be hated by those of his house.” (Matthew 10 :34-36)

“I came to bring fire on the earth, and how I wish it were already kindled!” (Luke 12:49)

“And turning round, he said to them, If any man comes to me, and has not hate for his father and mother and wife and children and brothers and sisters, and even for his life, he may not be my disciple.” (Luke 14:26)

-Dalam ayat pertama, Jesus mengingatkan pengikutnya, “Jangan kamu sangka aku datang untuk membawa keamanan di atas muka bumi ini. Aku dtg bukanlah untuk membawa keamanan, tetapi membawa PEDANG…..” Jesus secara terang-terangan menyebut perkataan “pedang” dalam menerangkan lawan bagi perkataan KEAMANAN.

-Ayat kedua mengatakan bahawa Jesus dtg ke atas muka bumi ini untuk menyalakan api, dan seperti yg dia harap2kan, api tersebut telahpun menyala!!

-Dalam ayat ketiga, Jesus menyatakan bahawa sesiapa yg dtg kepadanya tetapi masih belum MEMBENCI ayah, ibu, adik beradik, dll termasuklah diri mereka sendiri, mereka tidak layak utk menjadi pengikut Jesus. Baginda menggalakkan pengikutnya membenci ahli keluarga & diri sendiri untuk melayakkan diri menjadi pengikut Jesus.

-Konsep ini berbeza dgn konsep yg diajarkan oleh Nabi Muhammad yg menggalakkan umat Islam mencntai Allah dan Rasul melebihi cinta kepada ibu bapa, anak, diri sendiri dan manusia keseluruhannya; dalam erti kata lain, apabila bertembung perintah Allah & Rasul dgn perintah ibu bapa dan kepentingan diri sendiri, Islam menyuruh umatnya mengutamakan perintah Allah & Rasul.

-Dari sini, kita dpt lihat agama mana sebenarnya yg membawa keamanan & kesejahteraan, dan agama mana yg membawa PEDANG, API & KEBENCIAN sepertimana yg dikatakan oleh Pope tersebut. Islam is the best!!

-Kebanyakan golongan Kristian tidak mengetahui maklumat ini, termasuklah Pope tu agaknye.. sbb tu la kalau korang boleh sebar2kan maklumat ni kepada seluruh kawan2 korang; muslim or non-muslim, lagi bagus.. mudah2an yg Islam tu, akan bertambah keimanan dan keyakinan terhadap kebenaran Islam.. dan yg non-muslim tu, semoga terbuka hati diorg nak kenal & rapat dgn Islam..

-Seorang ulamak besar yg tidak asing lagi dlm dunia umat Islam zaman ini, Dr. Yusuf Al-Qardhawi merupakan antara ulamak yg tidak teragak-agak lagi untuk bangun dan menentang kenyataan Pope tersebut yg dikira sebagai menghina agama Islam.. Maka terbitlah sebuah buku yg bertajuk, “Al-Islam wal Baba” terbitan Maktabah Wahbah, Mesir.

-Alhamdulillah, Allah beri kesempatan utk membaca buku tersebut.. Dr Yusuf di dalam buku tersebut menganalisa serta menjawab semula salah tanggapan yg ditimbulkan oleh Pope tersebut dgn hujah yg amat mantap dan logik, lengkap dgn bukti dan fakta sejarah.. Yg menariknya, Dr Yusuf turut menggunakan dalil daripada kitab Bible (sepertimana yg dinyatakan di atas) utk menangkis segala tuduhan yg dilemparkan serta untuk menyingkap kelemahan serta kecacatan agama Kristian itu sendiri.. Jgn lepaskan peluang utk memiliki serta membaca buku ini 🙂

Wassalam.

hihihi lucu yah….ada yg blg sombong tp dia sendiri sombong.

@Dear MHJ (#8),

Maaf, orang tersombong di dunia mau menjawab pertanyaan Anda. Semoga Anda berkenan. Dan semoga Allah membukakan mata hati dan pikiran Anda.

Berani sambut (jawab) kah tidak? 3 hari 3 malam atau satu hari 2 malam! Cuma satu soalan ni dulu, baru kita ke soalan seterusnya.

Pada jaman Yahudi/Israel dulu, berlaku sistem penanggalan yang berbeda. Jaman dulu 1 hari itu dimulai jam 6:00 sampai 18:00. Sedangkan 1 malam dimulai 18:01 sampai 05:59. Jadi 1 hari penuh itu dimulai dari malam sampai pagi. Dari jam 18:01 disambung 06:00 sampai habis hari, yaitu jam 18:00.

Tentu sistem ini berbeda dengan sistem penghitungan hari pada masa kini. Seperti kita tahu, kita mengganggap hari dimulai pukul 00:00. Jadi 1 hari dimulai 00:00 s/d 12:00 dan kemudian dilanjut 12:01 sampai 23:59. Begitu menginjak jam 00:00, maka dimulailah hari yang baru.

Yesus disalib pada hari Jumat siang dan wafat pada pukul 15:00. Kemudian diturunkan dari salib sebelum pukul 18 (mungkin sekitar jam 17) karena akan dimulai hari Sabat. Kemudian Yesus dikuburkan.

Jadi malam pertama Yesus dikuburkan adalah Jumat malam. Pada hari Sabtu/Sabat, umat Yahudi merayakan Sabat dengan beribadah.

Hari Minggu tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi dikatakan bahwa “pada hari pertama pada minggu itu” Yesus bangkit.

Jadi:
1. Jumat malam.
2. Sabtu malam.
3. Minggu malam dan Senin pagi Yesus sudah tidak ada di kuburan.

Begitulah jawabannya untuk menjawab bahwa Yesus ada di kubur 3 hari 3 malam.

Anda Dewo hanya pandai mengatakan, mengasihi dan dikasihi, kasihan anda, saya pula yang mengasihan anda.

Anda harus dapat membedakan antara “mengkasihi” dan “mengkasihani”. Maaf, saya tidak butuh “kasihan” dari Anda.

Yesus = Jalan Kebenaran Hidup, sebab itu Yesus bersaksi Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itulah Jalan Yang Lurus.

Bukankah Yesus = TUHAN?

Yesus adalah umat Nabi Muhammad saw di akhir zaman, maaf mungkin bahasa saya keras dan tegas, sebab Saudara Dewo tidak pernah membuktikan kebenaran Al-Kitab, dan kenyataan Dewo tergantung.

Maaf, Anda terbalik. Yesus adalah Yang Terkemuka di dunia dan akhirat. Yesuslah yang memerintah di surga. Anda tidak percaya? Silakan baca Alquran Anda yang kayaknya sudah Anda baca sampai hafal.

Saya jamin jika anda mempunyai kenyataan melalui Bible, saya juga akan guna Bible anda untuk menjawab semua keterangan anda.

Semoga dengan semakin sering Anda membuka Alkitab, semakin terbuka pula mata hati dan pikiran Anda.

GBU.

@Dear MHJ (#9),

Itu sih berita basi. Tidak hanya basi, tapi sudah dibuang masuk tong sampah dan sudah menjadi kompos. Anda sendiri tidak tahu sama sekali isi dari pidato Paus Benedict XVI. Anda kan hanya mencuplik dari sumber yang tidak bisa dipercaya yang isinya hanya sepenggal.

Saran saya:
Silakan cari pidato resmi Paus Benedict secara penuh. Anda bisa memperolehnya secara tertulis mau pun rekaman audio/videonya. Dan baca/lihat/dengar dengan cara seksama. Kalau Anda lulus sekolah, berarti Anda mengerti isi pidato tersebut. Dan tentunya Anda tidak perlu membongkar tong sampah hanya untuk memposting isu sampah seperti itu di sini.

Salam.

@Dear HinaDina (#10),

Hehehe… iya ya? Sungguh aneh si MHJ ini. Oh ya, Anda juga punya pengalaman dicaci-maki Larashati ya? Hehehe… semoga Anda tabah.

Salam.

To Dewo

Maaf saudara Dewo kalau ada yang meragukan bagi anda jangan mencela kalau yang saya sampaikan itu menurut ustad. Karena Saya dan ustad Saya tidak tahu sama sekali tentang Alkitab.
Apakah Yesus anda mengajarkan untuk mencela seperti itu ?
Saya rasa tidak.
Sebaiknya anda katakan mana buktinya ?
Tentu saya akan berikan buktinya dan ini bukan pernyataan saya, bukan pula pernyataan ustad saya melainkan Alkitab saudara.
Apakah saudara telah mempelajari Kitab Injil cukup mendalam ?
Apakah saudara tidak yakin bahwa di dalam Kitab Injil banyak pertentangan ?
Jika ya bagaimana menurut anda tentang ini :

PERTENTANGAN 1

Silahkan saudara periksa di Yahya pasal 1 ayat 18.
Dipasal dan ayat ini menyebutkan:
“Maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang juapun, tetapi Anak yang tunggal yang diatas pengakuan Bapa, ialah yang sudah menyatakan Dia.”
Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah dilihat oleh siapapun juga, melainkan hanya Yesus saja yang pernah melihatnya.
Coba saudara periksa di kitab Kejadian pasal 18 ayat 1.
Disini menyebutkan:
“Hatta, maka kemudian dari pada itu kelihatanlah Tuhan kepada Ibrahim hampir dengan pohon jati mamre tatkala duduklah di pintu kemahnya ketika hari panas.”
Nah, disini saudara bisa buktikan sendiri perselisihan di dua ayat ini, di satu ayat menyebutkan Tuhan hanya dinyatakan oleh Yesus saja, tidak seorang juapun melihatnya. Sedang di ayat yang lain ada menyebutkan bahwa Ibrahim juga melihat Tuhan.
Silahkan periksa lagi di kitab: “Kejadian pasal 32 ayat 30.”
Di sini menyebutkan:
“Maka dinamai oleh Yakub akan tempat itu Peniel karena katanya: ‘Sudah kulihat Allah muka dengan muka, maka nyawaku selamatlah.'”
Perhatikan: di satu ayat menyebutkan, tidak seorangpun melihat Tuhan, melainkan Yesus. Di ayat yang lain menyebutkan bahwa Ibrahim melihat Tuhan. Di ayat yang lain lagi ada menyebutkan Yakub melihat Tuhan malah bertemu muka dengan muka. Yang manakah yang benar diantara tiga ayat tersebut?

PERTENTANGAN 2

Silahkan saudara periksa di kitab Samuel yang kedua pasal 10 ayat 18.
Di pasal dan ayat ini ada menyebutkan:
“Tetapi kemudian, larilah segala orang syam itu dari hadapan orang Israil, maka daripada orang Syam itu dibinasakan Daud tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang berkuda, tambahan pula dikalahkannya Sobach, panglima perang mereka itu, sehingga matilah ia di sana …”
Bberapakah jumlahnya kuda kereta yang dibinasakan oleh Daud ?
Ada 700 (tujuh ratus).
Siapakah yang dibinasakan oleh Daud?
40.000 (empat puluh ribu) orang berkuda yang dibinasakan oleh Daud.
Siapakah namanya panglima perang yang dibunuh?
Panglima perang yang dibunuh bernama Sobach.
Sinilahkan saudara periksa di Kitab Tawarikh yang pertama pasal 19 ayat 18.
Disini ada menyebutkan:
“Maka larilah segala orang Syam dari hadapan orang Israil, maka dibinasakan Daud daripada orang Syam itu tujuh ribu ekor kuda kereta, dan empat puluh ribu orang yang berjalan kaki, tambahan pula dibunuhnya Sofach panglima perang itu…”
Ada berapakah jumlah kuda kereta yang dibinasakan oleh Daud menurut ayat ini?
ada 7000 (tujuh ribu).
Siapakah yang dibinasakan oleh Daud?
40.000 orang yang berjalan kaki.
Siapakah namanya panglima perang, apakah bernama Sobach-kah atau Sofach?
Di ayat ini disebutkan bernama Sofach.

PERTENTANGAN 3

Silahkan saudara periksa lagi di kitab Samuel yang kedua pasal 24 ayat 1.
Di pasal dan ayat ini ada menyebutkan:
“Bermula maka kembali pula bangkitlah murka Tuhan akan orang Israil, diajaknya Daud akan lawan mereka itu katanya: ‘Bilangkanlah olehmu akan orang Israil dan akan orang Jehuda.'”
Menurut ayat ini, siapakah yang mengajak Daud membilang dan melawan orang Israil?
Menurut susunan ayat ini yang mengajak Daud ialah Tuhan.

Sekarang silahkan saudara periksa di kitab Tawarikh yang pertama pasal 21 ayat 1.
Dipasal dan ayat ini ada menyebutkan:
“Sebermula, maka pada masa itu, berbangkitlah syetan akan celaka orang Israil, diajaknya Daud supaya dia membilang banyak orang Israil.”
Menurut ayat ini siapakah yang mengajak Daud membilang orang Israil.
Berdasarkan ayat ini yang mengajak Daud, ialah Syetan.

Apakah menurut anda persamaan Tuhan itu Syetan ?
Saya yakin anda akan menjawab “Tentu tidak”.
Tapi faktanya dalam Alkitab yang katanya suci dari pertentangan menyatakan demikian

Sebenarnya masih banyak lagi pertentangan ayat dalam alkitab tetapi saya tidak akan tampilkan karena terlalu banyak biar saudara saja yang mencarinya mungkin saudara belum membaca semua.

Damai, maaaan !!!.

@Dear Cepot (#14),

Maaf saudara Dewo kalau ada yang meragukan bagi anda jangan mencela kalau yang saya sampaikan itu menurut ustad. Karena Saya dan ustad Saya tidak tahu sama sekali tentang Alkitab.

Hehehe… maaf, rupanya Anda tersinggung. Tetapi tebakan saya benar, yaitu Anda dan ustad Anda tidak tahu sama sekali tentang Alkitab. Walau pun demikian rupanya Anda mendasarkan komentar Anda dari Alkitab.

Apakah Yesus anda mengajarkan untuk mencela seperti itu ?
Saya rasa tidak.

Anda salah! Yesus banyak mencela orang-orang munafik pada jamannya. Silakan baca Alkitab dan temukan teguran, celaan dan kutukan Yesus.

Apakah saudara telah mempelajari Kitab Injil cukup mendalam ?

Saya sedang belajar.

Nah, disini saudara bisa buktikan sendiri perselisihan di dua ayat ini, di satu ayat menyebutkan Tuhan hanya dinyatakan oleh Yesus saja, tidak seorang juapun melihatnya. Sedang di ayat yang lain ada menyebutkan bahwa Ibrahim juga melihat Tuhan.

Yang dilihat Abraham adalah TUHAN. Dalam hal ini adalah Tuhan yang menjelma. Tahukah Anda siapa TUHAN yang menjelma itu sehingga bisa bertatap muka dengan manusia tanpa manusia itu mati? 2000 tahun yang lalu Tuhan ini menjelma secara total sebagai manusia, yaitu: YESUS (Isa Al-Masih).

Pendukung pernyataan saya bahwa manusia bisa melihat Tuhan Yesus yang berarti refleksi Allah Bapa adalah dari pernyataan Yesus di Yohanes 14:9-10

Kata Yesus kepadanya: “Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. …”

Dan Anda benar bahwa hanya Yesuslah yang bisa melihat Allah Bapa. Ayat yang Anda kutip, yaitu Yohanes 1:18 didukung oleh Yohanes 6:46.

Penjelasan ini berlaku juga untuk pertemuan Tuhan dengan Yakub. Rasanya manusia tidak akan sanggup jika harus bertatap muka langsung dengan Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu Mahakudus, bahkan malaikat pun tidak sanggup melihat-Nya karena pancaran kemuliaan-Nya. Tetapi bersyukurlah bahwa kita memiliki Yesus yang merupakan wujud manusiawi dari Allah Putera sehingga kita bisa bertatap muka dengan Tuhan melalui Yesus.

Tentang Pertentangan 2

Memang benar bahwa terjadi perbedaan dari kedua kitab tersebut. Para ahli menduga terjadi kerusakan atau noda dari perkamen yang kemudian dialihbahasakan ke bahasa lain. Tetapi tidak usah khawatir, esensi dari ceritanya secara keseluruhan tidak berubah.

Umat Kristiani sendiri tidak mempermasalahkan jumlah. Dan lagi kitab yang Anda nukil tersebut adalah cerita historis bukan wahyu dari Allah.

Tentang Pertentangan 3

Kedua kitab tersebut memang memandang dari sisi yang berbeda. Coba saya nukilkan cuplikan kedua ayat yang Anda pertentangkan tersebut:

II Samuel 24:1
Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya: “Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.”

I Tawarikh 21:1
Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.

Tampak bahwa TUHAN tidak sama dengan Iblis. Dua kitab tersebut menuliskan dari sudut pandang TUHAN (kitab Samuel) dan yang lain dari sudut pandang Iblis (kitab Tawarikh). Jelaskan?

Sebenarnya masih banyak lagi pertentangan ayat dalam alkitab tetapi saya tidak akan tampilkan karena terlalu banyak biar saudara saja yang mencarinya mungkin saudara belum membaca semua.

Tidak usah khawatir tentang banyaknya pertentangan. Bukan itu esensi dari keimanan Kristiani. Yang terpenting dari itu semua adalah hubungan kita dengan Allah dengan dengan sesama kita. Buat apa kita hafal kitab suci luar dalam tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama? Bukankah inti dari ajaran agama adalah: Mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Itulah esensi dari umat Kristiani alias pengikut Yesus.

Salam damai sejahtera dari Yesus.

Bung…
Iman dan keyakinan kita sampe kiamat juga nggak ada habisnya di bahasss……..

Iman ada di hati kita…..
yang penting .. hiduplah menurut hati nurani kita…

karena ajaran agama menuntun kita pada kedamaian,.. bukan kehancuran…

kalau nggak salah nih… dalam konsili vatikan II, Gereja Katolik menyatakan jika seseorang selama hidupnya berfikir dan bertindak menurut hati nurani nya…, mereka juga mendapat bagian dari kerajaan Surga…

nah…
sekarang pertanyaannya apakah anda – anda ini sudah hidup menurut hati nurani ???

anak saya pernah bertanya? Pa.. Tuhan itu ada dimana sih…..

bingung saya menjawabya…

“Nak… Tuhan itu ada di Hati kamu,…. jika kamu sayang dengan orang tua kamu, saudara, adik dan teman-teman kamu Tuhan ada dihati kamu…….”

jangan lupa berdoa… supaya Tuhan selalu hadir dihati kamu…

jadi agama….
bukan Tuhan kannn??????????????

berdoa menurut cara dan tradisi = AGAMA

@ Bro Dewo,

Sama – sama, toh iman adalah hak tiap – tiap individu dan tak boleh ada pemaksaan, jadi sekedar sampaikan diterima syukur ga diterima ya silahkan.

ada tambahan nehhh :

(Al-Maidah, 72:80) :

72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam”, Padahal Al masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.
74. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
75. Al masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, Kedua-duanya biasa memakan makanan. perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).
76. Katakanlah: “Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?” dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
77. Katakanlah: “Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”.
78. telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
79. mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan Munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.
80. kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan.

(Al-Al Mu’minuun, 90:100) :

90. sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada Tuhan beserta-Nya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,
92. yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, Maka Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.
93. Katakanlah: “Ya Tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka,
94. Ya Tuhanku, Maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.”
95. dan Sesungguhnya Kami benar-benar Kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang Kami ancamkan kepada mereka.
96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.
97. dan Katakanlah: “Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
98. dan aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.”
99. (Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia berkata: “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia),
100. agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan.

Salam Damai.

Numpang lewat,

Buat apa kita hafal kitab suci luar dalam tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama? Bukankah inti dari ajaran agama adalah: Mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Itulah esensi dari umat Kristiani alias pengikut Yesus.

Setuju, setuju …… 😎

Waktu kecil, saya dibilangin orang-orang tua di desa yang tidak berpendidikan dan mungkin abangan kalau “manungso kuwi nggone dosa” (manusia itu tempat dosa).
Terus orang lain bilang, “Kalau orang sadari itu, maka tidak ada alasan lagi untuk sombong, merasa paling benar, atau paling hebat. Orang akan menghormati orang lain terlepas siapapun dia karena dia mengharigainya dengan sepenuh hati”.

He he … ndak ada hubungannya ya? 😀

Itu entah kejawen atau simbah-simbah itu asal ngomong saya ndak tahu, tapi kayaknya St.Paul juga pernah ngomongin yang mirip-mirip ketika ngomong tentang “manusia baru”. Lupa saya dia gomongnya dimana 😀

To Dewo,

Tenang, Mas. Sama sekali saya tidak tersinggung. Bagi saya wajar kalau Saya dan ustad Saya tidak tahu sama sekali tentang Alkitab tetapi tidak ada salahnya kalau saya membaca Alkitab, toh anda sendiri masih sedang belajar, kan(seperti yang anda katakan).

Mas Dewo mengatakan :
“Anda salah! Yesus banyak mencela orang-orang munafik pada jamannya. Silakan baca Alkitab dan temukan teguran, celaan dan kutukan Yesus.”

Yang anda katakan benar, Mas. Bahkan kutukan itu membuat saya merinding, tetapi saya berdo’a kepada Allah Swt semoga tidak termasuk orang-orang yang dikutuk oleh nabi Isa As karena saya buka termasuk orang yang berada pada jamanya yaitu Bani Israil. Maaf saya akan mengutif injil dalam Matius XV :21-…. :
“Maka Yesus kerluarlah dari sana, serta berangkat ke jajahan Tsur dan Sidon. Maka adalah seorang perempuan Kanani datang dari jajahan itu, serta berteriak, katanya : Ya Tuhan, ya anak Daud, kasihanikanlah hamba; karena anak hamba yang perempuan dirasuk setan terlalu sangat.
Tetapi tiada sepatah katapun dijawab oleh Yesus kepada perempuan itu. Maka datanglah muridnya meminta kepadanya, serta berkata: Suruhlah perempuan itu pergi, karena ia berteriak dibelakang kita.
Maka jawab Yesus, katanya:
Tidaklah aku disuruhkan kepada yang lain hanya kepada segala domba yang sesat dari antara Bani Israil.
…….”
Sudah jelas sekali dalam ayat tersebut Yesus (Isa As) ternyata diutus Allah Swt untuk meluruskan orang-orang yang sesat dari kaum Bani Israil.
Jadi ternyata kutukan itu ditujukan kepada kaum pada jamannya (Bani Israil) yang tidak mau mengikuti ajaran keEsaan Allah. Seperti yang di jelaskan Al-Quran, Surat Ali’Imran, yang dikatakan Isa As pada ayat :

“Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.” (Al Imran, 3:51)

“Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakan agama) Allah ?
Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.” (Al Imran, 3:52)

Kemudian Allah Swt membeikan ancama :
“Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.” (Al Imran, 3:56)

Menurut saudara :
2000 tahun yang lalu Tuhan ini menjelma secara total sebagai manusia, yaitu: YESUS (Isa Al-Masih) yang didukung dengan pernyataan Yesus di Yohanes 14:9-10. Yesus menyatakan :
di Yohanes 14:11 :
“”Percayalah yang aku ini dalam Bapa, dan Bapa dalam aku.””
di Johanes 10: 38
“Supaya kamu dapat tahu dan percaya, yang Bapa ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa.”
Menurut saudara, pernyataan dalam ayat tersebut menunjukan bahwa Yesus itu Tuhan ?
saudarapun akan dijawab oleh kitab Injil saudara sendiri, bahwa penafsiran saudara itu tidak benar.
Tetapi saudara mungkin belum mengerti betul tentang arti “Anak dan Bapa” dalam bahasa Ibrani, atau susunan bahasa yang terpakai dalam Bibel.
Dalam bahasa Ibrani kata “Bapa” itu dipakai buat Tuhan dan Yesus sebagai anak Tuhan, sedangkan kata “anak” dipakai buat mereka yang dihormati, seperti para Nabi dan para Rasul.
Silahkan buka Matius, pasal 5 ayat 9.
di sini disebutkan: “Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang karena mereka itu akan disebut anak Allah.”
Jelas siapa saja mendamaikan manusia akan disebut akan menjabat “Anak Allah,” kalau begitu anak Allah itu bukan Yesus saja tapi ratusan, ribuan malah mungkin jutaan orang, mungkin termasuk saudara karena mengucapkan “Salam damai Sejahtra”.
Jadi menurutku Yesus sebagai anak Tuhan itu bukan berarti Tuhan melainkan seorang rosul yang diutus oleh Allah.

Silahkan Saudara buka Johanes pasal 14 ayat 28.
Di ayat ini ada menyebutkan: “Kamu sudah dengar aku bilang, yang aku pergi serta datang kembali sama kamu. Coba kamu cinta sama aku, hati, sebab aku sudah bilang: ‘Yang aku pergi sama Bapa, karena bapaku itu lebih dari aku.'”
Jelas bahwa bahwa bapaku itu lebih dari aku(Yesus). Kalau Yesus tidak lebih dari bapak(Tuhan) berarti Yesus bukan Tuhan.

Silahkan Saudara buka Johanes pasal 5 ayat 30.
Di sini menyebutkan: “Maka aku tidak boleh berbuat satu apa dari mauku sendiri, Seperti aku dengar begitu aku hukumkan, dan hukumku itu adil adanya, karena tidak aku coba turut mauku sendiri, melainkan maunya Bapa yang sudah mengutus aku.”
Jelas Yesus diutus olah Bapak (Tuhan).

Silahkan Saudara buka Ulangan pasal 4 ayat 39.
Di pasal dan ayat ini disebutkan sebagai berikut: “Maka sekarang ketahuilah olehmu dan perhatikanlah ini baik-baik, bahwa Tuhan itulah Allah, baik di langit yang di atas, baik di bumi yang di bawah, dan kecuali ia tiadalah lain lagi.”
Jelas bahwa Tuhan itu Allah tidak ada yang lain lagi selain Allah.

Silahkan Saudara buka Johanes pasal 12 ayat 45.
Di pasal dan ayat tersebut menyebutkan sebagai berikut: “Dan barangsiapa yang melihat aku, dia melihat sama Dia yang mengutus aku.”
Jelas Yesus diutus olah Dia (Tuhan).

Silahkan Saudara buka Johanes pasal 17 ayat 21.
Di pasal dan ayat ini menyebutkan: “Supaya semua jadi satu, ia Bapa! seperti Bapa dalam saya dan saya dalam Bapa dan supaya dia orang jadi satu dalam kita, biar dunia percaya Bapa sudah mengutus saya.”
Jelas di ayat ini kalau Yesus sendiri berkata bahwa Yesus dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus dan muridnya pun ada dalam Bapa. Kalau begitu harus saudara akui bahwa murid-murid Yesuspun Tuhan juga.

Silahkan Saudara buka Johanes pasal 17 ayat 23.
Di ayat tersebut menyebutkan: “Saya dalam dia orang, dan Bapa dalam saya, supaya dunia boleh tahu yang Bapa sudah mengutus saya.”
Apakah susunan ayat tersebut belum jelas bahwa Yesus sendiri yang berkata dan mengaku bahwa ia bukan Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Apakah saudara masih belum jelas ayat-ayat Injil yang menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan ?

Sebenarnya masih banyak lagi dalam Alkitab saudara yang menjelaskan tentang Ketuhanan Yang Esa, Kerasulan Isa As (Yesus) dan bukan sebagai Tuhan, tapi karena saya anggap telah cukup banyak saya tunjukkan kepada saudara.

Bila menurut saudara dan Para ahli bahwa pertentangan dalam Alkitab itu menduga terjadi kerusakan atau noda dari perkamen yang kemudian dialihbahasakan ke bahasa lain atau ini hanya sekedar historis bukan wahyu dari Allah.
Allah menyampaikan firmannya yang Suci dituangkan dalam Kitab tetapi kalau manusia sudah mengubahnya maka apakah kita bisa mempertahankan kesucian itu.
Lantas bagaimana kita bisa membedakan antara yang benar-benar Firman Allah dan yang bukan ?

Saudara-saudaraku, tidak semuanya orang yang buta mata itu dibutakan hatinya.

Lailahailallah.
Allahu Akbar.

Buat Sitgit&Dewo

Doktrin kalian :
“Inti dari ajaran agama adalah: Mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Itulah esensi dari umat Kristiani alias pengikut Yesus.”

Buat si Cepot mah lieuuuuuuuurrrrr eta teh.
Karena semua agama juga mengajarkan yang namanya Mengasihi Allah dan mengasihi sesama.

Si Cepot juga bertanya kepada anak TK Al-Ikhlas :
“De, tadi diajarin apa sama ibu guru”

Jawab si anak TK :
“Ka, tadi diajari Hablum minallah dan Hablum minanas”

Kata si Cepot :
“De, Apakah itu ?”

Jawab si anak TK :
“Hablum minallah itu kita diajarin bagaimana cara kita mengasihi dan menyayangi Allah”.
“Kalau Hablum minanas itu kita diajarin bagaimana cara kita mengasihi dan menyayangi ayah bunda dan juga kepada sesama manusia”.
“Bahkan selain itu kita harus menyayangi binatang, tumbuhan, dan Seluruh alam ciptaan Tuhan”

Si cepot berdecak kagum ……ternyata……. mulai dari anak TK saja sudah diajarkan……, de Fendi !.

Tetapi bung, sebenarnya bagaimana cara kita Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu lah yang harus jelaskan

Mungkin menurut iman saudara cara kita Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu begini…ni…ni…nih.

Mungkin iman kami cara kita Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu begitu…tu…tu…tuh.

Mungkin ada juga menurut iman mereka …nyang inih ….ato nyang ituh ????

To All,

Buat pernyataan di bawah ini :

“Itu entah kejawen atau simbah-simbah itu asal ngomong saya ndak tahu, tapi kayaknya St.Paul juga pernah ngomongin yang mirip-mirip ketika ngomong tentang “manusia baru”. Lupa saya dia gomongnya dimana”

Saya tidak tahu apakah ini datangnya dari :
1. orang atau
2. setan atau
3. orang kesetanan
?

Kalau yang dimaksud “kejawen atau simbah-simbah itu” adalah ayat-ayat yang disampaikan oleh saudaraku Ferry ZK, maka itu adalah pernyataan dari no 2. atau no. 3.

Kenapa ?
Karena diceritakan dalam kitab-kitab suci bahwa mulai dari jaman nabi Adam As,…,Musa As,…,Ibrahim As,……Isa As sampai nabi Muhammad Saw bahwa setan selalu menentang firman-firman Allah yang ada dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur’an.

Waduh mas Cepot, jangan salah sangka dong.

Cool man …… 😀

Itu entah kejawen atau simbah-simbah itu asal ngomong saya ndak tahu, tapi kayaknya St.Paul juga pernah ngomongin yang mirip-mirip ketika ngomong tentang “manusia baru”. Lupa saya dia gomongnya dimana

Kata “itu” mewakili pernyataan :

“manungso kuwi nggone dosa”

Saya ndak baca pernyataan saudara Ferry ZK mas Cepot, saya cuma orang yang numpang lewat.

Saya orang bodoh yang tidak memiliki bekal pengetahuan-pengetahuan hebat seperti mas Cepot atau yang lain.

Just passing through buddy …..

Eh kelupaan nih

Saya yakin satu hal :

I don’t hate people and don’t spread hatred :mrgreen:

@ Sigid,

do u mean we did ???

To Sigid

He..he..he,

Mas Sigid jangan Ge-er gicuh dong.

Saya bilang kan :

“Kalau yang dimaksud “kejawen atau simbah-simbah itu” adalah ayat-ayat yang disampaikan oleh saudaraku Ferry ZK.”

Pasti Mas Sigid tau dong, kata “Kalau……..”

Pilihan Jawabanya pun sudah saya kasih kok.

Kalau ya jawabannya no.2 dan no.3.

Kalau tidak kan masih ada no.1, kecuali Mas Sigid tidak merasa menjadi no.1,…gito loch. Tapi saya yakin Mas Sigid no.1 kok.

Mas Sigid jangan berprasangka kalau saya memiliki bekal pengetahuan-pengetahuan hebat, dong.

Saya juga sama kok, Mas Sigid.
Saja juga orang bodoh.
Kalau saya menyampaikan beberapa ayat dalam Al-Kitab, itu kebetulan aja saya bisa membaca. Kalau yang hebat itu adalah yang membuat Al-Kitab itu, Mas.
Mas Dewo juga tahu kok kalau Saya dan ustad Saya tidak tahu sama sekali tentang Alkitab.
Betul kan Mas Sigid.

Kita damai…ya, Mas Sigid, OK?
Kalau kata si Cepot mah pacantel euy.

@ mas Ferry

do u mean we did ???

Sama sekali tidak mas :mrgreen: , kita semua saudara.
Comment # 25 itu stand for myself, memposisikan saya sekarang ini, hal yang saya coba lakukan selama bertahun-tahun.

He he, jangan khawatir mas Cepot :mrgreen:
Kita tidak pernah berselisih kok, dan senang rasanya kalau malah bisa jadi teman 😉

To sigid

Nach gicuh dooong.
Kan enak diskusinya juga kalau kita bisa lebih mengedepankan pada persahabatan.
Tidak ada prasangka,
Tidak ada hina menghina.

Tapi saya minta maaf sama Mas Dewo karena saya sudah ikut nimbrung dalam form ini tanpa permisi dulu. Saya cuman kebetulan aja menemukan situs ini dan setelah dibaca ternyata ada yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tapi kelihatannya kurang memahami ayat itu maka saya berkewajiban untuk meluruskannya sesuai dengan ajaran islam yang insya Allah saya imani baik di dunia maupun di akhirat nanti,
Amin.

To Dewo,

Maaan bagaimana kalau kita kembali ke Lap….Top ik.
Dalam topik di atas Pembuat forum ini membuat topi tentang Rahasia Jalan Lurus.
Mereka sengaja mengutif potongan-potongan ayat dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang mengarah kepada ajaran yang dibawa oleh salah satu Rasul kita yaitu ajaran yang dibawa oleh nabi Isa As.
Mereka kelihatannya terlalu memaksakan dengan mencari-cari pembenaran terhadap ajaran tentang Ketuhanan Yesus (Isa As) dengan cara mencari keterangan-keterangan dalam Al-Quran yang dianggap mendukung ajaran tersebut.
Terima kasih maaan setidaknya kalian sudah melibatkan referensi yang benar.

Dan siap-siap saja karena kebohongan “mereka” akan terbongkar oleh ayat-ayat dalam Al-Quran dan Al-Hadist kita itu.
Alahu Akbar

@All

Coba baca baik2 diskusi bagus antara Ronald T. Gultom dan Mas Dewo yg agak emosi dimulai dari #comment 30 dst di “TRI TUNGGAL MAHAKUDUS”.
Dia menjelaskan dengan baik dan masuk akal berdasarkan referensi yg TIDAK SEMBARANGAN yg bersumber justeru dari kalangan krisiten sendiri, bahwa dia sebagai seorang kristen mempunyai keraguan yg besar terhadap Alkitab, Thanks…

Salam

@Dewo Isu Basi? atau anda yang meragukan kebenaran al-Quran yang tepat dan tanpa kekurangan! Kali ni saya rasa seronok bila anda ada rasa emosional dan itu yang saya harapkan.

@Dewo jawapan anda kurang tepat, anda salah dalam mengira matematik!

Kemukakan pada saya pendekatan dari Pakar Teologi Internasional, kalau boleh POPE BENEDICT.

Harus di ingat Yesus bersaksi 3 HARI 3 MALAM di dalam Rahim Bumi! Ingat poin utama dalam Bible Yesus berada di Pemakaman Mulai pada Jumaat Malam dan Hilang di Pemakaman Ahad Siang!

Dari cara anda mengira Matematik, langsung tidak tepat dengan Bible, sesetengah Paderi berkata Jumaat Agung sesetengah diam macam tikus, sesetengah bersaksi Rabu Agung.

Mas Dewo===> Hari Minggu tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi dikatakan bahwa “pada hari pertama pada minggu itu” Yesus bangkit. Menurut saudara DEWO hari pertama setiap minggu Hari apa??? jawab dengan jujur, kalau boleh jumpa Paderi dulu atau minta Roh Kudus masuk bersatu dengan anda atau paling mudah bermainlah dengan perasaan sendiri.

Kalau pun Yesus hilang pada Isnin Siang TETAP tidak GENAP 3 HARI 3 MALAM seperti kesaksian Yesus. PERHATIKAN : –

Jumaat – MALAM ==> 18.01 – 05.59

Sabtu – SIANG ==> 06.00 – 18.00

Sabtu – MALAM ==> 18.01 – 05.59

Ahad – SIANG ==> 06.00 – 18.00

Ahad – MALAM ===> 18.01 – 05.59

Isnin – Yesus TIADA di pemakaman menurut DEWO berlainan dengan jawapan dengan PADERI atau PASTUR atau PENDETA di barat.

So buat DEWO Berapa Hari Berapa Malam? Saya tetap Kira baru 2 HARI 3 MALAM! Yesus bersaksi 3 HARI 3 MALAM di DALAM RAHIM BUMI! DI DALAM RAHIM BUMI, (PENEKANAN pada “Dalam Rahim Bumi”)

Mohon perhatian Dewo kiraan anda tetap kurang sehari, ini hakikat, bukan susah untuk difahami.

DEWO, saya minta anda kira untuk saya, mungkin saya yang tak pandai Matematik! jadi saya berguru dengan anda cara mengira hari!

Silakan DEWO, saya menantikan matematik kiraan anda.

Terkasar Bahasa, Keras dalam bertutur adalah sifat kurang sopan yang mungkin saya tampilkan atas dasar tertentu, namun niat dihati ingin melihat sesuatu, tidak lebih dari itu.

Wassalam

@Dear MHJ (#33),

@Dewo Isu Basi? atau anda yang meragukan kebenaran al-Quran yang tepat dan tanpa kekurangan! Kali ni saya rasa seronok bila anda ada rasa emosional dan itu yang saya harapkan.

Saya kira Anda bisa membaca dan memahami apa yang saya tuliskan dan apa yang Anda tuliskan sendiri. Bukankah saya menyatakan bahwa yang “isu basi” itu adalah soal pidato Paus? Kok tiba-tiba Anda merembet/melenceng ke Al-Quran sih? Sebaiknya Anda belajar membaca dulu. Terutama belajar membaca Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Mas Dewo===> Hari Minggu tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi dikatakan bahwa “pada hari pertama pada minggu itu” Yesus bangkit. Menurut saudara DEWO hari pertama setiap minggu Hari apa??? jawab dengan jujur, kalau boleh jumpa Paderi dulu atau minta Roh Kudus masuk bersatu dengan anda atau paling mudah bermainlah dengan perasaan sendiri.

Hari pertama setiap minggu adalah hari Senin. Ingatlah ketika Allah pertama kali menciptakan alam semesta. Dan itu dimulai pada hari Senin. Kemudian pada hari Minggu Allah menguduskan hari Minggu.

Isnin – Yesus TIADA di pemakaman menurut DEWO berlainan dengan jawapan dengan PADERI atau PASTUR atau PENDETA di barat.

Emang apa jawaban para paderi di Barat?

Yang jelas tidak perlu matematika dalam menjawab hal itu. Mari kita telaah lebih lanjut. Yesus wafat pada hari Jumat sore dan langsung dimakamkan. Ini kurang lebih sebelum pukul 18, mungkin sekitar pukul 16-17, karena pada jam 18 sudah dimulai hari Sabat. Itulah setengah hari pertama.

Kemudian pada Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu Malam, dan Minggu siang, dan Minggu malam Yesus tetap ada di kubur. Yesus bangkit pada hari Senin pagi. Itulah setengah hari kedua. Jadi kalau ditotal ada 3 hari 3 malam. 1 hari (siang) tidak perlu penuh karena pada hari Jumat sore sudah ditambahkan Senin pagi.

Ini seperti mujizat Nabi Yunus yang tidak perlu matematika yang tepat seperti yang Anda harapkan. Bukankah Anda tidak tahu jam berapa Nabi Yunus ditelan ikan paus dan jam berapa dia dimuntahkan oleh ikan paus?

Saya rasa Anda harus membuka hati bahwa yang terpenting adalah esensinya, bukan ketepatan ala manusia.

GBU.

@Dewo

Saya heran sama mas Dewo, waktu mas MHJ berargumen dengan bukti-bukti yang logis mas Dewo selalu menjawab “yang terpenting adalah esensinya”.
Waktu saya memperlihatkan tentang beberapa ayat yang bertentangan dalam Alkitab mas Dewo menjawab “Bukan itu esensi dari keimanan Kristiani”.
Waktu saya memperlihatkan beberapa ayat dalam alkitab yang menerangkan tentang kerasulan malah tidak dijawabnya. Jangan-jangan jawabanya “juga yang terpenting adalah esensinya”
jadi yang dimaksud “esensinya” itu kira-kira apa ya ?
Padahal saya menjawab berdasarkan Alkitabnya sendiri belum menggunakan ayat dalam Al-Quran.
Malah yang membuat saya lucu setelah saya membaca Alkitab/Injil ada beberapa ayat yang diperintahkan oleh Tuhan dilanggarnya oleh ajaran Kristiani itu dan dalam beberapa ayat itu yang melaksanakan malah ajaran Islam.
Saya masih belum menunjukan ayat-ayat itu karena kemungkinan akan dijawab dengan “esensi”.

@cepot

saudara cepot jangan heran yaa emang begitulah jawaban dari kaum yahudi dan nasrani..membingungkan…muter muter kayak kambing gila

@cepot

Saudaraku paulhussss sebaiknya jangan berkata demikian kepada kepada beliau.

Nanti beliau menjawab “biarpun saudara paulhussss berkata demikian yang terpenting adalah esensinya”.

Salam

Salam Sejahtera Buat Dewo,

Ya saya mengaku kalau saya silap dalam kenyataan saya tentang koreksi ‘Isu Basi’, pada saya itu perkara kecil sebab saya tdk begitu konsisten membaca pernyataan anda sambil membuat kerja di pejabat saya.

Setiap persoalan mesti ada jawapan, saya tidak menyalahkan saudara Dewo dalam memberi kenyataan tentang 3 hari 3 malam. Anda juga bertanya

Dewo===> Ini seperti mujizat Nabi Yunus yang tidak perlu matematika yang tepat seperti yang Anda harapkan. Bukankah Anda tidak tahu jam berapa Nabi Yunus ditelan ikan paus dan jam berapa dia dimuntahkan oleh ikan paus?

Jawapan saya===> Untuk pernyataan Yunus di dalam perut ikan paus 3 hari 3 malam, tidak ada pernyataan masanya bila, tetapi berbeza dengan Yesus dimana hari Yesus wafat disebut dan hari Yesus bangkit juga di sebut!

Atas tujuan apa semua ini disebut,ini juga tanda yang dimana apabila manusia mengkaji ia mesti tepat pada kiraannya.

Dewo===> Kemudian pada Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu Malam, dan Minggu siang, dan Minggu malam Yesus tetap ada di kubur. Yesus bangkit pada hari Senin pagi. Itulah setengah hari kedua. Jadi kalau ditotal ada 3 hari 3 malam. 1 hari (siang) tidak perlu penuh karena pada hari Jumat sore sudah ditambahkan Senin pagi.

Jawapan saya===> Boleh juga saya terima jika kenyataan anda ini, tapi pernyataan Yesus adalah 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi! PENEKANAN “Dalam Rahim Bumi”. (Mudah untuk di fahami.

Kita lihat dalam bentuk lain, ini juga di antara koreksi saya, perhatikan, di dalam hitungan seminggu yang kita gunakan pada hari ini adalah berbahasa Arab jika anda menyedarinya.

Ulasan dibawah ini saya dasarkan pada 7 hari seminggu sahaja, tak perlu saya sebut nombor dalam Bahasa Arab terlalu banyak.

PERHATIKAN :-

WAHIDUN = Satu (1) = AHAD = Hari Pertama

ISNANI = Dua (2) = ISNIN = Hari Kedua

SALASA = Tiga (3) = SELASA = Hari Ketiga

ARBA’ATUN = Empat (4) = RABU = Hari Keempat

KHAMSATUN = Lima (5) = KHAMIS = Hari Kelima

SAB’ATUN = Tujuh (7) = SABTU = Hari Ketujuh

JUMAAT = Penghulu Segala Hari, Hari Berlakunya Kiamat

Inilah Bahasa Arab yang setiap hari saya dan anda sebut setiap hari, semuanya jelas mengapa Allah swt memberi keterangan yang nyata kepada manusia meskipun hanya pada Kalender.

Jika Saudara Dewo ada keterangan lain, boleh kemukakan, saya sedia mendengar.

Wassalam.

hebaaatt………
kayaknya disetiap artikel selalu ada perang-perangan ayat yaaa…..hehehhe seru nehhh…………
salut dehhh buat yang pada hafal……..
gw harap seh bukan sekedar apal doang…tapi ngerti maknanya…..ok brooo….

Kristen Esoteris

Sebelum memulai bahasan kali ini, ijinkanlah saya terlebih dahulu menyuruh nyuruh Tuhan untuk memenuhi keinginanku berdoa . Ya Tuhan yang maha segalanya, tolong beri petunjuk kepada hambaMu dalam menyusun artikel ini. Kali aja saya jadi bisa lebih bija…

@rhein

Kadang saya merasa lucu dengan kalian.
Jika ada orang lain hafal ayat-ayat suci dan
kalau kalian merasa terdesak dengan argumen baik dengan argumen logis maupun argumen berdasarkan ayat-ayat suci maka kalian akan mengeluarkan senjata :
“salut dehhh buat yang pada hafal……..
gw harap seh bukan sekedar apal doang…tapi ngerti maknanya…..ok brooo….”
Tahukah kalian, inilah cermin dari orang yang tidak membaca ayat-ayat suci. Lalu bagaimana orang bisa ngerti maknanya kalau orang tidak hafal dan bagaiman orang bisa hafal kalau tidak membaca.

Jika anda merasa tidak yakin dengan apa yang akan anda sampaikan maka ambilah Alkitab/ Injil anda. Lalu buka ayat-ayat yang sekiranya berhubungan dengan komentar-komentar di atas. Karena itu akan lebih baik daripada ngomong tidak karuan.

yang paling penting dan yang paling pasti adalah … (yang laen2 lo!) … muhammad tidak pernah yakin bahwa ia masuk surga … sekaliber muhammad saja begitu … apalagi pengikutnya … tapi masih ngotot aje … aujubileee … ya udah terserah aje …

@Nadee

Tahu dari mana anda mengatakan kalau Nabi Muhammad saw tidak pernah yakin bahwa ia masuk surga ?

Apakah Tuhan pernah berbisik kepadamu kalau Nabi Muhammad saw tidak yakin masuk surga ?

Kalau anda mau tahu bagaimana itu Nabi Muhammad saw maka anda baca sejarahnya.

Memang Nabi Muhammad saw itu tidak pernah mengatakan kalau :”Saya akan masuk sorga”
Emang sorga itu milik siapa, apakah milik Nabi Muhammad saw, milik Adam As, milik Ibrahim As, milik Musa As atau milik Isa As atau milik nenek mu ?

Surga itu milik Allah swt, Bung.
Jadi cuma Allah yang berhak mengatakan :
“Nabi Muhammad saw akan masuk surga”
“Nabi Adam As akan masuk surga”
“Nabi Ibrahim As akan masuk surga”
“Nabi Musa As akan masuk surga”
“Nabi Isa As akan masuk surga”
“Anda akan masuk Neraka”

Kalau anda baca sejarah Nabi Muhammad saw, Allah telah menjamin beliau terhindar dari dosa-dosa dan beliau juga telah dijamin masuk surga.
Tetapi karena kerendahan hati beliau walaupu telah dijamin oleh Allah beliau masih terus berdo’a kepada Allah.
Ini memberikan contoh kepada pengikutnya bahwa tidak ada alasan untuk berhenti berdo’a kepada Allah.

Kok anda yang hanya seorang manusia yang lemah berani-beraninya mengatakan yang menjadi hak Allah.

Hebaaaaaat !

Tiada yang bertentangan antara Injil Yesus dengan ajaran Paulus. Silakan baca Alkitab sendiri, jangan hanya tahu dari ustad Anda. Karena Anda dan ustad Anda tidak tahu sama sekali tentang Alkitab.

buat kang dewo,
kata siapa tidak bertentangan, buktinya Yesus menyuruh orang2 di khitan tp paulus malah sebaliknya. terus kalo udah begini mana yg mo diikutin karena kata paulus sendiri kalo ada yg di khitan maka kristus tiada berguna sama sekali, sedangkan yesus berkata kalo tidak di khitan maka harus di hukum. lha sekarang kalo ada orang kristen di khitan maka dia bukan termasuk gol paulus dan juga bukan termasuk gol yesus karena bertentangan dengan paulus (soalnya di khitan). orang kristen mengatakan paulus itu rasul, seandainya dia rasul seharusnya dia tidak bertentangan dengan yesus (pangkat yesus lebih tinggi karena dia tuhan => menurut keyakinan kristen) iya kan ? 🙂 dari satu ayat aja dah keliatan bedanya. di khitan salah ga dikhitan salah, satu lg jika anda di khitan anda batal jd org kristen karena ingkar terhadap ayatnya paulus begitupun sebaliknya jika tidak di khitan maka anda batal juga jd org kristen karena ngikutin yesus. jalan tengahnya ya di potong buntung x ya … he..he 🙂 (maaf cm becanda).
ini juga berlaku bagi org islam. al-quran mengatakan harus shalat, harus puasa, TUHAN itu ESA, jika tidak dilaksanakan maka ia ga sempurna jadi org islam. begitu bro. sorry jika da kata2 yg salah & nyakitin.

wekzzz..lw smua ngapain pada repot repot ngebahas ginian, ni mah dah basi kaleee,,

pengikutnya mohampret tu dah ga mampu ngebuktiin yang dia maw di blog gw..

gag usa dibahas d kayanya..

mereka cuma menang ngebacot…

ntar yang non-muslim malah diteror en dibom…(knyataan en jangan/gag bisa dipungkiri,,kcian de lu)

mohampret tu emang dasarnya keras kepala, muna en sok fanatik loeh…

[edited, sorry salah nama yang terakhir :)]
@all :
Perdebatan seperti ini gak akan ada habisnya. Baik iman Kristen, maupun Islam telah bertahan selama ribuan tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang saya baca di atas baik, merupakan pertanyaan2 yang sudah ‘basi’. Dan bila saja ada kerelaan hati dari kedua belah pihak untuk mencari jawaban, dengan adanya internet, semua jawaban tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui search engine.

Btw, ada website yang cukup menarik dengan pertanyaan2 yang seru[menyangkut pandangan plural]. khususnya bagi Saudara2 muslim, berikut ada tantangan dari seorang atheist kepada umat muslim untuk membuktikan ajaran kebenarannya:
http://www.faithfreedom.org/
ada jga yang versi bahasa indonesianya, cukup disearch saja.

Nah… jadi apa kesimpulan Anda?? masih mau berdebat? Saya rasa sebaiknya kita bersihkan hati kita dulu dari rasa benci dan saling tuduh.
Daripada berdebat mengenai kitab suci masing2, lebih baik bersaing menjadi ‘produk’ yang terbaik dari ajaran masing2. Toh pada akhirnya dari buahnya kita bisa menilai mana yang baik dan yang buruk.

Semoga kita semua menemukan kebenaran yang telah lama kita cari dan mencari kita.

@post maker:
Maaf bukan maksud merendahkan, namun menurut saya, sebaiknya Anda meng-crosscheck dulu sebelum posting suatu thread. Apalagi yang sensitif seperti ini.

Thx.

Translation of Sahih Bukhari
Translator: M. Muhsin Khan

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/058.sbt.html

Volume 5, Book 58, Number 266:

Narrated ‘Um al-‘Ala:

An Ansari woman who gave the pledge of allegiance to the Prophet that the Ansar drew lots concerning the dwelling of the Emigrants. ‘Uthman bin Maz’un was decided to dwell with them (i.e. Um al-‘Ala’s family), ‘Uthman fell ill and I nursed him till he died, and we covered him with his clothes. Then the Prophet came to us and I (addressing the dead body) said, “O Abu As-Sa’ib, may Allah’s Mercy be on you! I bear witness that Allah has honored you.” On that the Prophet said, “How do you know that Allah has honored him?” I replied, “I do not know. May my father and my mother be sacrificed for you, O Allah’s Apostle! But who else is worthy of it (if not ‘Uthman)?” He said, “As to him, by Allah, death has overtaken him, and I hope the best for him. By Allah, though I am the Apostle of Allah, yet I do not know what Allah will do to me,” By Allah, I will never assert the piety of anyone after him. That made me sad, and when I slept I saw in a dream a flowing stream for ‘Uthman bin Maz’un. I went to Allah’s Apostle and told him of it. He remarked, “That symbolizes his (good) deeds.”

==================

quiz!

“…though I am the Apostle of Allah, yet I do not know what Allah will do to me…”

kenapa umatnya sok tahu?

@marr-mud-hamad

alamat blog-nya apa yah?

salam sejahtera

saya memusykilkan tentang berbedaan hari untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan dalam kitab sebelum Alquran sendiri menerangkan bahawa dulu tidak ada yang di katakan islam atau kristian. tapi mereka juga berbakti atau berhenti atau beribadah pada hari sabtu. kenapakah umat2 sekarng masih tegar hati untuk menemukan kebenaran tersebut. sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri berbakti pada hari Sabtu….cuba ada baca tentang surah aljumuah ayat ke 9 hingga 11…apa yang Nabi Muhammad SAW cuba untuk menegakkan di situ? Allah SWT sendiri berhenti dari sebarang kerja penciptaan selama 6 hari dan mengeuduskan hari sabtu @ berhenti dari sebarang pekerjaan. nabi2 sebelumnya juga beribadah pada hari tersebut…..kenapa umat Roman Catholic Dan Umat Islam beribadah pada Hari JUMAAT = berkumpul (in Alquran is Assembly Day which meaning is Hari Berkumpul?Manakala Minggu HANYA untuk merayakn kebangkitan Yesus @ nabi Isa as?Saya tidak pernah mendapati ayat di dalam Alquran yang menyatakan bahawa sabtu itu cuma UNTUK ORANG YAHUDI ATAU PUN DI SEBALIKNYA..tetapi mengatakan sesiapa yang mengingkari hari sabtu, adalah hina dan sehina hinanya….ia jugak menjadi teladan bagi org2 yang bertaqwa..adakah di katakan bahawa teladan untuk org2 sezaman sahaja atau teladan utnk orang yahudi yang bertaqwa sahaja?TIDAK BUKAN!!al-quran juga menegakkan bahawa teladan bagi orang2 yang bertaqwa…adakah anda bersetuju?sila hantarkan komen anda ke email saya…newbornc_85@yahoo.com

Salam menyertai kamu semua…Salam Damai Dari Saya..Hamba ALLAH SWT yang mencari kebenaran

Kasihan Isa… Setiap orang atau institusi membajak pesan dan namanya u/ kepentingan mereka sendiri. jelas terlihat dihadapan kita, artikel diatas membawa2 nama Isa dan Alquran u/ mencapai kepentingan penulis. Pada intinya artikel diatas mengagungkan Isa, mencomot ayat2 Alquran dan hadist u/ menguatkan tujuan, bahwa Isa adalah satu2nya penyelamat, dan Tuhan (walaupun tidak secara langsung dikatakan, namun dari makna artikel ini terlihat jelas)

Namun, jika kita perpegang pada Alquran, semua ini akan menjadi jelas, dan bukti2 ketuhanan Isa akan segera terbantah. Pertama u/ apa Allah selalu menekankan TAUHID dalam setiap surat di Alquran? ayat2 bermakna Tauhid hampir selalu ditemukan dalam setiap surat. Kata2 berisi ajakan u/ menyembah Allah, larangan u/ menyembah selain Allah, dan ancaman neraka bagi yang menyembah selain Allah dan menyekutukanNya.

Bahkan dalam sebuah surat Allah menanyai Isa, benarkah ia menyuruh umatnya u/ menyembah padanya dan pada Ibunya (Maryam)? Isa membantah, “tidak patut aku berkata demikian, hanya Engkaulah yang pantas u/ disembah”

Bukankah ajaran yang dibawa Isa selaras dengan nabi2 pendahulunya, mereka semua membawa ajaran Tauhid, yaitu hanya menyembah pada Allah saja? Apakah Isa seorang revolusionis, mengubah pesan yang telah diwariskan turun-temurun oleh pendahulunya? Isa hanyalah alat atau topeng bagi pihak2 tertentu u/ mencapai kepentingan mereka.

Bagi teman2 semua disini, sebaiknya kita lebih cermat dan teliti ketika membaca artikel2 seperti diatas. Sebagai informasi, kini banyak propaganda yang menggunakan ayat2 Alquran u/ menyebarkan ajaran kristen. Seperti kasus pendeta Suradi dan Pendeta Rudi Muhammad Nurdin beberapa tahun lalu di Jakarta, mereka menerbitkan buku yang berisi ajakan kristen dengan kemasan ayat2 Alquran. Ketika diteliti, banyak kosakata yang salah (grammarnya) yang tidak sesuai dengan bahasa arab, begitu juga dengan arti ayat2 Alquran yang sengaja diubah u/ kepentingan tertentu.

Kini banyak ayat2 Alquran yang disalahgunakan u/ kepentingan yang tidak terpuji. Membunuh orang, atau mencuri dengan nama Agama atau Tuhan, ibaratnya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga, begitu pula banyak jalan menuju Neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari ketersesatan ini.

Melihat Argumen MHJ, saya setuju. Ahad/ Wahid adalah hari pertama (minggu), sedangkan sabath adalah hari ke-7 atau sabtu. dalam bahasa italy juga hari sabtu adalah “sabato”, bahasa spanyol dan portugal “sabado”, inggris “Saturday”, prancis “Samedi” sama2 memakai kata “sa” di awalnya. Berarti dari etimologi kata tersebut, hari sabath adalah sabtu, bukan minggu.
Kenapa orang kristen mengkuduskan hari minggu, menganggap minggu adalah hari sabath? hal ini merupakan warisan pagan u/ menghormati matahari. minggu adalah hari matahari “Sunday” “Sun” adalah matahari, “day” adalah hari. Ritual pagan selalu dilakukan pada hari minggu. Kebudayaan kuno mesir, aztec di meksiko, dll melakukan acara keagamaan di hari minggu, hal ini diperkuat setelah arkeolog menemukan kalender kuno yang menyatakan bahwa mereka memuja matahari pada hari minggu.
Tidak ada yang murni dalam kristen, semuanya merupakan pembaharuan dari agama pagan. Mengapa kota suci kristen bukan di Yerusalem, namun di Roma? Roma merupakan pusat dari kerajaan Pagan, Romawi. Jika kita datang ke ke Roma dan melihat bangunan2 disana, kesan akan penyembahan berhala akan sangat terasa. Patung2 dewa, altar, pilar, koliseum, dll bukan merupakan bangunan kristen namun adalah bangunan pagan. Kristen, Yesus adalah wajah baru bagi agama pagan, agama penyembah berhala dan matahari. Ibarat dulu minum susu, kini kita makan keju. Sama2 mengkonsumsi susu, namun dengan tampilan yang berbeda.

@bon
“..sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri berbakti pada hari Sabtu….cuba ada baca tentang surah aljumuah ayat ke 9 hingga 11…apa yang Nabi Muhammad SAW cuba untuk menegakkan di situ?….”

Saudara bon, ngga salah yang anda katakan itu, apa saudara sedang belajar berbohong ?.
Nih saya kutif terjemahan dari AlQuran surah Aljumu’ah ayat ke 9 hingga 11 :

9. “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

10. “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

11. “Dan apabila mereka melihat perdagangan atau pemainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah Pemberi rezeki Yang Baik”.

Sudah jelas sekali pada ayat ke 9 itu hari Jum’at bukan hari Sabtu.

Kalau ibadah di hari Sabtu yang dikhususkan bagi Yahudi tidak ada dalam Al Quran. Ya, untuk apa Al Quran mengatur ibadahnya orang-orang yang berbeda paham dengan Al Quran ?. Ibadah hari Sabtu itu hanya ada dalam ajaran Taurat dan Injil.

Lalu bagaimana umat islam berdo’a :
Umat islam berdo’a tiap hari dalam seminggu dan 5 kali dalam sehari yaitu shalat yang telah diwajibkan.
Apakah umat islam meninggalkan berdo’a di hari Sabtu ?
Jelas Tidak, karena di hari sabtu kita melakukan shalat 5 kali sama seperti di hari-hari yang lain. Bahkan ditambah dengan shalat-shalat Sunah dan juga berdzikir kepada Allah.
Kalau mengenai hari yang paling istimewa (disucikan) umat islam mengambil hari Jum’at karena ada perintahnya dalam Surat Aljumu’ah ayat ke 9 (sudah di tulis di atas).

Salam

@Postman
“Kenapa orang kristen mengkuduskan hari minggu, menganggap minggu adalah hari sabath? hal ini merupakan warisan pagan u/ menghormati matahari. minggu adalah hari matahari “Sunday” “Sun” adalah matahari, “day” adalah hari. Ritual pagan selalu dilakukan pada hari minggu. Kebudayaan kuno mesir, aztec di meksiko, dll melakukan acara keagamaan di hari minggu, hal ini diperkuat setelah arkeolog menemukan kalender kuno yang menyatakan bahwa mereka memuja matahari pada hari minggu.

Saya setuju dengan saudarku Postman. Mungkin bagi saudara-saudara Kristiani kita tidak menyadarinya kalau yang selama ini yang mereka sembah adalah Dewa Matahari. Selain hari minggu adalah hari matahari, mereka juga merayakan kelahiran nabi Isa As setiap tanggal 25 Desember. Desember itu kan musim dingin, banyak salju. Sementara nabi Isa As itu lahirnya di Yerusalem/Palestina. Saat itu banyak yang menggembala domba pada malam hari berarti di siang hari cuacanya panas mnyengat dan pohon-pohon kurma pada berguguran. Apakah waktu itu bulan Desember ? ternyata bukan kondisi untuk bulan Desember. Dan ternyata tanggal 25 Desember itu adalah hari perayaan terhadap Dewa Matahari (Natal). Perayaan ini adalah perayaan pesta yang merupakan tradisi dari bangsa Romawi dalam menghormati Dewa Matahari. Tetapi demi kepentingan penegakan agama Kristen di Roma waktu maka tradisi ini tidak dihilangkan sampai sekarang.

Salam

hauhuahuahua……ternyata pengikut dewa matahari sedang berdebat dengan pengikut dewa bulan

wekzzz..lw smua ngapain pada repot repot ngebahas ginian, ni mah dah basi kaleee,,

pengikutnya mohampret tu dah ga mampu ngebuktiin yang dia maw di blog gw..

gag usa dibahas d kayanya..

mereka cuma menang ngebacot…

ntar yang non-muslim malah diteror en dibom…(knyataan en jangan/gag bisa dipungkiri,,kcian de lu)

mohampret tu emang dasarnya keras kepala, muna en sok fanatik loeh…

Buat Kang marr-Mud-hamad,
ini nih tipe orang yang mulutnya suka ngomong boong padahal hatinya ngomong bener, jelas andalah yang muna.
kalo tidak muna cb dong kasih komen / jwbn yg logis dan mendasar sesuai dengan yg anda yakini. Yesus bukan tuhan gw yakin 100% hatimu membenarkannya cm masalahnya ya tu da gengsi, kayak abu jahal, mereka membenarkan ajaran Nabi Muhammad tapi karena gengsi mereka tetep ingkar nah anda ini termasuk abu jahal abad 21.
Fanatik dalam agama itu harus karena kalo ga iman kita malah dipertanyakan. diskusi/debat antar agama justru paling bagus untuk meningkatkan keimanan masing2 walau pada akhirnya ga da titik temu, soal mau nerima ato ga bukan urusan, yang penting dpt ilmu, bagi org islam Hidayah adalah hak mutlak ALLAH SWT.

Dear Dewo,

Lama aku tdk nimbrung tapi selalu mengikuti kok..jgn merasa ditinggal ya… he..he..he

Percayakah anda kalau bani muslim berada dalam persimpangan jalan? Ada yang mengakui dan menolak Isa sebagai Tuhan/Imam Mahdi. Mengapa?
Karena dalam ayat-ayat Quran memang begitu, satu dengan yang lainnya saling bertentangan, jadi jangan heran kalau ada orang Muslim membeberkan ayat-ayat yang menjelaskan posisi Isa dan pasti akan disanggah oleh orang Muslim juga dengan ayat-ayat dari Quran juga.

Jadi posisi Isa dalam pandangan orang Muslim seperti apa? bahkan menurut pengalaman saya baik dalam diskusi seperti ini maupun tanya jawab langsung dengan orang Muslim hasilnya berbeda-beda. Padahal kalau dicermati Isa dalam Quran memegang posis kunci dalam kehidupan semua mahkluk, contoh: Isa sebagai Imam Mahdi, artinya semua mahkluk akan berhadapan dengan Isa, jadi ini adalah ending dari kisah hingar-bingar mahkluk di bumi titik.

Salam

@ Dear Sugiarto (#55),

Selamat datang kembali Pak Sugiarto. Iya benar, saya sangat kehilangan peran serta dan kasih Anda di sini. Sangat senang membaca komentar Anda yang selalu mencerahkan.

Percayakah anda kalau bani muslim berada dalam persimpangan jalan?

Percaya banget.
Saya kenal beberapa muslim yang amat-sangat menghormati Yesus. Di lain sisi, saya punya lebih banyak lagi teman muslim yang amat-sangat tidak menghormati Yesus. Kontradiksi? Atau pemahaman mereka tentang kitab mereka sendiri yang kurang.

Yang jelas, saya setuju dengan komentar Anda.

GBU.

Dear all,

Saya mau tanya nich….
Menurut anda gelar dibelakang nama-nama nabi yaitu AS dan SAW, mana yang lebih tinggi? Dan apa artinya?

Salam

Dear Dewo,

Banyak orang yang tidak mengerti perkataan Yesus tentang PEDANG, kebanyakan mengartikan dengan hurufiah. Seharusnya Bung Dewo membuat artikel tentang ini, setuju?
Tidak pernah ada ayatnya dalam Alkitab bahwa yesus memegang pedang apalagi berperang, Yesus kemana-mana selalu memberitakan kabar baik, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit.

GBU

Dear Sugiarto (#58).

Tentang “PEDANG” saya pernah menjawab di thread lain, tapi saya lupa di thread yang mana. Intinya pada saat itu Yesus berkata demikian adalah untuk:

1. Menubuatkan apa yang akan terjadi kemudian saat Yesus ditangkap.

2. Menggenapi nubuatan dari nabi sebelum Yesus.

Mungkin Pak Sugiarto bisa membuat artikel tentang hal tersebut dan mengirimkan ke saya? Saya akan memuat artikel Pak Sugiarto di blog ini.

GBU

@all.

Alkitab P/Lama & P/Baru Injil.
mulai kejatuhan manusia Adam & Hawa dlm dosa kerana Jabakan Iblis melalui si ular (kej.3.3:1…(15)…24) dihalau dari taman Edan. sejak itu hilang komunikasi dengan Allah.

Nubuatan kedatangan Juruselamat pada ayat (Kej.3:15.) Digenapi pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari Yusuf isterinya Maria (Mat.1:16).

Makanya Alkitab itu adalah nubuatan tentang Yesus kristus Juruselamat Dunia (Kol.1:25-27)

Ishak anak Abrahan dg isterinya Sara dinubuat akan mewarisi harta pusaka dan tahan perjanjian hingga kedatangan juruselamat/jalan lurus kerana Dia adalah kalimatul Allah/Firman Allah/hakim segala hakim pada akhir Zaman. (Yoh.1-5).

@Ishak- anak perjanjian yang kekal (Kej.17:19)
@Hajar bersama anaknya diusir kerana bukan ahli waris.(Kej.21:10)

@Ishak dipersambahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan dan Bukan Ismeal. (kej.22:2)

Kenapa saudara kita dari kaum Ismeal bilang Ismeal yang dikorbankan?????.

Kalau begini bagi saya pastinya salah satu yang bohong!!!!!!!!
Disinilah pertembungan KEBENARAN dengan DUSTA. Akhirnya salah satu yang tersingkir. Bagaimana dengan Yesus Kristus Jalan Lurus dan hakim akhir zanan itu?

Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka……….(Mat.7:16)
Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.(Yak.3:18)

Akhirnya Alkitab Injil perjanjian Lama/Baru adalah nubuatan kedatangan yesus Kristus/Alkitab itu sendiri adalah peribadi Yesus Kristus/kalimah Allah/Firnan Allah/Jalan Lurus?hakim segala hakim/tidak mati tapi naik ke sorga.

Tuhan Yesus Kristus Raja Damai/Penebus dosa bagi umat manusia. Dia bukan beritakan agama tetapi Dia beritakan Jalan Lurus itu, iaitu jalan keselamatan. Itulah pengekuan iman saya.

kalau mentelaah Alkitab tolong pakai turupong Rohani yah…supaya jelas dan terang. minta dari Guru ajaib “Rohol Kudus”, bukan roh keladai.

salam damai

@all.

Alkitab P/Lama & P/Baru Injil.
mulai kejatuhan manusia Adam & Hawa dlm dosa kerana Jabakan Iblis melalui si ular (kej.3.3:1…(15)…24) dihalau dari taman Edan. sejak itu hilang komunikasi dengan Allah.

Nubuatan kedatangan Juruselamat pada ayat (Kej.3:15.) Digenapi pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari Yusuf isterinya Maria (Mat.1:16).

Makanya Alkitab itu adalah nubuatan tentang Yesus kristus Juruselamat Dunia (Kol.1:25-27)

Ishak anak Abrahan dg isterinya Sara dinubuat akan mewarisi harta pusaka dan tahan perjanjian hingga kedatangan juruselamat/jalan lurus kerana Dia adalah kalimatul Allah/Firman Allah/hakim segala hakim pada akhir Zaman. (Yoh.1-5).

@Ishak- anak perjanjian yang kekal (Kej.17:19)
@Hajar bersama anaknya diusir kerana bukan ahli waris.(Kej.21:10)

@Ishak dipersambahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan dan Bukan Ismeal. (kej.22:2)

Kenapa saudara kita dari kaum Ismeal bilang Ismeal yang dikorbankan?????.

Kebenaran itu berpihak kepada siapa?

Kalau begini bagi saya, pastinya salah satu yang bohong!!!!!!!!

Disinilah pertembungan KEBENARAN dengan DUSTA.

Akhirnya salah satu yang tersingkir.

Bagaimana dengan Yesus Kristus Jalan Lurus dan hakim akhir zaman itu?

Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka……….(Mat.7:16)

Akhirnya Alkitab Injil perjanjian Lama/Baru adalah nubuatan kedatangan yesus Kristus.

Alkitab itu sendiri adalah peribadi Yesus Kristus/kalimah Allah/Firnan Allah/Jalan Lurus?hakim segala hakim/tidak mati tapi naik ke sorga.

Tuhan Yesus Kristus Raja Damai/Penebus dosa bagi umat manusia. Dia bukan beritakan agama tetapi Dia beritakan Jalan Lurus itu, iaitu jalan keselamatan. Itulah pengekuan iman saya.

kalau mentelaah Alkitab tolong pakai turupong Rohani yah…supaya jelas dan terang. minta bantuan dari Guru ajaib Penolong kita “Rohol Kudus”.

salam damai

@Dear Maya (#60),

Memang benar bahwa janji Allah diturunkan kepada Ishak yang disebut sebagai “Keturunan Abraham” yang benar. Ishak sendiri adalah anak ajaib yang lahir pada saat Sarah sudah menopause.

Hagar & Ismael memang diusir karena mereka memang bukan ahli waris yang sah. Terutama karena mereka bukan ahli waris “Janji Allah.” Menurut cerita turun-temurun, konon kelakukan Hagar & Ismael itu menyusahkan (nakal) sehingga Sarah sangat tidak menyukainya. Abraham pun akhirnya menyetujui pengusiran itu dan benar-benar mengusir Hagar & Ismael.

Setelah Hagar & Ismael diusir, barulah peristiwa pengorbanan itu diperintahkan oleh Allah. Tentu saja pengorbanan ini adalah Ishak (bukan Ismael yang telah diusir). Tentu saja Abraham sangat sedih hatinya. Bukankah Ishak adalah anak ajaib yang akan mengemban janji Allah? Tetapi mengapa harus dikorbankan?

Karena sedihnya, Abraham harus 3 hari depresi sampai akhirnya benar-benar melaksanakan perintah Allah.

Ada ahli Alkitab yang menafsirkan perintah pengorbanan ini sebagai simbol bagi Yesus yang akan datang yang akan menjadi korban pendamai umat manusia dengan Allah. Saya rasa tafsiran ini ada benarnya. Terlebih dalam rangka memahami bahwa Allah meminta pengorbanan Ishak bukan tanpa alasan. Alasannya tidak hanya menguji keimanan Abraham. Bukankah Allah sudah tahu keimanan Abraham?

Ternyata pengorbanan itu adalah simbol yang akan dikenang umat manusia sepanjang masa terhadap pengorbanan Yesus Kristus.

GBU.

wah makasi bgt nih tuk pencerahannya dari mas dewo dan kawan2

Umat Kristian Mengarut!

Salam

Salam tuk MHJ,

Awk dimana?

artikel mu bagus-bagus.

sedang Dan Brown yang katolik aja bilang, ‘ what’s the originality of Bible today ?’
my dear, you thought bible kiriman fax tuhan dari syorga??
Bible today adalah hasil karanga tangan pendeta vatican dari abad ke abad…
sederhananya, kamu kira kitab protestan,katolik ditulis sama yesus? kalo dia yang nulis sangat kutu buku sekali yesus menulis beberapa versi dalam umurnya yang sangat pendek…
non sense… mangkanya Dan Brown bilang begitu.. content bible berbeda-beda isinya tiap negara

ada nggak yang bisa menghapal bible ??
alquran banyak yang hafal diluar kepala, dan bunyinya nggak akan pernah berubah sampai akhir zaman
orang arab sendiri nggak akan bisa mengubah ayat alquran meski alquran berbahasa arab
mangkanya islam itu agama yang cukup extreme untuk zaman sekarang,karna isinya diperuntukan dari sekian abad lampau sampai dunia kiamat,kadang muslim sendiri nggak begitu mengerti maksud dari satu ayat dan berabad-abad kemudian mereka bisa memahami sesuai dengan perkembangan zaman
Kalo anda mengerti alquran dan membacanya sebagai muslim, anda akan ngerti kalau isinya nggak akan pernah berubah,dan nggak akan bisa diubah..itulah mukjizat alquran… pelajari bahasa arab,lihat perbedaannya dan ini jauh lebih sulit dari bahasa arab sekalipun

Bible, nggak ada satu pun kristiani didunia ini yang bisa menghapalnya luar kepala, karna ini cuman ketikan pendeta diVatican
open minded mas, dan anda akan ngerti..

Nggak heran, orang barat zaman sekarang pada beralih ke atheist, atau free thinkers
Karna mereka udah bosen dibohongi gereja
Dan Brown sendiri ngaku,dia masih katolik tapi dia nggak percaya bible
Pacar aku aja bule, dulu dia katolik lalu udah jadi atheist,karna katanya udah nggak zaman lagi memeluk kaltolik, semuanya udah dibantah sama sains

kalo alquran, isinya sangat tegas kadang kita susah untuk menjalaninya, dari situlah terlihat betapa kecilnya kita manusia… kita hanya manusia bukan malaikat yang tidak punya hawa nafsu, dan kita diberi akal dan pikiran dari allah swt untuk mendalami alquran sesuai dengan perkembangan zaman

tambahan lagi:
kita hanya manusia bukan malaikat yang tidak punya hawa nafsu, dan kita diberi akal dan pikiran dari allah swt untuk mendalami alquran sesuai dengan perkembangan zaman

bukannya seperti bible yang harus begini begitu sesuai perintah paulus divatican??
siapa mereka??
mereka hanya manusia biasa yang suatu saat bisa menjadi predator…

diislam??
ada nggak anggota atau ketua yang bertanggung jawab akan muslim diseluruh dunia??
muslim harus begini begitu??
begini bunyi ayat yang baru kita harus sesuaikam dengan perkembanga zaman…
nggak ada kan, muslim hanya percaya sama alquran bukan ulama atau ustadz
ulama atau ustadz cuman sebagai pembantu karna ngga semua muslim kerajinan mempelajari agam
ulama ustadz hanya penyampai dari apa yang mereka pelajari
dan terserah kita mau percaya atau tidak

@45 marr-Mud-hamad:
belom pernah denger negara bernama irlandia utara??
sampai detik ini mereka masih konflik
tau masalahnya apa??
hanya pertikaian antara Katolik dan protestan
erhhm, pacar aku pernah hidup diBelfast, lalu dia cerita ke aku.. nggak cuman muslim yang penuh dengan violence.. (aku rada tersinggung waktu dia ngomong gitu..maklum muslimmm..sangat sensi karna kita cinta islam..lo kalo nyokap lo dihina,kesel kan..)..
nah kalo dia,karna udah open minded,dia cerita yang sebenernya..
kalo diBelfast gue harus nyamar sebagai Protestan(kalo nggak salah..gue bingung ngebedain anatara dua itu..)
salah aja ngomong ‘ H ‘ dalam pelafalan katolik dan prostestan di Irlandia utara, gue akan mati ditebas hari detik itu juga dimana gue, misal gue lagi minum Guinness di Bar.
mangkany pacar aku tuh pindah ke Irlandia republik,dimana mereka generasi mudanya udah pada atheist… karna mereka yang punya sejara panjang akan bloody gory katolik dan protestan…
mau tau lebih lanjut,pacar aku banyak cerita soal history ke aku… dan itu datang dari mantan katolik sendiri, by the way beberapa dekade lalu, di Irlandia, kondom nggak boleh dijual,karna katanya kondom itu dosa..
mau tau lagi kristen versi tua dari negara katolik protestan yang cukup conservative??
saya diajarin banyak soal ini sama dia…

mangkanya kristiani diIndonesia, buka mata dan hati, pergaulan jangan Indonesia dan sekitarnya aja, banyak propaganda didunia ini dan jangan ke ge eran dulu, cinta kasih, semua agama mengajarkan cinta kasih, nggak hanya Isa alaisallam aja
tapi dari perjalanan agama itu selama berabad-abad terbaur sama budaya manusia yang masih sangat bar-bar, yang bikin bible berubah-ubah
mereka menyesuaikannya dengan zaman,karna akan terjadi seperti Irlandia utara saat ini

eh tambahan lagi,
dan jangan salah, sampai sekarang ira (atau irlandia utara ) ini yang menjadi teroris dinegara mereka atau di Irlandia republik, Irlandia republik negara yang cukup maju karna dan anggota europan union..
mangkanya wahai kristiani Indonesia,
banyak-banyak baca, gaul antar negara ,kerjasama sama mereka..
teroris nggak hanya islam, tapi diNegara katolik protestan yang selalu musuha sampai sekarang aja, banyak teroris juga…
jangan picik dulu, teroris dengan penuh kemenangan nuduh muslim, gaul dong ah…
2005 atau 2006 lalu, kalo nggak salah juga sempet terjadi erusuhan didublin, ulahnya katanya teroris irlandia utara.. protestan yang fanatiknya, sampai-sampai dubliner kesel, sekarang udah bukan zaman kegelapan lagi people..
denger,tinggalin your bible,dan kita akan berenti rusuh-rusuh begini, kata salah seorang dubliner

puas..??

hmmm,… dewo dan sugiarto malah tidak mampu membalas komentar postman dan cepot yang ngobrolin tentang sun-day, dan analisa mereka tentang agama pagan, dan oh iyah kenapa harus roma,kota suci umat kristiani.
kenapa nggak yerusalem, tanyakan sama kontatinopel juga yang hebat sekali mengubah agama pagan di romawi menjadi kristen
jangan salah disini terjadi pembunuhan umat manusia yang bloody gory pula lohh
yah begitulah saudara dew tipikal,
kalau udh nggak tau mau jawab apa, mengubah topik dan menampilkan tokoh sugiarto
mana jawaban dari postman sama cepot???

ntar komentar saya disini juga bakal pura2 nggak didenger
karna nggak tau jawabannya
haha, mangkanya jangan usil ngurus-ngurusin agama oranggggg pakkkkkk….

@dewo

Terimakasih anda sudah menceritakah kisah keluarga nabi Ibrahim As. Saya membaca dalam Al Quran yang menceritakan keluarga Ibrahim As dan tidak ada permasalahan dia antar bunda Hajar dan bunda Sarah begitupu antara nabi Ismail As dan nabi Ishak As.
Jika anda ceritakan menurut versi Alkitab kalau ternyata bunda Hagar & Ismael (bunda Hajar & nabi Ismail As) dan keturunanya itu dihinakan oleh bunda Sarah & Ishak dan keturunanya. Saya jadi sadar kalau Alkitab yang katanya suci itu ternyata mengajarkan kebencian terhadap kaum terntentu yaitu kaum arab (sebagai keturunan bunda Hajar & nabi Ismail As).
Padahal dalam Al Quran yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw (yang merupakan keturunan bunda Hajar & nabi Ismail As) mengajarkan untuk meghormati nabi Ibrahim As, bunda Sarah & Ishak dan nabi-nabi dari keturunan nabi Ishak As termasuk bunda Maryam dan nabi Isa As.
Jika memang yang anda ceritakan itu benar, kok saya jadi makin bersimpati kepada bunda Hajar & nabi Ismail As.
Bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini dihinakan malah membalasknya dengan kebaikan.
Apakah ajaran Yesus yang disampaikan oleh para muridnya iu mengajarkan demikian ?

Jika menurut anda Hagar & Ismael memang diusir karena mereka memang bukan ahli waris yang sah.. bukan ahli waris “Janji Allah.” , saya jadi bertanya sebenarnya apa diwariskan oleh Allah itu ?
Kok rasa-rasanya menurut saya mereka ini malah memiliki akhlak yang mulia.

“Hagar & Ismael memang diusir karena mereka memang bukan ahli waris yang sah.”

WAH JADI DIINJIL DIAJARI YAH CARA MEMBENCI SAUDARA SENDIRI, KATANYA CINTA KASIHHHHHH… MANA ,DISINI AJA UDAH GAK KONSISTEN…. KATA DEWO MANUSIA SUCI AJA SEMUANYA BISA DIMAAFIN,SAMPAI GAY YANG MENULAR KEMANUSIA NORMAL AJA HARUS DIMAAPI, KATA DEWO SUATU HARI DENGAN BIJAKSANANYA

Terutama karena mereka bukan ahli waris “Janji Allah.” Menurut cerita turun-temurun, konon kelakukan Hagar & Ismael itu menyusahkan (nakal) sehingga Sarah sangat tidak menyukainya.

KOK INJIL KAYA’ TELENOVELA ATAU SINETRON YAHHHHH, KONFLIK DALAM KELUARGAAAA

Abraham pun akhirnya menyetujui pengusiran itu dan benar-benar mengusir Hagar & Ismael.

TAU GAK YANG MENDIRIKAN KA’BAH DIMEKKAH ITU IBRAHIM OR ABRAHAM, DAN YANG MENEMUKAN SUMUR ZAM ZAM ITU HAGAR WAKTU ISMAEL LAGI OAK OAK KEHAUSAN
WOW, UDAH BERAPA ABAD TUH SUMUR ZAM2,LEBIH DARI 2000 TAHUN

Setelah Hagar & Ismael diusir, barulah peristiwa pengorbanan itu diperintahkan oleh Allah. Tentu saja pengorbanan ini adalah Ishak (bukan Ismael yang telah diusir). Tentu saja Abraham sangat sedih hatinya. Bukankah Ishak adalah anak ajaib yang akan mengemban janji Allah? Tetapi mengapa harus dikorbankan?”

DIKRISTEN APA NIH YANG DIKORBANKAN?? KALO DIISLAM, MANGKANYA ADA HARI RAYA KURBAN, KARNA ALLAH SWT MENYURUH TIEP ANAK LAKI2 UNTUK DIKHITAN
BIAR SEHAT…

Terutama karena mereka bukan ahli waris “Janji Allah.” Menurut cerita turun-temurun, konon kelakukan Hagar & Ismael itu menyusahkan (nakal) sehingga Sarah sangat tidak menyukainya.

KOK INJIL KAYA’ TELENOVELA ATAU SINETRON YAHHHHH, KONFLIK DALAM KELUARGAAAA

Abraham pun akhirnya menyetujui pengusiran itu dan benar-benar mengusir Hagar & Ismael.

TAU GAK YANG MENDIRIKAN KA’BAH DIMEKKAH ITU IBRAHIM OR ABRAHAM, DAN YANG MENEMUKAN SUMUR ZAM ZAM ITU HAGAR WAKTU ISMAEL LAGI OAK OAK KEHAUSAN
WOW, UDAH BERAPA ABAD TUH SUMUR ZAM2,LEBIH DARI 2000 TAHUN

‘ Menurut cerita turun-temurun ‘
JADI BIBLE CUMAN CERUTA TURUN TEMURUN

OOH NGERTI SEKARANG

‘ Menurut cerita turun-temurun ‘
JADI BIBLE CUMAN CERITA TURUN TEMURUN

OOH NGERTI SEKARANG

@ice mountain

klo di irlandia terjadi kekerasan antar umat beragama mungkin memang benar tp ajaran Yesus tidak mengajarkan kekerasan.
bila ajaran itu tidak mengajarkan kekerasan tp ternyata pengikutnya melakukan kekerasan maka ajaran itu (yang ntar pas akhir jaman) akan menjadi HAKIM atas perbuatan mereka,
sedangkan bila ada ajaran yang “memperbolehkan” kekerasan /teror dan pengikutnya melakukannya maka ajaran itu akan jadi PEMBELAAN oleh pengikutnya.
menurut saya itu yang harus dibedakan

GBU

@hinadina

Mungkin anajaran inilah yang “memperbolehkan” kekerasan /teror.

Seperti dalam ayat-ayat tsb:

Kel. 22:24 Maka murka-Ku akan bangkit dan Aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga isteri-isterimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim.

Im. 26:33 Tetapi kamu akan Kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain dan Aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan.

Bil. 14:3 Mengapakah TUHAN membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan isteri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?”

Ul. 13:15 maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya.

Ul. 33:29 Berbahagialah engkau, hai Israel; siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka.”

Yos. 5:13 Ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya: “Kawankah engkau atau lawan?”

Yos. 10:11 Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka TUHAN melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang.

Yos. 10:28 Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya; kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya, tidak ada seorangpun yang dibiarkannya lolos, dan raja Makeda, diperlakukannya seperti telah diperlakukannya raja Yerikho.

Yos. 10:30 Dan TUHAN menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel, beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang, tidak ada seorangpun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu, diperlakukannya seperti telah diperlakukannya raja Yerikho.

Yos. 10:32 Dan TUHAN menyerahkan Lakhis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna.

Yos. 10:35 Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakhis.

Yos. 10:37 Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tidak seorangpun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya.

Yos. 10:39 Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya, dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorangpun yang dibiarkannya lolos; seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya.

Yos. 11:10 Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu.

Yos. 11:11 Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hazor dibakarnya.

dan masih banyak lagi

Masya Allah !

salam

saudara yang dikasihi dari kaum Ismeal.

yang benar dikorban itu siapa?

Ishak…. @ Ismeal..????

Berdoa minta Tuhan Allah campur tangan, kalau boleh adakan doa puasa tentu Tuhan Allah beri jawapan.

“mintalah maka akan diberi kepadamu; carilah maka kamu akan mendapat; dan ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. …………………” (Mat.7:7-8)

@ice mountain

Teroris Irlandia tidak pernah membawa-bawa agama mereka, mereka cuma perang suku/politik (grilyawan IRA melawan kerajaan Inggris), tapi apa yang anda saksikan di seluruh dunia:

Muslim melawan Barat
Muslim melawan Amerika
Muslim melawan Cina (propinsi Xinjiang)
Muslim melawan India / Hindu
Muslim melawan Israel/Yahudi
Muslim Suni melawan Muslim Syiah
Muslim (Walisongo) membunuh Syeh Siti Jenar (Wali)
Muslim meledakkan Borobudur (Hindu)

Menurut anda ini hanya kebetulan atau memang ajarannya Islam demikian, ini perlu anda cermati!!!

Salam

@MAYA

Anda jangan heran kalau orang muslim suka meng_klaim, misal:
– Ibrahim/Abraham beragama Islam
– Bait suci di Israel buatan raja Salomo sekarang dijadikan Masjid (pasti tidak ada IMB-nya ha..ha..ha….)
– Cerita wayang (Hindu) diganti cerita Islam
– Musa juga masuk dalam Nabi2 mereka, kalau mau jujur Musa itu nabinya orang Israel (yang dibebaskan orang Israel dari tanah Mesir), tapi alergi kalau menyebut nama Yahudi (Huda).

Oya banyak lho Masjid yang pakai nama xx-Huda, misal Al-Huda, apa artinya ya?

GBU

@Cepot

Tanya dunk, apa arti gelar AS dan SAW?
Atau anda boleh tanya dulu pada teman/ustat/kiai anda.

Trims banget.

hinadina & sugiarto :
intinya jangan usil ikut campur urusan agama lain dan kita nggak bakal debat-debat lagi, buat apa coba males banget kembali kezaman kegelapan, kampungan tauk orang kristen dan islam yang fanatik merasa agamanya bener…. setelah baca2 beberapa entry disini,saya bisa ngerti seperti apa dewo ini, munafik, sok ngucapin kata damai dan nggak bermaksud menyinggung, eehhh tapi nggak terbukti dari tulisannya… semuanya ngusilin islam
kalo mau berkhotbah tentang jalan yesus, khotbah aja seputar agama sendiri…
nggak usah senggol-senggol islam,aku muslim aja males nyenggol2 situ punya agama… nggak tertarik..nah loohh,siapa dong yang nggak suka damai, situ atau sini..
coba pergi ke forum2 atau googling..
klik anti islam, yang membenci islam itu kebanyakan non muslim bukan muslim itu sendiri..
coba ketik anti christian atau yesus bla bla (kata2 kotor maksudnya)..yang ngomen itu orang-orang kristen sendiri ..
islam emang agama yg dibenci..dibenci sama siapa dulu??? sama orang2 yang hatinya nggak bersih seperti anda2 disini… agama orang diurusinnnn…. kurang kerjaan yah dikantor…. karna dunia itu berputar, dulu berabad-abad lampau .. islam menguasai technologi dan sains dunia.. orang barat aja terimakasih kok sama technologi islam dalam mengebor minyak,karna orang islam yg punya teknologi ini,… sains matematika dan algoritma berasal dari islam ..pernah denger nggak, pembakaran perpustakaan islam dibabilonia
dan ini nih yang kurang ajarnya pengikut katolik, merudal iraq sampai negara seribu satu malam ini kehilangan peninggalan sejarahnya yang sangat beharga..
setelah perpustakaannya dibakar, buku2nya dicuri dan dipelajari lalu baru bangkit kristen..dan sekarang amerika takut akan kebangkitan komunis cina… begitulah dunia..
tapi by the way, kristen udah curang sama umat islam eh kesel liat cina bangkit, sampai negara ini dicurigai terus…
gimana sih, begitulah kriten tipikal,kaya anda2 disini… udah mengadu domba negara islam biar kita ketinggalan mulu… eh tapi akhirnya mereka yg murtad sendiri… kristen disebarin lewat belanda..sekarang malah negara ini udah atheist…

sugiarto: lalu penjelasan kalo salah ngelafalin ‘H’ dalam versi protestan dan katolik sendiri di Belfast, gimana penjelasannya… mereka itu emang perang antar agama sayyy… yg north ireland pengen mendirikan negara prostestan gitu, sedangkan yg negara republik nggak masukin lagi ajaran2 agama kedalam urusan negara mereka, mereka udah lebih sekuler sekarang.. mangkanya pereknomian mereka maju sekarang,
oh ya, tipikal orang kristen diindonesia, kalo nggak bisa jawab dialih2in…. kenapa pacar saya harus nyamar jadi orang mereka dan ngucapin ‘H’ harus begini begitu kalo nggak bisa ditebas dan ekk mati ditempat… maksud ngucapin ‘H’, setiap kata yang mengangdung ‘H’ harus seperti aksen mereka… picik sekali kristen ini.. masalah beda aksen aja nyawa maenannya…

siapa bilang bukan konflik protessetan and katolik…
dubliner aja sampai kesel kok sama mereka, sampai bilang coba tunjuk dipeta, ada nggak protestan nation didunia…
saya tau cerita langsung … bukan cerita pendeta… emang irlandia ini negara jajahan inggris raya..itu semua orang udah tau…. mangkanya bahasa gaelik mereka udah hampir punah karna inggris menjajah mereka ..

hinadina, iyah iyah ajaran yesus versi anda tidak mengajarkan kekerasan, ajaran isa itu ada dizaman muhamad lahir, tapi ajaran isa itu sedikit,isa itu nabi yg pendek umurnya dan keburu disalib..dan muhammad menyempurnakan ajaran isa dan yahudi, sebenernya gampang, orang yahudi dan islam nggak makan babi,… karna kita satu ajaran.. orang nasrani dulu juga gitu, cuman gereja2 ngapus itu… yg namanya hidup selalu ada pro dan kontra… dan yg kontra ini masalahnya sampai sekarang..
lalu sugiarto, lo bilang musa nabi israel
ngerti nggak sih, yahudi, nasrani (konstantin ngasih nama kristen), dan islam itu 3 agama satu akar….itulah mangkanya huda itu ada dinama kita..dasar pake nanya lagi kenapa mesjid2 ada namanya huda… karna ini 3 agama saru tuhan..tuhannya allah swt….
kenapa isa dan nabi-nabi lainnya gelar alaisallam, karna beda sama muhammad, muhammad nabi terakhir… setelah dia nggak ada lagi nabi-nabian….

lalu ini bodoh amat nih:
Muslim melawan Barat .. pacar aku orang barat, nggak memandang muslim teroris..buktinya dia sayang sama aku yang muslim…heekkk.. anda berkiblat keorang barat yg piciknya seprti Bush… barat yg open mindednya dong…
Muslim melawan Amerika … aku nggak melawan amerika, tapi republican america tancredo,pengen nge nuklir mekkah..apa salah orang yang kemekkah coba… dasar orang kristen orthodok… udah dibrainwash sama gereja.. iseng aja….. muslim nggak berarti suci dan nggak bakal jadi teroris…. orang jadi teroris karna mereka punya dendam pribadi sama amerika…berapa juta korban tak berdosa dirudal pemimpin amerika… ngadu domba iran and iraq, ngasih dana ke saddam untuk senjata….
Muslim melawan Cina (propinsi Xinjiang) — banyak kok muslim dichina…kalo ada terjadi pertentangan yah biasa lah…. karna masih banyak yg sempit pikirannya seperti anda2 disini..
Muslim melawan India / Hindu.. temen saya hidup diMumbai,muslim eh biasa2 aja… malah orang hindu ngebakar mesjid di india yg berumur ratusan tahun dekade tahun lalu…. intinya karna kita nggak bisa menghargai satu sama lain, nggak muslim nggak kristen… contoh yg punya blog ini..
Muslim melawan Israel/Yahudi — pernah denger holocaust nggak sih..apa yang dilakukan hitler diWorld war I… mereka memunahkan jewish, sampai jewish lari mencar ke seluruh dunia.. tau apa yg dilakukan hitler… mematikan mereka didalaam kamar gas, setelah dikurung lama tanpa makan dan minum… belajar sejarah dulu…
sampai sekarang aja european banyak yg anti yahudi… kenapa,pelajari sejarah dulu… nggak muslim aja…tapi aku nggak anti yahudi..ngapain anti mereka..kenal aja kagakkkk….
mangkanya para free thinkers dan atheist, mengatakan agama sumber masalah, udah banyak pertumpahan darah karna agama….. itu atheist european bilang..mereka itu dari kristen tentunya…karna kristen punya sejarah juga penugh dengan pertumpahan darah..pernah denger tipe2 hukuman mati zaman dulu nggak sih..itu semuanya dari ajaran kristen,dari cerita2 nerakanya…..
Muslim Suni melawan Muslim Syiah –> politik ini mah…
Muslim (Walisongo) membunuh Syeh Siti Jenar (Wali) –> wah cuci otak dari gereja nih.
Muslim meledakkan Borobudur (Hindu) –> emang juslim yah pelakunya… yah emang yang namanya muslim itu berarti suci??? yah enggak lah.. karna itu kita perlu belajar agama…saya nggak mendukung bom itu…saya bangga sama borobudur kok… malah saya bangga2in sama temen2 saya yg orang asing,kita punya borobudur…

mana jawaban yang diatas?? pertanyaan postman ama cepot maksud saya…
malah nyari-nyari kesalahan muslim??
dasar kriten indonesia tipikal, pinter memprovokasi eh sembunyi lalu ketawa dibelakang kalo udah terjadi rusuh..hmm, ngingetin saya akan sifat iblis…. serigala berbulu domba….

intinya gini, nggak usah ngurusin agama orang lain….. jalanin aja agama sendiri… diblog ini yang ada cuman ngurusin agama orang….

hinadina & sugiarto :
intinya jangan usil ikut campur urusan agama lain dan kita nggak bakal debat-debat lagi, buat apa coba males banget kembali kezaman kegelapan, kampungan tauk orang kristen dan islam yang fanatik merasa agamanya bener…. setelah baca2 beberapa entry disini,saya bisa ngerti seperti apa dewo ini, munafik, sok ngucapin kata damai dan nggak bermaksud menyinggung, eehhh tapi nggak terbukti dari tulisannya… semuanya ngusilin islam
kalo mau berkhotbah tentang jalan yesus, khotbah aja seputar agama sendiri…
nggak usah senggol-senggol islam,aku muslim aja males nyenggol2 situ punya agama… nggak tertarik..nah loohh,siapa dong yang nggak suka damai, situ atau sini..
coba pergi ke forum2 atau googling..
klik anti islam, yang membenci islam itu kebanyakan non muslim bukan muslim itu sendiri..
coba ketik anti christian atau yesus bla bla (kata2 kotor maksudnya)..yang ngomen itu orang-orang kristen sendiri ..
islam emang agama yg dibenci..dibenci sama siapa dulu??? sama orang2 yang hatinya nggak bersih seperti anda2 disini… agama orang diurusinnnn…. kurang kerjaan yah dikantor…. karna dunia itu berputar, dulu berabad-abad lampau .. islam menguasai technologi dan sains dunia.. orang barat aja terimakasih kok sama technologi islam dalam mengebor minyak,karna orang islam yg punya teknologi ini,… sains matematika dan algoritma berasal dari islam ..pernah denger nggak, pembakaran perpustakaan islam dibabilonia
dan ini nih yang kurang ajarnya pengikut katolik, merudal iraq sampai negara seribu satu malam ini kehilangan peninggalan sejarahnya yang sangat beharga..
setelah perpustakaannya dibakar, buku2nya dicuri dan dipelajari lalu baru bangkit kristen..dan sekarang amerika takut akan kebangkitan komunis cina… begitulah dunia..
tapi by the way, kristen udah curang sama umat islam eh kesel liat cina bangkit, sampai negara ini dicurigai terus…
gimana sih, begitulah kriten tipikal,kaya anda2 disini… udah mengadu domba negara islam biar kita ketinggalan mulu… eh tapi akhirnya mereka yg murtad sendiri… kristen disebarin lewat belanda..sekarang malah negara ini udah atheist…

sugiarto: lalu penjelasan kalo salah ngelafalin ‘H’ dalam versi protestan dan katolik sendiri di Belfast, gimana penjelasannya… mereka itu emang perang antar agama sayyy… yg north ireland pengen mendirikan negara prostestan gitu, sedangkan yg negara republik nggak masukin lagi ajaran2 agama kedalam urusan negara mereka, mereka udah lebih sekuler sekarang.. mangkanya pereknomian mereka maju sekarang,
oh ya, tipikal orang kristen diindonesia, kalo nggak bisa jawab dialih2in…. kenapa pacar saya harus nyamar jadi orang mereka dan ngucapin ‘H’ harus begini begitu kalo nggak bisa ditebas dan ekk mati ditempat… maksud ngucapin ‘H’, setiap kata yang mengangdung ‘H’ harus seperti aksen mereka… picik sekali kristen ini.. masalah beda aksen aja nyawa maenannya…

siapa bilang bukan konflik protessetan and katolik…
dubliner aja sampai kesel kok sama mereka, sampai bilang coba tunjuk dipeta, ada nggak protestan nation didunia…
saya tau cerita langsung … bukan cerita pendeta… emang irlandia ini negara jajahan inggris raya..itu semua orang udah tau…. mangkanya bahasa gaelik mereka udah hampir punah karna inggris menjajah mereka ..

hinadina, iyah iyah ajaran yesus versi anda tidak mengajarkan kekerasan, ajaran isa itu ada dizaman muhamad lahir, tapi ajaran isa itu sedikit,isa itu nabi yg pendek umurnya dan keburu disalib..dan muhammad menyempurnakan ajaran isa dan yahudi, sebenernya gampang, orang yahudi dan islam nggak makan babi,… karna kita satu ajaran.. orang nasrani dulu juga gitu, cuman gereja2 ngapus itu… yg namanya hidup selalu ada pro dan kontra… dan yg kontra ini masalahnya sampai sekarang..
lalu sugiarto, lo bilang musa nabi israel
ngerti nggak sih, yahudi, nasrani (konstantin ngasih nama kristen), dan islam itu 3 agama satu akar….itulah mangkanya huda itu ada dinama kita..dasar pake nanya lagi kenapa mesjid2 ada namanya huda… karna ini 3 agama saru tuhan..tuhannya allah swt….
kenapa isa dan nabi-nabi lainnya gelar alaisallam, karna beda sama muhammad, muhammad nabi terakhir… setelah dia nggak ada lagi nabi-nabian….

lalu ini bodoh amat nih:
Muslim melawan Barat .. pacar aku orang barat, nggak memandang muslim teroris..buktinya dia sayang sama aku yang muslim…heekkk.. anda berkiblat keorang barat yg piciknya seprti Bush… barat yg open mindednya dong…
Muslim melawan Amerika … aku nggak melawan amerika, tapi republican america tancredo,pengen nge nuklir mekkah..apa salah orang yang kemekkah coba… dasar orang kristen orthodok… udah dibrainwash sama gereja.. iseng aja….. muslim nggak berarti suci dan nggak bakal jadi teroris…. orang jadi teroris karna mereka punya dendam pribadi sama amerika…berapa juta korban tak berdosa dirudal pemimpin amerika… ngadu domba iran and iraq, ngasih dana ke saddam untuk senjata….
Muslim melawan Cina (propinsi Xinjiang) — banyak kok muslim dichina…kalo ada terjadi pertentangan yah biasa lah…. karna masih banyak yg sempit pikirannya seperti anda2 disini..
Muslim melawan India / Hindu.. temen saya hidup diMumbai,muslim eh biasa2 aja… malah orang hindu ngebakar mesjid di india yg berumur ratusan tahun dekade tahun lalu…. intinya karna kita nggak bisa menghargai satu sama lain, nggak muslim nggak kristen… contoh yg punya blog ini..
Muslim melawan Israel/Yahudi — pernah denger holocaust nggak sih..apa yang dilakukan hitler diWorld war I… mereka memunahkan jewish, sampai jewish lari mencar ke seluruh dunia.. tau apa yg dilakukan hitler… mematikan mereka didalaam kamar gas, setelah dikurung lama tanpa makan dan minum… belajar sejarah dulu…
sampai sekarang aja european banyak yg anti yahudi… kenapa,pelajari sejarah dulu… nggak muslim aja…tapi aku nggak anti yahudi..ngapain anti mereka..kenal aja kagakkkk….
mangkanya para free thinkers dan atheist, mengatakan agama sumber masalah, udah banyak pertumpahan darah karna agama….. itu atheist european bilang..mereka itu dari kristen tentunya…karna kristen punya sejarah juga penugh dengan pertumpahan darah..pernah denger tipe2 hukuman mati zaman dulu nggak sih..itu semuanya dari ajaran kristen,dari cerita2 nerakanya…..
Muslim Suni melawan Muslim Syiah –> politik ini mah…
Muslim (Walisongo) membunuh Syeh Siti Jenar (Wali) –> wah cuci otak dari gereja nih.
Muslim meledakkan Borobudur (Hindu) –> emang juslim yah pelakunya… yah emang yang namanya muslim itu berarti suci??? yah enggak lah.. karna itu kita perlu belajar agama…saya nggak mendukung bom itu…saya bangga sama borobudur kok… malah saya bangga2in sama temen2 saya yg orang asing,kita punya borobudur…

mana jawaban yang diatas?? pertanyaan postman ama cepot maksud saya…
malah nyari-nyari kesalahan muslim??
dasar kriten indonesia tipikal, pinter memprovokasi eh sembunyi lalu ketawa dibelakang kalo udah terjadi rusuh..hmm, ngingetin saya akan sifat iblis…. serigala berbulu domba….

intinya gini, nggak usah ngurusin agama orang lain….. jalanin aja agama sendiri… diblog ini yang ada cuman ngurusin agama orang….

orang kriten emang gitu lagi,provokator

hinadina & sugiarto :
intinya jangan usil ikut campur urusan agama lain dan kita nggak bakal debat-debat lagi, buat apa coba males banget kembali kezaman kegelapan, kampungan tauk orang kristen dan islam yang fanatik merasa agamanya bener…. setelah baca2 beberapa entry disini,saya bisa ngerti seperti apa dewo ini, munafik, sok ngucapin kata damai dan nggak bermaksud menyinggung, eehhh tapi nggak terbukti dari tulisannya… semuanya ngusilin islam
kalo mau berkhotbah tentang jalan yesus, khotbah aja seputar agama sendiri…
nggak usah senggol-senggol islam,aku muslim aja males nyenggol2 situ punya agama… nggak tertarik..nah loohh,siapa dong yang nggak suka damai, situ atau sini..
coba pergi ke forum2 atau googling..
klik anti islam, yang membenci islam itu kebanyakan non muslim bukan muslim itu sendiri..
coba ketik anti christian atau yesus bla bla (kata2 kotor maksudnya)..yang ngomen itu orang-orang kristen sendiri ..
islam emang agama yg dibenci..dibenci sama siapa dulu??? sama orang2 yang hatinya nggak bersih seperti anda2 disini… agama orang diurusinnnn…. kurang kerjaan yah dikantor…. karna dunia itu berputar, dulu berabad-abad lampau .. islam menguasai technologi dan sains dunia.. orang barat aja terimakasih kok sama technologi islam dalam mengebor minyak,karna orang islam yg punya teknologi ini,… sains matematika dan algoritma berasal dari islam ..pernah denger nggak, pembakaran perpustakaan islam dibabilonia
dan ini nih yang kurang ajarnya pengikut katolik, merudal iraq sampai negara seribu satu malam ini kehilangan peninggalan sejarahnya yang sangat beharga..
setelah perpustakaannya dibakar, buku2nya dicuri dan dipelajari lalu baru bangkit kristen..dan sekarang amerika takut akan kebangkitan komunis cina… begitulah dunia..
tapi by the way, kristen udah curang sama umat islam eh kesel liat cina bangkit, sampai negara ini dicurigai terus…
gimana sih, begitulah kriten tipikal,kaya anda2 disini… udah mengadu domba negara islam biar kita ketinggalan mulu… eh tapi akhirnya mereka yg murtad sendiri… kristen disebarin lewat belanda..sekarang malah negara ini udah atheist…

sugiarto: lalu penjelasan kalo salah ngelafalin ‘H’ dalam versi protestan dan katolik sendiri di Belfast, gimana penjelasannya… mereka itu emang perang antar agama sayyy… yg north ireland pengen mendirikan negara prostestan gitu, sedangkan yg negara republik nggak masukin lagi ajaran2 agama kedalam urusan negara mereka, mereka udah lebih sekuler sekarang.. mangkanya pereknomian mereka maju sekarang,
oh ya, tipikal orang kristen diindonesia, kalo nggak bisa jawab dialih2in…. kenapa pacar saya harus nyamar jadi orang mereka dan ngucapin ‘H’ harus begini begitu kalo nggak bisa ditebas dan ekk mati ditempat… maksud ngucapin ‘H’, setiap kata yang mengangdung ‘H’ harus seperti aksen mereka… picik sekali kristen ini.. masalah beda aksen aja nyawa maenannya…

siapa bilang bukan konflik protessetan and katolik…
dubliner aja sampai kesel kok sama mereka, sampai bilang coba tunjuk dipeta, ada nggak protestan nation didunia…
saya tau cerita langsung … bukan cerita pendeta… emang irlandia ini negara jajahan inggris raya..itu semua orang udah tau…. mangkanya bahasa gaelik mereka udah hampir punah karna inggris menjajah mereka ..

hinadina, iyah iyah ajaran yesus versi anda tidak mengajarkan kekerasan, ajaran isa itu ada dizaman muhamad lahir, tapi ajaran isa itu sedikit,isa itu nabi yg pendek umurnya dan keburu disalib..dan muhammad menyempurnakan ajaran isa dan yahudi, sebenernya gampang, orang yahudi dan islam nggak makan babi,… karna kita satu ajaran.. orang nasrani dulu juga gitu, cuman gereja2 ngapus itu… yg namanya hidup selalu ada pro dan kontra… dan yg kontra ini masalahnya sampai sekarang..
lalu sugiarto, lo bilang musa nabi israel
ngerti nggak sih, yahudi, nasrani (konstantin ngasih nama kristen), dan islam itu 3 agama satu akar….itulah mangkanya huda itu ada dinama kita..dasar pake nanya lagi kenapa mesjid2 ada namanya huda… karna ini 3 agama saru tuhan..tuhannya allah swt….
kenapa isa dan nabi-nabi lainnya gelar alaisallam, karna beda sama muhammad, muhammad nabi terakhir… setelah dia nggak ada lagi nabi-nabian….

lalu ini bodoh amat nih:
Muslim melawan Barat .. pacar aku orang barat, nggak memandang muslim teroris..buktinya dia sayang sama aku yang muslim…heekkk.. anda berkiblat keorang barat yg piciknya seprti Bush… barat yg open mindednya dong…
Muslim melawan Amerika … aku nggak melawan amerika, tapi republican america tancredo,pengen nge nuklir mekkah..apa salah orang yang kemekkah coba… dasar orang kristen orthodok… udah dibrainwash sama gereja.. iseng aja….. muslim nggak berarti suci dan nggak bakal jadi teroris…. orang jadi teroris karna mereka punya dendam pribadi sama amerika…berapa juta korban tak berdosa dirudal pemimpin amerika… ngadu domba iran and iraq, ngasih dana ke saddam untuk senjata….
Muslim melawan Cina (propinsi Xinjiang) — banyak kok muslim dichina…kalo ada terjadi pertentangan yah biasa lah…. karna masih banyak yg sempit pikirannya seperti anda2 disini..
Muslim melawan India / Hindu.. temen saya hidup diMumbai,muslim eh biasa2 aja… malah orang hindu ngebakar mesjid di india yg berumur ratusan tahun dekade tahun lalu…. intinya karna kita nggak bisa menghargai satu sama lain, nggak muslim nggak kristen… contoh yg punya blog ini..
Muslim melawan Israel/Yahudi — pernah denger holocaust nggak sih..apa yang dilakukan hitler diWorld war I… mereka memunahkan jewish, sampai jewish lari mencar ke seluruh dunia.. tau apa yg dilakukan hitler… mematikan mereka didalaam kamar gas, setelah dikurung lama tanpa makan dan minum… belajar sejarah dulu…
sampai sekarang aja european banyak yg anti yahudi… kenapa,pelajari sejarah dulu… nggak muslim aja…tapi aku nggak anti yahudi..ngapain anti mereka..kenal aja kagakkkk….
mangkanya para free thinkers dan atheist, mengatakan agama sumber masalah, udah banyak pertumpahan darah karna agama….. itu atheist european bilang..mereka itu dari kristen tentunya…karna kristen punya sejarah juga penugh dengan pertumpahan darah..pernah denger tipe2 hukuman mati zaman dulu nggak sih..itu semuanya dari ajaran kristen,dari cerita2 nerakanya…..
Muslim Suni melawan Muslim Syiah –> politik ini mah…
Muslim (Walisongo) membunuh Syeh Siti Jenar (Wali) –> wah cuci otak dari gereja nih.
Muslim meledakkan Borobudur (Hindu) –> emang juslim yah pelakunya… yah emang yang namanya muslim itu berarti suci??? yah enggak lah.. karna itu kita perlu belajar agama…saya nggak mendukung bom itu…saya bangga sama borobudur kok… malah saya bangga2in sama temen2 saya yg orang asing,kita punya borobudur…

mana jawaban yang diatas?? pertanyaan postman ama cepot maksud saya…
malah nyari-nyari kesalahan muslim??
dasar kriten indonesia tipikal, pinter memprovokasi eh sembunyi lalu ketawa dibelakang kalo udah terjadi rusuh..hmm, ngingetin saya akan sifat iblis…. serigala berbulu domba….

intinya gini, nggak usah ngurusin agama orang lain….. jalanin aja agama sendiri… diblog ini yang ada cuman ngurusin agama orang….

hinadina & sugiarto :
intinya jangan usil ikut campur urusan agama lain dan kita nggak bakal debat-debat lagi, buat apa coba males banget kembali kezaman kegelapan, kampungan tauk orang kristen dan islam yang fanatik merasa agamanya bener…. setelah baca2 beberapa entry disini,saya bisa ngerti seperti apa dewo ini, munafik, sok ngucapin kata damai dan nggak bermaksud menyinggung, eehhh tapi nggak terbukti dari tulisannya… semuanya ngusilin islam
kalo mau berkhotbah tentang jalan yesus, khotbah aja seputar agama sendiri…
nggak usah senggol-senggol islam,aku muslim aja males nyenggol2 situ punya agama… nggak tertarik..nah loohh,siapa dong yang nggak suka damai, situ atau sini..
==
sugiarto: lalu penjelasan kalo salah ngelafalin h dalam versi protestan dan katolik sendiri di belfas, gimana penjelasannya… mereka itu emang perang antar agama sayyy… yg north ireland pengen mendirikan negara prostestan gitu, sedangkan yg negara republik nggak masukin lagi ajaran2 agama kedalam urusan negara mereka, mereka udah lebih sekuler sekarang.. mangkanya pereknomian mereka maju sekarang,
oh ya, tipikal orang kristen diindonesia, kalo nggak bisa jawab dialih2in…. kenapa pacar saya harus nyamar jadi orang mereka dan ngucapin ‘H’ harus begini begitu kalo nggak bisa ditebas dan ekk mati ditempat… maksud ngucapin ‘H’, setiap kata yang mengangdung ‘H’ harus seperti aksen mereka… picik sekali kristen ini.. masalah beda aksen aja nyawa maenannya…

siapa bilang bukan konflik protessetan and katolik…
dubliner aja sampai kesel kok sama mereka, sampai bilang coba tunjuk dipeta, ada nggak protestan nation didunia…
saya tau cerita langsung … bukan cerita pendeta… emang irlandia ini negara jajahan inggris raya..itu semua orang udah tau…. mangkanya bahasa gaelik mereka udah hampir punah karna inggris menjajah mereka ..
==
lalu ini bodoh amat nih:
Muslim melawan Barat .. pacar aku orang barat, nggak memandang muslim teroris..buktinya dia sayang sama aku yang muslim…heekkk.. anda berkiblat keorang barat yg piciknya seprti Bush… barat yg open mindednya dong…
Muslim melawan Amerika … aku nggak melawan amerika, tapi republican america tancredo,pengen nge nuklir mekkah..apa salah orang yang kemekkah coba… dasar orang kristen orthodok… udah dibrainwash sama gereja.. iseng aja….. muslim nggak berarti suci dan nggak bakal jadi teroris…. orang jadi teroris karna mereka punya dendam pribadi sama amerika…berapa juta korban tak berdosa dirudal pemimpin amerika… ngadu domba iran and iraq, ngasih dana ke saddam untuk senjata….
Muslim melawan Cina (propinsi Xinjiang) — banyak kok muslim dichina…kalo ada terjadi pertentangan yah biasa lah…. karna masih banyak yg sempit pikirannya seperti anda2 disini..
Muslim melawan India / Hindu.. temen saya hidup diMumbai,muslim eh biasa2 aja… malah orang hindu ngebakar mesjid di india yg berumur ratusan tahun dekade tahun lalu…. intinya karna kita nggak bisa menghargai satu sama lain, nggak muslim nggak kristen… contoh yg punya blog ini..
Muslim melawan Israel/Yahudi — pernah denger holocaust nggak sih..apa yang dilakukan hitler diWorld war I… mereka memunahkan jewish, sampai jewish lari mencar ke seluruh dunia.. tau apa yg dilakukan hitler… mematikan mereka didalaam kamar gas, setelah dikurung lama tanpa makan dan minum… belajar sejarah dulu…
sampai sekarang aja european banyak yg anti yahudi… kenapa,pelajari sejarah dulu… nggak muslim aja…tapi aku nggak anti yahudi..ngapain anti mereka..kenal aja kagakkkk….
mangkanya para free thinkers dan atheist, mengatakan agama sumber masalah, udah banyak pertumpahan darah karna agama….. itu atheist european bilang..mereka itu dari kristen tentunya…karna kristen punya sejarah juga penugh dengan pertumpahan

sambungan diatas
pertumpahan darah..pernah denger tipe2 hukuman mati zaman dulu nggak sih..itu semuanya dari ajaran kristen,dari cerita2 nerakanya…..
Muslim Suni melawan Muslim Syiah –> politik ini mah…
Muslim (Walisongo) membunuh Syeh Siti Jenar (Wali) –> wah cuci otak dari gereja nih.
Muslim meledakkan Borobudur (Hindu) –> emang juslim yah pelakunya… yah emang yang namanya muslim itu berarti suci??? yah enggak lah.. karna itu kita perlu belajar agama…saya nggak mendukung bom itu…saya bangga sama borobudur kok… malah saya bangga2in sama temen2 saya yg orang asing,kita punya borobudur…

mana jawaban yang diatas?? pertanyaan postman ama cepot maksud saya…
malah nyari-nyari kesalahan muslim??
dasar kriten indonesia tipikal, pinter memprovokasi eh sembunyi lalu ketawa dibelakang kalo udah terjadi rusuh..hmm, ngingetin saya akan sifat iblis…. serigala berbulu domba….

intinya gini, nggak usah ngurusin agama orang lain….. jalanin aja agama sendiri… diblog ini yang ada cuman ngurusin agama orang….

@MAYA

Ayo kita jelaskan pada mereka dengan logika,menurut saya mereka tidak akan berani berdoa dan puasa seperti saran anda karena akan disebut murtad. Jadi siapa yang dikorbankan Ibrahim/Abraham?

Waktu Ishak masih kecil, Ismael dan Hagar (ibu Ismael) diusir oleh Ibrahim/Abraham artinya Ismael sudah tidak bersama-sama lagi dengan Ibrahim, menurut logika pastilah Ishak yang dikorbankan karena selalu bersama dengan Abraham ayahnya.

Dalam sejarah Abraham sampai wafatnya bersama dengan Ishak, dan Ishak sampai wafatnya bersama dengan Yakub, Yakub sampai wafatnya bersama dengan Yusuf, dst. Cerita ini juga tercatat dalam Quran. Logikanya Ishak adalah ahli waris Abraham atau penerima janji Allah.

Kalau memang Ismael adalah ahli waris Ibrahim, bagaimana mungkin Ibrahim mengusir Ismael dan tidak pernah kembali lagi, jadi jelas bukan Ismael yang jadi ahli waris!

Dalam sejarah Islam ada mata rantai yang terputus, yaitu Ismael tidak pernah ada hubungannya dengan nabi Yusuf, Yusuf adalah anak Yakub/Israel berarti cucu dari Ishak, tapi Quran mencata Yusuf sebagai nabi mereka. Dimana logikanya?

GBU

SUGIARTO..
I beeeggggggg..mana jawabannya… saya udah denger cerita abraham itu..
didalam islam ishak dan ismail tidak berkonflik…
kok dalam bible jadi cerita sinetron…
cuman ismail garis keturunannya muhammad, ishak garis keturunan Isa..

jadi anda nggak bisa jawab pertanyaan2 saya diatas…
intinya gini,
mangkanya jangan sok paling bener, Negara Indonesia ini butuh persatuan dan kesatuan….
jangan usilin agama orang lain..
jangan ngasap2in kalo nggak mau terbakar…
intinya simpel…
kalo mau berkhotbah, khotbah aja seputar bible sendiri….
kita muslim juga berusaha begitu..
ngerasa suci seolah2 kristen nyebar tanpa darah…
sejarah dunia anda seputar gereja anda saja…

@gunung es

“… saya udah denger cerita abraham itu..
didalam islam ishak dan ismail tidak berkonflik…”

Kenapa Abraham mengusir Ismael karena ada konflik, Ismael menzolimi Ishak……….semua orang tahu tentang itu.

ya saya setuju dengan usul anda yaitu persatuan Indonesia, inikan forum diskusi jadi tolong pahami dulu donk……….
saya yakin lewat forum seperti ini orang akan terbuka dan bisa memahami kepercayaan orang lain.

Ini fakta yang terjadi di negri tercinta ini, semua akan dikiblatkan kesatu arah yaitu Arab/Islam/Muslim. Budaya kita dihancurkan begitu saja dan mereka dengan tersu terang mengatasnamakn budaya asing/arab. Beberapa dekade nanti anda tidak akan menjumpai Indonesia seperti dulu yang dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika – nya. Semua akan mengarah kesatu budaya yaitu Arab.

Kalau boleh saya tambah sedikit, sampai ucapan salam saja diganti dengan bahasa asing/arab. Anda sudah jarang mendengar kata “sugeng sonten/enjang/kula nuwun”(jawa), “Sampurasun/rampes(sunda)”, “Horas”, dll. Sekarang yang terdengar “assalamualaikum”. Nama juga semua sudah kearab-araban, walaupun kita kenakan semua atribut Arab toh tidak akan membuat kita menjadi orang Arab, ini sama saja kita merendahkan martabat kita yaitu kita manjadi orang Arab palus, bukankah lebih baik jadi orang Jawa tapi asli, memangnya apa kesalahan orang Jawa sampai harus dipungkiri? bagaimana pendapat Anda?

Masihkah anda melihat orang dijalan memakai kebaya atau ulos atau pakaian adat lain, yang anda lihat adalah jlibab, bagaimana pendapat anda?

Bedakan dengan ajaran Kristen, misalnya anda akan jumpai khotbah/kitab menggunakan bahasa daerah, di Irian anda akan tetap jumpai koteka, karena bagi kepercayaan kristen, yang kasat mata belum tentu jahat di mata TUHAN dan justru yang tidak kasat mata mungkit kekejian bagi TUHAN.
Sekali lagi ini bukan semata saya membela agama saya, apa hebatnya saya sampai membela agama? bukankah seharusnya saya dibela agamaku? Saya hanyalah debu(bandingkan dengan ajaran Arab yang harus membela agamanya, ini namanya agama tidak mengayomi umatnya).

Apapun kepercayaan kita, mari kita bangun Indonesia. Setuju?

Salam damai

setuju!!!!

Sudah banyak manusia yang lupa kalau lahir, makan dan mati di negeri indonesia ini, tetapi mengingkari tanah air leluhurnya sendiri, dan kecenderungan kuat untuk menjajah budaya negeri ini.

Hallo semuanya. Mau ikut nimbrung sedikit. Asal saya dari Bali. Jadi sudah bisa diterka kan agama saya (dulunya) apa? Dulu pandangan saya tentang Islam, sama seperti pandangan Bung Dewo dan Bung Sugiarto (malah mungkin lebih ekstrem, hehehe). Dan sekarang saya malah memeluk Islam, dan terus berusaha untuk menjadi seorang muslim yang mukmin. Tanya kenapa?? Singkatnya, saya mempelajari satu per satu agama yang ada di Indonesia, Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Saya baca semua kitab suci (atau yang dianggap suci) dari semua agama tersebut. Nah, setelah melakukan studi perbandingan itulah saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam (dan Al-Quran) adalah yang terbaik. Dan saya mendapat hidayah itu ketika saya tinggal (sampai sekarang) di luar negri, yang notabene umat muslim di sana adalah minoritas. Agak OOT yah…8-)

@ Dear Sugiarto (#86),

Terima kasih atas wawasannya yang luar biasa. Walau pun saya Katolik, tetapi saya tetap orang Jawa-Indonesia. Matur nuwun.

~~~

@ Dear Uget2 (#89),

Terima kasih atas sharingnya.

GBU.

@uget2

Selamat menjalani kepercayaan Anda, dan salut telah mmpelajari banyak agama, walaupun anda tinggal di luar negri pasti tidak lupa dengan Indonesia ‘kan?

Salam

@all

Ini adalah sebuah cerita ilustrasi.

Pada acara temu pelajar dari berbagai negara diadakan, pertama-tama masing-masing wakil dari negara memperkenalkan diri:

~Orang Amerika: “Saya bangga menjadi orang Amerika karena kami menguasai informasi”
~Orang Jepang: “Saya bangga jadi orang Jepang, walaupun pendek tapi kami menguasai teknologi modern”
~Orang India: “Saya bangga menjadi orang India karena kami pandai berjoget”
~Orang Inggris: “Saya bangga jadi orang Inggris karena bahasa kami dikenal dimana-mana”
~Orang Cina: “Kami bangga jadi orang Cina walau sipit tapi kami pandai berdagang”
~Orang Arab: “Kami bangga jadi orang Arab karena kami sangat ketat menjaga budaya kami”
~Orang Indonesia: “Kami bangga jadi orang Indonesia karena kami mirip Dia (sambil menunjuk orang Arab)”

begitu acara selesai sang duta besar Indonesia buru2 menemui pelajarnya sambil marah2: “Kenapa kamu mengatakan demikian? seharusnya kamu katakan, aku bangga menjadi orang Indonesia yang terkenal dengan berbagai budayanya, alamnya yang elok, pulau Dewata bak surga dunia,dll…”
Pelajar menjawab, “Bukankah bapak juga mirip Dia (Arab), nama bapak, salam bapak, pakaian Ibu duta besar juga mirip”
Sang Duta Besar pun terdiam……….lalu berkata,”Betu juga apa katamu, tapi tidak seharusnya kamu mengatakan demikian!”

Ilustrasi tersebut adalah potret diri kita yaitu bangsa kita sudah kehilangan “Jati diri”.

Mudah-mudahan ilustrasi di atas dapat menggugah kita untuk mulai kembali pada “jati diri” Bangsa Indonesia.

Baik filsafat timur atau barat, selalu mengatakan “Jadilah anda diri anda sendiri”

Salam

go take antropology or sociology or islam studies sugi, dewo atau siapapun… oghh ngerti deh sekarang apa yang ada dikepala non muslim ttg globalisasi dalam agama.. tapi saya bukan orang yg menyupport globalisasi 100 persen..cukup 60 persen..
mungkin anda tuh salah kaprah…
contoh, wanita berjilbab itu bukan budaya arab..
tapi itu ajaran agama.. jilbab diIndonesia beda dengan jilbab diArab.. karna muslim Indonesia terbaur dengan imperialisme belanda bikin muslim Indonesia lebih fleksibel…
3,5 abad muslim Indonesia lupa dengan ajarannya sendiri,karna budaya barat masuk ke Indonesia… disaat itu kita masih miskin ilmu, technology, media dan lain lainnya…jadi kita nggak bisa mempelajari agama seperti sekarang ini…
inget nggak sih zaman orde baru, wanita pake jilbab nggak diizinkan pas foto dengan menggunakan jilbab..
ironis kan,dinegara yg mayoritas muslim sendiri.. sampai sekarang saya masih bingung… karna kita negara dgn penduduk mayoritas muslim tapi hukum kita lebih kenegara sekuler didalam pemerintahan…
aku rasa kristiani Indonesia bersyukur hidup diIndonesia.. cuman kita banyak provokator yang berusaha menghancurkan keharmonisan kita…
setelah perbandingan jalan2 dibeberapa negara asia, aku rasa Indonesia negara yang cukup demokratis diAsia…

speaking about budaya yang tercampur baur…
apa bedanya dengan emmanuel… Lucas…. dan nama2 yang diambil dari alkitab…
emangnya nama Dewi, Surya.. itu bahasa Indonesia asli??
itu bahasa hindi sodara2…. bahasa hindi juga ada hubungannya sama bahsa sankrit,lalu bahasa hindi ada hubungannya sama bahasa urdu dari pakista..bahasa urdu juga serapan dari beberapa bahasa arab..sama seperti bahasa Indonesia banyak berasal dari bahasa belanda…
Indonesia itu negara yang nenek moyangnya datang dari berbagai penjuru tempat… itu yang bikin kita unik dari bangsa lain….itu yg bikin kita kaya budaya…

dan apa bedanya syalom dengan assalamualaikum…
secara orang Indo itu suka memperpendek sesuatu, assalammualaikum terlalu panjang diartikan dalam bahasa Indonesia …

lalu dewo sendiri bilang GBU, god bless you… itu juga bukan bahasa kita… itulah Indonesia… dari nenek moyang aja kita udah berasal dari berbagai macam budaya…ini lah yang akan kita namakan sub culture…

jadi jati diri Indonesia itu berasal dari sub sub sub culture…terciptalah Indonesia… coba cari apa yang asli dari Indonesia… penduduk asli yang nggak pake baju… kita ini cuman manusia yg sementara hidup dimuka bumi ini.. dan globalisasi disini yg bikin kita jadi citizen of the world…

pakaian adat nggak bakal kita lupakan dievent2 tertentu..
emangnya orang china masih pake baju seperti difilem2 china klasik.. enggak kan?? sebagian besar kita udah ke fashion barat..kalo ngomongin soal fashion diIndonesia.. Indonesia lebih berkiblat ke barat deh… bukan ke arab…. menurut saya soal baju dan nama2 yg kearab2an… apa bedanya dengan nama yg keibranian, atau keromawian…

thanks….

oh ya
soal Indonesia yang akan diubah kenegara islam… saya nggak yakin itu terjadi… kita cuman banyak provokator yang bikin negara kita jadi rapuh….
kita negara berbhineka tunggal ika…. dan Islam diIndonesia jauh lebih open yang udh terbiasa dengan perbedaan…
coba lihat dibeberapa negara eropa,untuk mendirikan mesjid aja dilarang….
disini, mungkin ada beberapa muslim yg picik dan kita berusaha merubah itu…
kathedral bersanding dengan istiglal,menurut saya itu kelihatan indah…

ketinggalan:
Bedakan dengan ajaran Kristen, misalnya anda akan jumpai khotbah/kitab menggunakan bahasa daerah, di Irian anda akan tetap jumpai koteka, karena bagi kepercayaan kristen, yang kasat mata belum tentu jahat di mata TUHAN dan justru yang tidak kasat mata mungkit kekejian bagi TUHAN.


hmm, menurut saya,al-quran kitab yang nggak bisa diterjemahin seenaknya..saya nggak bisa bahasa arab tapi saya bisa baca dan kalo mau tau artinya ada disampingnya…
alquran nggak boleh seenaknya diubah,karna satu baris atau satu hurf berubah aja artinya akan beda.. belom lagi tiep bahasa punya beda2 maksud…

contoh bakalan terjadi kekacauan kalo kita menerjemahkannya tanpa menafsirkan apa maksud sebenernya:
kalo saya nggak salah ada sebuah bahasa yang nggak ada kata untuk biru..(sori saya lupa bahasa ini).. dan kalo nggak salah juga bahasa Irish nggak ada kata untuk mengatakan yes… (saya lupa2 ingat, yg penting mereka ada beberapa yang nggak ada vocabnya)…
diIndonesia sendiri, kata ganti dia untuk cewek dan cowok nggak ada bedanya…. nggak ada he atau shenya,sangat banyak keunikan bahasa2 didunia..
diarab sendiri, untuk kamu atau nya dalam jamak dan tunggal semuanya beda lagi….
akan bakal terjadi chaos deh kalo diubah seenaknya,dan bahasa untuk sholat dalam bahasa masing2…
dan bahasa arab sama bahasa alquran nggak bisa disamakan… ini berbeda….

dan karna itu untuk menjaga keotentikan alquran sendiri,kita nggak bisa seenaknya mengubahnya… tapi itu nggak rugikan… dari kecil saya jadi belajar banyak tentang bahasa… tau nggak sih, orang Indonesia itu cukup beruntung dari orang china..
karna banyaknya mix bahasa asing yang masuk kekita…
kita nggak ngalami kesulitan dalam pronuanciation..kita kaya sama bunyi.. orang china nggak bisa ngucapin, ER…. orang bule juga nggak bisa….
kita Indonesia, bisa ngucapin apa aja dari R, S karna bahasa asing yg banyak mempengaruhi kita..
bahasa ara cukup banyk menggunakan R, a’,….
nggak ada ruginya kan …
tebakan asal2an saya… mungkin lafal R, brasal dari bahasa arab… mungkinnnn…

sdr ice mountain,

kalau masalah bahasa, yang paling penting itu bahasa KASIH dan setiap agama punya bahasa ini. Bahasa yang lain2 itu muaranya ya di bahasa Kasih ini.
Jadi gak masalah kalau ajaran agama diterjemahkan dalam berbagai bahasa asalkan dalam kerangka KASIH.

Inti dari semua ajaran agama menurut saya ya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan yang juga tak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pikiran manusia membuat pemisahan2 yang bodoh yang oleh Sang Kasih dilihat sebagai satu.

Dan mengenai kata2 terutama dalam berdoa, silahkan membaca ilustrasi cerita di bawah ini:

PEMUDA ARAB YANG SEDERHANA

Guru Arab Jalalud-Din Rumi senang sekali menceritakan kisah berikut ini:

Pada suatu hari Nabi Muhammad sedang bersembahyang subuh di mesjid. Di antara orang-orang yang ikut berdoa dengan Nabi adalah seorang pemuda Arab.

Nabi mulai membaca Qur’an dan mendaras ayat yang menyatakan perkataan Firaun: ‘Aku ini dewa yang benar.’ Mendengar perkataan itu pemuda yang baik itu tiba-tiba menjadi marah. Ia memecah keheningan dengan berteriak: ‘Pembual busuk, bangsat dia!’

Nabi berdiam diri. Tetapi seusai sembahyang, orang-orang lain mencela orang Arab itu dengan gusar: ‘Apakah engkau tidak tahu malu? Niscaya doamu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab, engkau tidak hanya merusak kekhusukan suasana doa, tetapi juga mengucapkan kata-kata kotor di hadapan Rasul Allah.’

Wajah pemuda yang malang itu menjadi merah padam dan ia gemetar ketakutan, sampai-sampai Malaikat Jibrail menampakkan diri pada Nabi dan bersabda: ‘Assalamuallaikum! Allah berfirman agar engkau menyuruh orang banyak berhenti mencaci-maki pemuda yang sederhana ini. Sungguh, sumpah serapahnya yang jujur berkenan di hatiKu, melebihi doa orang-orang saleh.’

Bila kita berdoa, Tuhan melihat ke dalam hati kita dan bukan pada rumusan kata-kata.

(Dari “Burung Berkicau” oleh Anthony de Mello,SJ)

GBU
Namo Buddhaya
Wassalam

Christ:
maksud saya, disitulah letak keaslian alquran….
tuhan tau, bahasa bisa mengubah sebuah maksud..
karna bahasa terbentuk dari culture… alquran juga diterjemahkan dalam bahasa manapun..
dengan maksud tetep sama…
kalo anda belajar bahasa2 didunia,anda bakal ngerti apa yang saya maksud… ini kalimatullah..bukan buatan manusia… arabic sama alquran ibaratnya sama tapi nggak serupa…
dan satu lagi, ‘doa’ dan baca ‘alquran’ beda, sodara Christ…
saya kalo berdoa juga berbahasa Indonesia..malah kadang cukup niat aja… niat sholatpun saya dalam bahasa Indonesia….
tapi alquran sangat otentik… ini kitab yang nggak akan pernah bisa diubah isinya sampai akhir zaman… kita nggak punya paulus yg menentukan ini itunya….
alquran bisa dihapal..bayangkan deh.. kitab setebal itu..ada manusia yang bisa menghafalnya… kenapa dia bisa dihapal, karna susunannya ,kita juga belajar dimana harus berhenti dalam membaca alquran dan dimana harus dimulai… dan ini bukan bicara tentang titik dan koma…kalo misal diubah dalam bahasa Indonesia bisa menyerempet susunan kalimatnya… mengingat, kata ganti orang satu dua tunggal aja, dalam bahasa Indonesia nggak sedetil bahasa arab, jerman dan perancis… mengingat banyak bahasa didunia ini yang unik
analogi saya disini untuk mempermudah, contoh
Pemimpin Rusia, Putin… diPerancis diubah namanya… karna kalo diPerancis pelafalan Putin bakal menjadi whore…
semoga anda ngerti maksud saya disini…

pernah denger anagram nggak..
kalo god dimaini katanya menjadi Dog..
Tuhan menjadi Hantu…
Allah menjadi halal… kebetulankah.. ternyata 3 bahasa mengenai tuhan mempunyai anagram sendiri-sendiri…

hmm, debat a few days, cukup wasting time yah..
sebenernya gini aja deh… ‘apa yang kamu yakini sebuah kebenaran…. bukan berarti kebenaran bagi yang lainnya…’
diIslam ayatnya seperti ini: lakum dinukum waliyadin… maksudnya, bagimu agamamu bagiku agamaku… bahasa gaulnya…. ‘ lo – lo. gue – gue… jangan iukt campur’
coba liat deh, yang membenci islam sebagian besar orang non islam, tapi yg anti christ sendiri… bekas kristen sendiri… nggak percaya googling aja sendiri… dan dialquran pun juga tertulis, umat muslim akan dihujat dan difitnah sampai akhir zaman… kalo menurut saya, lewat hujatan dan tuduhan inilah, cara saya semakin beriman kepada islam… mungkin itu PR dari allah kenapa kita diciptakan berbeda-beda..kenapa yg diatas membiarkan banyak agama didunia ini… karna kita disuruh memahami satu sama lain… kalo cuman islam, atau katolik didunia bulat ini.. saya yakin katolik nggak sealim katolik diIndonesia… kristiani diIndonesia menjadi lebih alim dari kristiani dinegara barat, karna kristiani indonesa pengen menunjukan ke muslim mayoritas..kamilah ajaran yg bener dan cinta kasih dari rivalnya islam..
okay whatever… saya udah pernah serumah sama kristiani, sebelom saya kasih tau saya muslim..mereka nggak kegereja..eh pas tau saya muslim, mereka langsung kegereja tiep minggu.. lalu muter lagu2 rohani sepanjang waktu…
(geleng geleng kepala aja saya waktu itu..)

–coba liat deh, yang membenci islam sebagian besar orang non islam–

orang “tidak menyukai” islam karena teror-teror yang dlakukan.
klo seandainya anda tinggal di indonesia, baru kmarin FPI di ciamis merusak warung makan warga yang buka dan juga menghakimi orang yang makan di tempat umum padahal mereka sedang berpuasa,bukankah saat berpuasa dilarang melakukan kekerasan?
masi berlakukah lo-lo,gw-gw?

@Sugiarto
Hey Bung perjalanan budaya, sejarah itu mau tidak mau akan berjalan sesuai dgn perjalanan waktu, seperti kita ketahui waktu jaman purba manusia telanjang terus setengah telanjang kemudian sudah mulai tertutup penuh, kamu kira ulos itu datang tiba2 dulunya apa????, atau kebayanya orang jawa dsb ha….ha…ha
Pejabat2 kita sampe artis dan orang kantoran yg muslim perasaan paling banyak deh yg berjas dan berdasi daripada yg berjilbab atau yg bersorban, kalau toh ada yg make jilbab ato baju koko emang pemerkosaan jadi meningkat orang dijalan jadi usil dan ganggu po…???

Bung Giarto ini njeplak masalah irlandia luput, njeplak masalah khotbah jum’at gak pas (tempat saya khotbah ya bhs jawa bung kalo mencuplik di ayat Al’Quran itu juga diartikan lagi ke bahasa jawa).

Anda provokator sejati murid DR. Robert Morey (ciri2 provokasi) teruskan pendiskreditan sama moslem di Indonesia sampe org yg lu anggep domba jadi nasrani semua, tapi percayalah anda mustahil menkristenkan seluruh moslem di Indonesia apalagi dunia.

Semakin anda hina dan dan jelek2an justeru akan semakin kuatlah Umat Islam di Indonesia

@ice mountain
Terimakasih atas pencerahanmu semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkah yg tak terhingga kepadamu

@baba hong
ISLAMI ya ISLAM….FPI-FPI ya FPI….ELU ya ELU…GUA ya GUA….

Di Al-Qur’an gak ada ayat yg berbunyi “rusaklah warung2 maka kau akan mendapat pahala”

Sama seperti di Al-Kitab tidak ada ayat yg berbunyi “Demi PERDAMAIAN DUNIA dan CINTA KASIH ciptakanlah Scalar Weapons, Bom nuklir yg canggih, Napalm Bomb, Laboratorium pembuat virus utk senjata biologi dll. (cuma ngenggol2 kata pedang hiya)

@Dewo
Seperti biasa “Provokasi Sara Kristenisasi” seperti Bung Sugiarto andapun angguk2 kepala tanda setuju dan senyum penuh arti…he he he

Semoga Allah Mengampunimu

F. Pemalsuan Kitab Suci

043. TANYA:
Apa sebabnya kalau kita membaca Injil dalam Alkitab, Surat-Surat Paulus maupun surat-surat para murid Yesus seakan-akan semua sama mendendangkan Yesus sebagai Juruselamat?

JAWAB:
Jangan salah kaprah! Jangan sampai pembaca terperdaya membaca nama-nama murid-murid Yesus yang terpandang sebagai penulis Injil dan Surat-surat yang mencantumkan nama mereka dalam Alkitab.
Para pakar Alkitab dan sejarawan sependapat bahwa dalam kitab Perjanjian Baru hanya Surat-surat Paulus yang dianggap ditulis oleh Paulus. Itu pun tidak semuanya. Semua Injil yang ada dalam kitab Perjanjian Baru ditulis oleh orang misterius yang tidak dikenal. Perhatikan pernyataan Prof. Sanders dalam bukunya yang sama halaman 63-64:

“We do not know who wrote the gospels…. Present evidence indicates that the gospels remained unfitted until the second half of the second century. I have summarized this evidence elsewhere…The gospels as we have them were quoted in the first half of the second century, but always anonimously. . Names suddenly appear about the year 180.”

(Kita tidak tahu siapa yang menulis Injil-injil….. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Injil-injil tetap tidak memiliki nama sampai pada tahun 150an. Saya telah memeriksa bukti-buktinya di mana-mana. Injil-injil sebagaimana yang kita miliki telah dikutip sebelum tahun 150an, tetapi tanpa nama… Nama-nama penulis tiba-tiba muncul sekitar tahun 180)

Mereka ini adalah orang-orang Romawi pengikut Paulus yang menulis Injil bukan untuk bacaan umat Yahudi (umatnya Yesus) tetapi untuk kepentingan orang-orang Romawi penganut filsafat Yunani.
Sebenarnya ada lebih 300 Injil yang berbeda-beda yang tersebar di masing-masing gereja tanpa diketahui siapa penulisnya.
Pemberian nama-nama Injil baru diberikan tahun 180 demi kepentingan mempertahankan Injil-injil yang diinginkan untuk masuk dalam kanonisasi Alkitab.
Jadi kalau pembaca melihat nama Matius dan Yohanes, jangan sekali-kali membayangkan bahwa Injil yang mencantumkan nama mereka adalah tulisan mereka. Ini hanyalah sekedar upaya Gereja mencatut nama mereka agar sidang kanonisasi mau menerimanya masuk dalam Alkitab.
Ini dijelaskan pula oleh Professor Alvar Ellegard, dari University of Guteborg, Sweden dalam bukunya Jesus, One Hundred Years before Christ, halaman 188:

“Thus we can only conclude that ascribing the authorship of the Gospels to a certain of Jesus’ disciples was a step taken towards the mid- second century AD by member of the Church who, like Papias and Justin, were eager to find – or indeed fabricated -support for the view that the Gospels they chose to accept as canonical were the memories of Jesus’ contemporaries”

(Dengan demikian kita hanya dapat menyimpulkan bahwa dengan mencatut nama- nama murid-murid Yesus sebagai penulis Injil-injil adalah suatu langkah yang diambil menjelang tahun 150an oleh para pemimpin Gereja yang, seperti Papias dan Justin, sangat bersemangat untuk memperoleh – atau benar- benar memalsukan – dukungan agar orang berpendapat bahwa Injil-injil yang mereka pilih sebagai kitab suci tersebut adalah tulisan mereka yang sezaman dengan Yesus)

Dengan mencantumkan nama murid-murid Yesus berarti Injil tersebut harus diterima karena ditulis oleh murid Yesus atau saksi mata kehidupan Yesus.
Oleh karena itu kalau pembaca melihat bahwa Matius dan Markus sudah melantik Yesus menjadi Anak Allah, atau Yohanes melantik Yesus menjadi Logos penyembah berhala, harap jangan kaget atau terkecoh!
Janganlah pembaca bermimpi bahwa Matius murid Yesus yang hidup siang malam dengan Yesus dan sama-sama orang Yahudi, akan lancang mengatakan bahwa Yesus Anak Allah, seperti ajaran Platonis yang dipromosikan oleh Paulus, atau ramai-ramai makan babi.
Demikian pula jangan sampai pembaca terkecoh bahwa Yohanes murid kesayangan Yesus akan tega mengkhianati tuannya dengan melantiknya menjadi Logos penyembah berhala yang turun dari sorga ke dunia untuk menebus dosa manusia, sebagaimana yang dipromosikan Paulus dalam Suratnya kepada jemaat di Filipi. Semua ini adalah hasil kerja pengikut-pengikut setia Paulus yang siap melakukan apa saja untuk mendukung tuannya.
Demikian pula Gereja, tetap saja menyembunyikan kepada jemaat mereka kenyataan bahwa Injil yang mereka pilih sesungguhnya bukan hasil kerja murid-murid Yesus. Ini dijelaskan pula secara detail oleh Herman Hendrickx dalam bukunya From One Jesus, to four Gospels.” Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Spong dalam bukunya Why Christianity Must Change or Die, halaman XV:

“I contended that the authors of the synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, were not eyewitnesses, nor were these Gospels even based primarily on eyewitness memories of the life of Jesus.”

(Saya yakin bahwa para penulis Injil-injil Matius, Markus dan Lukas, bukanlah saksi mata, dan bahkan Injil-injil ini malah tidak didasarkan pada catatan-catatan para saksi mata kehidupan Yesus)

Iktikad kurang baik Gereja juga terlihat dari penempatan Injil-injil sebelum Surat-surat Paulus yang dapat memberi kesan keliru seakan-akan cerita tentang kelahiran Yesus, cerita tentang kematian, kebangkitan maupun terangkat ke sorga sudah ada sebelum Paulus menulis Surat-suratnya.
Padahal kenyataannya hampir semua adalah mitos yang baru dibuat-buat puluhan tahun setelah surat-surat Paulus selesai ditulis berdasarkan kepentingan narasi untuk mendukung ajaran Paulus
Belum lagi ribuan perubahan maupun tambahan ayat-ayat palsu yang baru dibuat oleh penyalin-penyalin Injil yang pada ujung-ujungnya bermuara pada Yesus sebagai Juruselamat sebagaimana yang diinginkan Paulus.

044. TANYA:
Apakah pengaruh ajaran Paulus tentang Yesus sebagai Juruselamat bagi bangsa-bangsa Eropa yang Kristen?

JAWAB:
Orang-orang Kristen Eropa berhasil diyakinkan oleh ajaran Paulus dan para pemimpin Gereja bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat dan bahwa berdasarkan ayat-ayat Injil, Yesus sudah memerintahkan umat Kristen untuk mengkristenkan dunia, sehingga mereka merasa terpanggil untuk mengemban tugas-tugas tersebut

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,…” (Matius 28:19)

“Lalu la berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk..” (Markus 16:15)

Para misionaris pun menjelajah benua Afrika, Asia dan Amerika Latin. Mereka mendompleng armada kapal-kapal dagang menyebar ke seluruh dunia untuk menjajah sekaligus mengajak atau kalau perlu memaksa penduduk yang dijajah untuk menerima Yesus menjadi Juruselamat mereka.
Mereka tidak perduli bahwa kebanyakan negara atau kerajaan di Afrika dan Asia yang mereka datangi sudah beragama Islam. Yang penting sebagai misionaris yang taat kepada perintah Yesus, misi mengkristenkan dunia sebagaimana yang diperintahkan harus dilaksanakan. Kalau penduduk yang dijajah tidak mau tunduk, disiksa atau dibinasakan! Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap umat Islam Moro di Luzon dan Visayas Filipina.

“Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke mari dan bunuhlah mereka di depan mataku.” (Lukas 19:27)

Ternyata, ayat-ayat Injil yang memerintahkan para misionaris untuk menyebarkan Kristen ke seluruh dunia adalah ayat-ayat palsu yang baru ditambahkan kemudian oleh Gereja.
Injil Matius seharusnya berakhir pada pasal 28:15. Hugh J. Schonfield dalam hukunya The Original New Testament halaman 124 menjelaskan:

“This (Matthew 28: 15) would appear to be the end of the Gospel. What follows (Matthew 28: 16-20) from the nature of what is said, would then be a later addition”

(Ayat ini – Matius 28:15 – nampak sebagai akhir dari Injil Matius. Ayat-ayat selanjutnya – Matius 28:16-20 – dari kandungan peryataannya, baru ditambahkan kemudian).

Selanjutnya, mengenai Injil Markus seharusnya berakhir pada Markus 16:8. Injil Markus dalam buku The five Gospels yang disusun oleh Robert W. Funk, langsung berakhir pada Markus 16:8 tanpa penjelasan Alkitab Revised Standard Version juga menutup Injil Markus pada Markus 16:8, dan menempatkan Markus 16:9-20 pada catatan kaki (footnote). Sementara itu Alkitab Good News Bible memiliki dua tambahan kumpulan ayat-ayat masing- masing a) Markus 16:9-20 dan yang satu lagi b) Markus 16:9-10} Keduanya terpisah dari teks Injil Markus disertai penjelasan:

“Some manuscripts and ancient translations do not have this ending to the Gospel (verses 9- 20)”

(Beberapa naskah dan terjemahan tua, tidak memiliki tambahan di akhir Injil ini (ayat-ayat 9-20)

Selanjutnya, mengenai Injil Markus seharusnya berakhir pada Markus 16:8. Injil Markus dalam buku The five Gospels yang disusun oleh Robert W. Funk, langsung berakhir pada Markus 16:8 tanpa penjelasan Alkitab Revised Standard Version juga menutup Injil Markus pada Markus 16:8, dan menempatkan Markus 16:9-20 pada catatan kaki (footnote). Sementara itu Alkitab Good News Bible memiliki dua tambahan kumpulan ayat-ayat masing- masing a) Markus 16:9-20 dan yang satu lagi b) Markus 16:9-10} Keduanya terpisah dari teks Injil Markus disertai penjelasan:

“Some manuscripts and ancient translations do not have this ending to the Gospel (verses 9- 20)”

(Beberapa naskah dan terjemahan tua, tidak memiliki tambahan di akhir Injil ini (ayat-ayat 9-20)

045. TANYA:
Mengapa umat Islam di berbagai negara melakukan perlawanan terhadap usaha pengkristenan, dan paling dimusuhi?

JAWAB:
1. Umat Islam menyadari bahwa ajaran Kristen yang dicemari ajaran penyembah berhala berusaha membengkokkan ajaran Islam yang lurus.

“Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan meilainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.” (Ali Imran 3:69)

“Katakanlah: “Hai Ahli kitab mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?” Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.” (Ali Imran 3: 99)

“(Yaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.” (Al-A’raf 7:45)

2. Kristen memusuhi Islam karena merasa selama ada umat Islam, mereka sulit menutup-nutupi kecurangan ajaran mereka. Setiap kali mereka berusaha mempropagandakan ajaran Kristen, mereka selalu akan terbentur pada fakta-fakta sejarah tentang kehidupan dan ajaran murni Yesus, yang pada kenyataannya justru lebih banyak dianut dan dijalankan oleh umat Islam dibanding umat Kristen yang mempertuhankannya,

3. Umat Islam tahu dengan jelas bahwa ajaran Kristen yang diajarkan Paulus dan dimodifikasi oleh Gereja adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Yesus, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Dari Al-Quran pula umat Islam tahu bahwa Allah telah mengamanatkan kepada Rasulullah beserta seluruh umat Islam untuk memberikan peringatan kepada umat Kristen agar tidak terjerumus lebih jauh ke lembah kemusyrikan dengan menyekutukan Allah.

“Ini adalah sebuah kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadaniu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab (Al-Qur’an) itu (kepada orang kafir) …” (Al-A’raf 7:2)

“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah.” (Ali Imran3:64)

Saat ini walaupun sangat terlambat, peringatan Allah ini juga telah disampaikan oleh para tokoh Agama Kristen, sejarawan dan pakar Alkitab, antara lain, Uskup Agung Jenkins dari Inggris, Uskup John Shelby Spong dari Amerika Serikat, Robert Funk, John Davidson, Reverend Dr. Charles Francis Potter, Barbara Thiering dari Australia, serta puluhan atau mungkin ratusan ribu lainnya yang tidak disebutkan disini. Malah Spong secara khusus mengatakan yang sekaligus merupakan judul bukunya: “Mengapa Ajaran Kristen Harus Berubah Atau Mati”

046. TANYA:
Sendainya kita sepakat pada pengertian bahwa Yesus adalah bukan satu-satunya juru selamat, tetapi hanya salah seorang juru selamat, apakah kita dapat menerimanya?

JAWAB:
Saya pernah mengunjungi Kantor Pos Kendari dan menanyakan sanksi apa yang akan dikenakan kepada seseorang yang sengaja mengambil kiriman paket orang lain. Petugas Pos menjawab, itu adalah tindakan kriminal yang harus dihukum
Kita ketahui baik melalui Al-Qur’an maupun Alkitab bahwa Yesus hanya diutus sebagai Nabi untuk Bani Israel.

“Dan sebagai Rasul untuk bani Israil.” (Ali Imran 3:49)

“Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel.” (Matius 2:6)

Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan la berpesan kepada mereka: “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria,” (Matius 10:5)

“Jawab Yesus: ‘Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.” (Matius 15:24)

Malah menurut Yesus, bangsa lain dianggap anjing dan babi, serta tidak pantas mengikuti dia.

“Jangan kamu memberikan barang yang kudus (Ajaran Yesus) kepada anjing (orang bukan Yahudi) dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi…” (Matius 7:6)

Kita ini adalah bangsa Indonesia, bukan Bani Israel. Yesus bersama Injilnya adalah paket yang dikirim Allah untuk Bani Israel. Sebagaimana Nabi Muhammad saw bersama Al-Qur’an adalah paket yang dikirimkan Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi alangkah tidak etisnya kalau kita sampai lancang menerima paket yang bukan ditujukan kepada kita, walaupun ada yang menggoda kita untuk menerimanya. Mungkin si penggoda dapat saja menghapus nama si penerima dan menggantinya dengan nama kita, namun kita toh masih mempunyai pikiran dan perasaan serta hati nurani untuk menolak dan mengatakan bahwa paket tersebut sebenarnya bukan untuk kita.
Jadi alangkah tidak tahu diri, kita orang-orang Indonesia (yang bukan orang Yahudi) kalau mau lancang menerima Yesus sebagai Juruselamat yang sama sekali tidak pernah dialamatkan kepada kita.

Saya tidak habis pikir, kalau kita orang-orang Indonesia yang disebutnya anjing dan babi, dan bukan dombanya, masih mengharapkan sesuatu darinya. Tentu kita tidak ingin melanggar perintah Tuhan. Kalau kita melakukan tindakan kriminal terhadap negara, hukumannya adalah penjara. Tetapi kalau kita melakukan tindakan kriminal terhadap Allah, hukumannya adalah neraka. Oleh karena itu kalau orang mengatakan “Allah Juruselamat kita melalui Yesus Kristus”, hanya ada dua pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Kalau ini diucapkan oleh umat Israel ada benarnya, karena dapat ditafsirkan sebagai berikut :
1) Allah adalah Juruselamat
2) Allah tidak berbicara langsung dengan Bani Israel, tetapi mengutus Yesus
3) Yesus menyelamatkan Bani Israel dengan ajaran Injil yang diwahyukan Allah.

Kalau ini diucapkan oleh orang-orang Romawi penganut filsafat Yunani, yang kemudian dianut oleh orang-orang Kristen, arahnya menyimpang dari ajaran Tauhid yang disampaikan para nabi termasuk Yesus.
1) Allah adalah Juruselamat
2) Allah yang suci tidak dapat langsung menyelamatkan manusia yang berdosa
3) Allah mengutus anaknya ke dunia untuk dijadikan korban menyelamatkan umat manusia melalui darahnya di tiang salib.

Kalau ini diucapkan oleh kita, orang-orang Indonesia, tentu tidak tepat, karena kita bukan orang Israel dan Yesus tidak punya urusan dengan kita.

047. TANYA:
Kalau Paulus mengatakan bahwa Yesus sebagai Anak (Tuhan) Allah adalah Juruselamat, siapa yang meningkatkan status Yesus sebagai Tuhan Juruselamat?

JAWAB:
Athanasius. Kalau menurut Paulus, Yesus Kristus sebagai Anak Tuhan sudah bisa menyelamatkan, maka menurut Athanasius, Yesus Kristus harus menjadi Tuhan selain Allah untuk menyelamatkan manusia. Sedikit saja ketuhanannya berkurang, maka pekerjaan penyelamatan akan bubar.
Pendapat Paulus ini dikemukakan oleh Richard E Rubenstain dalam bukunya When Jesus Became God, halaman 9:

“Therefore if Christ is any less than God, he could not save us. And if we did not believe that he was God, we would not be saved”

(Oleh karena itu, kalau Kristus sedikit lebih kecil dari Tuhan (Allah), dia tidak akan dapat menyelamatkan kita. Dan kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan”, maka kita tidak akan selamat)

Coba bayangkan! Siapa yang tidak takut dengan ancaman seperti ini? Daripada masuk neraka, lebih baik “menerima” Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
Ancaman Athanasius ini kemudian dikuatkan dengan SK Ketuhanan Yesus yang dia sponsori, untuk ditetapkan oleh Kaisar Romawi dan dewan Gereja pada Konsili di Nicea 20 Mei 325.

“He (Jesus) is God from God, Light from Light, and true God from true God”

(Dia (Yesus) adalah Tuhan yang berasal dari Tuhan, Cahaya yang berasal dari Cahaya, dan Tuhan sesungguhnya yang berasal dari Tuhan sesungguhnya).

——————————————————————————–

Sumber: MENYELAMATKAN JURU SELAMAT. Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH.

paulus hanya seorang manusia, mungkinkah hikmat yang dimilikinya melebihi hikmat dari sebuah kitab yang mengaku berasal langsung dari Allah?

sebaiknya jika ingin berdiskusi tentang kristen, berdiskusilah dengan ahlinya, seperti pendeta, romo dll. 🙂

jangan berdiskusi dengan orang kristen awam seperti dewo atau sugiarto. 😉

pengalaman pribadi saya, lebih enak bicara dengan pendeta atau romo. mereka wawasan dan pengetahuannya lebih mumpuni. kalau kristen awam biasanya hanya bermodalkan pandai bicara dan tidak mencerahkan seperti pendeta atau romo 🙂

selama ini makin dalam orang belajar bible, makin memahami ke”bukan-firman-tuhan”annya. 🙂

saya sendiri memilih islam, karena saya termasuk yang beriman kepada Yesus Alaihissalam. dan beriman pula kepada Tuhan yang disembah Yesus Alaihissalam 🙂

untuk yang muslim, 🙂
ihsan dan mauidzhotil hasanahnya harus diingat selalu. 🙂
kalau benar, sering tebar senyum melihat kesalahpahaman orang bicara :-). Di acara Oprah Winfrey saja, sejak peristiwa 9 september, justru makin banyak orang masuk Islam di Amerika :-). bukan menjauhinya karena kebenaran tiada bisa ditolak oleh orang yang mencarinya. 🙂

untuk yang kristen, 🙂
islam itu seperti kristen unitarian versi masa lalu (bukan kristen unitarian masa kini yang sudah menyimpang, apalagi kristen dualitarian atau trinitarian), bisa dicari di google tentang unitarian christian. kaisar roma sewaktu meninggal, disakramennya oleh pendeta kristen unitarian loooh 😀 ironis bukan? oleh pendeta kristen unitarian yang beriman kepada Tuhan yang Satu

peninggalan kristen unitarian, di afrika dan eropa masih ada. kristen unitarian itu seperti yahudi dan islam, bertuhankan hanya satu sahaja. tentu sahaja, berbeda budaya dan bahasa keagamaan dengan kristen trinitarian yang dianut Dewo atau Sugiharto

untuk dewo dan sugiharto,
ayo pelajari lagi kristen dengan baik yah, di perpustakaan kristen di lbi atau seminari kan bisa dibaca oleh kristen awam, saya yang muslim saja boleh baca kok.

yang paling menarik jika membaca sejarah bible. nanti kalau sudah baca buku-buku di perpustakaan seminari atau lbi, maka tidak usah kaget kalau Paus Benedictus-pun mengatakan bible itu bukan firman Tuhan dan tidak semakna dengan pengimanan orang Islam terhadap Al Qur’an sebagai firman Tuhan. Manusia sekaliber Paus Benedictus tentu tidak sembarang bicara. dan saya kira cukup tahu diri dengan kenyataan bible apa adanya.

Dewo dan Sugiharto serta teman-teman kristen yang lain, ayuk baca-baca lagi yah.

Bukti yang menunjukkan Yesus Alaihissalam adalah manusia
1. Yesus Alaihissalam dilahirkan
2. Yesus Alaihissalam makan dan minum
2. Yesus Alaihissalam buang air kecil
3. Yesus Alaihissalam buang air besar
4. Yesus Alaihissalam wafat

sebaiknya jika ingin berdiskusi tentang kristen, berdiskusilah dengan ahlinya, seperti pendeta, romo dll. 🙂

jangan berdiskusi dengan orang kristen awam seperti dewo atau sugiarto. 😉

pengalaman pribadi saya, lebih enak bicara dengan pendeta atau romo. mereka wawasan dan pengetahuannya lebih mumpuni. kalau kristen awam biasanya hanya bermodalkan pandai bicara dan tidak mencerahkan seperti pendeta atau romo 🙂

selama ini makin dalam orang belajar bible, makin memahami ke”bukan-firman-tuhan”annya. 🙂

saya sendiri memilih islam, karena saya termasuk yang beriman kepada Yesus Alaihissalam. dan beriman pula kepada Tuhan yang disembah Yesus Alaihissalam 🙂

untuk yang muslim, 🙂
ihsan dan mauidzhotil hasanahnya harus diingat selalu. 🙂
kalau benar, sering tebar senyum melihat kesalahpahaman orang bicara :-). Di acara Oprah Winfrey saja, sejak peristiwa 9 september, justru makin banyak orang masuk Islam di Amerika :-). bukan menjauhinya karena kebenaran tiada bisa ditolak oleh orang yang mencarinya. 🙂

untuk yang kristen, 🙂
islam itu seperti kristen unitarian versi masa lalu (bukan kristen unitarian masa kini yang sudah menyimpang, apalagi kristen dualitarian atau trinitarian), bisa dicari di google tentang unitarian christian. kaisar roma sewaktu meninggal, disakramennya oleh pendeta kristen unitarian loooh 😀 ironis bukan? 🙂 oleh pendeta kristen unitarian yang beriman kepada Tuhan yang Satu 🙂

peninggalan kristen unitarian, di afrika dan eropa masih ada. kristen unitarian itu seperti yahudi dan islam, bertuhankan hanya satu sahaja. tentu sahaja, berbeda budaya dan bahasa keagamaan dengan kristen trinitarian yang dianut Dewo atau Sugiharto

untuk dewo dan sugiharto,
ayo pelajari lagi kristen dengan baik yah, di perpustakaan kristen di lbi atau seminari kan bisa dibaca oleh kristen awam, saya yang muslim saja boleh baca kok.

yang paling menarik jika membaca sejarah bible. nanti kalau sudah baca buku-buku di perpustakaan seminari atau lbi, maka tidak usah kaget kalau Paus Benedictus-pun mengatakan bible itu bukan firman Tuhan dan tidak semakna dengan pengimanan orang Islam terhadap Al Qur’an sebagai firman Tuhan. Manusia sekaliber Paus Benedictus tentu tidak sembarang bicara. dan saya kira cukup tahu diri dengan kenyataan bible apa adanya.

Dewo dan Sugiharto serta teman-teman kristen yang lain, ayuk baca-baca lagi yah.

Bukti yang menunjukkan Yesus Alaihissalam adalah manusia
1. Yesus Alaihissalam dilahirkan
2. Yesus Alaihissalam makan dan minum
2. Yesus Alaihissalam buang air kecil
3. Yesus Alaihissalam buang air besar
4. Yesus Alaihissalam wafat

peace

sdr ice mountain,
Anda menulis
Christ:
maksud saya, disitulah letak keaslian alquran….
tuhan tau, bahasa bisa mengubah sebuah maksud..
karna bahasa terbentuk dari culture… alquran juga diterjemahkan dalam bahasa manapun..
dengan maksud tetep sama…
kalo anda belajar bahasa2 didunia,anda bakal ngerti apa yang saya maksud… ini kalimatullah..bukan buatan manusia… arabic sama alquran ibaratnya sama tapi nggak serupa…
dan satu lagi, ‘doa’ dan baca ‘alquran’ beda, sodara Christ…

Anda sudah belajar bahasa2 di dunia? atau anda hanya dikasih tau oleh guru agama anda mengenai hal ini?

Ya jadi semacam doktrin gitulah. Jadi mau gak mau kalo ingin menjadi muslim harus meyakini doktrin di atas. Kalau gak mau ya berarti tdk layak utk jadi muslim, begitu?
Doktrin lagi, doktrin lagi.

Memang seringkali kepercayaan agama bukan lagi mencari kebenaran tapi hanya mempertahankan sistem kepercayaan.

Sekarang kalau bahasa itu memang penting sehingga harus dihafalkan atau dibacakan, trus bagi orang2 jaman dulu sebelum nabi muhammad lahir bagaimana cara berdoa mereka?Atau bagaimana mereka mengenal Allahnya?Pakai bahasa arabic itu? Bagaimana caranya? Trus jaman dulu berarti manusia gak ada yang bisa mengenal Allahnya sehingga tdk ada yang bisa masuk surga karena belum ada bahasa Arabic itu, ya khan?

Sekarang aja banyak yang belum tahu yang bukan karena kesalahan mereka (mungkin tinggal di tempat terpencil, atau jaman dulu sebelum islam tersebar ke seluruh dunia, jaman percetakan aja baru ada saat revolusi industri sekitar tahun 1600an) Bagaiman cara mereka mengenal Tuhannya? Tdk adakah diantara mereka yang masuk surga?
Tdk adakah bahasa yang universal yang bisa dipahami oleh semua umat manusia di dunia untuk memahami Allah?

kalau menurut saya bahasa universal itu adalah KASIH, bahasa inilah yang mungkin hurufnya dalam bahasa lain beda, yang penting maksudnya sama yaitu KASIH inilah bahasa universal yang bisa menuntun manusia untuk memahami Tuhan.

Jadi gak penting tuh bahasa apa aja yang penting bagaimana hati kita ini dipenuhi kasih, sehingga suci dan bersih sehingga layak untuk masuk surga.

Tentu gak gampang untuk bisa mengasihi dengan tulus yang tdk mengandung egoisme, perlu proses yang panjang dan juga dari pengalaman2 hdp sehari2.

Dan Tuhan tentu akan lebih melihat ke hati kita dalam menentukan kualitas hidup seseorang apakah dia tulus atau tdk shg layak atau tdk utk masuk surga bukan hanya ke perbuatan baik kita saja, setuju?

GBU
Namo Buddhaya
Wassalam

@Dejavu,

Kan saya sudah katakan, ini forum diskusi dan saya mengambil contoh yg nyata juga pakai ilustrasi, tapi anda-anda bilang ini provokator…………….

Saya tidak mengkristenkan lho, tapi slametisasi artinya barang siapa percaya Isa akan selamat (kembali ke laptop: Isa Jalan Lurus / Al-Masih, masih gak percaya?)

Anda cuci tangan, harusnya anda ikut menasihati orang yang melakukan kekerasan apalagi di “bulan suci”. (Berani nggak sama mereka?)

@ice mountain,

katedral bersanding dengan istiqlal memang sangat bagus, itu karena katedral berdiri lebih dahulu, coba kalau katedral dibangun setelah istiqlal kira-kira menurut anda ijinnya keluar apa tidak ya? (ini serius lho, hayo jangan munafik).

Gusti Yesus mBerkahi, amin.

@All,

Hallo, apa ada yang tahun arti AS dan SAW?
Bung Dewo Tahu?

Tuhan Yesus Memberkati.

@Ahlul Kitab
Wooooy sorry banget saya sudah 3 hari tidak mengikutin forum ini ternyata sudah banyak. Saya akan menjawab saudari Maya rupanya sudah lama bertanya soal siapa yang sebenarnya disembelih.

@ MAYA
“salam
saudara yang dikasihi dari kaum Ismeal.
yang benar dikorban itu siapa?
Ishak…. @ Ismeal..????”

Jika anda bertanya yang ingin anda ketahui itu sumbernya dari Alkitab maka jawaban dari Alkitab yang akan disembelih itu adalah nabi Ishak, tetapi anehnya bahawa dalam Alkitab itu yang menjadi anak paling kecil itu kan nabi Ishak sementara anak pertama adalah nabi Ismail. Padahal perintah penyembelihan itu sebenarnya terjadi awal-awal nabi Ibrahim memiliki anak.

Tetapi kalau anda engin mengetahuinya dari AlQuran maka akan saya sampaikan ceritanya seperti ini dalam surah Ash Shaaffaat 37 : 100-113 :

Penyembelihan Ismail a.s.

100. Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh

101. Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar[1283].

[1283]. Yang dimaksud ialah Nabi Ismail a.s.

102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”

103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ).

104. Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim,

105. sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu[1284] sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[1284]. Yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah s.w.t. dan wajib melaksana- kannya.

106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.

107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar[1285].

[1285]. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail a.s. maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya Qurban yang dilakukan pada hari Raya Haji.

108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,

109. (yaitu)”Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.”

110. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

111. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.

Kabar gembira tentang kelahiran Ishaq

112. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

@ MAYA
“Berdoa minta Tuhan Allah campur tangan, kalau boleh adakan doa puasa tentu Tuhan Allah beri jawapan.”

Untuk memberikan jawaban kepada anda maka Allah swt telah meluruskan apa yang telah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menjelaskannya di dalam Al Quran surah Ash Shaaffaat 37 : 100-113 di atas

“mintalah maka akan diberi kepadamu; carilah maka kamu akan mendapat; dan ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. …………………” (Mat.7:7-8)

Dengan berpegang teguh pada Al Quran, Allah telah membuka pintu yang selama ini ditutup-tutupi oleh orang-orang yang sengaja menutup orang-orang yang tertutup.

Salam,

D. Merekayasa Dalil

025. TANYA:
Bagaimana pandangan Yahudi tentang Yesus sebagai Penebus dosa?

JAWAB:
Umat Yahudi tidak segera menerima ide tersebut. Kalau domba yang dikorbankan untuk menebus dosa yang mereka perbuat sudah lumrah dan dianut umat Yahudi terus-menerus. Tetapi kalau manusia yang dikorbankan untuk keselamatan orang per orang tentu sangat tidak mungkin dan tidak manusiawi.
Sementara itu praktek para penyembah berhala yang mengorbankan manusia kepada Dewa atau Tuhan untuk mencegah kemarahannya, tidak dikenal dalam hukum Taurat maupun ajaran para Nabi. Memang dalam Kitab Ulangan diceritakan bahwa untuk menghindarkan umat Yahudi dari perbudakan, Tuhan mengutus malaikat kematian untuk membunuh semua anak sulung di Mesir. Namun pengorbanan anak ini, selanjutnya sudah digantikah dengan domba paskah.

026. TANYA:
Lalu apa yang dilakukan Paulus untuk mempengaruhi umat Yahudi?

JAWAB:
Paulus berangkat dari asumsi Yahudi bahwa karena sedemikian sulitnya mentaati hukum Taurat secara sempurna sehingga setiap orang Yahudi, dan begitu pula manusia lainnya, semuanya berdosa.

“Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu?” (Roma 2:23)

027. TANYA:
Bagaimana asumsi ini dikuatkan?

JAWAB:
Paulus melihat peluang dengan mengarahkan kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama menjadi titik tolak jatuhnya umat manusia kedalam dosa abadi turun temurun.
Dalam kitab kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan jagad raya. Sebagai klimaks dari penciptaan berbagai benda di jagad raya adalah penciptaan manusia Adam dan Hawa. Manusia hidup rukun dengan Tuhan di surga.
Dalam surga ada pohon yang buahnya (buah pengetahuan) tidak boleh disentuh apalagi dimakan oleh manusia, karena kalau mereka memakannya, mereka akan mengetahui yang baik dan yang buruk. Sebagai manusia, larangan ini justru merangsang keingin-tahuan mereka.
Lalu kata cerita ini selanjutnya, Iblis menjelma menjadi ular dan menggoda Hawa. Wanita ini kemudian memetik buah itu dan memakannya lalu memberikannya kepada Adam. Dengan perbuatan ini, menurut Paulus, mereka telah melanggar perintah Tuhan dan jatuh dalam dosa, dan sebagai konsekwensinya, Adam dan seluruh manusia jatuh ke dalam dosa waris.

“Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati… Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: ‘Sekali-kali kamu tidak akan mati’… Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden,… (Kejadian 2:11; 3:4,23)

Dengan demikian Paulus berhasil menemukan “dalil” dari kitab Taurat Musa untuk mempengaruhi orang-orang Yahudi bahwa seluruh manusia termasuk orang Israel telah jatuh kedalam dosa warisan “sesuai kitab Suci mereka”. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para nabi maupun umat Israel sebelum datangnya Paulus. Jangankan Nabi .Ibrahim, Musa, atau Daud as. Yesus sendiri mengajari umatnya agar langsung memohon ampun pada Allah, tanpa harus menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk mati di tiang salib.

“Karena itu herdoalah demikian: Bapa kami (Allah) di Sorga, dikuduskan namaMu… ampunilah kami atas kesalahan kami… (Matius 6:9,12)

“Sejak wakiu itu Yesus memberitakan: ‘Bertobat-lah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat! ” (Matius 4: 17)

028. TANYA:
Lalu apa hubungan cerita kitab kejadian ini dengan penyaliban Yesus?

JAWAB:
Karena semua manusia telah jatuh kedalam dosa, mereka sudah menjadi fana dan tidak sempurna, sehingga tidak dapat lagi berhubungan dengan Tuhan yang sempurna, mulia dan baka untuk pengampunan dosa. Disini filsafat Yunani mulai memainkan peran. Untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa selama bermilyar-milyar tahun, menurut Paulus, Tuhan memilih Yesus yang serupa dengan Allah untuk mati di tiang salib menebus dosa manusia

“Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.” (Filipi 2:5-7)

029. TANYA:
Mengapa jutaan manusia harus menunggu mati bergelimang dosa selama milyaran tahun, baru kemudian Allah menetapkan Yesus sebagai penebus dosa?

JAWAB:
Inilah pertanyaan yang tidak dijelaskan oleh Paulus, serta tidak diterangkan oleh gereja selama 2000 tahun.

030. TANYA:
Apakah dengan demikian orang Yahudi sudah dapat menerima Yesus sebagai korban pengganti domba yang setiap tahun mereka sembelih? .

JAWAB:
Ajaran aneh yang baru diperkenalkan Paulus ini, bagi umat Yahudi memiliki beberapa kelemahan :

1) Bahwa Tuhan harus memaku anaknya ditiang salib untuk menebus dosa manusia adalah bertentangan dengan pikiran sehat rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.
Saat ini pun kalau ada seorang ayah yang memaku anaknya sampai mati, apalagi anak yang baik hati, bukannya mendapat pujian, malah akan dijebloskan ke penjara.

2) Domba yang dikorbankan umat Israel adalah domba yang diperiksa dan diyakini sehat tanpa luka juga tanpa cacat

“Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela.” (Keluaran 12:5)

Sementara mereka tidak pernah mengetahui dan memeriksa apakah Yesus pernah cedera atau patah tulang. Yang jelas, sebelum disalib, Yesus terlebih dahulu mendapat siksaan yang berat. Malah di tiang salib masih dilukai perutnya.

“Tetapi seorang dari antaraprajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak. dan segera mengalir keluar darah dan air.” (Yohanes 19:34)

3) Domba yang dikorbankan adalah binatang yang tidak pernah berbuat dosa. Sementara Yesus yang hidup sebagai seorang Yahudi dan taat pada hukum Taurat dianggap tidak luput dari dosa, sebagaimana doanya setiap hari dalam Injil Matius.

“Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,…. (Matius 6:12)

“… hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa,… (Timotius 1:9)

4) Sesuai ajaran Kitab Nabi Yesaya, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa manusia, sedangkan seseorang tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa orang lain.

“Beginilah firman Tuhan, Penebusmu…, (Yesaya 44:24)

031. TANYA:
Bagaimana Paulus dan pengikut-pengikutnya menghadapi kenyataan ini?

JAWAB:
Bukanlah bernama Paulus kalau dia tidak mampu mencarikan alasan untuk membenarkan ajaran barunya

1) Untuk mempertahankan bahwa Yesus adalah sempurna tidak bercacat, Paulus menemukan ayat 46 pasal 12 dari kitab Keluaran sebagai pendukung:
… Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah; satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan.,. (Keluaran 12:46)

Kalau kita memperhatikan, tidak ada hubungan antara kitab Keluaran 12:5 dengan Keluaran 12:46. Mematahkan tulang domba yang sudah dibakar dan membawanya keluar rumah di Kejadian 12:46, tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan domba yang akan dikorbankan di Kejadian 12:5.
Jadi cerita tentang Yesus yang tidak dipatahkan kakinya dalam Injil Yohanes 19:36 agar sesuai dengan Keluaran 12:5, adalah merupakan contoh bagaimana Paulus dan para pendukungnya, berusaha mencari pembenaran ajaran mereka dari kitab Perjanjian Lama baik selaras maupun mustahil.

2) Untuk meyakinkan umat Yahudi bahwa Yesus adalah manusia yang suci dan pantas menggantikan fungsi domba korban, pendukung Paulus yang menulis Injil Lukas membuat cerita tentang kelahiran Yesus sebagai Anak Allah.

“Roh Kudus akan turun atasmu dan Kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah.” (Lukas 1 :35)

Namun anehnya, Paulus dalam suratnya kepada Timotius menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat, termasuk Yesus, adalah orang berdosa.

“…hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa,.” (Timotius 1 :9)

3). Ketika Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, dia belum memikirkan pentingnya ucapan Yesus sebagai otoritas untuk mendukung kedudukannya sebagai Juruselamat. Untuk mendukung hal ini, pengikut Paulus yang menulis Injil Lukas menggambarkan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa seseorang, tanpa memahami pengertian sesungguhnya

“Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah la: ‘Hai saudara, dosamu sudah diampuni” (Lukas 5:20)

Dengan ayat ini Paulus dan orang-orang Romawi pendukungnya memproklamirkan bahwa Yesus telah mendapat limpahan kuasa penuh dari Allah untuk mengampuni dosa manusia. Dengan ayat ini, Yesus “katanya” mengumumkan ke seluruh pelosok dunia bahwa dirinya adalah Juruselamat.
Namun sangat disayangkan karena para pendukungnya tidak memahami ucapan Yesus ini, serta pengertian “dosa” dalam agama dan tradisi Yahudi. Hampir seantero dunia saat itu, baik orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lainnya, menghu-bungkan penyakit yang menimpa seseorang dengan dosa yang mereka lakukan. Silahkan perhatikan penjelasan penulis Injil Yohanes atas hal ini:

“Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya: “Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.” (Yohanes 5:14)

Uskup John Shelby Spong dari New Jersey, Amerika Serikat dalam bukunya Why Christianity Must Change or Die di hal. 6-7, mengkritik para pemimpin Gereja yang masih mempertahankan mati-matian kekeliruan ini

“For many biblical assumptions are today dismissed as quite simply wrong. Sickness for example, does not result from sin being punished.”

(Sekian banyak penafsiran Alkitab yang saat ini harus disingkirkan karena ternyata salah. Penyakit, misalnya, bukan disebabkan oleh hukuman karena berdosa)

Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa dari konteks pengertian dosa, telah terjadi kekeliruan baik di kalangan Yahudi maupun Kristen.

a. Kekeliruan umat Yahudi adalah menganggap penyakit merupakan hukuman Tuhan atas dosa yang diperbuat manusia. Sehingga kalau seseorang disembuhkan, berarti dosanya sudah diampuni oleh Allah.

“Kuasa Tuhan (Allah) menyertai Dia (Yesus), sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit”… (Lukas5:17)

Dari ayat-ayat di atas, jelas terlihat ada dua pihak yang memainkan peran. Pihak pertama adalah Yesus yang meyembuhkan penyakit, dan pihak kedua adalah Allah yang mengampuni dosa seseorang dengan kesembuhan.

b. Sementara kekeliruan umat Kristen, lebih parah lagi, yakni selain memandang penyakit sebagai hukuman atas dosa, juga menganggap bahwa Yesus yang menyembuhkan penyakit seseorang, sekaligus sebagai penguasa yang mengganti kedudukan Allah sebagai pemberi ampun atas dosa seseorang.
Padahal dalam ayat Injil di atas, Yesus menggunakan kata kerja pasif:

“Dosamu sudah diampuni (oleh Allah).”

bukan:
“Dosamu sudah “ku”ampuni” atau,
“Aku (Yesus) sudah mengampuni dosamu.”

032. TANYA:
Apakah dengan kenyataan ini pengikut-pengikut. Paulus menjadi patah hati?

JAWAB:
Tidak. Setelah gagal meyakinkan umat Israel dengan penafsiran yang keluar dari konteks, salah seorang pengikut Paulus, tanpa rasa takut berdosa, menambahkan 5(lima) ayat palsu di akhir Injil Matius (Matius 28:16-20)

“Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu- ragu. Yesus mendekati mereka dan, berkata: ‘Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” (Matius 28:16-20)

Inilah ajaran Kristen yang dipromosikan Paulus dan para pengikutnya. Kalau memanipulasi pengertian ayat-ayat kitab Perjanjian Lama masih dianggap tidak mempan, mereka tidak segan-segan menciptakan ayat-ayat palsu, kemudian disuapkan kemulut Yesus untuk diucapkan.

Selama hampir 2000 tahun, Gereja berhasil menutup-nutupi kepalsuan ayat-ayat ini. Namun para pakar Alkitab dan Sejarawan Kristen tidak tinggal diam dan akhirnya mengungkapkannya kepada umum (Paul Tillich, 1968; Robert W. Funk, 1993 dan Hugh J. Schonfield, 1998).

Ayat-ayat di atas sesungguhnya bukan bermaksud untuk menyatakan bahwa Yesus, yang sekarang adalah maha kuasa, mampu menciptakan satu matahari lagi atau empat buah bulan lagi agar setiap malam menjadi purnama, tetapi semata-mata diarahkan untuk mendukung pendapat bahwa sesungguhnya Yesus telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengampuni dosa manusia. Ayat palsu ini sangat dibutuhkan, karena Paulus ingin membelenggu pengikut-pengikutnya yang ketakutan di bawah bayang-bayang dosa warisan untuk tetap menggantungkan harapan mereka kepada Anak Allah sebagai satu-satunya Juruselamat.

Kita semua telah berdosa menurut Paulus. Agar kita bebas dari belenggu dosa, maka kita membutuhkan kematian seseorang yang ilahi untuk menebus dosa seluruh manusia. Seseorang yang ilahi ini menurut Paulus dan pendukung-pendukungnya adalah Yesus, karena manusia biasa tidak dapat menebus dosa seluruh umat manusia.
Pendapat ini kemudian didukung oleh pengikut Paulus yang menulis Injil Markus dengan mengatakan bahwa Yesus adalah penebus dosa manusia.

“Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Markus 10:45)

Penulis Injil Markus dengan cerdik menciptakan cerita penyaliban Yesus dalam konteks festival memperingati pembebasan Yahudi dari perbudakan di Mesir. Sehingga umat Israel akan segera teringat dan mengaitkan penyaliban Yesus dengan domba paskah yang disembelih. Padahal Paulus sendiri tidak pernah menghubung-hubungkan saat kematian Yesus dengan Passover (Paskah).

Sedemikian rapinya Gereja mengemas cerita Tuhan yang terpaksa harus mengorbankan anaknya untuk mati di tiang salib menebus dosa seluruh umat manusia, sehingga kebanyakan orang terlena dan melupakan bahwa cerita ini sangat kejam dan bertentangan dengan akal sehat.

033. TANYA:
Bagaimana upaya Paulus dan pendukung-pendukungnya untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus tidak berdosa sementara dia adalah manusia biasa seperti mereka yang tidak luput dari dosa?

JAWAB:
Untuk mengatasi hal ini Paulus memiliki jurus mengangkat Yesus menjadi manusia ilahi dengan mengumumkan kepada umat Israel bahwa Yesus adalah Anak Allah. Karena Yesus Anak Allah, dengan demikian dia ilahi tanpa dosa,

“Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.” (Kisah Para Rasul 9:20)

Selanjutnya bukan hanya Paulus. Para pendukung Paulus termasuk Roh jahat pun ikut-ikutan latah mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah,

“Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.” (Markus 1:1)

“Kata Natanel kepada-Nya: ‘Rabbi (Tuan Guru). Engkau adalah Allah, Raja orang Israel” (Yohanes I: 49)

“Yesus mengatakan kepadanya: “Hai engkau roh jahat! Keluar dari orang ini!” dengan keras ia (roh jahat itu) berteriak: “Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah Yang Mahatinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!” (Markus 5: 8,7)

034. TANYA:
Apakah umat Yahudi dapat menerima peningkatan status Yesus dari anak Maria (Maryam) menjadi Anak Allah?

JAWAB:
Tidak bisa. Umat Yahudi memang mengaku sebagai anak-anak Allah, umat pilihan Allah, tetapi kalau anak Allah secara individu tidak lazim bagi mereka. Oleh karena itu ketika Paulus mengumumkan bahwa Yesus adalah Anak Allah, mereka menolak dan menentangnya, Ini dijelaskan oleh Paul Tillich dalam bukunya A History of Christian Thought:

“Son of God is very familiar pagan concept, The pagan Gods propagated sons on earth. Because of this the words only begotten were added.”

(Anak Allah adalah istilah yang sangat umum dalam ajaran Penyembah Berhala. Tuhan-tuhan Penyembah Berhala beranak pinak di bumi. Oleh karena itu, mereka menambahkan istilah anak tunggal).

Allah mengutuk ajaran tentang Allah mempunyai anak:

“Dan mereka berkata: “Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak”. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak, Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.” {Maryam 19:88-92)

Allah malah menyentil mereka dengan pertanyaan:

“Bagaimana Dia (Allah) mempunyai anak, padahal Dia tidak mempunyai istri.” (Al-An’am 10:101)

035. TANYA:
Bagaimana dengan para penyembah berhala di kerajaan Romawi?

JAWAB:
Mereka sangat senang Anak Tuhan merupakan figur yang penting dalam Struktur Ketuhanan Penyembahan Berhala dalam filsafat Yunani. Anak Allah inilah yang akan mewakili Allah menyelamatkan manusia di dunia dengan menunjukkan kepada manusia kode-kode dan rambu-rambu yang tepat untuk dapat kembali dengan selamat bersatu dengan Allah (Similitude).
Ajaran ini kemudian dianut oleh para pemimpin Gereja dan dijadikan landasan ajaran Kristen.

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal… “.(Yohanes 3:16)

Perbuatan orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran orang-orang kafir untuk mengangkat Yesus sebagai Anak Allah telah diterangkan oleh Allah hampir 1.400 tahun sebelum para pakar Alkitab membeberkannya.

“Orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putra Allah”. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? ” (At Taubah 9:30)

——————————————————————————–

Sumber: MENYELAMATKAN JURU SELAMAT. Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH.

Salam,

A. Pengertian Juruselamat

001. TANYA:
Apa arti kata “Juruselamat”?

JAWAB:
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI , 1988, Juru Selamat berarti: 1) orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran; 2) penyelamat

002. TANYA:
Apa yang dimaksud dengan “Juruselamat” dalam ajaran Kristen?

JAWAB:
Penyelamatan manusia melalui kematian atau darah Kristus, berdasarkan ajaran Paulus dan diperkuat oleh para pemimpin Gereja sesudahnya.

a. Paulus menyatakan bahwa semua orang berdosa .
“Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang, dan oleh dosa Itu juga maut, begitulah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.”
(Roma. 5:12).

b. Manusia dikuasai dan dikontrol oleh setan, sebagaimana dijelaskan oleh Minard J Erickson dalam bukunya “Christian Theology”, halaman 793 .
“Satan established control over man… Satan now is the governing power in the world. As world ruler, his right can not simply be set aside.”

(Setan menguasai manusia… Saat ini setan adalah yang berkuasa memerintah di dunia. Sebagai penguasa dunia, dia memiliki hak-hak yang tidak bisa dianggap sepele)

c. Setan hanya mau membebaskan manusia kalau ditebus dengan darah Kristus. Perhatikan pernyataan Paulus dalam Suratnya kepada jemaatnya di Efesus .
“Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa” (Efesus 1:7)

Origen dalam “Commentary on Matthew 13:28” menjelaskan bagaimana setan menuntut darah Kristus sebagai tebusan untuk membebaskan manusia yang dia kurung.

“Now it was the devil that held us, to whose side we had been drawn away by our sin. He asked, therefore, as our price the blood of Christ”

(Sekarang setanlah yang membelenggu kita, dimana kita telah terasing jauh gara-gara dosa-dosa kita. Oleh karena itu dia menuntut darah Kristus sebagai tebusan kita).

d. Allah mencintai dan ingin menyelamatkan manusia .
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga la telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16)

Perhatikan pernyataan Paulus kepada jemaatnya di Korintus tentang bagaimana “taatnya” Allah kepada tuntutan Setan.

“Sebab kamu telah dibeli (oleh Allah) dan harganya telah lunas dibayar (kepada setan dengan darah Kristus): Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!” (I Korintus 6:20)

Dukungan Origen terhadap pernyataan Paulus tentang ketaatan Allah memenuhi tuntutan Setan ini dapat dilihat dalam komentarnya terhadap Matius 13 :28 dalam buku Christian Theology halaman 793:

“To whom this ransom paid? Certainly not to God. He would not pay a ransom to himself. Rather, it must have been paid to the evil one, for it was he who held us captive until the ransom, namely, the soul of Jesus, was paid… So the ransom was detemined by, paid for, and accepted by Satan”

(Kepada siapa tebusan ini dibayar? Sudah tentu bukan kepada Allah. Dia tidak mungkin membayar tebusan kepada dirinya sendiri. Akan tetapi ia haus dibayar (oleh Allah) kepada kejahatan. karena dialah yang membelenggu kita sampai tebusan, yakni nyawa Yesus, dibayar… Oleh karena itu tebusan ditetapkan, dibayarkan kepada dan diterima oleh Setan)

003. TANYA:
Dari mana Paulus mendapatkan ajaran penebusan dosa dengan darah Kristus ini?

JAWAB:
Paulus dilahirkan di Tarsus . Tarsus merupakan Pusat penyembahan Dewa. Mithra seperti yang dijelaskan oleh A.N. Wilson dalam bukunya “Paul the Mind of the Apostle” halaman 25:

“Archeologists show that Tarsus was a centre of keen Mithraic worship until the downfall of the Empire. The most distinctive feature of Mithraic worship is that the initiates either drank the blood of the sacred bull or drank a chalice of wine as a symbol representation of blood”

(Arkeolog memperlihatkan bahwa Tarsus adalah pusat kegiatan Penyembahan Dewa Mithra sampai dengan keruntuhan Kerajaan (Romawi). Ciri yang paling jelas dari penyembahan Dewa Mithra adalah upacara meminum darah sapi atau meminum secangkir anggur yang melambangkan darah).

Kalaupun orang tua Paulus adalah orang Yahudi yang mengharamkan darah, tetapi karena Paulus sejak kecil sudah terbiasa dengan upacara penyembahan berhala ini, sehingga baginya, darah sudah merupakan sumber kekuatan dan penebus dosa sesuai dengan ajaran penyembah Dewa Mithra dan Dewa Herakles.

Ini dapat kita saksikan dalam Suratnya kepada Jemaat di Korintus:

“Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kitapecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?” (1 Korintus 10:16)

” Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kata-Nya: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku.” Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata: “Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu.” (Lukas 22: 19-20)

Ajaran ini sedemikian di dramatisasi sehingga Gereja tidak memberi peluang kepada mereka yang ingin menafsirkannya secara simbolis. Ini dapat dilihat dari keputusan Sidang Gereja di Trent sebagaimana dikutip Ralph Edward Woodrow dalam bukunya Babylon Mystery Religion, halaman 166, yang menyatakan sebagai berikut:

“The Council ordered pastors to explain that not only did the elements of the Mass contain flesh, bones and nerves as part of Christ, but also a whole Christ”

(Sidang Gereja memerintahkan para pastor untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa dalam Misa, bukan hanya mengandung daging, tulang dan syarafnya Kristus, tetapi keseluruhan Kristus)
Dewa Herakles menyembelih sapi. Darahnya melambangkan kehidupan baru sesudah mati. (bangkit dari antara orang mati) Ajaran ini mirip dengan penyembah dewa Adonis di Siria, dewa Thammuz di Babilonia dan dewa Osiris di Mesir.

Setiap musim gugur, remaja Paulus menyaksikan upacara menyambut kematian dewa Mithra (dewa Matahari) yang akan mati selama musim dingin, dan kemudian akan hidup kembali pada tanggal 25 Desember setelah matahari mulai bergerak naik dari Garis Balik Selatan menuju musim semi. Dari prasasti purbakala yang ditemukan di Tarsus memperlihatkan bahwa Dewa Herakles yang mati dan bangkit kembali dianggap sebagai Juruselamat.

004. TANYA:
Apakah Allah mewahyukan ajaran Juruselamat kepada Yesus?

JAWAB:
Benar, Allah mengajarkan kepada Yesus tentang satu-satunya Juruselamat, yakni Allah sendiri, bukan diri Yesus.

“Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel , Tuhan semesta alam: “Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku.” (Yesaya 44:6)

“Beginilah firman Tuhan, Penebusmu,…” (Yesaya 44:24)

“Tidak ada yang lain, tidak ada Allah (Tuhan) selain dari pada-Ku! Allah yang adil dan Juruselamat, tidak ada yang lain kecuali Aku ” (Yesaya 45:21)

“Bukan setiap yang berseru kepada-Ku: Tuhan (Tuan), Tuhan (Tuan)! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku (Allah) di sorga ” (Matius 7:21)

“Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.” (Matius 19:17)

005. TANYA:
Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya atau mengkhotbahkan kepada umatnya Israel bahwa dirinya telah dinobatkan sebagai Juruselamat umat manusia?

JAWAB:
Yesus tidak akan mungkin mengajarkan kepada murid-muridnya maupun kepada umatnya bahwa Allah telah menobatkannya sebagai Juruselamat dan bahwa darahnya akan dibayarkan oleh Allah kepada setan sebagai penebus dosa manusia. Yesus adalah guru/ustadzYahudi. Dia mengajarkan hukumTaurat kepada murid-muridnya maupun umatnya. Diantara ajaran tersebut adalah mengharamkan darah sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Imamat.

“Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung, ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya ” (Imamat 7:26-27)

Baik murid-murid maupun umatnya Yahudi, tidak pernah berkeyakinan bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa abadi dan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang akan menyelamatkan mereka melalui darahnya di tiang salib

006. TANYA:
Apakah Allah pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manusia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam, terbelenggu dalam dosa waris, yang hanya dapat ditebus dengan darah Yesus?

JAWAB:
Tidak pernah. Sebelum hadirnya Paulus dimuka bumi ini, tidak satu pun Nabi mulai dari Nabi Adam as sampai dengan Nabi Isa as. yang mengajarkan kepada Bani Israil bahwa akan datang manusia bernama Yesus akan menjadi Juruselamat, menebus dosa manusia.
Orang Israel memahami satu-satunya Juruselamat adalah Allah SWT. Kalau kemudian orang Israel menyembelih domba untuk penebusan dosa, karena sesuai dengan firman Allah dalam Kitab Imamat

“Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus menga-dakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan.” (Imamat 23:27)

007. TANYA:
Apakah Allah pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manusia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam, terbelenggu dalam dosa waris, yang hanya dapat ditebus dengan darah Yesus?

JAWAB:
Tidak pernah. Sebelum hadirnya Paulus dimuka bumi ini, tidak satu pun Nabi mulai dari Nabi Adam as sampai dengan Nabi Isa as. yang mengajarkan kepada Bani Israil bahwa akan datang manusia bernama Yesus akan menjadi Juruselamat, menebus dosa manusia.

Orang Israel memahami satu-satunya Juruselamat adalah Allah SWT. Kalau kemudian orang Israel menyembelih domba untuk penebusan dosa, karena sesuai dengan firman Allah dalam Kitab Imamat

“Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus menga-dakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan.” (Imamat 23:27)

008. TANYA:
Siapa yang pertama mengeluarkan ide dan mengumumkan bahwa Yesus adalah Juruselamat?

JAWAB:
Paulus. Dialah yang pertama menyampaikan kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia.

“Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat.” ( Galatia 3:13)
“Sebab di dalam dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa…” (Efesus 1:7)

009. TANYA:
Dari mana bibit ide bahwa Yesus adalah Juruselamat?

JAWAB:
Ketika Paulus mendengar cerita tentang penyaliban Yesus, yang “katanya” mati, yang “katanya” bangkit kembali, dia yakin bahwa inilah “Kristus Baru” yang ‘bangkit dari antara orang mati.’ persis seperti dewa Herakles dan dewa Mitra yang dia puja. Paulus dengan cerdik menghubungkan penyaliban Yesus dengan mitos Dewa Herakles yang mengorbankan sapi agar darahnya menjadi penebus dosa dan memberikan kehidupan baru. Perhatikan pemyataan Wilson berikut dalam buku yang sama halaman 27:

“Paul was to develop into a richly imaginative, but confused, religious genius who was able to draw out a mythological and archetypical significance from the death of Jewish hero, Jesus of Nazareth”

(Paulus menciptakan dengan kekayaan berkhayal, namun membingungkan, keahlian reliji yang memungkinkannya mengaitkan kematian Pahlawan Yahudi, Yesus dari Nazaret, dengan mitos dan model (dewa-dewa Penyembah Berhala).

Kemahiran Paulus memainkan kiasan-kiasan untuk menyelipkan ajaran penyembah berhala kedalam kisah kehidupan Yesus, disentil oleh Allah dalam Surah Muhammad:

“Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dan kiasan-kiasanperkataan mereka,..” (Muhammad 47:30)

010. TANYA:
Apakah orang Yahudi menerima Yesus sebagai Juruselamat?

JAWAB:
Dari peristiwa penyaliban Yesus orang-orang Yahudi merasa sangat sedih dan kehilangan dengan hukuman penyaliban atas tokoh dan pahlawan mereka. Yesus adalah tokoh dan pemimpin yang diharapkan akan membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Mereka merindukan Yesus untuk menjadi Raja sekaligus pemimpin agama. Namun kenyataan pahit yang mereka hadapi ialah bahwa Yesus ditangkap dan dihukum mati dengan penyaliban. Pada saat itu golongan Yahudi terpecah menjadi 2 (dua) golongan :

1) Mereka yang menganggap Yesus sebagai Mesias Palsu, karena dia tidak berhasil duduk ditahtaDaud sebagai Raja Israel, malah sebaliknya di ditangkap oleh penguasa Romawi dan dihukum salib

2) Mereka yang menganggap Yesus sebagai pahlawan yang membela rakyatnya. Oleh karena itu Yesus pantas dihormati dan dihargai sebagai pahlawan.

Golongan Yahudi ini berpandangan sebatas Yesus sebagai Juruselamat yang ingin menyelamatkan umatnya dari penjajah Romawi. Namun disayangkan usahanya gagal dan kandas di tengah jalan. Jadi dalam pemahaman ini, Yesus dianggap “Juruselamaf Yahudi, bukan Juruselamat umat manusia.

“Hosana! Diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel .” (Yohanes 12:13)

011. TANYA:
Lalu kalau demikian, siapa yang menafsirkan penyaliban Yesus sebagai penyelamatan umat manusia?

JAWAB:
Ini adalah pekerjaan Paulus, Pauluslah yang menafsirkan penyaliban Yesus sebagai penyelamat manusia. Menurutnya darah Yesus di tiang salib mirip dengan darah sapi yang menyelamatkan menurut para penyembah dewa Mithra. Wilson dalam bukunya yang sama halaman 166, mengatakan:

“Paul’s invention of the Christian Eucharist, as an addition to the ‘agape meal’ or love-feast practiced by all Christians, is of apiece with his understanding of the sacrificial nature of Christ death, which he saw in the same light that the followers of Mithra saw the death of the sacrificial bull. This would have had a powerful appeal to the pagan in Corinth , though it would have been meaningless, and highly distasteful, to the Jews.”

(Sakramen dalam agama Kristen yang diciptakan oleh Paulus sebagai pelengkap dari ‘agape meal’ yang dilaksanakan oleh seluruh umat Kristen, sejalan dengan pengertiannya tentang kematian Kristus untuk menebus dosa, yang dia pandang serupa dengan para penyembah dewa Mithra menafsirkan kematian sapi (korban). Ini akan memiliki daya tarik yang kuat bagi para penyembah berhala di Korintus, walaupun ini tidak memiliki arti apa-apa, malah menjijikkan bagi orang-orang Yahudi)

012. TANYA:
Apakah ide Paulus ini diterima oleh umat Yahudi (umat Yesus)?

JAWAB:
Pendapat ini mendapat tantangan dari umat Yahudi dimana-mana. Untuk lebih mengenal ciri khas Yahudi, perhatikanlah penjelasan Henry Chadwick, Religious Professor di Oxford dan Cambridge University, dalam bukunya The Early Church, hal. 18-19:

“In the ancient world every one knew at least three things about the Jews; they would not be associated either directly or indirectly with any pagan cult (which seem anti social), they refuse to eat not only meat that had been offered in sacrifice to the gods but also all pork (wich seemed rediculous), and they circumcised their male infant”

(Di zaman dahulu setiap orang tahu setidak-tidaknya tiga hal tentang orang Yahudi; mereka tidak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan para penyembah berhala (yang dapat dipandang anti sosial), mereka bukan hanya tidak akan makan daging sesajen untuk para dewa, tetapi segala macam daging babi (yang dianggap lucu), dan mereka menyunatkan anak laki-laki mereka).

Murid-murid Yesus yang diantaranya masih hidup ketika Paulus berkampanye tentang Yesus, tidak percaya kepadanya sedikit pun. Hal ini dijelaskan John Davidson, dari Cambridge University dalam bukunya The Gospel of Jesus, halaman 812-813:

“Paul was active in 50s and 60s AD when many of Jesus’ direct disciples were still alive, both in Palestine and elsewhere, and they would never have believed Paul in preference to their own Master. Amongst the disciple of Jesus, Paul’s position always seem to have been that of an outsider”

(Paulus aktif (menjalankan misi Kristen) di tahun 50an sampai 60an ketika murid-murid Yesus masih hidup, baik di Patestina maupun di tempat lain, dan mereka tidak akan pernah mempercayai keterangan Paulus tentang Tuan mereka (Yesus). Bagi murid-murid Yesus, posisi Paulus selalu dianggap sebagai orang luar.)
Oleh karena itu tidak mengherankan bila mereka sangat jengkel dan sakit hati atas perbuatan Paulus mencampur adukkan ajaran Tauhid Yahudi dengan ajaran penyembah berhala.

“la ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat.” (Kisah Para Rasul 18:13)

“Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan, bahwa Yesus adalah Mesias.” (Kisah Para Rasul 9:22)

“Hai orang-orang Israel , tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini! Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan tempat suci ini!” (Kisah Para Rasul 21:28)

“Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa mereka tidak akan makan atau minum, sebelum mereka membunuh Paulus.” (Kisah Para Rasul 23:12)

“Telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. (Kisah Para Rasul 24:5)

Kekacauan yang diciptakan Paulus terhadap mu-rid-murid dan pengikut-pengikut Yesus di mana-mana dapat disimak pula dari penjelasan Davidson sebagai berikut:

“Where ever he went, Paul seemed to stir up new trouble. The disciples living in Jerusalem had never previously encountered such extreme difficulties”

(Kemana saja dia pergi, nampaknya Paulus menjadi provokator kerusuhan baru. Para murid Yesus di Yerusalem tidak pernah merasakan persoalan serumit ini sebelumnya.)

Dua orang pakar Alkitab dan Naskah Laut Mati, Michael Baigent dan Richard Leigh dalam buku mereka The Dead Sea Scroll Deception, halaman 266 dan 321 malah mencap Paulus sebagai orang kafir pertama yang mengkhianati ajaran Yesus:

“Paul is in effect the first ‘Christian’ heretic, and that his teachings – which become the foundation of later Christianity – are a flagrant deviation from the ‘original’ and ‘pure’ form extolled by the leadership… What had been heresy within the framework of Judaism was now to become the orthodoxy of Christianity.”

(Paulus pada hakekatnya adalah orang kafir ‘Kristen’ pertama, dan ajarannya – yang kemudian menjadi landasan ajaran Kristen – adalah penyim-pangan yang keji dari ajaran ‘asli’ dan ‘murni’ yang dimuliakan oleh para pemimpin (Gerakan Yesus). Apa yang sejak dahulu dianggap syirik dalam ajaran Yahudi (Yesus), saat ini menjadi ajaran Kristen.)
Bahkan sejak tahun 85, menurut Chadwick, orang-orang Yahudi akan mengutuk para pengikut Paulus dalam doa mereka:

“Semoga orang-orang Kristen dan orang-orang kafir hancur dan musnah.”

——————————————————————————–

Sumber: MENYELAMATKAN JURU SELAMAT. Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH.

@Waja,

Menaggapi saduran MENYELAMATKAN JURU SELAMAT
Dari judul ini saja membuat sugesti seseorang sebelum membaca isinya.

Saya memang tidak mmempelajari sejarah Alkitab, saya akan menaggapi dari sisi Alkitab:
1. Paulus dikatakan mengadopsi ajaran penyembah berhala tentang penebusan oleh darah, Kis 22:3 dikatakan Paulus dididik dengan teliti oleh Gamaliel seorang ahli Taurat (Kis 5:34) jadi Paulus sudah mengerti tentang penebusan dengan darah binatang yang diajarkan oleh Musa.
Lukas 22:20b: Yesus berkata:”Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu”. Jadi penebusan oleh darah Yesus bukan ide Paulus tapi oleh Yesus sendiri. Dan dari semua nabi yang ada di dunia tidak ada yang mengorbankan darahnya (nyawa) selain Yesus.
2. “katanya bangkit”, Paulus menyaksikan sendiri bahwa Yesus sudah bangkit dan menemuinya Kis 9:4-5 (awal pertobatan Saulus/Paulus).Jawab Paulus: “Siapakah Engkau, Tuhan?” Kata-Nya”Akulah Yesus yang kauaniaya itu”. Jadi bukan “katanya bangkit” tapi Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus setelah di salib.
3. Penulis mengesampingkan akan pewahyuan yang diterima Paulus. Penulis hanya menekankan setting, pengalaman pribadi (mungkin… nyatanya keliru, bukan karena Paulus menyaksikan pengorbanan darah pada acara penyembahan berhala tapi karena ajaran yang diterima dari gurunya yaitu Gamaliel seorang ahli Taurat).
Bahkan Paulus sendiri mengatakan paham akan ajaran Taurat melebihi yang lainnya.

Salam damai

@Waja

Coba bandingkan dua kejadian sbb:

Pengampunan dosa masa Perjanjian Lama:
Jikalau orang itu berdosa maka haruslah membawa korban misal berupa anak domba (atau burung), kemudian Musa meletakkan salah satu tangannya di atas orang tersebut dan tangan yang satunya diletakkan di atas kepala domba. Sambil meinta ampuan dari Allah, pada saat itu dosa orang tersebut berpindah/transfer ke anak domba, kemudian anak domba tersebut dikorbankan darah dan dagingnya. Jadi diperlukan domba sebagai korban pengampunan dosa.

Penghapusan dosa masa Perjanjian Baru:
Waku Yohanes sedang membaptis, kemudian datanglah Yesus minta dibaptis, Yohanes mengatakan “Lihatlah Anak Domba Allah”, kemudian Yohanes menumpangkan tangan membaptis Yesus dan saat itulah dosa manusia ditanggung-Nya. Kemudian darah-Nya dikorbankan sebagai tebusan umat manusia melalui penyaliban.

Dari kedua kejadian di atas sama-sama diperlukan domba sebagai korban penebusan dosa, bukan suatu kebetulan Yohanes “menobatkan” Yesus sebagai Anak Domba, baru kemudian darahnya tertumpah untuk umat manusia. Sehingga sampai sekarang umat kristiani tidak perlu lagi ada korban darah lagi, oleh karena sudah diganti dengan darah Yesus.

Matius 26:28 “Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa”.
Oh……Aku bersyukur pada Tuhan Yesus yang telah rela
mengorbankan nyawanya untu menebus dosaku. AMIN.

Salam

@Ferry ZK (#1)

(Al Maidah, 68) :
68. Katakanlah: “Hai ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.

Coba anda buka Quran anda dan bacalah seperti orang mengaji (melagukan), kemudian terjemahkan menurut kemampuan anda dan jangan lupa tutupi terjemahan bahasa Indonesianya. Saya yakin hasil terjemahannya akan berbeda.

Pertanyaanya:
Apakah Ahli kitab juga menegakkan Quran? Kata Quran tidak tertulis namun dalam terjemahan ditambahi kata Quran menjadi Taurat,Injil, dan Quran.
Jika anda membaca Quran (melagukan) dan anda tambahi dengan kata Quran, maka tidak dapat dilagukan. Coba saja!

Kalau saya bandingkan dengan Quran terjemahan Malaysia juga mencantumkan kata Quran tapi konteksnya berbeda.

Kelihatannya bukan terjemahan tapi tafsir! Dikatakan Quran tidak boleh dirubah bahasanya tapi tafsirnya berbeda-beda, bukankah sama artinya membelokkan? Menurut anda?

Salam damai

@ice mountain: aku baru nyadar ini
‘pernah denger anagram nggak..
kalo god dimaini katanya menjadi Dog..
Tuhan menjadi Hantu…
Allah menjadi halal… kebetulankah.. ternyata 3 bahasa mengenai tuhan mempunyai anagram sendiri-sendiri…’

allahuakbar.. aku kagum anda sejeli ini
lalu ada lagi niii aku tamnbahin
Evangelist dianagramkan jadi : evil’s agent
aku pernah dengar, evangelist ini Kristiani versi FPI
huahaha…

@Giarto:
kamu tipe orang yang berusahaa aja ngalihin en bikin theori baru yang menyimpang dari theori pertama
aku belajar bahasa banyak didunia,dan aku juga baru nyadar oh iyah yah… mangkanya alquran dibaca dalam bahasa arab
karna nggak semua bahasa bisa diiramain seperti orang baca alquarn, gimana cara mencari lam aliff yang dipanjangi 3 bendera di bahasa kaya Vietnamese, karna itu bahasa ada beberapa huruf yang panjanggggg artinya laeeeeennn dari yang pendek
saya ngerti sekarang, saya belajar bahasa China juga, eh susah juga yaaahhh, orang china banyak kehilangan huruf yang kita punya…..
orang jepang juga, mangkanya mereka susaaaahh banget belajar bahasa Inggrisssssss…karna mereka nggak punya huruf OOOOO…..
saya bersyukur terlahir jadi muslim diIndonesia, meski saya china Indonesia juga… ternyata lahir diIndonesia dengan banyak bahasa asing terutama arab saya bisa ngomong Inglish lebih baik daripada nenek moyang saya di China sanaaaa…..
kalo bahasa kasih iyahhh bahasa kasiiihhh’semua orang juga udah tauuuu
tapi katanya si icemountain ituuuuu
disitulah bukti keaslian alquran….
bahasa eyang gue akan bisa menyerempet the meaning of quran, karna kalau udah diterjemahin kita bisa plesetin seenaknya
lagiaaaannn saudara-saudar yang bukan muslim dan nggak ngerti alquran, Al quran itu kitab suci terunik didunia
mana ada kitab yang nggak bisa dibaca, iramanya tertentu … aku aja bisa ngapalin satu surat yang panjang 15 ayat aja senangggg….
ternyata itulah kehebatan alquran, coba kalau dibaca diIndonesia, jadi terasa baca textbook ujian deeehhhh…
INTINYA GINI AJA GIARTO,
BAHASA KASIH EMANG BAHASA KASIH, ALQURAN ITU BUKAN HANYA ILMU MESRA-MESRAAN DENGAN TUHAN DIDALAMNYA
DIA JUGA BAHASA YANG MENJELASKAN PENGETAHUAN ALAM
BUKAN VALENTINAN AJA ISINYA
DIA BUKTI KALAU UMAT MANUSIA NGGAK BISA MEMALSUKANNYA
KALO DITULIS PAKAI BAHASA VITNAM LALU ORANG NGGAK NGERTI BAHASA VITNAM DITULIS SEENAKNYA
QURAN BEDA AMA BIBLE
BIBLE ISINYA TIAP NEGARA BEDA BEDA
KITANNYA PUN UDAH NGGAK ORIGINAL LAGI
NGERTTTIIII NGGAAAKKK MAKSUDNYA DISINIIIIII
SUSAH AMATTTTT NGERTINYYAAAA
AKU AJA NGERTI MAKSUD MOUNTAIN
KARNA AKU JUGA BELAJAR BAHASA VITNAM JUGAAAA
BAHASANYA MIRIP KANTONESE, AGAK BERISIK AKU
LAGIAN SANGAT INDAH WAKTU AKU KE TURKEY
WAJAH AKU CHINA LALU AKU PAMER AKU MUSLIM INDONESIA , ORANG TURKEY NGOMONG ASSALAMMUALAIKUM, PADAHAL KITA AJA NGGAK KENAL TAPI BAHASA ITU MEMBUAT KITA HANGAT DAN MENGERTI SATU SAMA LAIN
MENJADI MERASA BERSAUDARA
WAHHH ISLAAMMM INDAHNYA

Udah iman aku tambah kuat sekarang karna forum ini, memang benar, orang kristen emang nggak pernah puas sebelum dia mengkristenisasikan islam
nafsu amat

saya kasih tauu yaaa
yang dibilang ice mountain diatas
mesin penyiksaan zaman dulu diEropa itu sadis-sadis lo
pernah dengar cara kerja mesin penyiksaan zaman dulu nggak
ada ratusan modelnya
ada yang dikuliti hidup-hidup dari mulai penis sampai sekujur tubuh
tergantung kesalahan yang dibuatnya
itu diEropa zaman pertengahan loo
tau darimana mereka dapat Ilham????
DARI BIBLE VERSI KUNOOOOOOOOOOO
agama CINTA KASIHHHHH
KRISTEN ITU BAR BAR SEJAK ZAMAN DAHULU KALAAAAAA
KITAB ANDA YANG SEKARANG ITU KITAB TULISAN PAULUSSSSS
MANGKANYA BANYAK ORANG KATOLIK DINEGARA BARAT BANYAK ATHEIST
KARNA MEREKA TAU SEJARAh

Inggrisssssss…karna mereka nggak punya huruf OOOOO…..

maksud aku disini, orang jepang kalau ngomong straw kaya’ gini setoowwww….. oo nya aneh
susah banget ngomong english ama orang jepang yang baru 10 tahun belajar Inggris

jadi nggak kebayang quran dilantunkan dalam bahasa jepang
lagian belajara bahasa arab nggak ada yang salah kok
aku jadi tambah pengetahuan banyak
dimulai dari kanan lagi
jadi ying yang dimata aku
bisa baca buku dari kiri juga dari kanan..
heheh

GiARTO
katedral bersanding dengan istiqlal memang sangat bagus, itu karena katedral berdiri lebih dahulu, coba kalau katedral dibangun setelah istiqlal kira-kira menurut anda ijinnya keluar apa tidak ya? (ini serius lho, hayo jangan munafik)

— giarto ini memang orang kristen yang fanatik dan nggak bersyukur yaaahhhhhh, pikiran anda kotor
oh nggak heran, pendeta anda mungkin ngajari berpikiran kotor
itu tandanya pemerintah ngajari kerakyatnya untuk memahami arti perbedaan itu INDAH
KITA BISA HIDUP BERDAMPINGAN TANPA CEKCOK, CURIGA, MENGHARGAI
tapi anda sebagai orang yang mengerti banyak ajaran anda tidak menunjukan hal itu
ISLAM FPI diIndonesia itu, mereka preman pengangguran pakkkk
mereka orang bodoh yang gampang diPROVOKASI
anda orang pinter tapi tukang provokasi

saya curiga
jangan2 orang kristen juga dalang ketidak harmonisan Indonesia
mereka menjelek2an Indonesia keINTERNArSIONAL..
kami menderita, INDONESIA muslim terbanyak didunia blabla
sok sok terpedaya

keji
buaya

Giarto:
anda mengalihkan topik Irlandia utara, dan banyak yang anda alihkan tapi anda mencari-cari masalah baru
dasar anda tukang cuci tangan

tapi anda tuh cuci tangan sama air comberan
jadi tangan anda kotor selalu
orang udah menemui kata-kata damai
seperti kalimat ice mountain diatas, ‘apa yang anda yakini suatu kebenaran, bukan berarti bagi kebenaran bagi yang lainnya

orang islam diIndonesia bebannya berat
menyandang predikat populasi terbesar
fitnahan dan provokasi dari orang-orang kristen taat beragama seperti anda ini
weleh-weleh
bisa nggak anda pergi aja kegereja , nyanyi2 disana sama umat anda…
jangan nyari gara-gara sama muslim Indonesia
karna kalo ada apa apa dan dunia Internasional tau
disalahin kita yang terbesar jumlahnya
ntar anda pura pura menderita
islam kalau dikit, ditindas masss
karna ajaran anda menyuruh untuk memurtadkan kitaaaa

Babahong:
orang “tidak menyukai” islam karena teror-teror yang dlakukan.

yang sebenernya tukang teror siapa sih???
datang kenegara orang , mengutak atik sistem pemerintahan suatu state,
anda termakan Bush sucks
war on terror
yang tukang terror itu kriten tapi cara anda jauh lebih licik
diam-diam
datang ke vietna, ngadu domba korea selatan dan utara, membenci CHINA akan kemajuannya yang pesat
siapa yang tukang teror
orang lagi enak-enak ngerayain pesta perkawinan diIraq,tiba-tiba anda merudal
berapa banyak orang kehilangan anggota tubuh diIraq sana. kehilangan sanak saudara

anda kira apa yang terjadi terhadap anak2 itu setelah mereka dewasa

mereka hidup dengan masa kecil yang tragis
seharusnya mereka nonton kartoon
tapi mereka nonton keluarga mereka dibom sama bush antek2nya paulus….
yang anda bilang katolik agama cinta kasihhh, cinta kasih dimanaaaa… bukti buktiii…
anda kira hidup adil bagi anak-anak diIraq
mereka yang akan menjadi teroris dimasa akan datang kalau kita nggak cepat memulihkan luka dihati mereka

jadi terorism datang karna anda juga yang mulai…..

@Sugiarto

(Al Maidah, 68) :
68. Katakanlah: “Hai ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.

Anda tidak akan bisa menambah dan mengurangi terjemahan dalam Al Qran. Ada berapa kitab suci yang dibicarakan dalam ayat di atas ? Ada 3 :
1. Taurat
2. Injil
3. Dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu

Baiklah saya akan terjemahkan menurut penerjemahan kemampuan saya :

Katakanlah: “Hai ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.

Ada berapa kitab suci yang dibicarakan dalam ayat di atas ? Ada 3 :
1. Taurat
2. Injil
3. Dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu

Memang dari terjemahan saya tidak dicantumkan kata Al Quran tapi apakah terjemahan di atas dengan terjemahan suatu yang berbeda ?
Tidak, Kalimat di atas adalah dialog antara malaikat jibril sedang menyampaikan wahyu dari Allah kepada nabi Muhammad saw berarti kat “kapadamu” kepada nabi Muhammad saw. Kalau mengatakan itu terjemahan yang berbeda maka anda tidak tahu apa yang diturunkan dari Tuhan kepada nabi Muhammad saw.

Saya mau bertanya kepada anda, apa yang diturunkan dari Allah kepada nabi Muhammad saw ?
Sudah tentu jawabannya Al Quran.

Jadi sekalipun terjemahan saya,terjemahan Al Quran Malaysia atau terjemahan siapaun yang tidak mencantumkan kata Al Quran itu tidak menjedi menjadi masalah karena kami pada kalimat “Dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu” itu adalah Al Quran.

Jadi mana “artinya membelokkan” menurut anda ini ?
Kalau kata Al Quran dalam ayat di atas itu ternyat tidak terbukti.

@Sugiarto,

Teruslah bengong!

@Cepot

Saudara Cepot dalam Kondisi berbahaya, sifat menerangkan Al-Quran adalah bagus tapi atas dasar apa saudara berbuat demikian.

Anda menjelaskan berdasarkan kemahuan anda, anda menghampiri takabur, percaya atau tidak!

Para Ulama, Ilmuan Islam dan Cendekiawan Muslim juga membuat, rujukan dan kajian Prifesional.

Bila saudara bercakap dan menegaskan itu adalah tafsiran anda, maka Nabi saw pernah bersabda : Manusia akan ikut apa yang dia suka. Adakah saudara Cepot faham ini?

Saudara Cepot kena memperjelaskan, siapa Saudara Cepot? Adakah seorang Tahfiz Al-Quran atau seorang pelajar agama atau Saudara belajar Sendiri?

Saya perhati, saudara menghampiri takabur. Sebagaimana Rasulullah saw menegaskan bahawa Al-Quran bukanlah kitabnya tetapi Kitab Allah. Apabila Rasulullah saw tidak tahu dia akan berdiam dan menunggu petunjuk Allah swt. Segala apa yang disampaikan Nabi Muhammad saw bukanlah atas kemahuannya sendiri melainkan wahyu Allah swt.

Begitu juga Bible dengan Jelas Yesus juga bersaksi bahawa ia tidak mengatakan sesuatu dari kemahuannya sendiri melainkan perintah Allah swt :-

(Johanes pasal 5 ayat 30)

“Maka aku tidak boleh berbuat satu apa dari mauku sendiri, seperti aku dengar begitu aku hukumkan, dan hukumku itu adil adanya, karena tidak aku coba turut mauku sendiri, melainkan maunya Bapa yang sudah mengutus aku”.

Buat Saudara Cepot mudah-mudahan faham, apa yang saya maksudkan.

Tidak lebih kata-kata ini hanya kerana Allah swt.

Salam

@tiarananina

amerika menyerang irak karena alasan ekonomi atau yang lainnya,bukan alasan agama.
saat sebelum perang irak dimulai, warga eropa dan australia jg banyak yang menentang invasi tersebut.
bahkan vatikan pun mengecam invasi tersebut.
jadi tolong dibedakan yang berperang berdasarkan alasan agama dan yang untuk alasan pribadi.

btw kalau seandainya kitab perjanjian baru itu ditulis oleh “antek2” paulus kenapa hikmat dan moral yang diajarkan jauh lebih baik dari kitab yang mengaku langsung dari Tuhan yah?

GBU

@Waja

Saudara Waja, maaf saya seorang muslim yang masih belajar dalam memahami Al Quran, saya bukan orang yang pintar dan tidak memiliki guru yang pintar dalam mentafsirkan Al Quran tetapi saya sedang mecoba mempelajari kandungan dalam Al Quran dengan panduan Al Quran yang saya miliki. Selama ini kita hanya mempelajari Al Quran yang sudah ada tafsirnya artinya sebenarnya kita sudah dipandu oleh para ahli tafsir. Coba kalau anda mengerti bahasa arab kemudian anda diberikan Al Quran tok, tanpa artinya dan tanpa tafsirnya pasti anda akan mengartikan apa adanya menurut kemampuan bahasa arab anda.

Dalam hal ini ada pertanyaan dari saudara Sugiarto, yaitu:

“Coba anda buka Quran anda dan bacalah seperti orang mengaji (melagukan), kemudian terjemahkan menurut kemampuan anda dan jangan lupa tutupi terjemahan bahasa Indonesianya. Saya yakin hasil terjemahannya akan berbeda.
Pertanyaanya:
Apakah Ahli kitab juga menegakkan Quran? Kata Quran tidak tertulis namun dalam terjemahan ditambahi kata Quran menjadi Taurat,Injil, dan Quran.
Jika anda membaca Quran (melagukan) dan anda tambahi dengan kata Quran, maka tidak dapat dilagukan. Coba saja!
Kalau saya bandingkan dengan Quran terjemahan Malaysia juga mencantumkan kata Quran tapi konteksnya berbeda. ”

Saya mencoba mengikuti apa yang dimaksud saudar Sugiarto itu dengan membaca penggalan Al Quran ayat Al Maa’idah ayat 68 lalu saya coba terjemahkan sebagian ke dalam bahasa Indonesia :
“……at Taurota, wal Injil, wamaa u’njila i’laikum mirrobikum…”
Kalaimat di atas kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesi :
“at Taurota” = Taurat
“wal Injil” = dan Injil
“wamaa u’njila = dan yang diturunkan
“i’laikum mirrobikum” = kepadamu dari TuhanMu

Jadi memang benar tidak ada kata Al Quran dalam kalimat di atas karena saudara Sugiarto mengartikan kata demi kata tetapi saya sebagai muslim tahu bahwa “wamaa u’njila “i’laikum mirrobikum” itu memang Al Quran.

Kalau ahli tafsir menambahkan kata Al Quran dalam kalimat di atas itu, bukan berarti membelokkan seperti dipertanyakan oleh saudara Sugiarto karena itu memperjelas bahwa “wamaa u’njila “i’laikum mirrobikum” itu adalah Al Quran.

Kalau saudara Waja mengatakan saya menghampiri takabur, saya hanya berserah diri kepada Allah swt.

Saya juga paham kalau Al Quran bukan kitabnya Rosulullah sendiri melainkan wahyu yangditurunkan Allah kepada beliau.

“Apabila Rasulullah saw tidak tahu dia akan berdiam dan menunggu petunjuk Allah swt. ”

Tentu yang saudara sampaikan itu berkaitan dengan proses penerimaan wahyu Allah kepada Rosulullah saw. Pada waktu itu wahyu Allah belum semuanya disampaikan kepada Rosulullah saw jadi bila ada orang yang bertanya kepada beliau sementara jawabannya belum ada maka Rosulullah saw berserah diri kepada Allah lalu Allah menyampaikan wahyu yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut.

Tetapi sekarang wahyu itu sudah selesai disampaikan kepada Rosulullah saw dalam perwujudan Al Quran.

Nah sekarang jika ada orang-orang yang mau membelokan arti atau makna dari terjemahan Al Quran apakah kita harus berdian diri ? Tidak saudaraku.
Selama ini, inilah kesalahan umat islam ketika ada orang-orang yang mau membelokan ajaran dalam Al Quran maka mereka cuma bisa berdiam diri sambil berserah kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan jawabannya dalam Al Quran itu sendiri.
Jika ada orang yang mau membelokan Al Quran maka saya berkewajiban meluruskannya. Itulah bentuk perwujudan iman saya kepada Allah, Rosulullah dan Al Quran.

Kalau saudara Wajan memberikan pemahaman berdasarkan Alkitab Johanes pasal 5 ayat 30

Saya faham apa yang dimaksud saudara itu tetapi saya tetap akan berpegang teguh pada Al Quran yang saya imani.

Sallam

@baba hong

Kalau menurut anda alasan Amerika menyerang Irak itu karena alasan ekonomi, apakah ekonomi Apakah lebih buruk dari Irak.
Lantas untuk apa Amerika mengirim rohaniawan ketempat yang sedang berperang ?

@Cepot

Saudara Cepot mungkin tidak faham maksud saya, perbezaan bukan bermaksud perpecahan disana mungkin ada pelajaran untuk kita bersama.

Ingat saudara Ilmu Islam itu Syumul dan luas, ada yang Ijma Para Ulama, Qias Para Ulama, Ijtihad Para Ulama, saudara kena faham ini, bukan orang biasa seperti kita menggunakan akal sendiri dalam memahami sesebuah ayat. Islam hidup bermasyarakat dan Al-Quran pun untuk seluruh masyarakat.

Rasulullah saw pernah di tanya mana lebih baik Tuhan Yesus sembahan orang Nasrani atau Berhala yang di sembah orang Mekah.

Rasulullah saw hanya diam kerana mereka bukan mencari kebenaran melainkan untuk menyakitkan hati Rasulullah saw.

Berserah diri? semua orang Islam berserah diri namun bukan bermakna sifat takabur tidak akan wujud. Rasulullah saw menegaskan garis panduan untuk umat.

Saya tidak menyalahkan pemikiran Saudara, tapi hati-hati dengan sifat takabur, ia berbahaya!

Apabila seorang muslim yang bersolat penuh dengan rukun dan adab maka syaitan akan berusaha untuk menghancurkan solat anda, sebagai contoh takabur dalam membaca ayat-ayat ketika solat, supaya orang akan bangga kepada dirinya.

Saya sarankan saudara cepot supaya membaca Kitab Ihya Ulumiddin Imal Al-Ghazali Rahimakumullah, saudara cepot mungkin akan faham sesuatu yang baru, cara berfikir yang baru (peradaban dalam konteks menyampaikan maklumat)

Saudara Cepot akan faham berapa ramai manusia yang bergelar “Berserah Diri” kepada Allah swt berakhir dengan takabur. Ini bukan kisah rekaan, mudah-mudahan Saudara mengambil perkara yang baik dan utama.

Saya bukan mengajar Saudara, cuma kita saudara Muslim kan memang saling nasihat menasihati.

Salam, ambil yang baik dan buang yang buruk, semoga Allah swt terus melimpah kurniaNya kepada kita seluruh hambanya.

wassalam

@Cepot

Tetang ayat Injil yang saya kemukakan itu sebenarnya, saya mahu saudara memerhatikan Bahawa Nabi Isa a.s juga tidak mengatakan sesuatu apa yang dia fikir-fikir sendiri.

Al-Quran adalah keutamaan dan di dalam Al-Quran juga Allah swt menegaskan bahawa Nabi Muhammad saw tidak pernah mengucapkan sesuatu apa yang dia fikir logik atau membelakangi Allah swt.

Sunnah para Nabi, solat hajat sebelum mengupas isu tertentu, dan di zaman Rasulullah saw, para sahabat dalam membuat keputusan yang melibatkan Hukuman Mati pun bersolat hajat terlebih dahulu.

Saya 100% tidak meragui Al-Quran, cuma saya hindari takabur yang begitu bahaya sekali.

Renungan :-

“Menolong orang fakir miskin adalah sifat Mulia, tetapi dengan cara mencuri atau merompak”

Mudah-mudahan kita tidak seperti ini dan jauh dari sifat sebegini.

wassalam

@ Waja

Saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku Waja, tapi saya juga minta tolong kapada saudara Waja untuk memberi petunjuk dimana letak ketakaburan saya sehingga saya bisa melakukan introsfesi diri.
Saya kurang memahami apa yang saudara katakan tentang Ilmu Islam itu Syumul dan luas, ada yang Ijma Para Ulama, Qias Para Ulama, Ijtihad Para Ulama. Supaya saya tidak termasuk faham itu bisakah anda jelasakan apakah itu ?
Terus terang saya tidak mengenal adanya faham-faham dalam Islam karena sesungguhnya Rosulullah saw tidak pernah mengajarkan faham-faham dalam Al Quran.

Selama ini saya hanya menyampaikan bahwa yang benar itu benar menurut Al Quran dan yang salah itu salah menurut Al Quran walaupun hanya satu ayat. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam diri saya terhadap Al Quran.
Saya selama ini mengikuti da’wah-da’wah dalam komunitas dunia yang disampaikan oleh orang-orang terkemuka di dunia seperti syehk Ahmed Deedat, Dr. Zakir Naik dan para mualaf lainnya di Indonesia. Mereka menyampaikan yang benar itu benar menurut Al Quran dan yang salah itu salah menurut Al Quran. Bahkan mereka dengan terang-terang brani mengungkap pertentangan-pertentangan dan penyelewengan terhadap Alkitab. Bukanlah mereka penganut-penganutnya yang salah melainkan orang-orang yang selama ini melakukan perubahan-perunbahan terhadap Kitabnya yang bersalah.(Al Quran juga mengingatkan kepada kita agar hati-hati terhadap orang-orang melakukan perubahan terhadap Alkitab karena mengubah Alkitab itu adalah urusan Allah).
Jika selama ini mereka telah disesatkan maka kewajiban kitalah umat islam yang meluruskannya.
Terus terang saya terkejut dan sedih ketika masuk ke situs ini ternyata banyak orang-orang menghina Allah dengan mengatakan Allah bapa dan anak Allah saya berfikir mereka telah berasumsi bahwa Allah memiliki sifat melahirkan dan dilahirkan yang berarti mereka menyamakan Allah dengan manusia dan binatang. Apakah ini bukan penghinaan ?
Apakah kita harus berdiam diri sambil berserah diri ?
Tidak saudaraku, kita harus menyampaikan yang benar dan yang salah menurut iman kita.
Banyak lagi orang-orang yang meghina Rasulullah saw, apakah kita akan berdiam diri dan berserah diri ?
Tidak saudaraku kita harus menyampaikan kabar tentang Rasulullah saw yang benar menurut Al Quran.
Lalu banyak orang-orang yang menyelewengakan Al Quran dan memutar balikan makna Al Quran, mengurangi dan menambah makna Al Quran dengan maksud menyesatkannya. Apakah kita akan berdiam diri sambil berserah diri ?
Tidak saudaraku, kita harus mengembalikan makna yang sesungguhnya di dalam Al Quran itu walaupun pahit apa yang akan kita hadapi.
Tetapi jika seandainya mereka tetap pada pendirianya maka kewajiban kita selanjutnya adalah berserah diri kepada Allah karena selanjutnya adalah urusan Allah.

Terus terang mengenai sifat saya yang takabur itu saya belum menyadarainya kira-kira apa ada kata-kata saya yang mengarah kepada takabur ?
Karena pengertian takabur itu yang saya ketahui adalah sifat dari manusia yang merasa menang sendiri.
Saya tidak mengatakan apa-apa yang menurut saya benar tetapi selama ini saya menyampaikan apa-apa benar itu menurut Al Quran walau dalam perkataan itu ada yang salah mungkin itu adalah dari diri saya sendiri.

Jadi saya mohon maaf jika selama ini ada perkataan dari diri saya yang salah.

Salam

@cepot dan waja,

Jelas berbeda antara terjemahan dari Quran dan Anda. Dalam terjemhan QS jelas mengartikan Ahli Kitab haruslah menegakkan Taurat, Injil dan Quran sedangkan anda tidak mencantumkan Quran (jelas anda tertipu terjemahan Qs, itulah gunanya belajar bahasa Arab). Kalau anda mengatakan terjemahan QS dan Anda sama ya …terserah, madu dan racun ada di genggaman anda….tinggal pilih. (Ini baru satu ayat…..masih banyak, mau lagi?)

Saya memang terbengong-bengong dengan pola pikir anda, jelas-jelas tidak sama dikatakan sama ini yang disebut iman anda……..terlalu..heh!

Dalam ajaran Yesus ” Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu”, artinya iman yang tidak ngawur.

Banyak orang menjadi mualaf karena kecewa, tapi bukan oleh karena berjumpa dengan yang anda sebut Allah swt atau berjumpa rasull-Nya.

Berita paling heboh saat ini adalah bertobatnya salah seorang Tim Pemburu Hantu yang adalah seorang Habib lho. Beliau bertobat bukan karena ada yang menginjili tapi beliau ketemu sendiri dengan Isa AS (Yesus). Ada banyak yang dia ceritakan secara gamblang dari agamanya yang lama lewat CD. Mau CDnya………..ya cari sendiri!

Kalau orang sudah menolak Injil dan orang kristiani sudah tidak dapat menobatkan maka Isa Al-Masih/Sang Juru Selamat akan turun tangan untuk menyelamatkan .

Waja………. tidak usah bengong, ini serius.

Salam damai

jawaban saya mana.. ?? sama ice mountain punya pertanyaan?? anda bengong karna anda nggak nemu jawabannya..dasar tulalit yah anda ini…..
pakai acara ngeles dan ngalih2in
CD apa.. propagandaaaaaa dari bikin CD….
emang kita sebego orang islam yg gampang dikasih mie lalu masuk kristen
yang pindah keislam itu orang2 sejenis mantan pastur, mantan biarawati, mahasiswa yang lagi belajar islam, cat steven, politician…. pemaen basket…
yang dimurtad in kristen… ngambil kesempatan dalam kesempitan..oarng lagi kesusahan ekonomi… eh dikristenin..curanggg… kalo nggak pacaran ama wanita islam eh dihamili lalu dipaksa nikah digereja, dengan alesan yesus akan memaaafkan segala perbuatan kotor kita kalau kita bener2 percaya…
pantasan aja…. sebagian besar kristen udah agnostik sekarang

@tiara

“saya bersyukur terlahir jadi muslim di Indonesia, meski saya china Indonesia juga… ternyata lahir diIndonesia dengan banyak bahasa asing terutama arab saya bisa ngomong Inglish lebih baik daripada nenek moyang saya di China sanaaaa…..”

Menurut saya, anda orang sial…………maaf
Dalam buku Tionghoa Indonesia, tercatat 7 dari walisongo adalah etnis Tionghoa dituliskan nama asli tionghoanya juga, sayang sampai sekarang belum ada pengakuan dari kebanyakan muslim Indonesia. Coba kalau wali berasal dari Arab pasti langsung diakui. Ini menunjukkan masih adanya diskriminasi sejarah.

Menurut saya anda orang sombong, bayangkan anda meremehkan bangsa China. Kalau bahasa mandarin anda lebih hebat dari orang China baru itu namanya hebat. Jangankan cuma berbahasa Inggris, bangsa di dunia saja mengakui kehebatan China.

Tidak dipandang beragama sedikitpun bagi orang yang meremehkan leluhurnya……….ceile…..anda disebut KIRNO=mungkiri cino. huahaha………………………

Ni hao ma?

‘Menurut saya anda orang sombong, bayangkan anda meremehkan bangsa China. Kalau bahasa mandarin anda lebih hebat dari orang China baru itu namanya hebat. Jangankan cuma berbahasa Inggris, bangsa di dunia saja mengakui kehebatan China.’

manurut saya anda imbecile
pahami dulu maksud kalimat saya baru bertheori baru.. saya bilang orang china mengalami kesusahan dalam bahasa inggris karna dichina globalisasi nggak seperti diIndonesia, dan itu shortcomingnya…
kaya akan bendahara lah yang bikin lidah dari bahasa melayu jadi fleksible untuk belajar bahasa apapun.. kenapa, masuknya bahsa arab, hindi, sanskrit kedalam bahasa ini.. juga bahasa inggris
sedang china, mereka bangsa tua yang cerdas…
haha mana jawaban dari ice mountain dan saya diatas, yang angran itu juga??
anda nggak bisa jawab lalu cari2 kesalahan orangg

@tiarananina,

Sabar donk, pasti saya jawab………tapi kenapa anda nafsu sekali? malah terakhir sangat tidak sopan.
Jangan-jangan kamu dihamili sama Pualus! Lebih baik kalian bertobat niscaya anakmu nanti adalah anak kudus, kasihan anakmu nanti!.

Ni hao ma?

@tiarananina,

Eh, ngomong-ngomong pertanyaan yang mana? kalo tdk keberatan ulang dong. Kamu sendiri pakai dua nama, aku jadi bingung. Atau posting nomer berapa?

Sorry

@Sugiarto

“Jelas berbeda antara terjemahan dari Quran dan Anda. Dalam terjemhan QS jelas mengartikan Ahli Kitab haruslah menegakkan Taurat, Injil dan Quran sedangkan anda tidak mencantumkan Quran (jelas anda tertipu terjemahan Qs, itulah gunanya belajar bahasa Arab). Kalau anda mengatakan terjemahan QS dan Anda sama ya …terserah, madu dan racun ada di genggaman anda….tinggal pilih. (Ini baru satu ayat…..masih banyak, mau lagi?)

He..he..he
Kalau saudara Sugiarto mengatakan terjemahan dalam bahasa arab ke indonesia tidak mencantumkan kata Al Quran itu membuat kami tertipu, anda salah. Justru ini diakibatkan kebodoha anda dalam berbahasa.
Apakah anda pernah belajar bahasa Indonesia ? bahasa Inggris ? saya yakin anda pernah belajar.
Anda pernah diajarkan apa yang namanya “synonim” ?
saya yakin anda pernah dan anda tahu. Tetapi dalam hal ini anda pura-pura tidak tahu.
Intinya adalah terletak pada perbedaan bahasa yang dipakai tapi maknanya sama yaitu pada :
“Al Quran” dan “Apa yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dari Allah swt”.
sama halnya dengan :
“Zabur” dan “Apa yang diturunkan kepada nabi Daud As dari Allah swt”.
sama halnya dengan :
“Taurat” dan “Apa yang diturunkan kepada nabi Musa As dari Allah swt”.
sama halnya juga dengan :
“Injil” dan “Apa yang diturunkan kepada nabi Isa As dari Allah swt”.

Anda tahu kan kalau kata di atas itu merupakan synonim. Apakah anda pura-pura tidak tahu ?

Lalu kalau yang anda katakan itu adalah antara “madu dan racu”, padahal madu dan racun suatu kata yang memiliki makna yang berbeda atau kata yang berlawanan dengan istilah lain Antonim.

Apakah anda bisa membedakan maka kata synonim dan mana kata antonim ? atau anda pura-pura tidak tahu ?
Atau anda mau menunjukan kepada kami, kalau ini adalah kebodohan anda ?

Sadarlah kawan, anda boleh dan berhak tidak percaya sama Al Quran tapi janganlah ketidakpercayaan itu ditunjukan dengan suatu sikap kebodohan dan kehilangan nalar anda.

Saya juga percaya yang anda katakan kalau Yesus mengajarkan : ” Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu”
Tapi dengan sikap anda seperti ini apakah anda sudah pernah merealisasikan apa yang dikatakan Yesus itu. Rasanya jauh dari apa yang ajarkan Yesus.

Anda juga mengatakan “Banyak orang menjadi mualaf karena kecewa, tapi bukan oleh karena berjumpa dengan yang anda sebut Allah swt atau berjumpa rasull-Nya.”

Ini juga dengan terang-terangan menunjukan anda kehilangan akal budi yang diajarkan oleh Yesus. Kalau anda menggunakan aka budi bagaimana orang biasa seperti kita bisa berjumpa dengan Allah swt padahal Allah itu kan suatu yang ghaib tidak bisa dilihat oleh mata. Lalu bagaimana kita yang hidup bisa berjumpa dengan rasull-Nya yang sudah meninggal ?
Dimana akal budi sampean ini ?
Ingat yang dikatakan Yesus itu, Mas.

Banyak orang yang menjadi mualaf bukan karena selama ini mereka melihat keanehan-keanehan dan bukan karena paksaan melainkan karena nalar dan akal budi mereka yang tergerak. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal dalam ajaran Kristiani lalu mereka membandingkan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen dan mereka sendiri yang menyimpulkan mana ajaran yang benar-benar berasal dari Allah dan mana ajaran-ajaran yang berasal dari bentukan manusia.

Kalau anda mengatakan ada seorang pemburu hantu yang Islam masuk Kristen saya percaya. Jadi makin jelas sekali apa yang dikatakan Yesus itu. Dari pekerjaannya saja saya sudah yakin, bagaimana orang yang memiliki akal budi bisa melakukan perburusan terhadap hantu. Padahal antara dirinya dengan hantu itu berada pada alam yang berbeda.

Pada dasarnya kami muslim tidak pernah menolak Injil yang diturunkan kepada nabi Isa As. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan yang manakah yang merupakan ajaran dalam injil yang benar-benar diajarkan oleh Yesus. Sementara alkitab saudara sendiri sudah tercemar dengan perbuatan-perbuatan yang mengubah-ngubah kandungan injil itu sendiri.
Mengenai nabi Isa Al-Masih/Sang Juru Selamat kami juga percaya kalau nabi Isa As juga dikatakan dalam Al Quran sebagai sang juru selamat. Tetapi bagi siapa ?
dalam hal ini baik dalam Al Quran dan Injil mengatakan kalau nabi Isa As adalah sang Juru Selamat bagi kaum Bani Israil. Jika anda tidak percaya silahkan anda baca Al Quran dan Alkitab/Injil yang saudara miliki.

Lalu pertanyaannya apakah kita, bangsa Indonesia termasuk golongan Bani Israil ?
Kalau saya mengaku bukan termasuk golongan Bani Israil

@Saudara Cepot

Salam buat Saudara,

Niat saudara dalam misi Islam benar, cuma yang saya tekankan adalah jangan mengucapkan sesuatu yang boleh menyebabkan diri jadi takabur.

Saya jadi heran bila saudara mengatakan sesuatu tentang Islam tanpa mengemukakan dari mana sumber saudara perolehi?! dan saudara suka mengatakan “ini adalah tafsiran saya”.

Adakah saudara Cepot menyedari tentang diri Tuan Guru Syeikh Ahmed Deedat dan Tuan Guru Dr.Zakir Naik! adakah mereka terus boleh berada di tempat mereka sebagai pendakwah?

Syeikh Ahmed Deedat asalnya adalah seorang penjual garam sahaja, kemudian berpeluang menjadi Manager dalam bidang yang lain. Kemudian dia “Berguru”, “Belajar” dan “Berusaha”. Sehingga boleh menjadi “Pendakwah Islam”.

Saya hairan Saudara tidak tahu tentang Ijma, Qias, Ijtihad? bagaimana saudara boleh bercakap tentang Islam sedang Ilmu Islam sendiri, saudara belum menguasai.

Islam itu Syumul, apakah Saudara tahu apa itu Syumul? Baik lagi saudara bertanya kepada Tuan-Tuan Guru Agama kita, supaya Saudara Cepot lebih puas.

Saudara tidak boleh mengatakan bahawa isi Al-Quran yang tersurat sahaja, Saudara Cepot kena memahami Al-Quran itu masih banyak benda yang tidak terungkap akal tanpa ada kajian dari guru-guru.

Begini Saudara, di dalam Al-Quran Allah swt tidak pernah menjatuhkan hukum haram terhadap muzik. Apakah ertinya jika dikatakan Al-Quran lengkap, jika tiada penerangan tentang halal haramnya?

Sesungguhnya Al-Quran itu memang lengkap dan tiada yang kurang. Saya pernah ditanya oleh Saudara Islam yang lain, mereka bertanya “jika Al-Quran Lengkap” mengapa Allah swt tidak menceritakan bagaimana caranya buat Kapal Terbang secara “detail” atau bikin kereta secara “detail”.

So, saya hanya menjawab Allah swt lebih mengetahui hakikat itu. Lagi saya menjawab “perlukah di dalam Al-Quran Allah swt menceritakan atau mewahyukan bagaimana nak bikin komputer, telefon, tv dan lain-lain? dengan Tegas saya katakan “tidak perlu”, kerana ilmu itu boleh difikir manusia sendiri, Allah swt menganugerahkan akal yang sempurna untuk “level” manusia.

Ada seperkara lagi, bila ada Ijma, Qias, Ijtihad maka akan muncullah perkataan “Fatwa”. Saya tak percaya saudara kalau Saudara Cepot tidak mengetahui erti Fatwa. Fatwa sudah wujud sejak zaman Nabi saw. Tetapi mereka tidak akan membelakangi Rasulullah saw.

Rasulullah saw pernah bertanya kepada Muaz Bin Abdullah, “bagaimana kamu akan mendidik atau memberi hukum dalam sesuatu perkara?” Muaz menjawab : Aku akan merujuk Al-Quran. Rasulullah saw bertanya lagi “jika tiada hukumnya?” Muaz menjawab : Aku akan merujuk engkau ya Rasulullah” Nabi saw bertanya lagi “jika aku sudah tiada?” Muaz menjawab : Aku akan merujuk Sunnah mu ya Rasulullah. Nabi saw bertanya lagi “jika tiada dalam sunnah ku?” Muaz menjawab : aku akan berijtihad. Rasulullah saw gembira dengan Muaz kerana Muaz bin Abdullah memahami konsep dalam beragama.

Saudara Cepot, saya bukan mengajar tetapi kita mesti menguasai Ilmu dan berguru di samping berusaha. Imam Mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’e dan Imam Hambali juga mempunyai guru. Sehingga mereka betul menguasai Ilmu barulah mereka berfatwa, seperti yang kita sedia ada hari ini. Mereka Imam Mazhab yang 4 ini adalah serumpun, adakah Saudara memahami apa kepentingan Mazhab dalam Islam? adakah 4 mazhab ini menyusahkan kita? Itu juga Saudara kena bertanya kepada Guru-Guru Agama yang bertauliah.

Saudara kena faham, sesetengah orang Islam, kadang-kadang ada yang melampaui batas dalam beragama seperti Aminah Wadud di Amerika Syarikat! Bukankah tindakannya bodoh! Mengapa dia belajar agama dengan baik akhirnya dia menjadi takabur.

Setiap kenyataan sebagai umat Islam terutama macam kita hanya bergelar “Makmum” maka apabila kita mengetengahkan sesutu perkara berkaitan agama maka harus menyatakan “Sumber Rujukan”. Setiap buku agama yang terbit, termasuk Ulama Khalaf (Ulama Moden) juga merujuk kepada Ulama Salaf As-Soleh (Ulama Terdahulu). namun masih di rumpun yang sama.

Salah dan silap mudah-mudahan Saudara Cepot menegur saya.

Salam

@Cepot

Buat pengetahuan Saudara Cepot, saya adalah rakan sepejabat MHJ, saya tidak faham kenapa dia tak mahu join Blog ni, kadang-kadang saya bertanya dengan dia tentang agama, tapi dia lebih suka bawa saya ke Masjid mendengar sendiri dari Guru.

Dia (MHJ) sebenarnya takut untuk berbicara agama, dia takut kalau-kalau maklumatnya salah. Setiap kali dia berkongsi dalam Blog ni, dia akan membuka Al-Quran, Bible, bertanya terlebih dahulu dari Guru yang bertauliah.

Dia biasanya akan bertanya sepuas hatinya, sampai satu tahap, seolah-olah dia sedang berdiskusi dengan Guru Tahfiz Al-Quran.

Salam, sehingga bertemu saudara Cepot lagi

all

salam damai

sejak manusia Adam jatuh dalam dosa kerana makan buah larangan @ buah pengatahuan yg baik & jahat (Kaj. 2:9), hari engkau memakannya buah itu kamu akan mati ” mati Rohani”(Kaj.2;17).

Iblis menyemar sebagai ular dan berbicara dengan Manusia Hawa (isteri Adam) di ambil dari tulang rusuk Adam (kej.2:20-25) Hanya manusia Adam yang dicipta Tuhan Allah daripada Tanah. Manusia Hawa diambil drp. tulang rusuk Adam dan dijadikan manusia hidup yg digelar perampuan/penolong oleh Adam Sendiri. Dlm Kristian tidak dibolehkan beristeri lebih daripada satu.

Manusia Hilang pergaulan dengan Tuhan Allah kerana engkar/berdosa/mati rohani. Percobaan Iblis menaloki Manusia pertama berjaya. Iblis telah memperkenalkan model kehidupan rohani alah Iblis yang keliru/kacau. Andaikata manusia pertama tidak memilih untuk menuruti jabakan Iblis, manusia tidak perlu korban perdamaian dengan Allah pencipta, sebaliknya manusia telah melarat/keliru/kacau. (Manusia pertama “Adam menjadi mahluk yg hidup,tetapi Adam yang akhir menjadi roh (Tuhan Yesus Kristus) yang menghidupkan”) (1 Kor. 15:45).

Dalam Jagat Raya ini Sang Iblis Yang berkuasa tetapi apabila kita percaya Tuhan Yesus Kristus, iblis pun gemantar kerana dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. (Ef.1:21; Fil.2:9-10; Kis.4:12; Gal.1:6-9).

Dalam percobaan Iblis menjabakkan Tuhan Yesus Kristus yang dicatat dalam (Mat.4:1-11) gagal kerana Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai (Adam yg akhir Roh yang menghidupkan). Yah andaikata sebaliknya apa kira-kira jadinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sia-sialah ibadah kita menyembah Tuhan Allah yang mati Rohani…..

Sesungguhnya Yesus adalah Jalan Lurus/kelimah Allah/Roh Allah/tidak mati tapi naik ke Sorga/pemerintah sorga / Hakim segala hakim dan akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi umat manusia.

Dunia masa kini dikuasai oleh Iblis yang bertopengkan manusia tapi penuh dengan kejahatan. Apapun agama dlm dunia ini memberitakan kebaikan tapi kalau tidak disertai dengan kasih sejati dari Allah Yesus Kristus Juruselamat dunia sama-sekali tidak bererti.( 1 Kor.13:2)

Nenek moyang kita, sejak manusia Adam jatuh dlm dosa telah diperintah oleh iblis dengan adat-tradisi, amalan ghaib, silat, perang dan lain2 lagi. Sampai saat ini banyak yg mengaku beragama tetapi sebenarnya jauh sekali dengan Tuhan Allah Pencipta. Hati mereka penuh dengan hasad dengki sehingga sanggup membunuh dll.

salam damai dalam Nama Tuhan Yesus Kristus.

@waja & Mhj

Anda berdua dan saya, cepot dan lain2nya kadang terhambat dalam arti bahasa malaysia yg melayu dan baku, jadi maaf-maafin aja saudara2 ente kalo suka salah kaprah.
Tahu “salah kaprah” gak…???

Untunglah AQ tetap satu bahasa yg menjadi patokannya…. 🙂
Tahu “patokannya” gak sdr waja dan mhj…???

Sorry ya men pake canda2 (cakap2 lucu) sikitlah)
*bener gak ya melayunya canda* hi hi hi…

@Dejavu

Ya benar sekali kata-katamu, Al-Quran asli dalam bahasa Arab, dan kita semua membaca dengan bacaan yang sama. Alhamdulillah.

Tapi keterangan selanjutnya, saya tak faham apa saudara katakan.

Haha apa pun terima kasih menegur saya.

“Salah Kaprah” tu apa?

wassalam

(QS Al Maa-idah 14-19)

14. dan diantara orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya Kami ini orang-orang Nasrani”, ada yang telah Kami ambil Perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

15. Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.

16. dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

17. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?”. kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

18. orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. Katakanlah: “Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?” (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).

19. Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari’at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) Rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan: “tidak ada datang kepada Kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan”. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

@Maya
Jadi gak salah dong kalo ada larangan makan daging babi, karena babi itu usus pendek, pemakan kotoran sendiri yg akhirnya tempat MUTASI (wabah) penyakit2 baru.
(makanya kenapa suatu saat nanti babi akan dimusnahkan salah satunya dia akan menimbulkan wabah)

Dan tidak ada binatang selain babi yg ketika “kawin” antara jantan satu dgn jantan yg lain malah saling bahu-membahu tdk saling cemburu (tdk ada hewan lain yg seperti ini).

Utk menguji iman ketika dibumi, manusia disediakan begitu berlimpah jenis2 makanan (daging dll), kalian cuma dilarang satu saja kok gak kuat…??? emang kalo gak makan daging babi terus kena stroke po..??? alasan yg lucu utk terus mengkonsumsinya (terlalu bnyk daging2 enak) atau bahkan buat bahan ejekan buat mengkartunkan seseorang mungkin……atau seperti di salah seorang anggota kongres Italia yg akan membawa babi kedalam sebuah masjid (biar babinya berak) kalo ada org Islam nekat membangun masjid.

Nabi Adam di surga disediakan begitu berlimpah makanan dan minuman tapi dia melanggar larangan makan “buah pengetahuan” karena tergoda ingin mencoba satu dari sekian juta makanan dan minuman nikmat yg disediakan di surga.

“Elu pade udah enak banget sih apa-apa dikasih, enak2 lagi…GUA cuma nglarang satu aja tapi elu pade ngelanggarnya, emang AKU kurang apa sih sama kalian2”.

Begitulan kira2 ilustrasinya

May Iblis itu diciptakan terlebih dahulu daripada manusia Adam apalagi Yesus, Jadi iblis itu tidak takut kepada siapapun, kalaupun manusia tdk terjerumus itu karena bukan ibils takut tapi manusianyalah yg kuat membentengi dirinya, tapi IBLIS akan terus mencoba tanpa pantang menyerah agar manusia tergoda.

>>….iblis pun gemantar (GEMETAR apa GENTAR) kerana dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. (Ef.1:21; Fil.2:9-10; Kis.4:12; Gal.1:6-9).

Ketika Yesus mati disalib (dibunuh), sebenarnya manusia berjiwa iblislah pelakunya (sepakat gak?) kenapa mereka (iblis) tdk gemetar/gentar ikut campur tangan, dan anda juga setuju kalo DIA (Yesus) akhirnya maaf “tewas” (mati tdk wajar) krn perbuatan jahat iblis (membunuh).

Jadi gak usahlah terlalu berbelit-belit bagaimana memahami peristiwa ini.
Apalagi nanti anda malah dibuat pusing lagi kalo mikirin, kenapa ya TUHAN capek-capek menciptakan iblis yg jahat…….

Ada toleransi “bersyarat ketat” soal poligami itu karena jaman dulu org kawin seenaknya mbak, orang2 arab dulu sangat biadab mbak perilakunya melebihi org indonesialah, makanya turunlah Al-Qur’an utk mengerem perilaku2 biadab2 ini. Tapi anda gak boleh munafik juga dong kalo realitanya bnyk terjadi perceraian, perselingkuhan, seks esek yg kelewat batas justru bukan dari umat Islam.

Jadi kalo banyak sebagian kecil dari org arab masih biadab jgn salahkan Islamnya dong ya sama ketika Yesus diturunkan utk umat Bani Israil (kenapa hayo..?), manusiawi kan kalo ada yg belum bisa menjalankan ajarannya dgn benar…ya to… ya to….toyiiiiib…

So siapa manusia di dunia ini yg banyak berjiwa IBLIS..??? kita liat aja deh mbak siapa yg paling banyak berbuat “kerusakan di muka bumi” ini maka dia itulah salah satunya…

Salam

@maya

sorry rada melompat-lompat, keburu-buru sih..tapi ngerti kan…???

Salaam

Selalu yg dikatakan adalah ajaran kasih …..
Semua agama pasti mengajarkan ajaran kasih ….

Tapi kenapa jadi terdengar lucu ya ….

Emang perang salib yg konon adalah perang terbesar, terdahsyat, tersadis sepanjang jaman dicetuskan oleh siapa !?! Gimana juga dengan perang-2 besar yg lain !?!

Emang katolik disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia dengan cara gimana !?! Dengan kasih atau dengan penjajahan atau dengan pemaksaan atau dengan sembako !?!

Trus siapa pula yg menebarkan fitnah bahwa Islam disebarkan dengan pedang !?!

Semoga yg sekarang bener-2 diajarkan dengan kasih dan tidak dengan sembako seperti yg terjadi beberapa tahun lalu (pengalaman pribadi).

he he he ….
Cape’ deeehhhhh

Salam damai,
Edi

ooo…jd Tuhan melarang makan babi karena tingkah lakunya babi toh,kenapa ga kirimin nabi dan kitab khusus babi yah biar kelakuannya jadi lebih baik.
ato jangan2 sulaiman diutus tuk binatang yah karena dia bisa bahasa binatang.

kalo tentang poligami,klo ga salah (diceritakan oleh “indahnya surga islam”) disurga orang muslim akan mendapat 500 istri,kalo didunia Tuhan memperketat tapi kok di surga malah “dilebihkan”.
apakah yang anda sebut budaya orang arab jaman dl di implemetasikan di surga?

@Edi

Mungkin ini saatnya ente tunjukkan ayat2 Al-Qur’an yang banyak mengajarkan Cinta-Kasih, jangan sampe nanti Nabi Muhammad dan Al-Qur’an dikira gak ngajarin kasih.

GBU

@iseng

Yang jelas nubuat pemusnahannya karena dia sumber wabah penyakit karena badannya cocok untuk mutasi penyakit2 baru.

Salam

@edi

perang salib khan memperebutkan yerusalem dari umat muslim yang menjajah tanah air yahudi.
sebelum ada islam yerusalem adalah tempat tinggal yahudi.

@iseng
Untuk membahas “kelakuan” babi mungkin ada room khusus tapi jgn ditempat yg gelap-gelap nanti dikira kite lage napa-napa geto loh mas/mbak apalagi kalo mbak2 nanti kite digrebek ama hansip gimana…kawin paksaaaa…??? no..way

mmmuah

Perang salib itukan adalah kehendak iblis bertopengkan agama, Bukan kehendak Tuhan Allah maha pencipta. Kan… manusia sudah jatuh dalam dosa (manusia adam pertama telah dibuang drp. teman Edan) Mungkin Kitab mu tidak ada catatan itu. makanya anda tidak tahu/percaya.

Tuhan Yesus Kristus adalah Roh Allah/Kelimah Allah/Raja Damai/penebus Dosa kerban Sembelihan seperti ada dinubuatkan pada Ishak yang diperintah Tuhan utk dikorban / (bukan Ismeal) hakim segala hakim/bukan mati – naik ke sorga bukan ke nerka dan akan datang menghakami pd akhir zaman.

Kristian masih slute Muslim kerana masih ada sisa kepercayaan terhadap Tuhan Yesus Kristus walaupun hanya sekerat/tidak lengkap/Firman dipotong-potong. namun ketahuilah Yesus Kristus akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi saya dan semua manusia. saya percaya dan mengimani Nya pastinya dia ada mencatat nama saya dan yg percaya padanya dg seganap hati/kekuat dlm kitab kehidupan.

salam

@Waja

Terimakasi atas sarannya dan wejangan mas Waja, sekarang saya jadi harus hati-hati dalam berbicara, karena mungkin cara berbicara seseorang tidak mudah difahami oleh orang yang berbeda bahasa.
Sejak awal saya masuk ke blog ini saya sudah mengenalkan diri kalau saya bukan seorang yang ahli dan pintar dalam agama saya sendiri,
saya hanya seorang penganut islam biasa yang sedang belajar memperdalam agama Islam. Ilmu agama islam yang saya peroleh masih dibilang terbatas hanya ilmu-ilmu yang saya peroleh dari sekolah-sekolah umum bukan dari pesantren yang fokus mendalami Agama khususnya Islam selebihnya saya hanya belajar sendiri dari Al Quran.
Profesi saya hanya seorang programmer. Dalam hidup saya belum pernah sekalipun menyampaikan da’wah. Niat dalam hati saya ingin sekali saya menyampaikan da’wah itu karena saya membaca perintah dalam Al Quran untuk menyampaikan walau satu ayat saja. Tapi saya menyadari kalau saya adalah orang bodoh bukan orang yang ahli berda’wah saya tidak berani karena banyak orang-orang pintar dalam Islam, jadi saya takut menggurui apalagi dengan kemampuan saya yg terbatas. Tapi setelah saya mengikuti ceramah demi ceramah yang disampaikan oleh syehk Ahmed Deedat walau saya tidak mengenal siapa beliau tetapi saya tertarik dengan cara da’wah beliau karena beliau sangat tebuka dan bisa difahami oleh siapapun termasuk orang awam seperti saya, ternyata da’wah itu tidak harus disampaikan kepada muslim saja tapi masih banyak orang-orang di luar Islam yang mungkin perlu kita sampaikan kepada mereka tentang kebanaran dengan berpegang teguh pada Al Quran. Lalu saya berfikir mungkin inilah kesempatan bagi saya untuk merealisasikannya meskipun dengan kemampuan tebatas tapi setidaknya saya lebih sedikit memahami Islam daripada orang-orang di luar Islam.

Tadinya saya bertanya apakah ada kata saya yang menunjukan sifat takabur ?
Menurut mas Waja saya suka mengatakan “ini adalah tafsiran saya”. Saya jadi memahami apa yang mas Waja maksud. Tadinya saya berfikir kalau yang dimaksud mas Waja itu karena saya telah menerjemahkan Al Quran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi kalau saya mengatakan “ini adalah tafsiran saya” saya mohon mas Waja untuk menunjukan di nomor berapa saya pernah mengatakan itu supaya tidak menjadi “fitnah”, soalnya saya merasa belum pernah mengatakan apa yang dikatakan mas Waja itu.
Yang saya tahu yang namanya menerjemahkan itu adalah memindahkan bahasa dari bahasa yang lain ke bahasa yang difahami oleh kita. Saya ini orang Indonesia, saya hanya bisa memahamai dalam bahasa Indonesia sekarang jika ada tulisan dalam bahasa Arab maka tulisan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya bisa saya fahami. Mengalihkan bahasa dari bahasa yg satu ke bahasa yg lain dapat dibantu dengan kamus.
Kalau yang namanya Tafsiran itu berbeda dengan menerjemahkan karena tafsiran itu kalau yang saya fahami adalah selain mengalihan/menerjemahkan bahasa juga memberikan penjelasan-penjelsan dari kalaimat-kalaimat atau kata-kata yang masih belum jelas dan penjelasan-penjelasan itu hanya bisa dilakukan oleh para ahli tafsir (bukan orang sembarangan seperti saya)

Berhubungan dengan pertanyaan saudara Sugiarto yang meminta untuk menerjemahkan berdasarkan bahasa, maka saya harus mencoba memahami apa yang dimaksudnya itu agar dia tidak terus bertanya-tanya.
Saya mengakui pernah mengatakan “Saya akan menerjemahkan menurut kemampuan bahasa saya” (yaitu bahasa Indonesia).
Untuk itu di tangan saya harus ada Tafsir Al Quran, ada Al Quran tanpa terjemahan, dan kamus Arab-Indonesia.
Saya tidak membuka Tafsir karena saya yakin apa yang dijelasakan dalam tafsiran oleh para ahli tafsir itu sudah sangat jelas sekali.
Tapi apa yang diinginkan oleh saudara Sugiarto itu minta diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagaimana menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, lalu saya sebagai orang yang bodoh mencoba menerjemahkannya dengan bantuan kamus.
“..Attaurota” artinya “Taurat”
“wal Injil” artinya “dan Injil”
“wamaa u’njila i’laikum mirrobikum ” artinya “Yang diturukan dari Tuhanmu kepadaMu”
lalu saya mengatakan “Memang dari terjemahan saya tidak dicantumkan kata Al Quran”.
Apkah menurut anda menerjemahkan yang saya katakan itu berarti mentafsirkan ? Tidak, bukan itu maksud saya
Jadi mas Waja dalam hal ini saya bukan sedang mentafsirkan tetapi saya sedang menterjemahkan atau mengalihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Saya tidak mencantumkan kata Al Quran memang menurut bahasa tidak ada kata Al Quran karena saya menterjemahkan bukan menafsirkan.

Apakah menurut anda saya sedang mentafsirkan ?
Tidak mas Waja, saya tidak berani mentafsirkan Al Quran karena saya bukan ahli tafsir.
Apakah kira-kira yang diterjemahkan oleh saya itu salah ?
Atau apakah setiap orang yang sedang belajar menterjemahkan Al Quran dengan bahasa yang bisa difahami oleh diri sendiri itu dikatakan takabur ? Tidak mas Waja, dalam hal ini saya tidak sependapat dengan anda. Yang saya tahu Islam tidak pernah mengajarkan dengan bahasa yang kaku seperti itu tapi yang saya ketahui islam mengajari dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami asalkan tidak dengan cara mengurangi dan menambah maknanya.
Jika pengertian pemahaman terhadap Al Quran seperti yang anda maksud maka setiap orang yang baru belajar Al Quran akan rentan terhdap sifat takabur dan bagaimana bisa memahami jika orang baru belajar aja sudah terancam sifat takabur.
Yang saya ketahui tentang Islam bahwa ajaran Islam itu tidak pernah mempersulit orang-orang yang ingin mencari kebenaran dalam Islam.

Mas Waja, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung saudara. Saya tahu kalau pada dasarnya umat islam yang satu denga islam yang lainnya itu bersaudara. Dan dilarang bagi umat islam membuka aib (menjelekan) saudaranya sendiri maka dari itu saya memberikan alamat e-mail saya ak20@plasa.com jika anda mau mengkoreksi saya. Supaya kita tidak termasuk orang-orang tersebut.

Salam

@tai anjing

Kalau anda tidak suka sama seseorang, apakah harus dengan cara seperti itu ?

Buku “Ensiklopedi Alquran” Menyesatkan

Saat ini telah beredar buku berjudul ‘Ensiklopedi Tematis Alquran’ . Buku yang terdiri dari 6 jilid, berisi 1.100 halaman dengan 1.160 gambar berwarna serta kaligrafi itu diterbitkan oleh Penerbit Kharisma Ilmu Jakarta.

Ensiklopedi tersebut sangat menyesatkan karena berisi gambar-gambar yang tidak Islami. Dan yang aneh, di dalamnya ada propaganda terselubung mengenai agama Kristen. Pada jilid pertama ketika membahas masalah iman , tidak ada juntrungannya, terdapat ilustrasi penganut agama Kristen lengkap dengan salibnya.

Demikian pula di dua halaman berikutnya, dengan sub judul gerbang iman kembali bergambar orang Kristen sedang berdoa di gereja . Semua gambar tersebut jelas dan menyolok memamerkan simbol dan aktivitas orang Kristen. Sebuah ilustrasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan isi yang sedang dibahas.

Selain itu banyak gambar aneh bertebaran seperti setan yang digambarkan dengan wajah menyeramkan dan bertanduk di dalam api; laki-laki sedang meniup terompet menggambarkan malaikat Isrofil meniup sangkalala ; pohon dengan dahan berbentuk kepala ular yang lidahnya menjulur menggambarkan pohon zaqqum dan sebagainya.

Ada lagi gambar wanita seksi yang tampak pusar dan dadanya menggambarkan wanita penghuni surga. Pada sub judul ‘melihat Allah di akhirat’ tergambar seorang lelaki dengan wajah mirip Yesus bersama dua wanita berjilbab .

Dan masih banyak lagi apabila dikaji gambar-gambar yang menyesatkan dan merusak akidah umat.

Padahal buku tersebut judulnya saja Ensiklopedi Alquran. Ditulis oleh Muhammad Kamil Hasan Al Mahami dengan edisi Indonesia diberikan kata pengantar oleh Ichwan Sam, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tidak cukup dengan itu, sederet nama besar menjadi pembaca ahli, di antaranya Prof KH Alie Yafie, Prof Dr H Moh Ardani, Prof Dr Nasaruddin Umar MA, Prof Dr H Ahmad Bachmid, Lc.

Modus operandi penjualan ensiklopedi tersebut banyak kepada kaum awam, terutama karyawan di perkantoran maupun di perumahan elite. Buku itu dijual dengan sistem cash maupun kredit. Hal ini tentu membahayakan akidah dan pemahaman Islam seseorang yang belum kuat imannya. Tidak menutup kemungkinan bisa mengarah pada unsur SARA atau penodaan atas agama.

Untuk itu, kami meminta pihak penerbit Kharisma Ilmu segera menarik ensiklopedi tersebut dari peredaran dan memperbaiki isi maupun gambar-gambar di dalamnya. Juga kepada umat Islam agar menahan diri tidak membeli ensiklopedi tersebut meskipun kelihatannya Islami dan penampilan yang menarik (lux). Kepada MUI yang telah terlanjur memberikan sambutan sebaiknya mengklarifikasi keikutsertaannya di dalam penerbitan buku tersebut, tak terkecuali para pembaca ahli yang meng-endorse buku tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dengan melindungi akidah umat Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak menyukainya. Wallahu a’lam

Suatu hari Mahfud berbelanja buku-buku bacaan islami di toko buku Karisma Depok. Karena di toko itu dijual juga kaligrafi Arab, maka dibelinya kaligrafi yang dikiranya dari ayat Al-Qur?an tersebut dua buah untuk menghiasi rumah yang baru ditempatinya. Rencananya, satu dipajang di ruang tamu dan satu lagi dipajang di ruang shalat.

Sesampai dirumah, kaligrafi ukuran setengah meter itu dipajang di tempat yang dimaksud. Setelah diamat-amati, Mahfud merasakan keganjilan dalam kaligrafi Arab tersebut. Meski tidak hafal Al Qur?an, tapi Mahfud biasa baca memutar kaset murattal di rumahnya. Maka ketika membaca kaligrafi yang bertuliskan

dia langsung curiga. ?Kayaknya ini bukan ayat Al Qur?an?, katanya dalam hati. Lalu dicarinya kata ?Abana alladzi fis-samawat? dengan komputer, ternyata kata itu tidak ditemukannya di program ?Holy Qur?an 6,5″. Setelah dilaporkan kepada ustadz yang memahami perbandingan agama, terbuktilah bahwa kaligrafi itu bukan ayat Al Qur?an, melainkan ayat Bibel, yaitu Injil Matius 6:9-13 yang dikaligrafikan dalam bahasa Arab dari .

Sementara itu, bila punya hobi membaca kisah para Nabi Allah, kini kita harus berhati-hati dalam memilih buku bacaan. Jika tidak, maka kita akan tertipu dengan buku-buku Kristen berwajah Islam. Seperti buku berjudul Islami, Mutiara Hikmah Nabi Sulaiman terbitan Galang Press Yogyakarta. Di berbagai toko buku (Gramedia, Kharisma, Gunung Agung, dll), buku tersebut dipajang di counter buku-buku Islam deretan kisah-kisah para nabi.

Kemasannya memang tidak menunjukkan gejala Kristen, bahkan bergaya Islami. Misalnya, penerjemahan ?Salomo? (versi Kristen) menjadi ?Nabi Sulaiman alaihissalam? dalam buku ini meyakinkan pembaca bahwa buku ini adalah bacaan Islam. Padahal, sesungguhnya buku tersebut adalah terjemah dari Bibel yang dikemas bergaya Islam. Karena buku ini adalah ayat-ayat Bibel yang dikemas dalam bentuk puisi dengan menghilangkan namasurat , nomor ayat dan perikopnya.

Dua contoh kasus di atas sepenggal cuplikan pengalaman nyata dalam buku yang ditulis oleh Tim FAKTA ini.

Dalam kacamata ilmu perbandingan agama, buku ini tergolong lain daripada yang lain. Karena dalam pembuktian superioritas Islam, penulisnya mengawali setiap topik dengan latar belakang kasus-kasus pemurtadan yang sangat beragam. Mulai dari kasus pemurtadan janda muslimah, pemurtadan urang Sunda, muallaf gadungan, pemurtadan dalam masjid, fitnah pendeta terhadap KH Zainuddin MZ, tipuan kaligrafi Kristiani, Asmaul Husna versi pendeta, kasus pemberkatan puluhan ribu pendeta dan umat Kristen kepada Gus Dur, dll.

Gaya lain buku ini, dengan paparan semi ilmiah, semi investigasi dan semi cerita, memudahkan pembaca untuk memetik khasiat ganda, sekaligus, yaitu wawasan kristologi dan kesadaran akan bahaya pemurtadan yang klimaks pada sikap kewaspadaan.

Walhasil, ?Buku ini sangat patut dibaca untukmemahami siapa sesungguhnya yang tidak toleran?? tulis Husein Umar, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesiapada cover belakang.

Awas ! Bibel Masuk Rumah Kita

SEE THIS.

Ingat.. Pemurtadan dengan Berbaju Islam adalah cara yang paling ampuh saat ini untuk memurtadkan umat Islam… waspadalah.. .
Sebarkan informasi ini kepada saudara saudara sesama Muslim!

Pria Katholik Bercadar
Menyusup di Majelis Ta’lim Salafy

Hari senin sore (16 April 2007), isteri saya yang baru pulang dari co-ass dari RSSA memberitahukan kepada saya, bahwa teman-teman akhowat isteri saya menceritakan kepadanya bahwa pada hari Ahad (15 April 2007) di Masjid As-Salam (Jl. Bendungan Sigura-gura, Malang) yang sedang berlangsung majelis ta’lim yang diasuh oleh al-Ustadz Abdulloh Hadhromi hafizhahullahu, disusupi seorang pria yang menyamar jadi akhowat. Berita ini –kata isteri saya- masuk di koran Radar Malang (Jawa Post Group).

Beberapa hari kemudian, seorang ikhwan yang hadir di pengajian, mengirimkan kepada saya rekaman kejadian yang diambil dengan Handphone via email. Saya juga mendapatkan kronologis kejadian dan analisis yang disusun oleh seorang ikhwan terkait kejadian tersebut.

Beberapa waktu sebelumnya, di Batu – Malang, di sebuah hotel terjadi kasus penghujatan kitab suci Al-Qur’an yang dilakukan oleh kalangan Nasrani yang ’aneh’-nya mereka semua berpakai pakaian layaknya kaum muslimin. Kasus ini sempat keluar sekilas di media massa dan elektronik dengan pemberitaan seadanya dan dinyatakan bernuansa SARA. Saya melihat sempat rekaman kejadian ini pada saat saya berkunjung ke wisma as-Sunnah Malang.

Pria katolik yang tertangkap ini, mengaku bahwa dirinya sengaja menyusup karena ingin belajar dan mendalami Islam. Namun, banyak kejanggalan-kejanggalan dari pengakuannya, sebagaimana diberitakan oleh para ikhwan yang hadir di majelis ta’lim tersebut.

Di antara kejanggalan tersebut adalah :

1. Sekiranya ia ingin belajar Islam, mengapa ia harus menyusup ke barisan akhowat. Kenapa tidak langsung hadir saja ke tempat ikhwan.

Ketika diinterogasi -waktu tertangkap dan juga sebagaimana termuat di koran-, ia beralasan bahwa ia sengaja menyamar jadi wanita bercadar agar tidak ada teman-temannya yang mengetahuinya. Oleh karena itu ia menyamar jadi wanita bercadar agar tidak ada yang mengenalnya.

Alasannya ini ditampik, karena ada saksi yang melihat bahwa ia datang digonceng oleh seorang pria, menurunkannya di Masjid lalu pria tersebut pergi. Jika ia beralasan khawatir diketahui teman-temannya yang kristiani, lantas mengapa ia datang dalam keadaan dibonceng?!

2. Ketika pengajian berlangsung, ia sibuk dengan handphonenya. Para saksi melihat bahwa ia sibuk menulis sms dan suara ketikan sms-nyapun sampai terdengar. Apabila ia ingin belajar Islam, mengapa ia tidak mendengarkan kajian namun malah sibuk dengan sms.

3. Ketika tertangkap, salah seorang ikhwan berhasil memback-up isi handphonennya. Di dalamnya penuh dengan sms berbahasa inggeris dan ucapan-ucapan yang bernuansa kristiani. [Lihat lampiran analisis di bawah].

4. Ia memiliki kartu pujian gereja, yang menunjukkan bahwa ia adalah aktivis gereja. Bahasa sms-nya juga menunjukkan akan hal ini.

5. Persiapannya di dalam menyusup, menunjukkan bahwa dia harus sampai perlu mempersiapkan dan membeli baju akhowat lengkap dengan cadarnya.

6. Banyaknya bon-bon dan hasil penarikan uang di ATM dalam jumlah besar. Seakan-akan ada sindikat terorganisir yang berada di belakangnya yang membiayai aktivitasnya. Dll…

Wallohu a’lam, akan kebenaran pasti motif si pria ini menyusup ke dalam pengajian. Namun yang penting di sini, umat Islam harus waspada dan berhati-hati. Karena upaya kristenisasi dan pemurtadan memang lagi sangat marak, dan aktivitas ’mata-mata’ yang menyusup untuk mencari-cari berita kaum muslimin telah terjadi semenjak dahulu.

Dalam masalah ini kaum muslimin juga harus berhati-hati. Jangan mudah terpancing emosi dan main hakim sendiri. Kaum muslimin harus tenang dan menyerahkan masalah ini kepada ahlinya : para asatidzah, ulama dan umara’. Jangan bertindak sendiri-sendiri dengan main hakim sendiri. Kaum muslimin tetap harus menggunakan akal sehat, taktik dan strategi di dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini.

Kita harus sadar, bahwa kejahatan kristenisasi kini dilengkapi dengan kenyataan yang sangat berbahaya, diantaranya dengan cara perkosaan terhadap kaum muslimah. Di dalam “Dialog” (Jum’at. 6 Agustus 1999) sebagaimana dinukil oleh selebaran LPPI, diberitakan bahwa seorang murid Madrasah Aliyah di Padang, Khairiyah Enisnawati alias Wawah (17 thn) pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat adalah salah satu dari 500 orang Minang yang dimurtadkan. Gadis berjilbab itu diculik, diperkosa dan dipaksa keluar dari agamanya lewat misi rahasia yang dijalankan sekelompok orang Kristen, di rumah Salmon seorang Jemaat Gereja Protestan di Jl. Bagindo Aziz Chan, Padang tempat memaksa Wawah untuk membuka jilbab dan masuk Kristen.

Gereja itu dipimpin Pendeta Willy, sedang Salmon adalah jemaat yang juga karyawan PDAM Padang. (lihat Dialog Jumat, 6 Agustus 1999). Dengan aneka kelicikan, kebrutalan dan bahkan pemerkosaan seperti tersebut di atas, jumlah orang Kristen di Indonesia makin menanjak secara drastis. Dari hanya 2,8% pada tahun 1931 menjadi 7,4% pada 1971 dan hampir 10% pada 1990. Kebrutalan dan kebiadaban mereka itu menimbulkan aneka konflik pula secara bertubi-tubi. Diantaranya kerusuhan antara Muslimin dan Nasrani di Dili Timor Timur (1994), Maumere NTT (1995), Surabaya dan Situbondo Jatim (1996), Tasikmalaya (1997), Ketapang dan Kupang, serta Ambon dan Sambas (1999).

Pertemuan 300 pimpinan gereja dari 50 negara di Singapura, Januari 1989, kemudian pada 6 Januari 1991 dilancarkan apa yang disebut Dekade Evangelisasi, yakni “Manifestasi Kristus kepada gentiles (non Kristen)”. Berdasarkan interpelasi angka Gereja dari 5.100.000.000 penduduk dunia dewasa ini, orang Kristen berjumlah 1.665.000.000. Berarti ada sekitar 3.435.000.000 penduduk dunia yang harus dikristenkan, menurut mereka. (Media Dakwah, Agustus 1999, hal. 16)

Dari memperkosa muslimah lalu memurtadkan, sampai mengamen di bus-bus kota dengan lagu Gerejani telah mereka gencarkan.

Maka benar dan terbuktilah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka“. (Q.S. Al-Baqarah 120).

Maka waspadalah wahai kaum muslimin!!!

Berikut ini adalah beberapa bukti dan cuplikan kejadian di Masjid as-Salam, Malang pada tanggal 15 April 2007 :

Pria Katholik Bercadar
Menyusup di Majelis Ta’lim Salafy

Hari senin sore (16 April 2007), isteri saya yang baru pulang dari co-ass dari RSSA memberitahukan kepada saya, bahwa teman-teman akhowat isteri saya menceritakan kepadanya bahwa pada hari Ahad (15 April 2007) di Masjid As-Salam (Jl. Bendungan Sigura-gura, Malang) yang sedang berlangsung majelis ta’lim yang diasuh oleh al-Ustadz Abdulloh Hadhromi hafizhahullahu, disusupi seorang pria yang menyamar jadi akhowat. Berita ini –kata isteri saya- masuk di koran Radar Malang (Jawa Post Group).

Beberapa hari kemudian, seorang ikhwan yang hadir di pengajian, mengirimkan kepada saya rekaman kejadian yang diambil dengan Handphone via email. Saya juga mendapatkan kronologis kejadian dan analisis yang disusun oleh seorang ikhwan terkait kejadian tersebut.

Beberapa waktu sebelumnya, di Batu – Malang, di sebuah hotel terjadi kasus penghujatan kitab suci Al-Qur’an yang dilakukan oleh kalangan Nasrani yang ’aneh’-nya mereka semua berpakai pakaian layaknya kaum muslimin. Kasus ini sempat keluar sekilas di media massa dan elektronik dengan pemberitaan seadanya dan dinyatakan bernuansa SARA. Saya melihat sempat rekaman kejadian ini pada saat saya berkunjung ke wisma as-Sunnah Malang.

Pria katolik yang tertangkap ini, mengaku bahwa dirinya sengaja menyusup karena ingin belajar dan mendalami Islam. Namun, banyak kejanggalan-kejanggalan dari pengakuannya, sebagaimana diberitakan oleh para ikhwan yang hadir di majelis ta’lim tersebut.

Di antara kejanggalan tersebut adalah :

1. Sekiranya ia ingin belajar Islam, mengapa ia harus menyusup ke barisan akhowat. Kenapa tidak langsung hadir saja ke tempat ikhwan.

Ketika diinterogasi -waktu tertangkap dan juga sebagaimana termuat di koran-, ia beralasan bahwa ia sengaja menyamar jadi wanita bercadar agar tidak ada teman-temannya yang mengetahuinya. Oleh karena itu ia menyamar jadi wanita bercadar agar tidak ada yang mengenalnya.

Alasannya ini ditampik, karena ada saksi yang melihat bahwa ia datang digonceng oleh seorang pria, menurunkannya di Masjid lalu pria tersebut pergi. Jika ia beralasan khawatir diketahui teman-temannya yang kristiani, lantas mengapa ia datang dalam keadaan dibonceng?!

2. Ketika pengajian berlangsung, ia sibuk dengan handphonenya. Para saksi melihat bahwa ia sibuk menulis sms dan suara ketikan sms-nyapun sampai terdengar. Apabila ia ingin belajar Islam, mengapa ia tidak mendengarkan kajian namun malah sibuk dengan sms.

3. Ketika tertangkap, salah seorang ikhwan berhasil memback-up isi handphonennya. Di dalamnya penuh dengan sms berbahasa inggeris dan ucapan-ucapan yang bernuansa kristiani. [Lihat lampiran analisis di bawah].

4. Ia memiliki kartu pujian gereja, yang menunjukkan bahwa ia adalah aktivis gereja. Bahasa sms-nya juga menunjukkan akan hal ini.

5. Persiapannya di dalam menyusup, menunjukkan bahwa dia harus sampai perlu mempersiapkan dan membeli baju akhowat lengkap dengan cadarnya.

6. Banyaknya bon-bon dan hasil penarikan uang di ATM dalam jumlah besar. Seakan-akan ada sindikat terorganisir yang berada di belakangnya yang membiayai aktivitasnya. Dll…

Wallohu a’lam, akan kebenaran pasti motif si pria ini menyusup ke dalam pengajian. Namun yang penting di sini, umat Islam harus waspada dan berhati-hati. Karena upaya kristenisasi dan pemurtadan memang lagi sangat marak, dan aktivitas ’mata-mata’ yang menyusup untuk mencari-cari berita kaum muslimin telah terjadi semenjak dahulu.

Dalam masalah ini kaum muslimin juga harus berhati-hati. Jangan mudah terpancing emosi dan main hakim sendiri. Kaum muslimin harus tenang dan menyerahkan masalah ini kepada ahlinya : para asatidzah, ulama dan umara’. Jangan bertindak sendiri-sendiri dengan main hakim sendiri. Kaum muslimin tetap harus menggunakan akal sehat, taktik dan strategi di dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini.

Kita harus sadar, bahwa kejahatan kristenisasi kini dilengkapi dengan kenyataan yang sangat berbahaya, diantaranya dengan cara perkosaan terhadap kaum muslimah. Di dalam “Dialog” (Jum’at. 6 Agustus 1999) sebagaimana dinukil oleh selebaran LPPI, diberitakan bahwa seorang murid Madrasah Aliyah di Padang, Khairiyah Enisnawati alias Wawah (17 thn) pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat adalah salah satu dari 500 orang Minang yang dimurtadkan. Gadis berjilbab itu diculik, diperkosa dan dipaksa keluar dari agamanya lewat misi rahasia yang dijalankan sekelompok orang Kristen, di rumah Salmon seorang Jemaat Gereja Protestan di Jl. Bagindo Aziz Chan, Padang tempat memaksa Wawah untuk membuka jilbab dan masuk Kristen.

Gereja itu dipimpin Pendeta Willy, sedang Salmon adalah jemaat yang juga karyawan PDAM Padang. (lihat Dialog Jumat, 6 Agustus 1999). Dengan aneka kelicikan, kebrutalan dan bahkan pemerkosaan seperti tersebut di atas, jumlah orang Kristen di Indonesia makin menanjak secara drastis. Dari hanya 2,8% pada tahun 1931 menjadi 7,4% pada 1971 dan hampir 10% pada 1990. Kebrutalan dan kebiadaban mereka itu menimbulkan aneka konflik pula secara bertubi-tubi. Diantaranya kerusuhan antara Muslimin dan Nasrani di Dili Timor Timur (1994), Maumere NTT (1995), Surabaya dan Situbondo Jatim (1996), Tasikmalaya (1997), Ketapang dan Kupang, serta Ambon dan Sambas (1999).

Pertemuan 300 pimpinan gereja dari 50 negara di Singapura, Januari 1989, kemudian pada 6 Januari 1991 dilancarkan apa yang disebut Dekade Evangelisasi, yakni “Manifestasi Kristus kepada gentiles (non Kristen)”. Berdasarkan interpelasi angka Gereja dari 5.100.000.000 penduduk dunia dewasa ini, orang Kristen berjumlah 1.665.000.000. Berarti ada sekitar 3.435.000.000 penduduk dunia yang harus dikristenkan, menurut mereka. (Media Dakwah, Agustus 1999, hal. 16)

Dari memperkosa muslimah lalu memurtadkan, sampai mengamen di bus-bus kota dengan lagu Gerejani telah mereka gencarkan.

Maka benar dan terbuktilah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka“. (Q.S. Al-Baqarah 120).

Maka waspadalah wahai kaum muslimin!!!

Berikut ini adalah beberapa bukti dan cuplikan kejadian di Masjid as-Salam, Malang pada tanggal 15 April 2007 :

Interogasi I (3GPP 403 kb)
Interogasi II (3GPP 4.002 kb)
Interogasi III (3GPP 403 kb)
Interogasi IV (3GPP 700 kb)
Gelandang ke Polisi (3GPP 5.145 kb) (uPDate)
Kronologi & Analisa Motif Penyusupan (PDF 526 kb)
Berita Radar Malang (4 file JPG)

Sumber : http://abusalma.wordpress.com/2007/04/21/pria-katholik-bercadar-menyusup-di-majelis-ta%E2%80%99lim-salafy/

ini forum resmi, jngan bawa2 ssuatu yang bwt agama2 jadi saling perang… pokonya hidup jihad!!!!!!!!!

@ Cepot,

memang banyak orang yang tidak mengerti ISLAM salah meng-artikan terjemahan dengan tafsir, jika yang dimaksud terjemahan kedalam bahasa indonesia tentu boleh dibilang hampir seluruh terjemahan ke bahasa indonesia yang ada bunyinya sama, kalau tafsir bisa jadi beda – beda. Saya juga kuli IT dan bukan pendakwah tetapi toh niat kita disini bukan untuk menggurui cuma sekedar berbagi informasi, mangga… teruskan kang cepot.

@ dewo, sugiarto
ada tanggapan ga, sama artikel yang diberikan “anonymous”,
atau jangan-jangan mau menghindar dan mengalihkan pembicaraan lagi.

@ cepot
teruskan komentar-komentarnya.

@147

Anda sakit jiwa/rohani. Kalau ikut diskusi harus tahan uji, jangan pula mahu dipuji.

Pengikut Yesus Kristus yang sejati adalah tahan uji seperti Yesus Kristus semasa di Dunia tahan uji.

Firman Tuhan juga iaitu kitab Injil sudah teruji sehingga hari ini pun masih wujud walaupun ada usaha untuk menghapuskannya.

Ajaran-ajaran yang menyelewing / bertentangan dengan Injil bermunculan tetapi Firman Tuhan masih tetap terpelihara.

Percobaan iblis untuk menyesatkan umat Tuhan Yesus Kristus yang terbaru ialah memaluinya buku “Code da Venci”. Umat Tuhan Yesus Kristus masih tahan uji.

Anda perlu tahu bahawa Firman Injil Mulai dari Kitab Kejadian hingga Kitab Wahyu adalah peribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri.

Agamaku, Agamamu. selasai…….

salam

Ada bacaan menarik nih menyangkut perjanjian baru dan juga tentang syiah dan sunni

http://www.eramuslim.com/berita/lpk/7922161413-fenomena-iran-dan-hizbullah-bag.3.htm

anggap aja sebagai tambahan informasi…

Salam Damai.

@Ferry ZK

Terima kasih, Kang Ferry atas saran dan motivasinya.
Mungkin tujuan saya juga sama dengan kang Ferry, hanya sekedar tukar fikiran saja. Kebetulan kang Ferry seprofesi dengan saya yaitu di IT. Namun saya bukan orang yang pintar dalam agama saya yaitu Islam. Terus terang baru satu tahun ini saya memperdalam Al Quran dan Tafsir dan saya sebenarnya bukan lulusan dari pesantren. Saya hanya merasa khawatir dengan kondisi saya dan saudara-saudara seislam saya di tempat pekerjaan saya yang sebagian besar adalah non muslim. Mereka dengan berbagai cara mencoba mempengaruhi iman saya dan saudara-saudara sepekerjaan saya yang lainnya. Saya ingin membekali diri saya dengan berguru namun kayaknya tuntutan pekerjaan makin berat lalu saya mencoba masuk ke blog ini saya melihat banyak saudara2 yang seislam begitu beraninya mempertahankan akidah islam. Saya berfikir mungkin saudara2 sudah memiliki ilmu yang luas. Saya mengikutinya mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat saya untuk mempertahankan iman saya di tempat pekerjaan saya. Saya merasa kagum dengan Bang MHZ, Bang Waja, Kang Ferry dan saudara2 yang lainnya dalam menyampaikan da’wah di blog ini. Saya juga mohon diajarin oleh Kang Ferry bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan benar, mudah-mudahan saya tidak terlalu berlebihan.

Salam

@MAYA
Percobaan iblis untuk menyesatkan umat ISLAM yang terbaru ialah melalui Tulisan di awal halaman ini dari si malaysian. Umat ISLAM pun masih tahan uji.

#160

Wah…..anda juga ada ciri-ciri ke arah sakit jiwa / rohani. Hati-hati yah **s*** jangan sampai terjabak jauh. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi anda. Tenang…..

Yah, saya mahu share anda ilustrasi ini.
” Dalam Hospital sakit jiwa ada 10 orang pesakit, tetapi setelah diselidiki terdapat 11 orang pesakit jiwa semuanya” Rupa-rupanya doktor pesakit jiwa sendiri pun sakit jiwa juga, kerana apabila pesakitnya itu tersenyum doktor juga tersengeh-sengeh.

Apa tangapan anda?????

Salam damai

Ams. 14:12 Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.

kalau di alkitab ada pertentangan itu wajar, itu artinya alkitab ditulis oleh orang yg bebeda-beda(tidak ada rekayasa).
tapi kalau quran yg di turunkan Allah swt ada pertentangan, itu artinya itu adalah kitab yg direkayasa.

kalau seandainya saya bisa menunjukan ayat2 pertentangan di quran apa anda sekalian bersdia menarik kata2 anda.

Buat bapak2 yang ada disini, kalo anda semua ingin tahu tentang benar tidaknya Alquran, maka cari tahu jawabannya melalui berbagai sumber.

Saya merekomendasikan untuk membaca buku2 karangan Harun Yahya. Dalam karangannya, ia menuliskan berbagai macam keterangan mengenai kebenaran AlQuran. Sebagai contoh: Alquran menerangkan bahwa gunung sebenarnya adalah pasak dari bumi, yang menjaga supaya bumi tetap stabil. Begitu pula dengan gunung yang ternyata tidaklah diam, namun bergerak. Pengetahuan dalam Alquran ini telah tertulis lama sejak 1400 tahun lalu, namun baru bisa dibuktikan dalam ilmu pengetahuan modern. Contoh lain adalah teori tentang kejadian alam semesta, yaitu teori big bang. Alquran telah menyebutkannya sejak 1400 tahun lalu, namun kita baru bisa membuktikan baru2 ini saja. dan masih banyak lagi bukti2 kebenaran Alquran. Mungkinkah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis (ummi), seseorang yang hidup pada jaman kebodohan (jahiliyyah), bisa mengatakan tentang kebenaran dan pengetahuan yang baru bisa dibuktikan pada jaman modern ini? jadi siapakah penulis Alquran itu? Benarkah Muhammad yang seorang ummi bisa menulis tentang pengetahuan yang mustahil bisa diterima pada saat itu? Allahlah yang Memfirmankan Alquran.

Saya menarik kesimpulan, bahwa Alquran adalah Mukjizat Allah yang dibawa oleh Muhammad. Pernah saya mendengar ketika pengajian, dulu orang2 quraish meminta beliau untuk menunjukkan mukjizat seperti nabi2 sebelumnya, yaitu Musa yang dapat membelah laut, Isa yang sanggup menghidupkan orang mati, dll. Nampaknya Mukjizat Allah melalui Muhammad hanya bisa dipahami bagi mereka yang menggunakan pikirannya (ilmu pengetahuan), dlm arti Mukjizat terbesar Allah adalah ilmu pengetahuan.

Apa yang saya tulis adalah hanya bermaksud untuk berbagi pengetahuan, bahwa Alquran berisi mukjizat terbesar, yaitu pengetahuan. Dan Alquran bukanlah kitab bagi muslim saja, namun bagi seluruh umat manusia (universal). Penganut Hindu, Budha, Muslim, Kristen, dan seluruh kepercayaan yang ada, marilah berpegang teguh pada universalitas, satu tuhan, satu agama, dan satu kitab.

Sepertinya saya liat diatas ada yang ngerembug perang salib? Saya mau ikut nimbrung ah…

Perang Salib terjadi tahun 1099 ketika Bangsa Franks (nenek moyang bangsa Prancis) menduduki Jerusalem. Ketika kedatangan mereka, umat Muslim, kristen dan yahudi hidup berdampingan (damai seperti di Indonesia). Namun kebencian, rasis, politik, doktrin keyakinan dan alasan ekonomi menjadikan mereka untuk memusuhi umat Yahudi dan Muslim. Mereka (Yahudi dan Muslim) dibantai, yang dibiarkan hidup menjadi budak2 Franks. Sinagoga, dan masjid dihancurkan dan diganti dengan gereja. Yang beragama Yahudi dan Muslim dipaksa untuk masuk Kristen, jika tidak mau disiksa, dijadikan budak, atau dibunuh. Bangsa Franks dan orang2 eropa hidup berkelimpahan di tanah jajahan mereka.

Pahlawan Muslim, Salahadin dari Damaskus membela umat muslim supaya tidak ditindas terus di Jerusalem, maka tejadilah perang antara Franks dan Saracen (sebutan untuk suku2 Muslim diluar arab). Perang ini disudahi dengan kesepakatan antara Sultan Salahadin dan Raja Jerusalem (Franks) Baldwin the Lepre (Baldwin si Kusta), bahwa mereka ingin hidup damai. Namun ketika Raja Baldwin wafat, penggantinya seorang panglima Templar bernama Guy de Lusignan, beserta ajudannya Reinald de Chatillon mengingkari kesepakatan, mereka mengobarkan Perang melawan Saladin.

Pasukan Jerusalem kalah, Guy de Lusignan dan Reinald de Chatillon dihukum mati. Untuk mengantisipasi penindasan terhadap Muslim di Jerusalem, akhirnya Salahadin merebut Jerusalem, perang memperebutkan Jerusalem inilah yang dinamakan perang salib (Crusader). Perang ini berakhir ketika Franks menyerah, menyerahkan Jerusalem ke tangan Muslim, lalu eksodus kembali ke Prancis. Perang ini juga menghasilkan 3 kesepakatan: Bangsa Franks masih boleh berkunjung ke Jerusalem, hak azasi beragama dijunjung tinggi, gereja, sinagoga dan masjid berdiri berdampingan (hidup damai), jadi Muslim, kristen dan Yahudi hidup damai seperti sebelum invasi bangsa Eropa.

Jadi kesimpulannya perang salib bukanlah penjajahan Islam, namun pada pembelaan Islam. Islam diajarkan melalui cinta kasih damai, bukan dengan Pedang! Tidak ada satu sejarahpun yang mengatakan Islam diajarkan dengan pemaksaan, muslim di Indonesia masuk Islam melalui kemamauan sendiri, tanpa paksaan, ancaman, bahkan pedang. Jadi siapa yang mengajarkan agama dengan Pedang? Oh ya, pedang jaman sekarang bukan lagi berbentuk pedang, namun bisa berupa sembako, buku, relawan gempa, bakti sosial, uang, janji2, bahkan ada yang bilang cinta kasih dan keselamatan, dll.

“Banyak orang menjual angan2 dan mukjizat2 semu, mengelabuhi orang2 bodoh. Kelalaian membuta menyesatkan kita. Oh! Makhluk hidup celaka, buka mata kalian!” LEORNADO DA VINCI

Sugiarto atau dewo…sama aja rasanya…
pertanyaan yang buanyak diatas sama sodara kembar saya ice mountain juga
duhh imbecile amat sih, sebanyak itu pertanyaan yg dicuekin…
dari yang anagram, dari yang irlandia utara, dari yang mesin penyiksaan abad pertengahan diambil dari cerita neraka dibible,yang sadisss amat tuuuhhhh..ada rausan caranya…
lalu yg dari prtanyaaan cepot yg roma.. , banyak deh..situ ajah yg nggak bisa jawab lalu diskip..

gini aja deh sodara2 ku Christiani terhormat…
GET A LIFE…. GET A LIFE, GET A LIFE ,GET A LIFEEEEEEE…..
urusin agama sendiri…
kenapa sih, why do u guys care about islamic???
we dont even care to convert you guys
jawabannya adalah karna islam agama kebenaran..
islam nggak perlu pakai propaganda murahan untuk jadi orang meluk islam.. orang itu datang sendiri..’kristen?
dengan cara bikin film, brosur2.. saya sering dapet tuh waktu diSingapore… kaya’ agama sebuah product ajah…
islam juga nggak perlu tipu kuno,dengan percaya yesus…penyakit kanker anda akan hilang..duh kalo gitu nggak perlu belajar ilmu kedokteran dong… dan nggak ada satupun muslim yg dijanjikan melihat allah selama dia masih hidup…..
orang sadar atau logic atau anda pergi ke psikolog, anda akan dikasih obat penenang..anda akan dikira terlalu berhalusinasi melihat yesus…. mimpi itu datang dari kumpulan2 memori dialam nyata atau tingkat stress kita terhadap alam nyata…kebawa kemimpi…. please be logic..
haree geneee, masih berhalusinasi….
coba anda google, ‘how to defeat islam..’ kita bakal lihat seberapa resahnya kristiani ngurusin orang muslim??
kenapa yahhh??
padahal kalo dilihat dari ‘stastistik’ mereka yg terbesar…meski katolik dieropa dan australia cuman menggunakan gereja buat funeral ama wedding doang….
yg punya blog ini jugaaa….. sibuuukkkk aja ngurusin agama orang lain..
sipunya blog ngrasa seneng kalo nemu blog lain yg ngejelek2in islam….
udah googling belom..saya cuman bantu buka mata anda sugi atau dewo…..
coba googling.. how to defeat christian…
nggak ada tuh orang islam yg sibuk2 ngerecokin agama kamu..
sadar wahai sadar….
kenapa sihh..
seluruh kristiani dunia,project besarnya dari long time ago hanya gimana cara menguasai dan ngelenyapin islam…
belajar islam untuk nyari2 hal yang bisa dibelokin dari islam…
tau nggak sih, islam adalah negara tercepat growing dieropa sekarang….
nggak peduli 9/11 atau pun bombing….
kenapa??
tanyakan pada diri sendiri..
karna kebenaran tidak akan pernah mati….

Dear iseng

Permasalahan babi kayaknya udah pernah dibahas deh
klo gak salah di topik : eloi-eloi-lama-sabakhtani

#144 iseng
“perang salib khan memperebutkan yerusalem dari umat muslim yang menjajah tanah air yahudi.
sebelum ada islam yerusalem adalah tempat tinggal yahudi.”

Darimana pula anda dapat berita itu ???
Perang salib itu sengingat saya dari yg saya baca dulu, terjadi/berlangsungnya kira-2 selama 2 abad.
Coba saja cari di Wikipedia ….!!!!

Sepertinya hal ini juga pernah dibahas, entah ditopik yg mana saya lupa.

—————————

Dear Dejavu,

Mungkin dilain kesempatan, karena sebenarnya yg ini juga sudah pernah dibahas ditopik lain …

—————————

LHO KOK SEMUA KAYAKNYA UDAH PERNAH DIBAHAS YA …
TRUS NGAPAIN SAYA MASIH DISINI YAAA…..

RASANYA KOK UDAH MALES YA…. NGEBAHAS YG GITUAN TERUS …. CAPE’ ……….

Salam damai,
Edi

siapa bilang semuanya udah dibahas..questions saya aja banyak yg dialihin…saya nanya eh dia nanya lagi ..licik
huh.. nggak liat atau perlu distabiloin pertanyaan… atau emang giart atau dewo ini nggak nyambung

orang nanya , ‘ nasi lemak enak ‘ jawabnya: ‘ nasi lemak malaysia nggak ada rasanya’
hak hak hak…!!

siapa bilang semuanya udah dibahas..questions saya aja banyak yg dialihin…saya nanya eh dia nanya lagi ..licik
huh.. nggak liat atau perlu distabiloin pertanyaan… atau emang giart atau dewo ini nggak nyambung

orang nanya , ‘ nasi lemak itu enak ya?? ‘
eh jawabnya: ‘nasi lemak malaysia nggak ada rasanya!!’
hak hak hak…!!

sdr Tiara,
WAJAH AKU CHINA LALU AKU PAMER AKU MUSLIM INDONESIA , ORANG TURKEY NGOMONG ASSALAMMUALAIKUM, PADAHAL KITA AJA NGGAK KENAL TAPI BAHASA ITU MEMBUAT KITA HANGAT DAN MENGERTI SATU SAMA LAIN
MENJADI MERASA BERSAUDARA
WAHHH ISLAAMMM INDAHNYA

Jadi kalau sama2 muslim bisa hangat dan mengerti satu sama lain? Kalau bukan muslim bagaimana?
Bknkah lebih baik kalau kita semua bersahabat hangat tanpa melihat apa agama kita?
Lbh baik kita ini bersahabat tanpa identitas agama kita, sama waktu ketika kita masih kecil yang bebas bergaul dengan anak2 yang lain yang berbeda agama. Tapi ketika kita semakin besar, kok malah justru saling mengkotak2kan diri ya?

Manusia memang sering membuat pemisahan2 yang bodoh yang oleh Sang Kasih dilihat sebagai satu.

Kenapa Yesus Kristus betah bergaul dengan orang2 miskin dan orang berdosa spt pelacur? Karena Yesus tdk pernah merasa sedikit pun lebih baik dari mereka.
Tapi kita? Utk bergaul aja mesti pilih2?Apalagi kadang sering merasa lebih baik dibandingkan sesama.

Utk sdr Ferry ZK,
saya menunggu pendapat saudara di “Antara Iman dan Logika” mengenai perkawinan campur antar agama.

GBU
Namo Buddhaya
Wassalam

Christ:
masih nggak nyambung…. pertanyaan aku yang penting diatas belom dijawab….
haha masih aja nyari2 alesan…. nyari2 kesalahan ..dasar teori nasi lemak.(hihikkk.. inget kasus ini disebuah blog… komen2 yang nggak nyambung)… orang kristen disini kalo nggak tau mo jawab apa.. ngalih2in pertanyaannn…
aku baru nyadar Indonesia itu kehidupan beragamanya yg minoritas picik juga yahhh

“Bknkah lebih baik kalau kita semua bersahabat hangat tanpa melihat apa agama kita?”
kasus yg saya sebut itu cuman sebuah contoh…. indahnya bisa mengerti dengan sebuah istillah seperti assallamuailakum… kita dinegri yang jauh sangattttttt….. beda bahasaaaaaaaa 180 derajat, eh satu kata mempertemukan kita….
..
jangan teori nasi lemak lagi dehhh… nggak nyambung… sidewo yg punya blog ini aja rasisnya naujubillah min zholik….
padahal kata mas dani Dewa aja, ‘ shine on-shine on.. lets make harmony for a better future…. apa yang kamu yakini sebuah kebenaran, bukan berarti kebenaran buat yang lainnya’

lirik dari muslim yang mencintai perbedaan tuh,, minta damai..
ehhhhhhh kristiani disini mandang itu sebagai dogma..dasar nggak nyambung… maksudnya, perang nggak akan pernh brenti kalo kita nggak respect each other gettuuu..
proyek besarnya kristiani didunia tau ngak?? mengkristenisasikan penduduk dunia iniii hahaha.. perbedaan nenek looo… ‘ tapi buktinyaaa…negara2 dunia pertama yg eropa dan australia udah agnostik semuaaaaaahhhh…. karna kebohongan itu nggak akan abadiiiiii
udah christ lo bacot emang jago tapi nggak terbukti ama kata2 diatas…
lah pertanyaan gue aja nggak ernah bisa dijawab tapi dilupa2in….

byeeeeee…..

saya jawab juga yahhh:
‘saya menunggu pendapat saudara di “Antara Iman dan Logika” mengenai perkawinan campur antar agama.

marriage interfaith diIndonesia ini selalu dimanfaatkan sama misionaris Indonesia…. menikahkan wanita islam lalu ditengah jalan dimurtadkan….. licikkan caranya…. salah satu kenalan saya ada nih yg diginiin… tantenya temen sayaaa…..
dengan dalih, cinta …….

I see I see…..
kalau MUI ngambil jalan tegas melarang pernikahan Interfaith, menurut saya MUI punya pikiran yang panjang….
umumnya anak dari hasil marriage interfaith bakalan menjadi netral lalu milih jalan tengah,menjadi agnostik…. (kalo dua-dua orang tuanya nggak fanatik)…. sedangkan diIndonesia, negara ketuhanan yang maha esa..
menurut saya begitu..jangan mikir picik dulu sama Keputusan MUI… karna MUI tau juga akal piciknya Misionaris…
temen saya yg kristen aja bilang,kebetulan saya serumah ama dia… Indonesia target tahun sekian 50 % kristen.. bah napsu amat…. itu tuh yang suka perbedaannn nggakkk terbukti….

sdr Tiara nanina,
Mungkin anda kalau mau mencoba membaca uraian2 saya di topik “antara iman dan logika” mulai #264, anda bisa lebih memahami apa yang saya uraikan disini (nama saya christ di awal2 uraian saya, sekarang saya pakai nama lain karena ternyata saya tdk bisa reply otomatis, jadi harus daftar log in dl)

Bahasa yang paling univerasal yang bisa menyatukan semuanya adalah bahasa KASIH.
Kalau soal assalamualaikum, di krisiani juga ada syalom. Dgn mengucap syalom kepada orang asing yang kristiani, maka akan disambut dengan hangat juga (ah betapa indahnya Kristiani), sama aja khan?

Soal sdr Ferry ZK yang saya tahu mempunyai istri seorang kristiani, dan dalam “antara iman dan logika” saya pernah menanyakan soal kawin campur, makanya saya ingin mendengar pendapatnya mengenai hal ini. Apakah sama dgn anda atau yang lainnya?
Saya sendiri seorang katolik yang sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita muslim, sabtu kemarin pun saya ikut berpuasa, dan hari ini tadi saya menemaninya utk berbuka puasa.
Saya tdk pernah berpikir utk mengajak pacar saya masuk agama saya, dan saya pun sampai saat ini tdk mempunyai alasan yang memungkinkan saya utk masuk agama Islam.
Kalau masing2 ingin pindah agama, menurut saya mestinya dari dirinya sendiri, bukan karena sesuatu di luar dari dirinya.
Dan bagi saya, orang tdk perlu pindah agama, karena yang menentukan kualitas seseorang itu bukan agamanya, tapi hatinya. Tuhan melihat ke hati kita, bukan agama kita.
Seperti perumpamaan sebuah balon berwarna hitam yang bisa naik ke atas juga kalau talinya dilepas,bukan karena warnanya, tapi karena isi di dalamnya.

Ada sebuah ilustrasi cerita yang bisa menggambarkan arti agama bagi saya.

SEGALA SESUATU ADALAH AGAMA

Seorang pengkhotbah dari Amerika bertanya kepada seorang
pelayan restoran di Beijing arti agama bagi orang Cina.

Pelayan itu mengajaknya ke luar ke balkon dan bertanya, “Apa
yang bapak lihat?”

“Saya melihat jalan, rumah dan orang berjalan serta bus dan
taksi mondar-mandir.”

“Apa lagi?”

“Pohon-pohon.”

“Apa lagi?”

“Angin yang berhembus.”

Orang Cina itu merentangkan tangannya dan berseru, “Itulah
agama!”

Engkau mencarinya dengan cara seseorang mencari penglihatan
dengan mata terbuka! Begitu jelas sampai sulit dilihat.

(DOA SANG KATAK 2, Anthony de Mello SJ,
Penerbit Kanisius, Cetakan 12, 1990)

Semoga kita semua makin tercerahkan.

GBU
Namo Buddhaya
Wassalam

Doa Sang Penghibur,

Jauhkanlah kami dari Ilmu yang tidak Bermanfaat dan Nafsu yang tidak pernah Kenyang.

salam

@ Christ # 180,

saya sudah jawab di “antara iman dan logika”

Salam

Ketika anda baca ulang tulisan diatas..terus..terus.. dan terus.. Sia-sia.

“Yesus, jauhkan saya dari pemikiran yang sia-sia. Terutama pada hal kebinasaan. Kekallah FirmanMu untuk selama-lamanya. Amen”

puyeng mencerna…

kembali ke artikel. ehem, baru komentar nih..
tulisan tsb menunjukkan kebenaran AlQuran bahwa islam mengakui nabi Isa as sebagai salah satu Rasul.

kaji terus Alquran nya, ok? mudah – mudahan bisa mengakui kebenaran AlQuran secara utuh.

Semoga Allah memberi hidayah kepadaku kalian semua..

nb: maaf , saya tidak bisa memberi salam disini

@all.
shallom//////

Sebelum ini saya pakai MAYA tapi saya tersesat lalu pakai LURUS.

Selamat hari Raya Idel Fitri buat saudara/saudari dari kaum Isemail.

Salam damai, Tuhan memberkati. Amen

Damai dihati damai dibumu

aku, kamu tak tau jalannya kehidupan. Bila kita lahir, kita tidak tau kapan kehidupan berakhir. Kita tidak mengenal gunung dan lembah yang akan kita jalani, rasa takut dalam mendaki gunung dan menghadapi lembah kegelapan, gentar mengarungi badai kehidupan dan tak seorangpun tau, kecuali ia yakin bersama Allah Bapa ia akan jalani semuanya itu.

Bila perjalanan kehidupan terasa begitu panjang dan hari esok masih begitu penuh rahasia. Percayalah Allah bapa sudah ada disana, Dia yang menuntun langkahmu dan langkahku, langkah kita menapak hari esok.

Allah Bapa penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk, Ia melakukan kehendak orang orang yang takut akan Dia, mendengar teriakan semua orang yang minta tolong dan menyelamatkannya.

Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk menghadapi dan mengatasi persoalan hidup ini, namun sesungguhnya hanya ada satu cara, yaitu tenang dan sabar didalam pengharapan, karena memang hanya dalam Dia ada jalan keluar, ada kekuatan dan kasih yang menyelamatkan.

dalam perjalanan

Kepada semua yang ikut berpartisipasi dlm blok ini,

Kalo sy perhatikan tulisan2 di topik ini, intinya sbnrnya masing2 kyknya dipenuhi dgn pandangan2nya sendiri shg akan tuli pd kata2 bijak dr org lain. Shg yg sering tjd dlm diskusi antara sesama mns yg berbeda pandangan ini, bhw yg satu mendesakkan pandangannya pd yg lain.
Akibatnya, ia tdk pernah belajar apapun kecuali pandangan2nya sendiri.

Di bawah ini akan saya sampaikan proses bgmn pkrn kita menerima masukan2 dr luar yang kmdn akan menentukan reaksi kita dlm menanggapi masukan2 itu.
Di bwh ini dijelaskan bgmn kelekatan2 kita bekerja mendominasi dalam menentukan reaksi kita
Hal ini sdh pernah saya sampaikan di topik antara iman dan logika #341, maaf kalo agak panjang, tp semoga berguna bagi kita semua ya.

Banyak sekali informasi dari dunia luar yan terus-menerus mengalir masuk melalui indera dan jaringan2 tubuh anda. Hanya sebagian kecil informasi saja yang sampai pada pikiran sadar anda. Itu mirip dgn cuma sebagian kecil saja laporan dr lapangan yg akhirnya sampai kpd presiden krn ada petugas yang menyaring data di kantor presiden. Siapakah yg menentukan materi mana–dari semua materi yg senantiasa mengalir dari dunia luar–yang akhirnya akan sampai ke PIKIRAN SADAR anda?
Tiga penyaring yang menentukan ialah: KELEKATAN, KEYAKINAN,dan KETAKUTAN anda.
1. KELEKATAN anda.
Anda pasti akan memusatkan perhatian dan usaha anda pada apa yang memperkembangkan atau mengancam kelekatan-kelekatan itu dan tdk mempedulikan yg lainnya. Anda tdk akan tertarik lg pd yg lainnya, spt pengusaha besar tdk tertarik pd sgl sesuatu yg tdk menghasilkan uang.
Dari manakah asal mula kelekatan anda? Wkt dilahirkan, anda tdk memilikinya. Kelekatan bersumber dr kebohongan yg diturunkan oleh masyarakat dan kebudayaan kepada anda, atau bahkan kebohongan yg anda ceritakan kpd diri sendiri. Kebohongan itu ialah bahwa tanpa ini atau itu anda tdk dpt bahagia. Bukalah mata dan lihatlah betapa kelirunya anggapan itu. Ada beratus-ratus org yg ternyata sungguh bahagia walau tanpa hal itu, tanpa org itu, tanpa situasi yg justru anda cari2 dan anda yakini sbg syarat kebahagiaan anda.
2. KEYAKINAN anda.
Perhatikan orang yang fanatik. Ia hanya memperhatikan apa yang membenarkan kepercayaannya dan menghalangi apa saja yg mengancam kepercayaannya itu. Bgmn dgn anda sendiri? Itu pulalah yg terjadi pd diri anda dgn semua keyakinan2 anda khan?
3. KETAKUTAN anda.
Seandainya seminggu lg anda akan dihukum mati, segenap perhatian dan pikiran anda akan terkuras ke sana, tanpa peduli segala yang lain. Itulah yg dilakukan oleh ketakutan. Ia langsung menyita perhatian anda utk hal tertentu hinga melalaikan yg lain. Anda salah kalau berpikir bahwa ketakutan itu melindungi anda, bhw keyakinan menjadikan anda sebagaimana adanya, bahwa kelekatan membuat hdp anda menggembirakan dan aman. Anda tdk tahu bhw mereka sbnrnya merupakan sekat penghalang antara anda dan simfoni kehdpan.
Tentu saja, kita tdk mgkn sepenuhnya menyadari setiap nada dlm simfoni kehdpan. Tp bila roh anda tdk terhalangi dan perasaan anda terbuka, anda akan dpt melihat sgl sesuatu sbgmn sesungguhnya. Anda dpt berinteraksi dgn realitas dan anda akan terpesona oleh keharmonisan alam semesta. Dgn demikian, anda akan memahami TUHAN,krn akhirnya anda akan mengerti makna cinta.
Lihatlah dgn cara berikut. Anda melihat orang dan segala sesuatu bukan sebagaimana adanya, melainkan sebgmn mnrt anda. Bila ingin melihat mrk sbgmn adanya, anda hrs menilik kelekatan anda dan menelusuri ketakutan yng diakibatkannya. Saat anda melihat kehidupan, kelekatan dan ketakutan inilah yg menentukan mn yg akan anda perhatikan dan mana yg tdk. Apa yg anda lihat akan menguasai perhatian anda.
Akan tetapi, krn penglihatan anda tlh mjd selektif, gmbrn yg anda peroleh mengenai sgl hal dan org di sekitar anda semu belaka. Semakin lama anda hdp gmbrn yg rancu ini,smakin yakin anda bahwa itulah satu2nya gambar yang benar tentang dunia ini.
Kelekatan dan ketakutan anda senantiasa memproses data masuk sedemikian rupa shg semakin memperkuat gambaran anda.
Inilah cikal bakal KEYAKINAN anda, pangkal terbentuknya CARA-MELIHAT-REALITAS yg tdk pernah berubah. Padahal, REALITAS itu sendiri SELALU BERGERAK dan BERUBAH, TDK PERNAH TETAP.
Dgn demikian, anda tdk lg berinteraksi dgn dunia nyata, melainkan dgn dunia yg diciptakan oleh pkrn anda. Hanya bila anda melepaskan kepercayaan, ketakutan, dan kelekatan, anda akan terbebaskan dari ketidakpekaan yg membuat anda sedemikian tuli dan buta thd dunia dan diri anda sendiri.

(dari “Dipanggil Utk Mencinta” oleh Anthony de Mello, SJ)

Semoga kita makin tercerahkan.

GBU
Namo Buddhaya
Wassalam

Buat teman2 yang kristen, bacalah ayat ini ucapan Yesus sebelum memulai tugasnya sebagai ayat penghiburan:
5:10 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
5:11 Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.

Buat teman2 non muslim, mungkin disini saya hanya ingin menjelaskan tugas lain yang Yesus emban ke dunia. Untuk memperbaharui ajaran yang sudah menyimpang atau tidak lagi relevan dimasa Yesus sampai saat ini, dan juga ajaran sesat yang akan datang, diantaranya :

1. Tentang Iman tampa perbuatan

5:19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.
5:20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

#yang ingin Yesus perbaharui jika hidup agama kita tidak lebih benar dari ahli taurat dan ahli farisi maka kita tdk masuk surga. Jadi Iman tampa perbuatan adalah sia2.

2. Hal membunuh

5:21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum.

5:22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.

# Ayat ini menjelaskan membunuh harus dihukum. Yesus ingin kita koreksi diri sebelum sesuatu terjadi, Karena awal dari membunuh adalah dari amarah. Jadi saat kita marah pd orang lain, kita sudah layak di hukum dimata tuhan karena nilainya sudah membunuh.

3. Hal Berjinah

5:27. Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah.
5:28 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.

# Yang ingin Yesus jelaskan, dulu dianggap jinah kalau ketahuan/kedapatan bersetubuh yang blm menikah, tapi Yesus tingkatkan standar zinah, tidak hanya fisik tapi pikiran dan hati yang “mesum” sudah dianggab zinah di surga.

4. Hal Bercerai

5:31 Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya.
5:32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.

# Yesus ingin jelaskan, cerai tidak lagi diperbolehkan kecuali karena istrinya berzinah. Jadi alasan yang dibuat manusia, tidak mampu secara lahiriah, tidak diberi nafkah, tidak memiliki anak, tidak masuk kategori. Ajaran kristen tidak membolehkan cerai kecuali karena kematian

5. Hal Bersumpah

5:33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan.
5:34 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah,
5:35 maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Besar;
5:36 janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutpun.
5:37 Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.

# Yesus ingin jelaskan jujurlah!!! kalo iya katakan iya dan tidak katakan tidak, karena Yesus sudah melihat nilai sumpah sebagai alat kebohongan. Jadi tidak ada sumpah2 pocong segala

6. Hukum membalas

5:38. Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
5:39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.

# Yesus ingin ajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan.

7. Hukum Kasih
5:43. Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.

#Yesus ingin perbaharui, musuh tidak untuk dibenci tapi di kasihi dan didoakan.

8. Hal memberi sedekah, zakat apalah

6:3 Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.

# Artinya Yesus ingin jelaskan bukan fisik yang Tuhan inginkan, tapi hati yang iklas. Jadi tidak penting 2,5 % atau 10% yang penting iklas.

9. Hal berdoa

6:5. “Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang.
6:6 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.

# Yesus mau bilang gak penting suara kuat dan nyaring (fisik) sampai pake mikrofon ke penjuru raya. Yang penting hati yang Tuhan inginkan.

10. Hal Berpuasa

6:16. “Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
6:17 Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
6:18 supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”

# Yesus mau bilang, puasa itu keinginan hati, jadi biar hati aja yang tau. gak perlu gembar-gembor kalo kita puasa biar dianggap takqwa. Kristen adakah ajaran puasa? Ada tapi gak pake pengumuman, karena ibadah itu hati bukan fisik.

11. Perihal harta Dunia

6:19. “Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.
6:20 Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
6:21 Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.

#Yesus mau bilang harta paling kekal di dunia dan disorga adalah hati yang suci

12. Hal menghakimi

7:1. “Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.
7:3 Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?

# Yang mau Yesus ajarkan, jangan menghakimi manusia karena yang layak mengkamini hanya Tuhan semata. Bandingkan dengan ajaran yang merusak tempat hiburan seolah2 dia tidak memiliki dosa

13. Tentang Nabi palsu

7:15. “Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.

Seandainya manusia bisa melaksanakan apa yang Yesus ajarkan ini, maka dunia ini akan damai

Hello Androzrony,

Itulah ajaran yang sejati untuk dunia ini.
Bagi yang tidak percaya hal ini menjadi sandungan dan bahkan tidak mengakuinya. Siapakah mereka itu ? kalu bukan antikris !
Coba bisa anda berikan perbandingan bagaimana pengajaran surgawi dengan duniawi ?

Hello Mas Dewo,

Diskripsi anda diatas pada topic ini telah banyak dipublikasikan melalui selebaran/buku cetak untuk kalangan sendiri/terbatas. Saya telah membaca beberapa kali ditahun 1997 an

Saya simpan diskripsi tersebut tapi sayang hilang entah dimana. Saya lagi coba untuk mencarinya, tapi sampe saat ini kagak ketemu.

Tapi diskripsi itu sangat bagus untuk menyadarkan bagi saudara kita yang 90 % populasinya terbanyak di tanah air.

Mereka lupa dan belum bisa membedakan mana kitab suci dan mana bacaan.

Klo tak salah arti quran itu kan bacaan ! bagaimana mungkin bacaan kok dianggap kitab suci. Wah memang saudara kita ini memang mudah ditipu dan percaya ama orang arab.

Tapi saya sungguh bersyukur bahwa tak seorangpun dapat mengaku bahwa Yesus itu Tuhan kalo ngga dikaruniai dan dibimbing ama roh Kudus.

Jadi sudah jelaslah mana itu ajaran dari surga atau ajaran dari dunia/buatan manusia.

Dari buah2nyalah kita akan tahu jikalau kita dalami benar2 akan Alkitab atau quran.
Hal ini dapat dilihat dari perintah2 dan hukum2 dari kedua kitab tersebut atau kalo paling gampang adalah cara2 pengajarannya dari sumbernya masing2 yaitu Yesus dan Muhammad.

Dan Fakta telah membuktikan !!

Saya dapat merekapitulasi dan membandingkan dari kedua nara sumber pengajaran tersebut.

(Christ)
Utk semua yg merayakannya,

Dari segala lisan yg tak terjaga, janji yang terabaikan, hati yang berprasangka, semua sikap yang pernah menyakitkan…. MINAL AIDIN WAL FAIZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Utk Jenangdodol,
Masih saja saling menyalahkan. Ada baiknya anda membaca postingan saya di #187.

Setiap hal, yg di luar nampaknya buruk,dpt jd baik yg terselubung. Dan setiap hal, yg nampaknya baik di luar, dpt jd senyatanya buruk. Maka dr itu mestinya kita bertindak bijaksana, apabila kita membiarkan Tuhan menentukan, mana yg baik dan mana yg tidak, dan bersyukur kepada-Nya, bahwa segala sesuatu menjd baik bagi mereka yang mencintai DIA. Lalu saya akan melihat sekilas dr penglihatan mistik memukau, yg disaksikan oleh Juliana dr Norwich, yg mengatakan sepotong kalimat, paling mesra dan paling menghibur yg pernah kubaca, “Semua akan menjadi baik, dan semua akan menjadi baik; dan segala hal ikhwal semua, akan menjadi baik.”

Semoga kita semua makin tercerahkan.

GBU
Namo Buddhaya
Wassalam

Mas Chrisronzen

Hehehe…saya tidak menyalahkan, bukti dan fakta sejarah ada loo..!!

To all,

Yang kristiani : ajaran bibel “Carilah domba tersesat kabarkan injil ke seluruh penjuru dunia, jadikan mereka pengikutku.”

Sebelum mencari domba tersesat jadilah pengembala yang baik, liat domba sendiri sudah gemukah, sudah teruruskah, atau jangan jangan kurus dan lumpuh.

yang kristian juga : “kalo karena dustaku kerajaan Allah semakin berkemang, knp aku masih di hakimi sebagai orang berdosa” roma pasal 3 ayat2.

Kebenaran tetap kebenaran, kalian akui atau tidak yang benar tetaplah benar, jangan sesekali menanamkan sifat tamak, ingin menang sendiri, dan seenaknya, jadi mencari orang untuk diganti status bukan jaminan itulah kebenaran. kalo kalian pikir tuhan maha kasih, kenapa mesti kata kata “dustaku”yang kelaur dari ayat itu. Mungkin kalain berbangga hati jika bisa memasukan orang kedalam TRINITAS kalian, karena jaminan bagi kalian adalah surga, tapi sebenarnya kalian cuma korban dari prosedur, korban dari pertimbangan dan korban dari pemikiran. Kalo kalian sadar Tuhan bukanlah SOSOK, ataupun BENTUK. Mengenal tuhan bukan karena perilaku atau kemampuan manusia, karena manusia tetaplah manusia, ada salah ada lupa, kalo tuhan mau menyibukan diri dan turun kedunia untuk menyelamatkan umat tidak harus menyerupai manusia, masih banyak hal yang lebih istimewa dari manusia, seperti malaikat.

Buat Kristiani : asal nama Yesus dari Isa bisa kita liat. orang Hibrani menyebutnya ESEL dari ISA kemudian YOSUA jd YEHESSUA dan berakhir JESUS, adakah di Injil mengatakan kalo ISA menjadi YESUS.

Sekilas perubahan bahasa dan makna berperan dalam hal ini, setiap umat di penjuru dunia ini memiliki bahasanya sendiri, asli atau murni bisa kita liat bersama.
Injil disetiap penjuru dunia, berbahasa lain2, setiap umat punya depinisi tersendiri, mengartikanya juga berbeda antara satu sama lain, sehingga lahir TRINITAS. yang mereka pikir injil ruang lingkupnya ya TRINITAS ini, padahal flasback nya TRINITAS lahir dari pemikiran manusia, pemikiran pemimpin yang memeiliki perbedaan pendapat masing masing, di rundingkan kemudian lahir TRINITAS, yang intinya satu ketuhanan YESUS. salah satu dampak dari ini adanya PROTESTAN dan KATOLIK. ( buat hasil Injil karya MATIUS, MARKUS,LUCAS dan YOHANES)
Pertanyaanya Dimana INJIL yang asli, tulisan dan hurupnya?

Bisa kita liat di Gereja2, Injil belum tentu dari pengarang yang sama, pedoman pasti berdebda beda, jangan berpikir ketuhanan seperti budaya atau adat, bisa berubah atau dimodifikasi sesuai jaman.

Pokok kenapa orang kristen selalu ingin memerangi orang Islam, berawal dari perang salib, sejarah yang paling masuk akal yang bisa kita liat anatara KERISTEN dan ISLAM, sejarah begitu pahit sehingga menimbulkan dendam bagi pihak kristian sampai detik ini, kenapa negara nagera maju seperti amerika serikat dan sekutunya selalu ingin menghancurkan negara muslim? kenapa muslim selalu di anggap teroris? jawabanya DENDAM, sehingga dari dulu orang yahudi atau kristen tidak memikirkan tentang ketuhanan lagi tapi bagaimana memusihi umat islam yang ajaranya banyak di minati umat tanpa harus memaksakan kehendak.

Membaca sejarah bisa kita liat dengan membaca, mengetahui sejarah juga dengan membaca, tapi membuktikan sejarah ini yang sangat sulit, bisa jadi pengarang merupakan anti dari tokoh atau agama tertentu sehinggak keaslian suatu sejarah bisa rusak dan terkotori, orang bijak selalu berkata “bicarakan dengan ahlinya” buat umat kristen sudah sulit menerima ISLAM karena dari awal pembaptisan mereka sampai menjadi pendeta yang membaptis ajaran yang merekla terima sudah kebencian terhadap umat islam, umat kristian berkedokan cinta kasih dan damai tapi untk umatnya sendiri, untuk kalangan sendiri, kecuali bagi mereka yang mencari ketuhanan dengan niat kemudian menemukan yang benar agama yang HAK, yang benar2 cinta aksih, toleransi, demokratis, dialah ISLAM.

Membuat orang sadar bukan dengan tamparan, menghina atau menghasut, tapi berpikir jernih, buktikan kalo yang hak itu hak dan tetap mencari kebenaran.
menyalakan api maka jangan salahkan panas ataupun asap,
Menyebarkan kerpercayaan dengan jaminan surga sama halnya dengan menodai tuhanya sendiri dan itu tdk benar, karena kebenaran dalam mencari tuhan datang dari sendiri, bukan paksaan atau ancaman apalagi jaminan.
Manusia menentukan nasibnya sendiri, mau masuk surga? beramalah seolah olah kematian di depan pintu, carilah harta sebanyak mungkin kalo menganggap kau akan hidup selamanya! karena manusia memilki tuhan bukan di jamin atau menjadi jaminan ataupun turunan.

@jesusjustman

mengacungkan jari telunjuk ke wajah orang lain memang mudah tp coba mengacungkan ke wajah sendiri pasti lbh sulit.

soal surat roma pasal 3 coba anda baca dengan seksama dan hati yang tulus maka anda akan mengerti isinya dan tidak seperti yang anda sangka

============================================
“Pertanyaanya Dimana INJIL yang asli, tulisan dan hurupnya?”

bukankah yang menuduh harus punya bukti,klo tidak punya bukti namanya fitnah

Dear Jesusjustman,
Anda sama paranoidnya dengan nomadson dan yang sepaham dengan anda.
Saya kutip lagi posting saya (saya tambah sedikit):

Saya kira negara2 barat (dan juga saya pribadi) tidak pernah menyudutkan kaum muslim. Lihat saja Muslim Bosnia, berapa korban manusia dan anggaran dari negara barat (AS dan UE) yang habis di situ untuk membela mereka. Kayaknya negara muslim malah cuma ngebantu sekedarnya ya?
Hanya kaum muslim ekstrimis yang tidak pandang bulu yang menjadi permasalahan.
Kalau jasmerah anda pakai, maka saya kira akar permasalahan sejarahnya adalah berdirinya negara Israel (yang kebetulan Yahudi) di tanah Palestina (yang kebetulan Muslim). Hal tersebut disebabkan oleh balas jasa barat kepada kaum Yahudi ketika menumpas NAZI Jerman dan sokongan lain pada PD II.
Tapi kalau mau jujur melihat sejarah, di timur tengah memang seperti daerah tak bertuan pada waktu itu. Arab Saudi, Emirat Arab, Kuwait dan negara2 tetangganya disitu secara tidak langsung bentukan negara Barat. Sebelumnya Turki menguasai daerah2 tersebut dan belum ada negaranya.
Karena kebetulan Israel agama Yahudi, jangan dicap penindasan terhadap kaum Muslim. Tetapi Musim ekstrimis selalu menganggap itu penindasan terhadap Islam. Tolonglah dilihat dengan kepala dingin, tidak ada yang mau menindas agama tertentu. Kalau mau menindas muslim, ngapain mereka membiarkan negaranya dimasuki oleh orang2 timur tengah. Contoh terbaru di Perancis.
Mudah2an menjadi pencerahan.
Salam,

RAHASIA KAUM MISSIONARIS (PARA PENDETA & PASTOR) YANG TAKUT DIKETAHUI OLEH UMATNYA SENDIRI

BERIKUT INI ADALAH SEBAGIAN INFORMASI YANG SELAMA INI DISEMBUNYIKAN OLEH GEREJA AGAR UMAT KRISTEN / KATHOLIK TIDAK MEMPELAJARI ALKITAB MEREKA SENDIRI SECARA MENDALAM, APALAGI SAMPAI DENGAN MEMBANDINGKAN ANTAR SATU KITAB DENGAN KITAB LAIN, SANGAT DILARANG KERAS.

————————————————————————————–

INDEKS AL-KITAB

Kitab agama ini adalah milik umat Kristiani, dikenal dengan sebutan Alkitab atau Bibel (Inggris : Bible, Jerman : Bijbel), terdiri dari dua bagian kitab, yaitu Kitab Perjanjian Lama (PL) dan Kitab Perjanjian Baru (PB). Di dalam Perjaniian Lama Tuhan pernah berfirman bahwa orang-oran Israel itu sangat durhaka dan hobi merubah-rubah kitab suci (baca: Kitab Mikha 3:1 – 12 dan Ulangan 31:27). Akibatnya, kitab suci ini menjadi bercampur-baur antara kebenaran ilahi dan kesalahan-kesalahan manusiawi yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Maka Alkitab tidak boleh dibaca dengan doktrin yang harus diterima apa adanya bahwa Alkitab itu pasti baik dan benar, karena Tuhan telah mengaruniakan akal budi kepada setiap manusia. Akal budi inilah yang mendatangkan karunia (Amsal 13:15). Tanpa akal budi mengakibatkan kebodohan dan kebinasaan (Amsal 10:21). Gunakanlah akal untuk menguji dan menyaring Alkitab antara ayat-ayat firman Tuhan dan ayat-ayat buatan manusia. Sesuai dengan perintah berikut : “Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik” (I Tesalonika 5: 2 1).

AYAT-AYAT ILLAHI :

Tuhan itu Esa (monotheisme), bukan Trinitas
1. Tauhid Nabi Musa (Ulangan 4:35, Ulangan 6:4, Ulangan 32:39).
2. Tauhid Nabi Daud (II Samuel 7:22, Mazmur 86:8).
3. Tauhid Nabi Sulaiman (I Raja-raja 8:23).
4. Tauhid Nabi Yesaya (Yesaya 43: 10-11, Yesaya 44:6,Yesaya 45:5-6, Yesaya 46:9).
5. Tauhid Yesus (Markus 12:29, Yohanes 5:30, Yohanes 17:3).

Yesus bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan
1. Yesus lebih kecil daripada Tuhan (Yohanes 10:29).
2. Tuhan lebih besar dari pada Yesus (Yohanes 14:28).
3. Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan (Markus 16:19, Roma 8:4).
4. Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan (Kisah Para Rasul 7:56).
5. Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedang Yesus tidak tahu (Matius 24:36).
6. Yesus bersyukur kepada Tuhan (Matius ll:25, Lukas 10:21).
7. Yesus berteriak memanggil Tuhan (Matius 27:46, Markus 15:34).
8. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan (Lukas 23:44-46, Yohanes 19:30).
9. Yesus disetir oleh Tuhan (Yohanes 5:30).

Yesus adalah utusan Tuhan (Rasul Allah)
Dalil : Markus 9:37, Yohanes 5:24, 30,7:29,33,8:16,18,26,9:4,10:36,II:42,13:20,16:5, 17:3,8,23,25.

Tidak ada dosa waris dan Penebusan dosa
Para nabi Allah tidak ada yang mengajarkan Dosa Waris dan Penebusan Dosa. Risalah Allah yang dibawa oleh semua nabi-Nya itu pada hakekatnya sama saja, yaitu Tauhid dan amal shalih. Semua nabi menekankan adanya tanggung jawab individu atas segala perbuatan setiap manusia (Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29-30, II Tawarikh 25:4).

Nubuat akan datangnya seorang nabi akhir setelah Yesus
Dalam Alkitab masih dapat ditemukan nubuat-nubuat para nabi yang memberikan sinyalemen akan datangnya seorang nabi terakhir yang menutup keberadaan para nabi sebelumnya. Keberadaan nabi terakhir yang pamungkas ini sangat penting artinya untuk kesempurnaan ajaran Tuhan kepada manusia di muka bumi.

Namun, nubuat itu disampaikan dalam bentuk sandi-sandi bahasa yang dapat dipahami dengan penafsiran yang membutuhkan pemikiran akal yang tinggi.

Ayat-ayat yang dimaksud adalah :
1. Ulangan 18:18-20, tentang nabi diluar bani Israel dengan ciri-ciri: nabi seperti musa, tidak mati terbunuh dan semua perkatannya terjadi.
2. Habakuk 3:3 jo. Ulangan 33;1-3, tentang nabi yang berhasil menegakkan syariat agama di tanah Arab.
3. Yesaya 29:12, nabi yang tidak bisa membaca.
4. Yesaya 41:1-4, nabi yang bisa perang, punya keturunan dan sudah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa yang tertindas sebagai pembebas dan penyelamat dari penindasan kaum yang zalim.
5. Yesaya 42:1-4, nabi yang menegakkan hukum kepada bangsa-bangsa lain dan tidak pernah berteriak dengan suara nyaring.
6. Yeremia 28:9, tentang nabi yang membawa damai.
7. Kejadian 49: 1, 10 dan Matius 21: 42-43, nabi tersebut keturunan nabi Ismail.
8. Yohanes 1: 19-25, datangnya setelah zaman Yahya dan Yesus.
9. Yohanes 16:7-1 5, nabi yang mendapat julukan “Penolong yang lain” dengan ciri-ciri: manusia biasa, memiliki gelar ‘penghibur’ dan ‘al-amin/orang benar jujur terpercaya’, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri dan memuliakan nabi Isa dengan alaihisalam.
10. Dan lain-lain.

AYAT-AYAT BUATAN MANUSIA :

Ayat-ayat Porno (cabul)
1 Yehezkiel 23: 1-21, ayat-ayat jorok tentang seksual.
Diceritakan di dalamnya penyimpangan seksual yang sangat berbahaya bagi perkembangan psikologis bila dibaca oleh anak-anak di bawah umur. Ada kalimat-kalimat yang sangat cabul dengan menyebut buah dada, buah zakar, menjamah-jamah, memegang-megang, birahi, dan lainlain.

2. Yehezkiel 16: 22-38, ayat porno yang bugil-bugil.
“….Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang nendang dengan kakimu …. (ay.22). “…dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan meregangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah” (ay.25.”Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu…..”(ay.26). “engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum puas” (ay.28). “Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH” (ay. 30). “….engkau yang memberi hadiah 1 umpan kepada semua yang mecintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal” (ay. 33). Aku akan menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihatseluruh kemaluanmu: (ay.37).

3. Ulangan 23: 1-2, Tuhan menyebut “Buah Pelir”.

4. Hosa 3: 1, nabi Hosea disuruh Tuhan untuk mencintai perempuan yang suka bersundal (pelacur) dan berzinah. Jika benar bahwa Tuhan pernah menyuruh nabi-Nya untuk mencintai pelacur, semua laki-laki akan rebutan menjadi nabi. Dan, semua wanita akan rebutan untuk menjadi pelacur, supaya dicintai oleh nabi Allah.

5. Kidung agung 4:1-7, puisi rayuan yang memuji kecantikan dengan menyebut buah dada dan susu.

6. Kejadian 38:8-9, kisah asal-usul onani (masturbasi) oleh leluhur Yesus.

7. Kidung Agung 7:6-13. Puisi Kenikmatan Cinta yang memuji kecantikan dan cinta yang memakai kata-kata seksual, yakni keindahan buah dada dan keinginan untuk memegang-megang buah dada. “Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dada gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan gugusannya.Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur.

Pelecehan Alkitab (Bibel) kepada Tuhan
1. Tuhan menyesal dan pilu hati? (Kejadian 6:5-6, Keluaran 32:14).
2. Tuhan mengah-mengah, megap-megap, dan mengerang seperti perempuan yang melahirkan? (Yesaya 42:13).
3. Roh Tuhan melayang-layang (terapung-apung) di atas permukaan air? (Kejadian 1:1-2).
4. Tuhan jorok, menyuruh makan tahi? (Yehezkiel 4:12-1 5).
5. Tuhan kelihatan alas kaki-Nya? (Keluaran 24:10).
6. Tuhan merasa jenuh/jemu/bosan? (Yeremia 15:6).
7. Tuhan petak umpet dengan Adam? ( Kejadian 3:8-10).
8. Tuhan besanan dengan manusia? (Kejadian 6:2).
9. Tuhan kalah dalam duel melawan Yakub? (Kejadian 32:28).
10. Tuhan bersiul memanggil manusia? (Zakharia 10: 8).
11. Tuhan bersuit? (Yesaya 7: 18, Yesaya 5: 26).
12. Tuhan menengking? (Yeremia 25: 30)
13. Tuhan lelah kepayahan dan kecapaian? (Keluaran 31: 17).
14. Tuhan menyuruh mencintai pelacur? (Hosea 3:1).
15. Tuhan kelihatan punggungnya-Nya? (Keluaran 3 3: 23).

Pelecahan Alkitab (Bibel) kepada Para Nabi Allah
1 . Nabi Nuh mabuk-mabukan sampai teler dan telanjang bugil (Kejadian 9: 18-27).

2. Nabi Luth menghamili kedua putri kandungnya sendiri dalam dua malam secara bergiliran (Kejadian 19:30-38). Heboh … !!! Skandal seks ayah dan anak kandung oleh nabi??

3. Nabi Daud melakukan skandal seks dengan Batsyeba, istri anak buahnya sendiri. Setelah Batsyeba mengandung suaminya dibunuh oleh Daud, kemudian Batsyeba dinikahi Daud diboyong ke istana (II Samuel l l: 2-27).

4. Ketika sudah tua, Nabi Daud tidur dengan perawan yang masih muda (I Raja-raja 1: 1-3).

5. Nabi Yakub bekerja sama dengan ibu kandungnya untuk membohongi dan menipu ayah kandungnya, supaya Israel diberkati (Kejadian 27: 1-46).

6. Yehuda (putra Nabi Yakub) menghamili menantunya sendiri (Kejadian 38: 13-19). Skandal seksa ayah dan menantu dalam kitab suci!?

7. Absalom (putra Nabi Daud) memperkosa gundik ayahnya sendiri (11 Samuel 16: 21-23). Perselingkuhan anak dengan ibu (gundik ayah) dalam Kitab Suci?!

8. Amnon (putra Daud) memperkosa saudara perempuannya (II Samuel 13: 7-14). Incest antara anak nabi dengan saudaranya sendiri ?!?

9. Ruben (putra tertua Nabi Yakub) melakukan hubungan seks dengan Bilha, gundik ayahnya (Kejadian 35:22). Gundik ayah diperkosa anaknya sendiri ?!?

10. Nabi Sulaiman (Salomo) tidak taat kepada Tuhan karena lebih mencintai 700 istri dan menyimpan 300 gundik (I Raja-raja 11:3) Mustahil ada nabi yang rakus wanita..

11. Nabi Harun membuat dan menyembah patung emas (Keluaran 32:2-4).

12. Nabi Isa (Yesus) orang bodoh, idiot, dan emosional. Pada waktu bukan musim buah ara, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah (Markus ll: 12-14; bandingkan: Yohanes 2:4 dan Yohanes 7:8-10).

Catatan : Nama-nama pezinah tersebut ada dalam silsilah yesus (Matius 1:1-17 dan Lukas 3:23-38).

Ayat-ayat yang tidak masuk akal (irasional)
1. Anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya pada waktu II Tawarikh 21:5,20, Yoram berusia 32 tahun jadi raja dan memerintah Yerusalem selama 8 tahun lalu meninggal (pada usia 40 tahun). II Tawarikh 22: 1-2, Setelah Yoram meninggal, dia digantikan Ahazia, anaknya pada usia 42 tahun. Jadi, Ahazia lebih tua 2 tahun daripada ayahnya.

2. Usia 11 tahun sudah tidak punya anak
Ahas berumur 20 tahun ketika naik dan memerintah kerajaan selama 16 tahun (II Raja-raja 16:2). Sepeninggal Ahas, tahta kerajaan diganti oleh Hizkia, anaknya (II Rajaraja 16: 20). Hizkia berusia 25 tahun waktu naik tahta menjadi raja (II Raja-raja 18: 2).
Jadi, dalam usia 11 tahun Ahaz sudah punya anak ??!!

3. Tuhan salah hitung
Kejadian 46: 8-1 5, disebutkan daftar nama-nama bani Israel yang datang ke Mesir berjumlah 34 nama. Padahal pada ayat 1 5 disebutkan “Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa”. Pakai Tuhan tidak pandai berhitung ??

Ayat-ayat yang mustahil dipraktekkan

1. Hukum Sabat
Hari Sabat (Sabtu) adalah hari Tuhan yang harus dikuduskan. Pada hari itu setiap orang dilarang bekerja, dilarang memasang api di rumah (lampu, kompor, dan lain-lain) karena Sabat adalah hari perhentian penuh. Orang yang bekerja pada hari Sabtu harus dihukum mati (Keluaran 20:8-11,31:15,35:2-3).
Ayat ini mustahil dipraktekan di jaman modem. Siapa yang sanggup mengamalkan ? Siapa yang mau dibunuh apabila melanggar hukum Sabat ?

2. Bunuh orang kafir dan musyrik!! (Ulangan 13: 6-9)
Ayat ini memeiintahkan kewajiban membunuh orang yang mengajak menyembah tuhan selain Allah. Ayat ini tidak bisa diterapkan. Buktinya umat Yahudi dan Kristen tidak pernah membunuh umat Hindu, Budha, Kong Hu Chu, dan lain-lain.

3. Dilarang memakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis bahan (Imamat 19: 19).
Bila ayat ini diamalkan, maka manusia akan kembali kepada jaman primitif, ketinggalan jaman, ketinggalan gaya dan tidak modernis.

4. Cungkil mata yang menyesatkan orang untuk berbuat dosa (Matius 5:29).
Secara Letterlijk maupun Figuurlijk, ayat ini mustahil dipakai. Bila diterapkan, maka banyak orang Kristen menjadi buta.

5. Potong kaki dan tangan orang yang menyesatkan ke arah dosa (Matiusl8:8-9)
Secara Letterlijk maupun Figuurlijk, ayat ini mustahi dipakai. Bila diterapkan, maka banyak orang kristen menjadi pincang dan buntung.

6. Dilarang melawan penjahat (Matius 5: 39-44)
Ayat ini mustahil dipraktekkan di masyarakat manapun. Bila ajaran ini diterapkan, maka menghancurkan tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Apa jadinya di masyarakat apabila suatu kejahatan tidak dilawan ? Tidak melawan kejahatan berarti mendukung kejahatan. Bila kejahatan tidak dilawan, berarti mendukung kejahatan.
Bila kejahatan tidak dilawan, maka kriminalitas akan meningkat dan subur berkembang.

7. Kasihilah musuhmu (Lukas 6: 27-29). Ajaran ini sangat menguntungkan penjajah.

8. Dilarang membawa perbekalan, dilarang membawa dua helai baju dan dilarang membawa kasur dalam pedalanan (Matius 10:9-10). Kenyataannya, umat Kristen sendiri tak ada yang bisa mengamalkan ayat ini.

Ayat-ayat takhayul (mistis)
Simson (Inggris: Samson) adalah utusan Tuhan yang sakti mandraguna selama rambutnya tidak dicukur. (Hakim-hakim 16:1-22).

Diceritakan dalam kitab Hakim-hakim 16:1-22 bahwa Samson adalah utusan Tuhan yang sakti mandraguna. Dia bisa mencabut kedua daun pintu gerbang kota beserta kedua tiang dan semua palangnya, Ialu semuanya diletakkan di atas kedua bahunya dan dipindahkan ke puncak gunung (ay. 3). Tapi sayangnya dia jatuh cinta kepada seorang pelacur (wanita sundal) yang bernama Delila. Mala Delila disewa oleh raja Filistin dengan bayaran 1100 uang perak untuk mencari rahasia Samson (ay. 5).

Di atas pangkuan pelacur Delila, akhimya Samson tergoda rayuan dan bujukan sehingga membuka rahasia kesaktiannya. Bahwa selama rambut kepalanya tidak dicukur, maka seluruh kekuatannya akan musnah dan dia menjadi orang lemah (ay. 17). Maka setelah nabi Samson tertidur di atas pangkuan pelacur Delila, rambutnya dicukur. Lalu musnahlah seluruh kesaktiaan dan kekuatan Samson. (ay.19). Kemudian kedua mata Samson dicungkil sehingga jadilah Samson buta mata akibat rahasia kesaktiannya dicukur (ay. 21).

Cerita ini adalah cerita takhayul (mistik) yang biasanya berkembang di masyarakat primitif.

Ayat-ayat Diskrimatif
Perbuatan riba (rente) dilarang dilakukan kepada Israel, tapi boleh dilakukan kepada non Israel (Ulangan 23: 19-20).
Ayat ini jelas buatan orang Yahudi, sebab tidak mungkin Tuhan berlaku diskiiminatif dengan melarang mengambil bunga uang kepada bangsa Yahudi, sementara mengambil bunga kepada orang selain Yahudi diperbolehkan. Dan sangat bertentangan dengan kitab Keluaran 22: 25: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku, orang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga kepadanya”.

Ayat-ayat Ramalan Bibel yang meleset tak terpenuhi

1. Ramalan Paulus tentang kedatangan Yesus (I Tesalonika 4: 16-17).
Dalam ayat ini Paulus meramalkan bahwa setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dia dan seluruh pengikutnya yang masih hidup itu akan diangkat bersama-sama dengan Yesus dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ramalan ini tidak terpenuhi bukan Yesus yang menjemput Paulus, tapi pedang kaisar Nero yang memenggal leher Paulus di Roma tahun 64 M.
Ramalan Paulus ini tidak akan terjadi, meski dia diberi waktu 2000 tahun lagi untuk menunggu kegenapan nubuatnya.

2. Ramalan kedatangan Yesus (Matius 10:23, 16:28, Markus 9:1 dan Lukas 9:27).
Yesus menubuatkan bahwa dia dan kerajaan Allah akan datang sebelum para muridnya selesai mengunjungi kotakota Israel. Ramalan ini meleset jauh, sebab sampai saat ini Yesus belum juga turun datang kembali ke dunia. Padahal para murid Yesus sudah mati semua 2000 tahun yang Ialu.

3. Hak keturunan Abraham (Kejadian 21: 12).
Dalam ayat ini Tuhan menubuatkan bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah berasal dari Ishak. Nubuat ini meleset jauh besar, Sebab dalam I Tawarikh 1:28-30 Ismail juga disebut sebagai anak keturunan Abraham.

4. Ramalan Tuhan Meleset (Yeremia 34:4-5)
Dalam ayat Tuhan berfirman bahwa Zedekia, raja Yehuda tidak akan mati oleh pedang, melainkan akan mati dengan damai. Nubuat ini meleset jauh, dalam kitab Yeremia 52: 10-11 diceritakan bahwa pada dalam akhir hayatnya Zedekia tewas ditangan raja Babel. Sebelum meninggal, mata Zedekia dibutakan, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian ditaruh dalam rumah hukuman sampai meninggal.

5. Nubuat Tuhan tidak terjadi (Yeremia 36: 30).
Dalam kitab Yeremia 36:30 Tuhan berfirman bahwa keturunan Yoyakim tidak ada yang naik tahta kerajaan Daud. Nubuat ini tenyata meleset. Diceritakan dalam kitab II Rajaraja 24: 6 bahwa sepeninggal Yoyakim, yang naik tahta menggantikannya adalah Yoyakin, anaknya.

AYAT-AYAT KONTRADIKSI :

Kontradiksi Perjanjian Lama
1. Siapakah anak Daud yang kedua ?
a. Kileab (II Samuel 3: 2-3).
b. Daniel (I Tawarikh 3: 1)

2. Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa gundik atau tidak ?
a. Ya! Daud mengambil beberapa gundik dan istrei (11 Samuel 5: 13-16).
b. Tidak! Daud hanya mengambil beberapa isteri saja (I Tawarikh 14: 3-7).

3. Berapa anak-anak Daud dari gundik di Yerusalem ?
a. 11 orang (Samuel 5: 13-16).
b. 13 orang (I Tawarikh 14 3-7).

4. Di Kota mana Daud mengambil tembaga ?
a. Betah dan Berotai (II Samuel 8: 8).
b. Tibhat dan dari Kun (I Tawarikh 18: 8)

5. Siapa anak Tou yang diutus untuk mengucapkan selamatkepada Daud ?
a. Yoram (II Samuel 8: 10).
b. Hadoram (1 Tawarikh 18: 9- 1 0)

6. Dari orang bangsa saja Daud mengambil perak dan emas untuk Tuhan ?
a. Aram (II Samuel 8: 11-12).
b. Edom (I Tawarikh 18: 14-16).

7. Siapakah panitera (sekretaris) Daud ?
a. Seraya (II Samuel 8: 15-17).
b. Sausa (I Tawarikh 18: 14-16).

8. Berapakah tentara berkuda tawanan Daud ?
a. 1.700 orang (II Samuel 8: 4).
b. 7.000 orang (I Tawarikh 18: 4).

9. Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud ?
a. 700 ekor (II Samuel 10: 18).
b. 7.000 ekor (I Tawarikh 19:18).

10. Yang dibunuh Daud, pasukan berkuda atau pasukan jalan kaki ?
a. 40.000 pasukan berkuda (II Samuel 10:8).
b. 40.000 pasukan berjalan kaki (I Tawarikh 19: 18).

11. Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud?
a. Sobakh (II Samuel 10: 18).
b. Sofakh (I Tawarikh 19: 18).

12. Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atas bujukan iblis ?
a. Tuhan murka Ialu menghasut Daud (II Samuel 24: 1).
b. Setan bangkit Ialu membujuk Daud (I Tawarikh 21:1)

13. Siapakah kepala Triwira pengiring Yahudi ?
a. Isyabaal, orang Hakhmoni (II Samuel 23: 8).
b. Yasobam bin Hakhmoni (I Tawarikh 11:11).

14. Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang ?
a. 800 orang (II Samuel 23:8).
b. 300 orang (I Tawarikh 11:11).

15. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel ?
a. 800 orang (II Samuel 24: 9).
b. 1.100.000 orang (I Tawarikh 21:5).

16. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda ?
a. 500.000 orang (11 Samuel 24:9).
b. 470.000 orang (I Tawarikh 21:5).

17. Berapakah kandang kuda milik Salomo (Sulaiman ?
a. 40.000 kandang (I Raja-raja 4:26).
b. 4.000 kandang (II Tawarikh 2:2).

18. Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo (Sulaiman)?
a. 3.300 mandor (1 Raja-raja 5:16).
b. 3.600 mandor (II Tawarikh 2:2).

19. Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo ?
a. 2.000 bat air (I Raja-raja 7:26).
b. 3.000 bat air (II Tawarikh 4:5).

20. Berapakah jumlah keturunan Yakub seluruhnya ?
a. 66 jiwa (Kejadian 46:26).
b. jiwa (Keluaran 1:5).

21. Yang diharamkan, kelinci ataukah kelinci hutan ?
a. Kelinci (Imamat ll: 6).
b. Kelinci hutan (Ulangan 14: 6).

22. Yang haramkan, babi ataukah babi hutan ?
a. Babi hutan (Ulangan 14: 8, Imamat ll: 7).
b. Babi (Yesaya 66: 17).

23. Berapa lama Yoyakhim menjadi raja di Yerusalem ?
a. 3 bulan (11 Raja-raja 24: 8).
b. 3 bulan 10 hari (11 Tawarikh 36: 9).

24. Berapa lama Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar ?
a. 2.812 orang (Ezra 2:6).
b. 2.818 orang (Nehemia 7:11).

25. Berapa anak-anak Benyamin ?
a. 10 orang (Kejadian 46:21).
b. 5 orang (Bilangan 26:38-39).
c. 3 orang (I Tawarikh 7:6).
d. 5 orang (1 Tawarikh 8:1-5).
Komentar Silsilah anak Benyamin itu, semuanya tidak sama baik nama maupun jumlahnya.

26. Berapa cucu Benyamin (anak-anak Bela) ?
a. 5 orang (I Tawarikh 7:7).
b. 9 orang (I Tawarikh 8:3-5).
c. 2 orang (Bilangan 26:40).
Buka dan bacalah ayat yang dimaksud. Terlihat jelas bahwa semua nama dan jumlah cucu Benyamin tidak ada yang sama.

27. Tuhan salah dalam batasan usia ?
a. Tuhan membatasi umur manusia hanya 120 tahun saja “Berfirman Tuhan: “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja” (Kejadian 6:3). “Maka berkatalah TUHAN,’Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya; mereka mahluk fana, yang harus mati. Mulai sekarang umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun” (Kejadian 6:3, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).
b. Batasan usia dari Tuhan itu salah besar, karena banyak orang yang usianya melebihi 120 tahun. Adam hidup selama 930 tahun (Kej. 5:3-5), Set hidup selama 912 tahun (Kej. 5:6-8), Enos hidup selama 905 tahun (Kej.9-11), Keenam hidup selama 9 1 0 tahun (Kej. 5:12-14), Mahalaleel hidup selama 895 tahun (Kej. 5:15-17), Yared hidup selama 962 tahun (Kej. 5:18-20), Henokh hidup selama 365 tahun (Kej. 5:21-23), Metusalah hidup selama 969 tahun (Kej. 5:25-27), Lamekh hidup selama 777 tahun (Kej. 5:28-32), Nuh hidup selama 950 tahun (Kej. 9:29), Sem hidup selama 600 tahun (Kej. 11: 10-11), Arpakhsad hidup selama 438 tahun (Kej. 11:12-13), Selah hidup selama 433 tahun (Kej. ll: 14-15), Eber hidup selama 464 tahun (Kej. ll:16-17). Peleg hidup selama 239 tahun (Kej. ll:18-19), Rehu hidup selama 239 tahun (Kej.11: 22-21), Serug hidup selama 230 tahun (Kej. 11: 24-25), Sara hidup selama 127 tahun (Kej. 23: 1-2), Ismael hidup selama 137 tahun (Kej. 25:17), Nahor hidup selama 148 tahun (Kej. ll: 24-25), Yakub hidup selama 147 tahun (Kej. 47: 28), Lewi hidup selama 137 tahun (Kej. 6:15), Kehat hidup selama 133 tahun (Kej. 6:19), Harun hidup selama 123 tahun (BH 33:39), Ayub hidup selama 140 tahun (Ayub. 42: 16-17).

28. Tuhan menyesal atau tidak ?
a. Tuhan tidak punya sifat menyesal (I Samuel 15:29, Bilangan 23:19).
b. Tuhan menyesal dan pilu hati karena telah menciptakan manusia yang akhimya cenderung berbuatjahat di muka bumi (Kejadian 6:5-6). Tuhan menyesal karena telah Saul sabagai raja di Israel (I Samuel IS: 10-11, 35). Tuhan menyesal setelah mengacungkan tangan ke Yerusalem (II Samuel 24:16).Tuhan menyesal karena telah merancang malapetaka (Yeremia, 26:3, Yeremia 42:10, Keluaran 32: 14).

29. Tuhan bisa dilihat atau tidak ?
a. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar (Yohanes 5: 37,I Timotius 1:17, I Timotius 6:16, Keluaran 33: 20, I Yohanes 4:12).
b. Tuhan bisa dihhat dengan mata kepala (Keluaran 33:11), Kejadian 18:1, Yohanes 5:37), Keluaran 33:20; I Timotius 6:16, I Timotius 1: 17,I Yohanes 4:12, Kejadian 26:24).
c. Tuhan kelihatan kaki-Nya (Keluaran 24:9-10).
d. Tuhan kelihatan sedang duduk (Yesaya 6:1).
e. Tuhan bias dilihat dari jauh(Yeremia 31:3).

Sebenarnya masih ada ratusan lagi daftar kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Tapi karena keterbatasan ruang muat, maka dalam indeks ini dicukupkan sampai disini daftar ayat kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Untuk selengkapnya baca buku “Fakta Dan Data Kepalsuan Alkitab (Bibel)” yang akan segera terbit.

Kontradiksi Perjanjian Baru :

Silsilah Yesus dalam Alkitab bisa dilihat di dua kitab Injil yaitu Injil Matius 1:1-17 dan Injil Lukas 3: 23-38. sementara injil Markus dan Injil Yohanes diam seribu bahasa tak tahu menahu tentang silsilah Yesus.

1. Siapakah leluhur Yesus dari Adam sampai dengan Abraham?
a. Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham.
b. Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan inspirasi Yesus kepada Matius ? Apakah Tuhan pilih kasih terhadap Lukas ? Padahal Lukas termasuk dalam daftar murid Yesus di Injil Matius 10:2-4.

2. Berapa nama silsilah dari Abraham sampai dengan Daud ?
a. Lukas mencatat 15 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
b. Matius hanya mencatat 14 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

3. Dalam silsilah dari Abraham sampai dengan Daud, siapakah anak Hezron?
a. Anak Hezron adalah Arni (Lukas 3: 33).
b. Anak Hezron adalah Ram (Matius 1: 3).

4. Berapa nama silsilah Daud sampai dengan Yesus ?
a. Lukas mencatat 43 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
b. Matius hanya mencatat 28 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

5. Siapakah kakek Yesus ?
a. Yakub (Matius 1:6).
b. Eli (Lukas 3:31).

6. Siapakah anak daud yang menurunkan Yesus ?
a. Salomo (Matius 1: 6).
b. Natan (Lukas 3:31).

7. Yesus memasuki Yerusalem naik apa ?
a. Seekor keledai (Markus ll:7; Lukas 19:35).
b. Seekor keledai betina dan seekor keledai (Matius 21:7).

8. Ketika Yesus bertemu Yalrus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati?
a. Ya! Sudah mati! (Matius 9:18).
b. Belum mati! Masih sakit dan hampir! (Markus 5: 23).

9. Bolehkah membawa tongkat dan kasut dalam pedalanan ?
a. Ya, boleh ! (Markus 6: 7-9).
b. Tidak, tidak boleh!! (Matius 10: 9- 1 0, Lukas 9: 1-3).

10. Kesaksian Yesus tentang dirinya, benar atau salah ?
a. Tidak benar (Yohanes 5: 31).
b. Benar (Yohanes 8:14).

11. Berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus di Yerikho?
a. Dua orang buta (Matius 20:29-30).
b. Hanya satu orang buta saja (Markus 10:46).

12. Dimana Yesus menemui orang kerasukan setan ?
a. Di Gedara (Matius 8:28).
b. Di Gerasa (Markus 5:1-2).

13. Berapa jumlah orang kerasukan setan yang ditemui Yesus ?
a. Ada 2 orang (Matius 8:28).
b. Hanya 1 orang saja (Markus 5: 1-2).

14. Apa yang diucapkan Yudas di hadapan Yesus ?
a. Salam Rabi (Matius 26: 49).
b. Rabi (Markus 14: 45),
c. Yudas tidak mengucapkan apa-apa/diam (Lukas 22:47).

15. Ketika Yesus berjalan di atas air, bagaimana respon para muridnya ?
a. Mereka menyembah Yesus (Matius 14:33).
b. Mereka tercengang dan bingung (Markus 6:51-52).

16. Jam berapa Yesus disalibkan ?
a. Jam sembilan (Markus 15:25).
b. Jam 12 Yesus belum disalibkan (Yohanes 19:14).

17. Yesus membawa damai dan keselematan atau onar ?
a. Yesus menyelamatkan dunia (Matius 5:9, Yohanes 3:17, Yohanes 10:34-36).
b. Yesus membawa onar, pedang dan kekacauan keluarga (Matius 10: 34-36).

18. Apa hukumnya bersunat ?
a. Sunat itu wajib (Kejadian 17:10-14, 17:14, Kejadian 21:4). Yesus tidak membatalkan sunat, (Matius 5: 17-20, Lirkas 2:21). Yesusjuga disunat (lukas 2: 21). Dan orang yang tidak disunat, tidak dapat diselamatkan (Kisah Para Rasul IS: 1-2).
b. Kata Paulus, sunat tidak wajib, tidak berguna dan tidak penting (Galatia 5:6, I Korintus 7:18-19).
19. Bolehkah makan babi ?
a. Babi haram dimakan (Ulangan 14:8, Imamat 11:7, Yesaya 66:17).
b. Kata Paulus, semua daging binatang halal dimakan, tidak ada yang haram (I Korintus 6: 12, I Korintus 10:25, Kolose 2:16, I Timotius 4-5, Roma 14:17).

20. Selain Yesus, adakah yang naik ke sorga ?
a. Tidak ada! Hanya Yesus saja yang pemah naik ke sorga (Yohanes 3: 13).
b. Henokh dan Elia telah naik ke sorga (Kejadian 5: 24, II Raja-raja 2. 1 1).

AYAT-AYAT TUHAN YANG RAGU-RAGU :

Tuhan ragu-ragu dalam ispirasi wahyu-Nya, sehingga memakai kata dugaan “kira-kira”.

Kira-kira jam 3 malam (Matius 14:25, Markus 6:48), kira-kira jam 3 (Matius 27:46), Kira-kira jam 3 petang (Kisah Para Rasul 10: 3) . Kira-kira jam 4 (Yohanes 1:39), Kira-kira jam 5 petang (Matius 20:6), Kira-kira jam 5 (Matius 20:9), Kirakira jam 9 (Kisah Para Rasul 23:23),

Kira-kira jam 9 pagi (Matius 20:3), Kira-kira jam 12 (Lukas 23:44, Yohanes 19:14), (irakira pukul 12 (Matius 20:5, Yohanes 4: 6, Kisah Para Rasul 10:9), Kira-kira 2 jam (Kisah Para Rasul 19:34), Kira-kira 3 jam (Kisah Para Rasul 5:7).

Kira-kira 12 orang (Kisah Para Rasul 19:7), Kira kira 20 orang (I Samuel 14:14), 1 Samuel 25:13, I Raja-raja 22:6, Kisah Para Rasul 5:36), kira-kira 600 orang (1 Samuel 14: 2,1 Samuel 23:13).

Kira-kira 1000 orang (Yudas 9:49), kira-kira dua atau tiga ribu orang (Yosua 7:3), kira-kira 3000 orang (Yosua 7: 4, Yudas 16:27), kira-kira 3000 jiwa (Kisah Para Rasul 2: 41), kira-kira 4000 orang (1 Samuel 4:2, Markus 8:9), kira-kira 5000 orang (Yosua 8:12), kira-kira 5000 laki-laki (Matius 14:21, Lukas 9:14, Yohanes 6:10, Kisah Para Rasul 4: 4).

Kira-kira 10.000 orang (Yudas 3:29), kira-kira lima belas ribu orang (Yudas 8:10), kira-kira 40.000 orang (Yosua 4:13).

Kira-kira 8 hari (Lukas 9: 28), kira-kira 10 hari (1 Samuel 25: 38), Kira-kira 3 bulan (Kejadian 38: 24. Lukas 1: 56), kirakira 12 tahun (Lukas 8: 42), kira-kira 30 tahun (Lukas 3: 23), kira-kira 100 tahun (Roma 4: 19), kira-kira 450 tahun (Kisah Para Rasul 13: 20).

Kira-kira 50 kati (Yohanes 19: 39), kira-kira 200 hasta (Yohanes 21: 8), kira-kira 2000 ekor babi (Markus 5: 13), kirakira 2 mil (Yohanes 11: 18).

KESAKSIAN PARA TEOLOG KRISTEN :

1. Dr.G.C Van Niftrik dan Dr. B.J Bolland :
“Kita tidak usah malu-malu, bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab; kekhilafan-kekhilafan tentang angka-angka perhitungan; tahun dan fakta. Dan tak perlu kita pertanggungjawabkan kekhilafan-kekhilafan itu pada caranya, isi Alkitab telah disampaikan kepada kita, sehingga kita akan dapat berkata: “Dalam naskah aslinya tentu tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan itu barulah kemudian terjadi di dalam turunan naskah itu. Isi Alkitab juga dalam bentuknya yang asli, telah datang kepada kita dengan perantaraan manusia” (Dogmatika Masa Kini, BPK Jakarta,1967, hal 298).

2. Dr. Mr D.C Mulder:
“Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya ? Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kita suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyhur ……. Oleh karena itu tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan mazmur-mazmur itu (atau orang-orang yang hidup lebih kemudian) memakai nama Daud, karena raja itu termasyhur sebagai pengarang mazmur-mazmur. Dengan kata lain perkataan, pemakaian nama Daud, Musa, Salomo itu merupakan tradisi kuno, yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak mengikat” (Pembimbing ke Dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 205).

3. Dr. Welter Lempp;
“Susunan semesta alam diuraikan dalam Kitab Kejadian I tidak dapat dibenarkan lagi oleh ilmu pengetahuan modern” (Tafsiran Kejadian, hal 58). “Pandangan Kejadian I dan seluruh Alkitab tentang susunan semesta alam adalah berdasarkan ilmu kosmografi bangsa Babel. Pandangan itu sudah ketinggalan jaman” (Tafsiran Kejadian, hal, 65).

4. Dr. R. Soedarmo:
“Dengan pandangan bahwa Kitab Suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci denganbentuk sekarang masih dapat diperbaiki” (Ikhtisar Dogamtika, BPK Jakarta, 1965 hal. 47). “Di dalam Perjanjian Baru pun ada kitab-kitab yang diragukan antara lain Surat Wahyu dan Yakobus yang disebut surat Jeram” (Ikhtisar Dogmatika, BPK Jakarta, 1965 hal. 49).

SOLUSI AKHIR

Karena Alkitab (Bibel) sudah terbukti kepalsuannya, maka seharusnya kita berpaling dari Alkitab (Bibel). Carilah kitab suci yang sudah teruji keasliannya sepanjang zaman. Ciri-ciri kitab suci tersebut adalah:

1. Keotentikannya dijamin langsung oleh Tuhan.
2. Masih ada bahasa ashnya sesuai dengan sewaktu kitab suci tersebut diturunkan kepada nabi yang menerimanya.
3. Mudah dihafal karena Tuhan memberikan kemudahan bagi umat-Nya untuk menghafalkan wahyunya.
4. Umat yang meyakininya banyak yang hafal kitab suci tersebut diluar kepala.
5. Tidak mengandung pornografi.
6. Tidak ada kontradiksi antar ayat.
7. Relevan sepanjang zaman.

RAHASIA KAUM MISSIONARIS (PARA PENDETA & PASTOR) YANG TAKUT DIKETAHUI OLEH UMATNYA SENDIRI

BERIKUT INI ADALAH SEBAGIAN INFORMASI YANG SELAMA INI DISEMBUNYIKAN OLEH GEREJA AGAR UMAT KRISTEN / KATHOLIK TIDAK MEMPELAJARI ALKITAB MEREKA SENDIRI SECARA MENDALAM, APALAGI SAMPAI DENGAN MEMBANDINGKAN ANTAR SATU KITAB DENGAN KITAB LAIN, SANGAT DILARANG KERAS.

————————————————————————————–

INDEKS AL-KITAB

Kitab agama ini adalah milik umat Kristiani, dikenal dengan sebutan Alkitab atau Bibel (Inggris : Bible, Jerman : Bijbel), terdiri dari dua bagian kitab, yaitu Kitab Perjanjian Lama (PL) dan Kitab Perjanjian Baru (PB). Di dalam Perjaniian Lama Tuhan pernah berfirman bahwa orang-oran Israel itu sangat durhaka dan hobi merubah-rubah kitab suci (baca: Kitab Mikha 3:1 – 12 dan Ulangan 31:27). Akibatnya, kitab suci ini menjadi bercampur-baur antara kebenaran ilahi dan kesalahan-kesalahan manusiawi yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Maka Alkitab tidak boleh dibaca dengan doktrin yang harus diterima apa adanya bahwa Alkitab itu pasti baik dan benar, karena Tuhan telah mengaruniakan akal budi kepada setiap manusia. Akal budi inilah yang mendatangkan karunia (Amsal 13:15). Tanpa akal budi mengakibatkan kebodohan dan kebinasaan (Amsal 10:21). Gunakanlah akal untuk menguji dan menyaring Alkitab antara ayat-ayat firman Tuhan dan ayat-ayat buatan manusia. Sesuai dengan perintah berikut : “Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik” (I Tesalonika 5: 2 1).

AYAT-AYAT ILLAHI :

Tuhan itu Esa (monotheisme), bukan Trinitas
1. Tauhid Nabi Musa (Ulangan 4:35, Ulangan 6:4, Ulangan 32:39).
2. Tauhid Nabi Daud (II Samuel 7:22, Mazmur 86:8).
3. Tauhid Nabi Sulaiman (I Raja-raja 8:23).
4. Tauhid Nabi Yesaya (Yesaya 43: 10-11, Yesaya 44:6,Yesaya 45:5-6, Yesaya 46:9).
5. Tauhid Yesus (Markus 12:29, Yohanes 5:30, Yohanes 17:3).

Yesus bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan
1. Yesus lebih kecil daripada Tuhan (Yohanes 10:29).
2. Tuhan lebih besar dari pada Yesus (Yohanes 14:28).
3. Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan (Markus 16:19, Roma 8:4).
4. Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan (Kisah Para Rasul 7:56).
5. Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedang Yesus tidak tahu (Matius 24:36).
6. Yesus bersyukur kepada Tuhan (Matius ll:25, Lukas 10:21).
7. Yesus berteriak memanggil Tuhan (Matius 27:46, Markus 15:34).
8. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan (Lukas 23:44-46, Yohanes 19:30).
9. Yesus disetir oleh Tuhan (Yohanes 5:30).

Yesus adalah utusan Tuhan (Rasul Allah)
Dalil : Markus 9:37, Yohanes 5:24, 30,7:29,33,8:16,18,26,9:4,10:36,II:42,13:20,16:5, 17:3,8,23,25.

Tidak ada dosa waris dan Penebusan dosa
Para nabi Allah tidak ada yang mengajarkan Dosa Waris dan Penebusan Dosa. Risalah Allah yang dibawa oleh semua nabi-Nya itu pada hakekatnya sama saja, yaitu Tauhid dan amal shalih. Semua nabi menekankan adanya tanggung jawab individu atas segala perbuatan setiap manusia (Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29-30, II Tawarikh 25:4).

Nubuat akan datangnya seorang nabi akhir setelah Yesus
Dalam Alkitab masih dapat ditemukan nubuat-nubuat para nabi yang memberikan sinyalemen akan datangnya seorang nabi terakhir yang menutup keberadaan para nabi sebelumnya. Keberadaan nabi terakhir yang pamungkas ini sangat penting artinya untuk kesempurnaan ajaran Tuhan kepada manusia di muka bumi.

Namun, nubuat itu disampaikan dalam bentuk sandi-sandi bahasa yang dapat dipahami dengan penafsiran yang membutuhkan pemikiran akal yang tinggi.

Ayat-ayat yang dimaksud adalah :
1. Ulangan 18:18-20, tentang nabi diluar bani Israel dengan ciri-ciri: nabi seperti musa, tidak mati terbunuh dan semua perkatannya terjadi.
2. Habakuk 3:3 jo. Ulangan 33;1-3, tentang nabi yang berhasil menegakkan syariat agama di tanah Arab.
3. Yesaya 29:12, nabi yang tidak bisa membaca.
4. Yesaya 41:1-4, nabi yang bisa perang, punya keturunan dan sudah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa yang tertindas sebagai pembebas dan penyelamat dari penindasan kaum yang zalim.
5. Yesaya 42:1-4, nabi yang menegakkan hukum kepada bangsa-bangsa lain dan tidak pernah berteriak dengan suara nyaring.
6. Yeremia 28:9, tentang nabi yang membawa damai.
7. Kejadian 49: 1, 10 dan Matius 21: 42-43, nabi tersebut keturunan nabi Ismail.
8. Yohanes 1: 19-25, datangnya setelah zaman Yahya dan Yesus.
9. Yohanes 16:7-1 5, nabi yang mendapat julukan “Penolong yang lain” dengan ciri-ciri: manusia biasa, memiliki gelar ‘penghibur’ dan ‘al-amin/orang benar jujur terpercaya’, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri dan memuliakan nabi Isa dengan alaihisalam.
10. Dan lain-lain.

AYAT-AYAT BUATAN MANUSIA :

Ayat-ayat Porno (cabul)
1 Yehezkiel 23: 1-21, ayat-ayat jorok tentang seksual.
Diceritakan di dalamnya penyimpangan seksual yang sangat berbahaya bagi perkembangan psikologis bila dibaca oleh anak-anak di bawah umur. Ada kalimat-kalimat yang sangat cabul dengan menyebut buah dada, buah zakar, menjamah-jamah, memegang-megang, birahi, dan lainlain.

2. Yehezkiel 16: 22-38, ayat porno yang bugil-bugil.
“….Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang nendang dengan kakimu …. (ay.22). “…dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan meregangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah” (ay.25.”Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu…..”(ay.26). “engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum puas” (ay.28). “Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan ALLAH” (ay. 30). “….engkau yang memberi hadiah 1 umpan kepada semua yang mecintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal” (ay. 33). Aku akan menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihatseluruh kemaluanmu: (ay.37).

3. Ulangan 23: 1-2, Tuhan menyebut “Buah Pelir”.

4. Hosa 3: 1, nabi Hosea disuruh Tuhan untuk mencintai perempuan yang suka bersundal (pelacur) dan berzinah. Jika benar bahwa Tuhan pernah menyuruh nabi-Nya untuk mencintai pelacur, semua laki-laki akan rebutan menjadi nabi. Dan, semua wanita akan rebutan untuk menjadi pelacur, supaya dicintai oleh nabi Allah.

5. Kidung agung 4:1-7, puisi rayuan yang memuji kecantikan dengan menyebut buah dada dan susu.

6. Kejadian 38:8-9, kisah asal-usul onani (masturbasi) oleh leluhur Yesus.

7. Kidung Agung 7:6-13. Puisi Kenikmatan Cinta yang memuji kecantikan dan cinta yang memakai kata-kata seksual, yakni keindahan buah dada dan keinginan untuk memegang-megang buah dada. “Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dada gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan gugusannya.Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur.

Pelecehan Alkitab (Bibel) kepada Tuhan
1. Tuhan menyesal dan pilu hati? (Kejadian 6:5-6, Keluaran 32:14).
2. Tuhan mengah-mengah, megap-megap, dan mengerang seperti perempuan yang melahirkan? (Yesaya 42:13).
3. Roh Tuhan melayang-layang (terapung-apung) di atas permukaan air? (Kejadian 1:1-2).
4. Tuhan jorok, menyuruh makan tahi? (Yehezkiel 4:12-1 5).
5. Tuhan kelihatan alas kaki-Nya? (Keluaran 24:10).
6. Tuhan merasa jenuh/jemu/bosan? (Yeremia 15:6).
7. Tuhan petak umpet dengan Adam? ( Kejadian 3:8-10).
8. Tuhan besanan dengan manusia? (Kejadian 6:2).
9. Tuhan kalah dalam duel melawan Yakub? (Kejadian 32:28).
10. Tuhan bersiul memanggil manusia? (Zakharia 10: 8).
11. Tuhan bersuit? (Yesaya 7: 18, Yesaya 5: 26).
12. Tuhan menengking? (Yeremia 25: 30)
13. Tuhan lelah kepayahan dan kecapaian? (Keluaran 31: 17).
14. Tuhan menyuruh mencintai pelacur? (Hosea 3:1).
15. Tuhan kelihatan punggungnya-Nya? (Keluaran 3 3: 23).

Pelecahan Alkitab (Bibel) kepada Para Nabi Allah
1 . Nabi Nuh mabuk-mabukan sampai teler dan telanjang bugil (Kejadian 9: 18-27).

2. Nabi Luth menghamili kedua putri kandungnya sendiri dalam dua malam secara bergiliran (Kejadian 19:30-38). Heboh … !!! Skandal seks ayah dan anak kandung oleh nabi??

3. Nabi Daud melakukan skandal seks dengan Batsyeba, istri anak buahnya sendiri. Setelah Batsyeba mengandung suaminya dibunuh oleh Daud, kemudian Batsyeba dinikahi Daud diboyong ke istana (II Samuel l l: 2-27).

4. Ketika sudah tua, Nabi Daud tidur dengan perawan yang masih muda (I Raja-raja 1: 1-3).

5. Nabi Yakub bekerja sama dengan ibu kandungnya untuk membohongi dan menipu ayah kandungnya, supaya Israel diberkati (Kejadian 27: 1-46).

6. Yehuda (putra Nabi Yakub) menghamili menantunya sendiri (Kejadian 38: 13-19). Skandal seksa ayah dan menantu dalam kitab suci!?

7. Absalom (putra Nabi Daud) memperkosa gundik ayahnya sendiri (11 Samuel 16: 21-23). Perselingkuhan anak dengan ibu (gundik ayah) dalam Kitab Suci?!

8. Amnon (putra Daud) memperkosa saudara perempuannya (II Samuel 13: 7-14). Incest antara anak nabi dengan saudaranya sendiri ?!?

9. Ruben (putra tertua Nabi Yakub) melakukan hubungan seks dengan Bilha, gundik ayahnya (Kejadian 35:22). Gundik ayah diperkosa anaknya sendiri ?!?

10. Nabi Sulaiman (Salomo) tidak taat kepada Tuhan karena lebih mencintai 700 istri dan menyimpan 300 gundik (I Raja-raja 11:3) Mustahil ada nabi yang rakus wanita..

11. Nabi Harun membuat dan menyembah patung emas (Keluaran 32:2-4).

12. Nabi Isa (Yesus) orang bodoh, idiot, dan emosional. Pada waktu bukan musim buah ara, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah (Markus ll: 12-14; bandingkan: Yohanes 2:4 dan Yohanes 7:8-10).

Catatan : Nama-nama pezinah tersebut ada dalam silsilah yesus (Matius 1:1-17 dan Lukas 3:23-38).

Ayat-ayat yang tidak masuk akal (irasional)
1. Anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya pada waktu II Tawarikh 21:5,20, Yoram berusia 32 tahun jadi raja dan memerintah Yerusalem selama 8 tahun lalu meninggal (pada usia 40 tahun). II Tawarikh 22: 1-2, Setelah Yoram meninggal, dia digantikan Ahazia, anaknya pada usia 42 tahun. Jadi, Ahazia lebih tua 2 tahun daripada ayahnya.

2. Usia 11 tahun sudah tidak punya anak
Ahas berumur 20 tahun ketika naik dan memerintah kerajaan selama 16 tahun (II Raja-raja 16:2). Sepeninggal Ahas, tahta kerajaan diganti oleh Hizkia, anaknya (II Rajaraja 16: 20). Hizkia berusia 25 tahun waktu naik tahta menjadi raja (II Raja-raja 18: 2).
Jadi, dalam usia 11 tahun Ahaz sudah punya anak ??!!

3. Tuhan salah hitung
Kejadian 46: 8-1 5, disebutkan daftar nama-nama bani Israel yang datang ke Mesir berjumlah 34 nama. Padahal pada ayat 1 5 disebutkan “Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa”. Pakai Tuhan tidak pandai berhitung ??

Ayat-ayat yang mustahil dipraktekkan

1. Hukum Sabat
Hari Sabat (Sabtu) adalah hari Tuhan yang harus dikuduskan. Pada hari itu setiap orang dilarang bekerja, dilarang memasang api di rumah (lampu, kompor, dan lain-lain) karena Sabat adalah hari perhentian penuh. Orang yang bekerja pada hari Sabtu harus dihukum mati (Keluaran 20:8-11,31:15,35:2-3).
Ayat ini mustahil dipraktekan di jaman modem. Siapa yang sanggup mengamalkan ? Siapa yang mau dibunuh apabila melanggar hukum Sabat ?

2. Bunuh orang kafir dan musyrik!! (Ulangan 13: 6-9)
Ayat ini memeiintahkan kewajiban membunuh orang yang mengajak menyembah tuhan selain Allah. Ayat ini tidak bisa diterapkan. Buktinya umat Yahudi dan Kristen tidak pernah membunuh umat Hindu, Budha, Kong Hu Chu, dan lain-lain.

3. Dilarang memakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis bahan (Imamat 19: 19).
Bila ayat ini diamalkan, maka manusia akan kembali kepada jaman primitif, ketinggalan jaman, ketinggalan gaya dan tidak modernis.

4. Cungkil mata yang menyesatkan orang untuk berbuat dosa (Matius 5:29).
Secara Letterlijk maupun Figuurlijk, ayat ini mustahil dipakai. Bila diterapkan, maka banyak orang Kristen menjadi buta.

5. Potong kaki dan tangan orang yang menyesatkan ke arah dosa (Matiusl8:8-9)
Secara Letterlijk maupun Figuurlijk, ayat ini mustahi dipakai. Bila diterapkan, maka banyak orang kristen menjadi pincang dan buntung.

6. Dilarang melawan penjahat (Matius 5: 39-44)
Ayat ini mustahil dipraktekkan di masyarakat manapun. Bila ajaran ini diterapkan, maka menghancurkan tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Apa jadinya di masyarakat apabila suatu kejahatan tidak dilawan ? Tidak melawan kejahatan berarti mendukung kejahatan. Bila kejahatan tidak dilawan, berarti mendukung kejahatan.
Bila kejahatan tidak dilawan, maka kriminalitas akan meningkat dan subur berkembang.

7. Kasihilah musuhmu (Lukas 6: 27-29). Ajaran ini sangat menguntungkan penjajah.

8. Dilarang membawa perbekalan, dilarang membawa dua helai baju dan dilarang membawa kasur dalam pedalanan (Matius 10:9-10). Kenyataannya, umat Kristen sendiri tak ada yang bisa mengamalkan ayat ini.

Ayat-ayat takhayul (mistis)
Simson (Inggris: Samson) adalah utusan Tuhan yang sakti mandraguna selama rambutnya tidak dicukur. (Hakim-hakim 16:1-22).

Diceritakan dalam kitab Hakim-hakim 16:1-22 bahwa Samson adalah utusan Tuhan yang sakti mandraguna. Dia bisa mencabut kedua daun pintu gerbang kota beserta kedua tiang dan semua palangnya, Ialu semuanya diletakkan di atas kedua bahunya dan dipindahkan ke puncak gunung (ay. 3). Tapi sayangnya dia jatuh cinta kepada seorang pelacur (wanita sundal) yang bernama Delila. Mala Delila disewa oleh raja Filistin dengan bayaran 1100 uang perak untuk mencari rahasia Samson (ay. 5).

Di atas pangkuan pelacur Delila, akhimya Samson tergoda rayuan dan bujukan sehingga membuka rahasia kesaktiannya. Bahwa selama rambut kepalanya tidak dicukur, maka seluruh kekuatannya akan musnah dan dia menjadi orang lemah (ay. 17). Maka setelah nabi Samson tertidur di atas pangkuan pelacur Delila, rambutnya dicukur. Lalu musnahlah seluruh kesaktiaan dan kekuatan Samson. (ay.19). Kemudian kedua mata Samson dicungkil sehingga jadilah Samson buta mata akibat rahasia kesaktiannya dicukur (ay. 21).

Cerita ini adalah cerita takhayul (mistik) yang biasanya berkembang di masyarakat primitif.

Ayat-ayat Diskrimatif
Perbuatan riba (rente) dilarang dilakukan kepada Israel, tapi boleh dilakukan kepada non Israel (Ulangan 23: 19-20).
Ayat ini jelas buatan orang Yahudi, sebab tidak mungkin Tuhan berlaku diskiiminatif dengan melarang mengambil bunga uang kepada bangsa Yahudi, sementara mengambil bunga kepada orang selain Yahudi diperbolehkan. Dan sangat bertentangan dengan kitab Keluaran 22: 25: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku, orang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga kepadanya”.

Ayat-ayat Ramalan Bibel yang meleset tak terpenuhi

1. Ramalan Paulus tentang kedatangan Yesus (I Tesalonika 4: 16-17).
Dalam ayat ini Paulus meramalkan bahwa setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dia dan seluruh pengikutnya yang masih hidup itu akan diangkat bersama-sama dengan Yesus dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ramalan ini tidak terpenuhi bukan Yesus yang menjemput Paulus, tapi pedang kaisar Nero yang memenggal leher Paulus di Roma tahun 64 M.
Ramalan Paulus ini tidak akan terjadi, meski dia diberi waktu 2000 tahun lagi untuk menunggu kegenapan nubuatnya.

2. Ramalan kedatangan Yesus (Matius 10:23, 16:28, Markus 9:1 dan Lukas 9:27).
Yesus menubuatkan bahwa dia dan kerajaan Allah akan datang sebelum para muridnya selesai mengunjungi kotakota Israel. Ramalan ini meleset jauh, sebab sampai saat ini Yesus belum juga turun datang kembali ke dunia. Padahal para murid Yesus sudah mati semua 2000 tahun yang Ialu.

3. Hak keturunan Abraham (Kejadian 21: 12).
Dalam ayat ini Tuhan menubuatkan bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah berasal dari Ishak. Nubuat ini meleset jauh besar, Sebab dalam I Tawarikh 1:28-30 Ismail juga disebut sebagai anak keturunan Abraham.

4. Ramalan Tuhan Meleset (Yeremia 34:4-5)
Dalam ayat Tuhan berfirman bahwa Zedekia, raja Yehuda tidak akan mati oleh pedang, melainkan akan mati dengan damai. Nubuat ini meleset jauh, dalam kitab Yeremia 52: 10-11 diceritakan bahwa pada dalam akhir hayatnya Zedekia tewas ditangan raja Babel. Sebelum meninggal, mata Zedekia dibutakan, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian ditaruh dalam rumah hukuman sampai meninggal.

5. Nubuat Tuhan tidak terjadi (Yeremia 36: 30).
Dalam kitab Yeremia 36:30 Tuhan berfirman bahwa keturunan Yoyakim tidak ada yang naik tahta kerajaan Daud. Nubuat ini tenyata meleset. Diceritakan dalam kitab II Rajaraja 24: 6 bahwa sepeninggal Yoyakim, yang naik tahta menggantikannya adalah Yoyakin, anaknya.

AYAT-AYAT KONTRADIKSI :

Kontradiksi Perjanjian Lama
1. Siapakah anak Daud yang kedua ?
a. Kileab (II Samuel 3: 2-3).
b. Daniel (I Tawarikh 3: 1)

2. Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa gundik atau tidak ?
a. Ya! Daud mengambil beberapa gundik dan istrei (11 Samuel 5: 13-16).
b. Tidak! Daud hanya mengambil beberapa isteri saja (I Tawarikh 14: 3-7).

3. Berapa anak-anak Daud dari gundik di Yerusalem ?
a. 11 orang (Samuel 5: 13-16).
b. 13 orang (I Tawarikh 14 3-7).

4. Di Kota mana Daud mengambil tembaga ?
a. Betah dan Berotai (II Samuel 8: 8).
b. Tibhat dan dari Kun (I Tawarikh 18: 8)

5. Siapa anak Tou yang diutus untuk mengucapkan selamatkepada Daud ?
a. Yoram (II Samuel 8: 10).
b. Hadoram (1 Tawarikh 18: 9- 1 0)

6. Dari orang bangsa saja Daud mengambil perak dan emas untuk Tuhan ?
a. Aram (II Samuel 8: 11-12).
b. Edom (I Tawarikh 18: 14-16).

7. Siapakah panitera (sekretaris) Daud ?
a. Seraya (II Samuel 8: 15-17).
b. Sausa (I Tawarikh 18: 14-16).

8. Berapakah tentara berkuda tawanan Daud ?
a. 1.700 orang (II Samuel 8: 4).
b. 7.000 orang (I Tawarikh 18: 4).

9. Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud ?
a. 700 ekor (II Samuel 10: 18).
b. 7.000 ekor (I Tawarikh 19:18).

10. Yang dibunuh Daud, pasukan berkuda atau pasukan jalan kaki ?
a. 40.000 pasukan berkuda (II Samuel 10:8).
b. 40.000 pasukan berjalan kaki (I Tawarikh 19: 18).

11. Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud?
a. Sobakh (II Samuel 10: 18).
b. Sofakh (I Tawarikh 19: 18).

12. Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atas bujukan iblis ?
a. Tuhan murka Ialu menghasut Daud (II Samuel 24: 1).
b. Setan bangkit Ialu membujuk Daud (I Tawarikh 21:1)

13. Siapakah kepala Triwira pengiring Yahudi ?
a. Isyabaal, orang Hakhmoni (II Samuel 23: 8).
b. Yasobam bin Hakhmoni (I Tawarikh 11:11).

14. Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang ?
a. 800 orang (II Samuel 23:8).
b. 300 orang (I Tawarikh 11:11).

15. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel ?
a. 800 orang (II Samuel 24: 9).
b. 1.100.000 orang (I Tawarikh 21:5).

16. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda ?
a. 500.000 orang (11 Samuel 24:9).
b. 470.000 orang (I Tawarikh 21:5).

17. Berapakah kandang kuda milik Salomo (Sulaiman ?
a. 40.000 kandang (I Raja-raja 4:26).
b. 4.000 kandang (II Tawarikh 2:2).

18. Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo (Sulaiman)?
a. 3.300 mandor (1 Raja-raja 5:16).
b. 3.600 mandor (II Tawarikh 2:2).

19. Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo ?
a. 2.000 bat air (I Raja-raja 7:26).
b. 3.000 bat air (II Tawarikh 4:5).

20. Berapakah jumlah keturunan Yakub seluruhnya ?
a. 66 jiwa (Kejadian 46:26).
b. jiwa (Keluaran 1:5).

21. Yang diharamkan, kelinci ataukah kelinci hutan ?
a. Kelinci (Imamat ll: 6).
b. Kelinci hutan (Ulangan 14: 6).

22. Yang haramkan, babi ataukah babi hutan ?
a. Babi hutan (Ulangan 14: 8, Imamat ll: 7).
b. Babi (Yesaya 66: 17).

23. Berapa lama Yoyakhim menjadi raja di Yerusalem ?
a. 3 bulan (11 Raja-raja 24: 8).
b. 3 bulan 10 hari (11 Tawarikh 36: 9).

24. Berapa lama Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar ?
a. 2.812 orang (Ezra 2:6).
b. 2.818 orang (Nehemia 7:11).

25. Berapa anak-anak Benyamin ?
a. 10 orang (Kejadian 46:21).
b. 5 orang (Bilangan 26:38-39).
c. 3 orang (I Tawarikh 7:6).
d. 5 orang (1 Tawarikh 8:1-5).
Komentar Silsilah anak Benyamin itu, semuanya tidak sama baik nama maupun jumlahnya.

26. Berapa cucu Benyamin (anak-anak Bela) ?
a. 5 orang (I Tawarikh 7:7).
b. 9 orang (I Tawarikh 8:3-5).
c. 2 orang (Bilangan 26:40).
Buka dan bacalah ayat yang dimaksud. Terlihat jelas bahwa semua nama dan jumlah cucu Benyamin tidak ada yang sama.

27. Tuhan salah dalam batasan usia ?
a. Tuhan membatasi umur manusia hanya 120 tahun saja “Berfirman Tuhan: “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja” (Kejadian 6:3). “Maka berkatalah TUHAN,’Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya; mereka mahluk fana, yang harus mati. Mulai sekarang umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun” (Kejadian 6:3, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).
b. Batasan usia dari Tuhan itu salah besar, karena banyak orang yang usianya melebihi 120 tahun. Adam hidup selama 930 tahun (Kej. 5:3-5), Set hidup selama 912 tahun (Kej. 5:6-8), Enos hidup selama 905 tahun (Kej.9-11), Keenam hidup selama 9 1 0 tahun (Kej. 5:12-14), Mahalaleel hidup selama 895 tahun (Kej. 5:15-17), Yared hidup selama 962 tahun (Kej. 5:18-20), Henokh hidup selama 365 tahun (Kej. 5:21-23), Metusalah hidup selama 969 tahun (Kej. 5:25-27), Lamekh hidup selama 777 tahun (Kej. 5:28-32), Nuh hidup selama 950 tahun (Kej. 9:29), Sem hidup selama 600 tahun (Kej. 11: 10-11), Arpakhsad hidup selama 438 tahun (Kej. 11:12-13), Selah hidup selama 433 tahun (Kej. ll: 14-15), Eber hidup selama 464 tahun (Kej. ll:16-17). Peleg hidup selama 239 tahun (Kej. ll:18-19), Rehu hidup selama 239 tahun (Kej.11: 22-21), Serug hidup selama 230 tahun (Kej. 11: 24-25), Sara hidup selama 127 tahun (Kej. 23: 1-2), Ismael hidup selama 137 tahun (Kej. 25:17), Nahor hidup selama 148 tahun (Kej. ll: 24-25), Yakub hidup selama 147 tahun (Kej. 47: 28), Lewi hidup selama 137 tahun (Kej. 6:15), Kehat hidup selama 133 tahun (Kej. 6:19), Harun hidup selama 123 tahun (BH 33:39), Ayub hidup selama 140 tahun (Ayub. 42: 16-17).

28. Tuhan menyesal atau tidak ?
a. Tuhan tidak punya sifat menyesal (I Samuel 15:29, Bilangan 23:19).
b. Tuhan menyesal dan pilu hati karena telah menciptakan manusia yang akhimya cenderung berbuatjahat di muka bumi (Kejadian 6:5-6). Tuhan menyesal karena telah Saul sabagai raja di Israel (I Samuel IS: 10-11, 35). Tuhan menyesal setelah mengacungkan tangan ke Yerusalem (II Samuel 24:16).Tuhan menyesal karena telah merancang malapetaka (Yeremia, 26:3, Yeremia 42:10, Keluaran 32: 14).

29. Tuhan bisa dilihat atau tidak ?
a. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar (Yohanes 5: 37,I Timotius 1:17, I Timotius 6:16, Keluaran 33: 20, I Yohanes 4:12).
b. Tuhan bisa dihhat dengan mata kepala (Keluaran 33:11), Kejadian 18:1, Yohanes 5:37), Keluaran 33:20; I Timotius 6:16, I Timotius 1: 17,I Yohanes 4:12, Kejadian 26:24).
c. Tuhan kelihatan kaki-Nya (Keluaran 24:9-10).
d. Tuhan kelihatan sedang duduk (Yesaya 6:1).
e. Tuhan bias dilihat dari jauh(Yeremia 31:3).

Sebenarnya masih ada ratusan lagi daftar kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Tapi karena keterbatasan ruang muat, maka dalam indeks ini dicukupkan sampai disini daftar ayat kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Untuk selengkapnya baca buku “Fakta Dan Data Kepalsuan Alkitab (Bibel)” yang akan segera terbit.

Kontradiksi Perjanjian Baru :

Silsilah Yesus dalam Alkitab bisa dilihat di dua kitab Injil yaitu Injil Matius 1:1-17 dan Injil Lukas 3: 23-38. sementara injil Markus dan Injil Yohanes diam seribu bahasa tak tahu menahu tentang silsilah Yesus.

1. Siapakah leluhur Yesus dari Adam sampai dengan Abraham?
a. Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham.
b. Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan inspirasi Yesus kepada Matius ? Apakah Tuhan pilih kasih terhadap Lukas ? Padahal Lukas termasuk dalam daftar murid Yesus di Injil Matius 10:2-4.

2. Berapa nama silsilah dari Abraham sampai dengan Daud ?
a. Lukas mencatat 15 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
b. Matius hanya mencatat 14 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

3. Dalam silsilah dari Abraham sampai dengan Daud, siapakah anak Hezron?
a. Anak Hezron adalah Arni (Lukas 3: 33).
b. Anak Hezron adalah Ram (Matius 1: 3).

4. Berapa nama silsilah Daud sampai dengan Yesus ?
a. Lukas mencatat 43 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
b. Matius hanya mencatat 28 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

5. Siapakah kakek Yesus ?
a. Yakub (Matius 1:6).
b. Eli (Lukas 3:31).

6. Siapakah anak daud yang menurunkan Yesus ?
a. Salomo (Matius 1: 6).
b. Natan (Lukas 3:31).

7. Yesus memasuki Yerusalem naik apa ?
a. Seekor keledai (Markus ll:7; Lukas 19:35).
b. Seekor keledai betina dan seekor keledai (Matius 21:7).

8. Ketika Yesus bertemu Yalrus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati?
a. Ya! Sudah mati! (Matius 9:18).
b. Belum mati! Masih sakit dan hampir! (Markus 5: 23).

9. Bolehkah membawa tongkat dan kasut dalam pedalanan ?
a. Ya, boleh ! (Markus 6: 7-9).
b. Tidak, tidak boleh!! (Matius 10: 9- 1 0, Lukas 9: 1-3).

10. Kesaksian Yesus tentang dirinya, benar atau salah ?
a. Tidak benar (Yohanes 5: 31).
b. Benar (Yohanes 8:14).

11. Berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus di Yerikho?
a. Dua orang buta (Matius 20:29-30).
b. Hanya satu orang buta saja (Markus 10:46).

12. Dimana Yesus menemui orang kerasukan setan ?
a. Di Gedara (Matius 8:28).
b. Di Gerasa (Markus 5:1-2).

13. Berapa jumlah orang kerasukan setan yang ditemui Yesus ?
a. Ada 2 orang (Matius 8:28).
b. Hanya 1 orang saja (Markus 5: 1-2).

14. Apa yang diucapkan Yudas di hadapan Yesus ?
a. Salam Rabi (Matius 26: 49).
b. Rabi (Markus 14: 45),
c. Yudas tidak mengucapkan apa-apa/diam (Lukas 22:47).

15. Ketika Yesus berjalan di atas air, bagaimana respon para muridnya ?
a. Mereka menyembah Yesus (Matius 14:33).
b. Mereka tercengang dan bingung (Markus 6:51-52).

16. Jam berapa Yesus disalibkan ?
a. Jam sembilan (Markus 15:25).
b. Jam 12 Yesus belum disalibkan (Yohanes 19:14).

17. Yesus membawa damai dan keselematan atau onar ?
a. Yesus menyelamatkan dunia (Matius 5:9, Yohanes 3:17, Yohanes 10:34-36).
b. Yesus membawa onar, pedang dan kekacauan keluarga (Matius 10: 34-36).

18. Apa hukumnya bersunat ?
a. Sunat itu wajib (Kejadian 17:10-14, 17:14, Kejadian 21:4). Yesus tidak membatalkan sunat, (Matius 5: 17-20, Lirkas 2:21). Yesusjuga disunat (lukas 2: 21). Dan orang yang tidak disunat, tidak dapat diselamatkan (Kisah Para Rasul IS: 1-2).
b. Kata Paulus, sunat tidak wajib, tidak berguna dan tidak penting (Galatia 5:6, I Korintus 7:18-19).
19. Bolehkah makan babi ?
a. Babi haram dimakan (Ulangan 14:8, Imamat 11:7, Yesaya 66:17).
b. Kata Paulus, semua daging binatang halal dimakan, tidak ada yang haram (I Korintus 6: 12, I Korintus 10:25, Kolose 2:16, I Timotius 4-5, Roma 14:17).

20. Selain Yesus, adakah yang naik ke sorga ?
a. Tidak ada! Hanya Yesus saja yang pemah naik ke sorga (Yohanes 3: 13).
b. Henokh dan Elia telah naik ke sorga (Kejadian 5: 24, II Raja-raja 2. 1 1).

AYAT-AYAT TUHAN YANG RAGU-RAGU :

Tuhan ragu-ragu dalam ispirasi wahyu-Nya, sehingga memakai kata dugaan “kira-kira”.

Kira-kira jam 3 malam (Matius 14:25, Markus 6:48), kira-kira jam 3 (Matius 27:46), Kira-kira jam 3 petang (Kisah Para Rasul 10: 3) . Kira-kira jam 4 (Yohanes 1:39), Kira-kira jam 5 petang (Matius 20:6), Kira-kira jam 5 (Matius 20:9), Kirakira jam 9 (Kisah Para Rasul 23:23),

Kira-kira jam 9 pagi (Matius 20:3), Kira-kira jam 12 (Lukas 23:44, Yohanes 19:14), (irakira pukul 12 (Matius 20:5, Yohanes 4: 6, Kisah Para Rasul 10:9), Kira-kira 2 jam (Kisah Para Rasul 19:34), Kira-kira 3 jam (Kisah Para Rasul 5:7).

Kira-kira 12 orang (Kisah Para Rasul 19:7), Kira kira 20 orang (I Samuel 14:14), 1 Samuel 25:13, I Raja-raja 22:6, Kisah Para Rasul 5:36), kira-kira 600 orang (1 Samuel 14: 2,1 Samuel 23:13).

Kira-kira 1000 orang (Yudas 9:49), kira-kira dua atau tiga ribu orang (Yosua 7:3), kira-kira 3000 orang (Yosua 7: 4, Yudas 16:27), kira-kira 3000 jiwa (Kisah Para Rasul 2: 41), kira-kira 4000 orang (1 Samuel 4:2, Markus 8:9), kira-kira 5000 orang (Yosua 8:12), kira-kira 5000 laki-laki (Matius 14:21, Lukas 9:14, Yohanes 6:10, Kisah Para Rasul 4: 4).

Kira-kira 10.000 orang (Yudas 3:29), kira-kira lima belas ribu orang (Yudas 8:10), kira-kira 40.000 orang (Yosua 4:13).

Kira-kira 8 hari (Lukas 9: 28), kira-kira 10 hari (1 Samuel 25: 38), Kira-kira 3 bulan (Kejadian 38: 24. Lukas 1: 56), kirakira 12 tahun (Lukas 8: 42), kira-kira 30 tahun (Lukas 3: 23), kira-kira 100 tahun (Roma 4: 19), kira-kira 450 tahun (Kisah Para Rasul 13: 20).

Kira-kira 50 kati (Yohanes 19: 39), kira-kira 200 hasta (Yohanes 21: 8), kira-kira 2000 ekor babi (Markus 5: 13), kirakira 2 mil (Yohanes 11: 18).

KESAKSIAN PARA TEOLOG KRISTEN :

1. Dr.G.C Van Niftrik dan Dr. B.J Bolland :
“Kita tidak usah malu-malu, bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab; kekhilafan-kekhilafan tentang angka-angka perhitungan; tahun dan fakta. Dan tak perlu kita pertanggungjawabkan kekhilafan-kekhilafan itu pada caranya, isi Alkitab telah disampaikan kepada kita, sehingga kita akan dapat berkata: “Dalam naskah aslinya tentu tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan itu barulah kemudian terjadi di dalam turunan naskah itu. Isi Alkitab juga dalam bentuknya yang asli, telah datang kepada kita dengan perantaraan manusia” (Dogmatika Masa Kini, BPK Jakarta,1967, hal 298).

2. Dr. Mr D.C Mulder:
“Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya ? Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kita suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyhur ……. Oleh karena itu tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan mazmur-mazmur itu (atau orang-orang yang hidup lebih kemudian) memakai nama Daud, karena raja itu termasyhur sebagai pengarang mazmur-mazmur. Dengan kata lain perkataan, pemakaian nama Daud, Musa, Salomo itu merupakan tradisi kuno, yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak mengikat” (Pembimbing ke Dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 205).

3. Dr. Welter Lempp;
“Susunan semesta alam diuraikan dalam Kitab Kejadian I tidak dapat dibenarkan lagi oleh ilmu pengetahuan modern” (Tafsiran Kejadian, hal 58). “Pandangan Kejadian I dan seluruh Alkitab tentang susunan semesta alam adalah berdasarkan ilmu kosmografi bangsa Babel. Pandangan itu sudah ketinggalan jaman” (Tafsiran Kejadian, hal, 65).

4. Dr. R. Soedarmo:
“Dengan pandangan bahwa Kitab Suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci denganbentuk sekarang masih dapat diperbaiki” (Ikhtisar Dogamtika, BPK Jakarta, 1965 hal. 47). “Di dalam Perjanjian Baru pun ada kitab-kitab yang diragukan antara lain Surat Wahyu dan Yakobus yang disebut surat Jeram” (Ikhtisar Dogmatika, BPK Jakarta, 1965 hal. 49).

SOLUSI AKHIR

Karena Alkitab (Bibel) sudah terbukti kepalsuannya, maka seharusnya kita berpaling dari Alkitab (Bibel). Carilah kitab suci yang sudah teruji keasliannya sepanjang zaman. Ciri-ciri kitab suci tersebut adalah:

1. Keotentikannya dijamin langsung oleh Tuhan.
2. Masih ada bahasa ashnya sesuai dengan sewaktu kitab suci tersebut diturunkan kepada nabi yang menerimanya.
3. Mudah dihafal karena Tuhan memberikan kemudahan bagi umat-Nya untuk menghafalkan wahyunya.
4. Umat yang meyakininya banyak yang hafal kitab suci tersebut diluar kepala.
5. Tidak mengandung pornografi.
6. Tidak ada kontradiksi antar ayat.
7. Relevan sepanjang zaman.

25 DESEMBER (MISTERI NATAL)

1.SEJARAH NATAL.

Kata Christmas (Natal) yang artinya Mass of Christ atau disingkat Christ-Mass, diartikan sebagai hari untuk merayakan kelahiran “Yesus”. Perayaan yang diselenggarakan oleh non-Kristen dan semua orang Kristen ini berasal dari ajaran Gereja Kristen Katolik Roma. Tetapi, dari manakah mereka mendapatkan ajaran itu? Sebab Natal itu bukan ajaran Bible (Alkitab), dan Yesus pun tidak pernah memerintah para muridnya untuk menyelenggarakannya. Perayaan yang masuk dalam ajaran Kristen Katolik Roma pada abad ke empat ini adalah berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala.

Karena perayaan Natal yang diselenggarakan di seluruh dunia ini berasal dari Katolik Roma, dan tidak memiliki dasar dari kitab suci, maka marilah kita dengarkan penjelasan dari Katolik Roma dalam Catholic Encyclopedia, edisi 1911, dengan judul “Christmas”, anda akan menemukan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

Christmas was not among the earliest festivals of Church … the first evidence of the feast is from Egypt. Pagan customs centering around the January calends gravitated to christmas.”

Dalam Ensiklopedi itu pula, dengan judul “Natal Day,” Bapak Katolik pertama, mengakui bahwa:

“In the Scriptures, no one is recorded to have kept a feast or held a great banquet on his birthday. It is only sinners (like Paraoh and Herod) who make great rejoicings over the day in which they were born into this world.”

Encyclopedia Britannica, yang terbit tahun 1946, menjelaskan sebagai berikut:

“Christmas was not among the earliest festivals of the church… It was not instituted by Christ or the apostles, or by Bible authority. It was picked up of afterward from paganism.”

Encyclopedia Americana terbitan tahun 1944 juga menyatakan sebagai berikut:

“Christmas…It was, according to many authorities, not celebrated in the first centuries of the Christian church, as the Christian usage in general was to celebrate the death of remarkable persons rather than their birth…” (The “Communion,” which is instituted by New Testament Bible authority, is a memorial of the death of Christ.) “…A feast was established in memory of this event (Christ’s birth) in the fourth century. In the fifth century the Western Church ordered it to be celebrated forever on the day of the old Roman feast of the birth of Sol, as no certain knowledge of the day of Christ’s birth existed.”

Sekarang perhatikan! Fakta sejarah telah membeberkan kepada kita bahwa mulai lahirnya gereja Kristen pertama sampai dua ratus atau tiga ratus tahun kemudian – jarak waktu yang lebih lama dari umur negara Amerika Serikat – upacara Natal tidak pernah dilakukan oleh umat Kristen. Baru setelah abad keempat, perayaan ini mulai diselenggarakan oleh orang-orang Barat, Roma dan Gereja. Menjelang abad kelima, Gereja Roma memerintahkan untuk merayakannya sebagai hari raya umat Kristen yang resmi.

2. YESUS TIDAK LAHIR PADA TANGGAL 25 DESEMBER.

Sungguh amat mustahil jika Yesus dilahirkan pada musim dingin! (Di wilayah Yudea, setiap bulan Desember adalah musim salju dan hawanya sangat dingin) Sebab Injil Lukas 2:11 menceritakan suasana di saat kelahiran Yesus sebagai berikut:

“Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.. Lalu kata malaikat itu kepada mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, di kota Daud.”

Tidak mungkin para penggembala ternak itu berada di padang Yudea pada bulan Desember. Biasanya mereka melepas ternak ke padang dan lereng-lereng gunung. Paling lambat tanggal 15 Oktober, ternak tersebut sudah dimasukkan ke kandangnya untuk menghindari hujan dan hawa dingin yang menggigil. Bibel sendiri dalam Perjanjian Lama, kita Kidung Agung 2: dan Ezra 10:9, 13 menjelaskan bahwa bila musim dingin tiba, tidak mungkin pada gembala dan ternaknya berada di padang terbuka di malam hari.

Adam Clarke mengatakan:
“It was an ancient custom among Jews of those days to send out their sheep to the field and desert about the Passover (early spring), and bring them home at commencement of the first rain.” (Adam Clarke Commentary, Vol.5, page 370, New York).
“Adalah kebiasaan lama bagi orang-orang Yahudi untuk menggiring domba-domba mereka ke padang menjelang Paskah (yang jatuh awal musim semi), dan membawanya pulang pada permulaan hujan pertama).”

Adam Clarke melanjutkan:
“During the time they were out, the sepherds watch them night and day. As…the first rain began early in the month of Marchesvan, which answers to part of our October and November (begins sometime in october), we find that the sheep were kept out in the open country during the whole summer. And, as these sepherds had not yet brought home their flocks, it is a presumptive argument that october had not yet commenced, and that, consequently, our Lord was not born on the 25th of December, when no flock were out in the fields; nor could He have been born later than September, as the flocks were still in the fields by night. On this very ground, the Nativity in December should be given up. The feeding of the flocks by night in the fields is a chronological fact…See the quotation from the Talmudists in Lightfoot.”

“Selama domba-domba berada di luar, para penggembala mengawasinya siang dan malam. Bila…hujan pertama mulai turun pada bulan Marchesvan, atau antara bulan Oktober dan November, ternak-ternak itu mulai dimasukkan ke kandangnya. Kita pun mengetahui bahwa domba-domba itu dilepas di padang terbuka selama musim panas. Karena para penggembala belum membawa pulang domba-dombanya, berarti bulan Oktober belum tiba. Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember, ketika tidak ada domba-domba berkeliaran di padang terbuka di malam hari. Juga tidak mungkin dia lahir setelah bulan September, karena di bulan inilah domba-domba masih berada di padang waktu malam. Dari berbagai bukti inilah, kemungkinan lahir di bulan Desember itu harus disingkirkan. Memberi makan ternak di malam hari, adalah fakta sejarah…sebagaimana yang diungkapkan oleh Talmud (kitab suci Yahudi) dalam bab “Ringan Kaki”.

Di ensiklopedi mana pun atau juga di kitab suci Kristen sendiri akan mengatakan kepada kita bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Catholic Encyclopedia sendiri secara tegas dan terang-terangan mengakui fakta ini.

Tidak seorang pun yang mengetahui, kapan hari kelahiran Yesus yang sebenarnya. Jika kita meneliti dari bukti-bukti sejarah dan kitab suci Kristen sendiri, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus lahir pada awal musim gugur – yang diperkirakan jatuh pada bulan September – atau sekitar 6 bulan setelah hari Paskah.

Jika Tuhan menghendaki kita untuk mengingat-ingat dan merayakan hari kelahiran Yesus, niscaya dia tidak akan menyembunyikan hari kelahirannya.

3. PROSES NATAL MASUK GEREJA.

New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge dalam artikelnya yang berjudul “Christmas” menguraikan dengan jelas sebagai berikut:

“How much the date of the festival depended upon the pagan Brumalia (Dec.25) following the Saturnalia (Dec.17-24), and celebrating the shortest day of the year and the ‘new sun’… can not be accurately determined. The pagan Saturnalia and Brumalia were too deeply entrenched in popular custom to be set aside by Christian influence…The pagan festival with its riot and merrymaking was so popular that Christians were glad of an excuse to continue its celebration with little change in spirit and in manner. Christian preachers of the West and the Near East protested against the unseemly frivolity with which Christ’s birthday was celebrated, while Christians of Mesopotamia accused their Western brethren of idolatry and sun worship for adopting as Christian this pagan festival.”

Perlu diingat! Menjelang abad pertama sampai pada abad keempat Masehi, dunia dikuasai oleh imperium Romawi yang paganis politeisme. Sejak agama Kristen masih kecil sampai berkembang pesat, para pemeluknya dikejar-kejar dan disiksa oleh penguasa Romawi. Setelah Konstantin naik tahta menjadi kaisar, kemudian memeluk agama Kristen pada abad ke-4 M. dan menempatkan agama sejajar dengan agama kafir Roma, banyak rakyat yang berbondong-bondong memeluk agama Kristen.

Tetapi karena mereka sudah terbiasa merayakan hari kelahiran dewa-dewanya pada tanggal 25 Desember, mengakibatkan adat tersebut sulit dihilangkan. Perayaan ini adalah pesta-pora dengan penuh kemeriahan, dan sangat disenangi oleh rakyat. Mereka tidak ingin kehilangan hari kegembiraan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun sudah memeluk agama Kristen, mereka tetap melestarikan upacara adat itu. Di dalam artikel yang sama, New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge menjelaskan bagaimana kaisar Konstantin tetap merayakan hari “Sunday” sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. (Sun = Matahari, Day = Hari – dalam bahasa Indonesia disebut hari Minggu — pen.) Dan bagaimana pengaruh kepercayaan kafir Manichaeisme yang menyamakan Anak Tuhan (Yesus) identik dengan Matahari, yang kemudian pada abad ke-4 Masehi kepercayaan itu masuk dalam agama Kristen. Sehingga perayaan hari kelahiran Sun-god (Dewa Matahari) yang jatuh pada tanggal 25 Desember, diresmikan menjadi hari kelahiran Son of God (Anak Tuhan – Yesus).

Marilah kita kembali membaca Encyclopaedia Britannica yang mengatakan sebagai berikut:

“Certain Latins, as early as 354, may have transferred the birthday from January 6th to December, which was then a Mithraic feas … or birthday of the unconquered SUN … The Syrians and Armenians, who clung to January 6th, accused the Romans of sun worship and idolatry, contending… that the feast of December 25th, had been invented by disciples of Cerinthus…”

4. ASAL USUL NATAL

Kita mewarisi Natal berasal dari Gereja Katolik Roma, dan gereja itu mendapatkannya dari kepercayaan pagan (kafir) Politeisme, lalu dari manakah agama kafir itu mendapatkan ajaran itu? Dimana, kapan, dan bagaimana bentuk asli ajaran itu?

Bila kita telusuri mulai dari ayat-ayat Bible (Alkitab) sampai pada sejarah kepercayaan bangsa Babilonia kuno, niscaya akan ditemukan bahwa ajaran itu berasal dari kepercayaan berhala yang dianut oleh masyarakat Babilonia di bawah raja Nimrod (Namrud – di masa inilah nabi Ibrahim lahir). Jelasnya, akar kepercayaan ini tumbuh setelah terjadi banjir besar di masa nabi Nuh.

Nimrod, cucu Ham, anak nabi Nuh, adalah pendiri sistem kehidupan masyarakat Babilonia. Sejak itulah terdapat dasar-dasar pemerintahan dan negara, dan sistem ekonomi dengan cara bersaing untuk meraih keuntungan. Nimrod inilah mendirikan menara Babel, membangun kota Babilonia, Nineweh dan kota-kota lainnya. Dia pula yang pertama membangun kerajan di dunia. Nama “Nimrod” dalam bahasa Hebrew (Ibrani) berasal dari kata “Marad” yang artinya “dia membangkang atau murtad” (Karena bahasa Ibrani serumpun dengan bahasa Arab, silahkan anda membandingkan kata “Marad” dengan kata Arab “Ridda” atau “murtad”. Pen)

Dari catatan-catatan kuno, kita mengetahui perjalanan Nimrod ini, yang mengawali pemurtadan terhadap Tuhan dan menjadi biang manusia pembangkang di dunia sampai saat ini. Jumlah kejahatannya amat banyak, diantaranya, dia mengawini ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Setelah Nimrod meninggal dunia, ibu yang merangkap sebagai istri tersebut menyebarkan ajaran bahwa Roh Nimrod tetap hidup selamanya, walaupun jasadnya telah mati. Dia membuktikan ajarannya dengan adanya pohon Evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu yang mati, yang ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Nimrod yang sudah mati. Untuk mengenang hari kelahirannya, Nimrod selalu hadir di pohon evergreen ini dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-ranting pohon itu. 25 Desember itulah hari kelahiran Nimrod. Dan inilah asal usul pohon Natal.

Melalui pengaruh dan pemujaannya kepada Nimrod, Semiramis dianggap sebagai “Ratu Langit” oleh rakyat Babilonia. Dengan berbagai julukan, akhirnya Nimrod dipuja sebagai “Anak Suci dari Sorga”. Melalui perjalanan sejarah dan pergantian generasi dari masa ke masa, dari satu bangsa ke bangsa lainnya, penyembahan berhala versi Babilonia ini berubah menjadi Mesiah Palsu yang berupa dewa Baal, anak dewa Matahari. Dalam sistem kepercayaan Babilonia ini, “Ibu dan anak” (Semiramis dan Nimrod yang lahir kembali) menjadi obyek penyembahan. Ajaran penyembahan kepada ibu dan anak ini menyebar luas sampai di luar Babilonia dengan bentuk dan nama yang berbeda-beda, sesuai dengan bahasa negara-negara yang ditempatinya. Di Mesir dewa-dewi itu bernama Isis dan Osiris. Di Asia bernama Cybele dan Deoius. Dalam agama Pagan Roma disebut Fortuna dan Yupiter. Bahkan di Yunani, China, Jepang, Tibet bisa ditemukan adat pemujaan terhadap dewi Madonna, jauh sebelum Yesus lahir!

Sampai pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi, ketika dunia pagan (penyembah banyak dewa) Romawi menerima agama baru yang disebut “Kristen,” dengan membawa adat dan kepercayaan pagan mereka yang lama. Akibatnya kepercayaan kepada Dewi Madonna, Ibu dan Anak juga menjadi populer, terutama di waktu hari Natal. Di setiap musim Natal kita selalu mendengar lagu-lagu atau hymne: “Silent Night” atau “Holy Night” yang sangat akrab dengan tema pemujaan terhadap Ibu dan Anak.

Kita yang sejak lahir diwarnai oleh alam budaya Babilonia, telah diajarkan untuk mengagungkan dan memuliakan semua tradisi yang berasal dari jaman jahiliyah kuno itu. Kita tidak pernah bertanya untuk mengetahui dari manakah asal usul adat seperti itu – Apakah ia berasal dari ajaran Bible (Alkitab), ataukah ia berasal dari kepercayaan penyembah berhala yang sesat?

Kita terperangah seakan-akan tidak mau menerima kebenaran ini, karena seluruh dunia terlanjur telah melakukannya. Lebih aneh lagi, sebagian besar meremehkan dan mencemooh kebenaran ini. Namun Tuhan telah berfirman kepada para utusannya yang setia:

“Katakan dengan lantang,
dan jangan menghiraukan penghinaan mereka!
Kumandangkan suaramu seperti terompet!
Dan tunjukkan di depan umatKu tentang kesesatan mereka!”
Memang kenyataan ini sungguh sangat mengejutkan bagi mereka, meskipun ini adalah fakta sejarah dan berdasarkan kebenaran dari Bibel (Alkitab).

Natal adalah acara ritual yang berasal dari masa Babilonia kuno yang belum mengenal agama yang benar. Tradisi ini diwariskan puluhan abad yang lampau sampai kepada kita.

Di Mesir, ia dipercayai bahwa Dewi Isis (Dewi Langit) melahirkan anaknya yang tunggal pada tanggal 25 Desember. Hampir semua orang-orang penyembah berhala (paganis) di dunia waktu itu, merayakan ulang tahun (Natal) anak dewi Isis ini jauh sebelum kelahiran Yesus.

Dengan demikian, sudah jelas bagi kita bahwa 25 Desember itu bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus. Para murid Yesus dan orang-orang Kristen abad pertama tidak pernah menyelenggarakan Natal, meskipun hanya sekali. Tidak ada ajaran atau pun perintah perayaan Natal di dalam Bibel. Sekali lagi, perayaan Natal atau Christmas itu adalah ulang tahun anak dewa yang dianut oleh para paganis, dan bukan dari ajaran Kristen. Percaya atau tidak, terserah anda!

Upacara ini berasal dari cara-cara pemujaan yang dikenal dengan “Chaldean Mysteries” (Misteri Kaldea) berasal dari ajaran Semiramis, isteri Nimrod. Kemudian adat ini dilestarikan oleh para penyembah berhala secara turun-temurun hingga sekarang dengan wajah baru yang disebut Kristen.

5. ASAL USUL POHON NATAL

Sekarang dari manakah kita mendapatkan kebiasaan memasang pohon Natal itu? Di antara para penganut agama Pagan kuno, pohon itu disebut “Mistletoe” yang dipakai pada saat perayaan musim panas, karena mereka harus memberikan persembahan suci kepada matahari, yang telah memberikan mukjizat penyembuhan. Kebiasaan berciuman di bawah pohon itu merupakan awal acara di malam hari, yang dilanjutkan dengan pesta makan dan minum sepuas-puasnya, sebagai perayaan yang diselenggarakan untuk memperingati kematian “Matahari Tua” dan kelahiran “Matahari Baru” di musim panas.

Rangkaian bunga suci yang disebut “Holly Berries” juga dipersembahkan kepada dewa Matahari. Sedangkan batang pohon Yule dianggap sebagai wujud dari dewa matahari. Begitu pula menyalakan lilin yang terdapat dalam upayara Kristen hanyalah kelanjutan dari kebiasaan kafir, sebagai tanda penghormatan terhadap dewa matahari yang bergeser menempati angkasa sebelah selatan.

Encyclopedia Americana menjelaskan sebagai berikut:

“The Holly, the Mistletoe, the Yule log …are relics of pre-Christian times.”

“Rangkaian bunga Holly, pohon Mistletoe dan batang pohon Yule…yang dipakai sebagai penghias malam Natal adalah warisan dari zaman sebelum Kristen.”

Sedangkan buku Answer to Question yang ditulis oleh Frederick J. Haskins menyebutkan bahwa:

“The use of Christmas wreath is believed by authorities to be traceable to the pagan customs of decorating buildings and places of worship at the feast which took place at the same time as Christmas. The Christmas tree is from Egypt, and its origin date from a period long anterior to the Christian Era.”

“Hiasan yang dipakai pada upacara Natal adalah warisan dari adat agama penyembah berhala (paganisme), yang menghiasi rumah dan tempat peribadatan mereka yang waktunya bertepatan dengan malam Natal sekarang. Sedangkan pohon Natal berasal dari kebiasaan Mesir Kuno, yang masanya lama sekali sebelum lahirnya agama Kristen.”

6. SIAPA SANTA CLAUS

Santa Claus bukan ajaran yang berasal dari paganisme, tetapi juga bukan ajaran Kristen. Sinterklas ini adalah ciptaan seorang pastur yang bernama “Santo Nicolas” yang hidup pada abad ke empat Masehi. Hal ini dijelaskan oleh Encyclopedia Britannica, volume 19 halaman 648-649, edisi kesebelas, yang berbunyi sebagai berikut:

“St. Nicholas, bishop of Myra, a saint honored by the Greek and Latins on the 6th of December… A Legent of his surreptitious bestowal of dowries on the three daughters of an improverrished citizen… is said to have originated the old custom of giving presents in secret on the Eve of St. Nicholas (Dec.6), subsequently transferred to Christmas day. Hence the association of Christmas with Santa Claus…”

“St. Nicholas, adalah seorang pastur di Myra yang amat diagung-agungkan oleh orang-orang Yunani dan Latin setiap tanggal 6 Desember…Legenda ini berawal dari kebiasaannya yang suka memberikan hadiah secara sembunyi-sembunyi kepada tiga anak wanita miskin… untuk melestarikan kebiasaan lama dengan memberikan hadiah secara tersembunyi itu digabungkan ke dalam malam Natal. Akhirnya tarkaitlah antara hari Natal dan Santa Claus…”

Sungguh merupakan kejanggalan! Orang tua menghukum anaknya yang berkata bohong. Tetapi di saat menjelang Natal, mereka membohongi anak-anak dengan cerita Sinterklas yang memberikan hadiah di saat mereka tidur. Bukankah ini suatu keanehan, ketika anak-anak menginjak dewasa dan mengenal kebenaran, pasti akan beranggapan bahwa Tuhan hanyalah mitos atau dongeng belaka?

Dengan cara ini tidak sedikit orang yang merasa tertipu, dan mereka pun mengatakan:

“Ya, saya akan membongkar pula tentang mitos Yesus Kristus!”
Inikah ajaran Kristen yang mengajarkan mitos dan kebohongan kepada anak-anak? Padahal Tuhan sudah mengatakan:

“Janganlah menjadi saksi palsu. Dan ada cara yang menurut manusia betul, tetapi sebenarnya itu adalah ke jalan kematian dan kesesatan.”
Oleh karena itu, upacara “Si Santa Tua” itu juga merupakan Setan.

Di dalam kitab suci telah dijelaskan sebagai berikut:

“Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi itu bukanlah hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka.” (II Korintus 11:14)

Dari bukti-bukti nyata yang telah kita ungkap tadi dapatlah diambil kesimpulan, bahwa perayaan Natal atau Christmas itu bukanlah ajaran Kristen yang sebenarnya, melainkan kebiasaan para penyembah berhala (Paganis). Ia warisan dari kepercayaan kuno Babilonia ribuan tahun yang lampau.

7. KATA BIBLE TENTANG POHON NATAL

Bagaimana Bibel berbicara tentang Natal, atau mencatat pandangan para murid Yesus atau bapak-bapak geraja awal. Jawabannya sungguh sangat mengejutkan bagi kalangan Kristen sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Bibel (Alkitab) pada kitab Yeremia 10:2-4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan.”

“Bukankah berhala itu pohon yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu?

Orang memperindahnya dengan emas dan perak; orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang.”

Itulah keterangan yang jelas dari Bibel tentang pohon Natal. Kita dilarang mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa penyembah berhala. Sebab hal itu merupakan perbuatan yang sesat menyekutukan Tuhan. Pada ayat kelima dijelaskan bahwa:

“Pohon itu tidak bisa berbicara, dan orang harus mengangkatnya, karena ia tidak bisa berjalan sendiri.”
“Janganlah takut kepadanya, sebab ia tidak dapat berbuat jahat, juga tidak dapat berbuat baik.”

Sebab mereka bukanlah dewa yang harus ditakuti. Bagi mereka yang tidak pernah membaca atau yang melupakan ayat ini, beranggapan bahwa tidak ada larangan untuk membuat pohon Natal. Tetapi jika telah membacanya, apa yang harus dikatakan?

8. HADIAH NATAL

Acara yang paling penting dari seluruh kegiatan Natal adalah “The Christmas Shopping Season – Musim Belanja Natal” yang dilakukan dengan cara membeli dan tukar menukar hadiah. Mungkin banyak orang yang mengecam kami sambil berkata:

“Bukankah Bibel (Alkitab) telah menceritakan kepada kita untuk ditiru? Lupakah kita kisah 3 orang dari timur yang datang ke Betelhem untuk memberikan hadiah ketika Yesus lahir?”

Memang, kami mengetahui cerita itu di dalam Alkitab. Tetapi, silahkan anda melihat keterangan kami yang mengejutkan ini. Marilah menengok sejarah asal usul tukar menukar hadiah itu, kemudian kita bandingkan dengan ayat Alkitab.

Pada Bibliothica Sacra, volume 12, halaman 153-155, kita dapat membaca sebagai berikut:

“The interchange of presents between friends is alike characteristic of Christmas and the Saturnalia, and must have been adopted by Christians from the Pagan, as the admonition of Tertullian plainly shows.”
“Tukar menukar hadiah antar teman di hari Natal serupa dengan adat agama Saturnalia. Kemungkinan besar, kebiasaan ini diadopsi oleh orang-orang Kristen dari agama Pagan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Tertulianus.”

Dari bukti yang jelas ini, ternyata kebiasaan pertukaran hadian sesama teman dan famili pada hari Natal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kisah dalam Alkitab tersebut. Acara Natal bukanlah merayakan ulang tahun Yesus Kristus, juga bukan untuk menghormatinya.

Sebagai contoh, seorang teman yang sangat anda cintai sedang merayakan ulang tahunnya. Bila ingin membahagiakannya di hari kelahirannya itu, apakah anda membeli hadiah untuk teman yang lain? Membeli lagi dan tukar menukar hadiah dengan teman-teman dan kekasih anda, tetapi tidak memberi hadiah apa pun kepada teman yang anda cintai, yang sedang anda rayakan hari ulang tahunnya? Tidakkah disadari keganjilan seperti itu?

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri yang selalu dilakukan oleh hampir semua orang di seluruh dunia. Mereka menghormati “sebuah hari” – yang sebenarnya bukan hari kelahiran Yesus Kristus – dengan berbelanja dan membeli hadiah sebanyak-banyaknya untuk ditukarkan kepada teman-teman dan kerabatnya. Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun, begitu pula pengalaman para pastur dan pendeta; Apabila bulan Desember tiba, hampir semua orang yang mengaku Kristen lupa memberi hadiah kepada Yesus Kristus yang mereka cintai.

Desember adalah bulan yang paling sulit untuk menghidupkan ajaran Yesus. Sebab semua orang terlalu disibukkan untuk membeli dan menukar hadiah daripada mengingat Yesus dan menghidupkan ajarannya. Peristiwa melupakan Yesus ini terus berlangsung sampai bulan Januari bahkan Pebruari. Sebab mereka harus melunasi biaya pengeluaran yang dibelanjakan pada waktu Natal. Sehingga mereka sulit mengabdi kepada Yesus kembali sebelum bulan Maret.

Sekarang, perhatikan apa kata Bibel tentang tiga orang dari timur yang memberikan hadiah kepada Yesus, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya: “Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-bintang di timur dan kami datang untuk menyembah dia.” Ketika raja Herodes mendengar tentang hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya: “Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi: Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatKu Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: “Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.” Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.”

9. HADIAH UNTUK YESUS

Perhatikanlah dengan teliti. Ayat bibel tersebut menceritakan bahwa pada mulanya orang-orang Majus tersebut menanyakan tentang Bayi Yesus yang lahir sebagai Raja Yahudi. Lalu, mengapa mereka memberi hadiah kepadanya? Apakah karena hari kelahirannya?

Jawabannya adalah “Tidak.” Sebab mereka memberi hadiah beberapa hari bahkan beberapa minggu setelah hari kelahirannya.

Bisakah peristiwa ini dipakai pedoman bagi kita untuk melakukan kebiasaan memberi atau saling menukar hadiah di antara kita? Jelas tidak bisa. Sebab orang-orang Majus tersebut tidak saling menukar hadiahnya, tetapi mereka memberi hadiah kepada Yesus. Bukan tukar menukar hadiah sesama teman atau kerabatnya.

Mengapa? Silahkan anda membaca buku Adam Clarke Commentary, volume 5, halaman 46 yang berbunyi sebagai berikut:

“Verse 11. (They presented unto him gifts.) The people of the east never approach the presence of kings and great personages, without a present in their hands. The custom is often noticed in the Old Testament, and still prevails in the east, and in some of the newly discored South Sea Islands.”

“Ayat 11. (Mereka memberi hadiah kepadanya.) Adalah kebiasaan orang-orang timur, apabila menghadap raja atau orang-orang terkemuka, mereka selalu membawa hadiah. Kebiasaan seperti ini juga tercantum dalam kitab Perjanjian Lama, dan masih berlaku di timur, juga dapat ditemuka di South Sea Islands (Kepulauan Laut Selatan).”

Dari keterangan Adam Clarke ini, jelaslah bagi kita, bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dipakai pedoman atau dikaitkan dengan kebiasaan Kristen baru dengan menukar hadiah kepada temannya untuk menghormati ulang tahun Yesus. Sebaliknya, mereka mengikuti adat orang-orang timur kuno yang memberi hadiah ketika mengharap raja. Mereka mendatangi Yesus, yang lahir sebagai Raja Yahudi. Sebagaimana ratu Sheba (Balqis) membawa hadiah kepada raja Salomo (Sulaiman). Bahkan seperti sekarang ini, para tamu negara pasti membawa hadiah atau cindera mata apabila datang ke White House (Gedung Putih) untuk menemui presiden.

Jadi kebiasaan menukar hadiah ini bukanlah dari ajaran Kristen, melainkan hanya merupakan pelestarian tradisi lama yang dilakukan oleh orang-orang pagan (penyembah berhala). Di saat menjelang Natal atau Christmas yang katanya untuk menghormati Kristus dan menghidupkan ajarannya, justru orang-orang Kristen bertambah set back (jauh) dari ajaran Yesus.

10. NATAL MEMULIAKAN TUHAN?

Ada dua alasan yang dipakai dasar oleh orang-orang yang menyelenggarakan Natal, sebagai cara untuk menghormati Yesus Kristus, meskipun mereka mengetahui bahwa perayaan itu warisan kepercayaan Paganisme:

1. Banyak yang mengajukan alasan: “Walaupun kita tidak mengetahui secara tepat hari kelahiran Yesus, apa salahnya kita memilih hari untuk merayakan ulang tahunnya.”

Kami akan menjawab dengan pasti “Tidak bisa”. Sebab dalam Catholic Encyclopedia (Eksiklopedi Katolik) telah dijelaskan:

“Sinners alone, not saints, celebrate their birthday = Hanya orang kafir, bukan orang-orang suci, yang merayakan hari ulang tahun mereka.”

Perayaan ulang tahun bukan berasal dari agama Kristen, melainkan dari ajaran agama kafir.

2. Ada pula yang beralasan: “Walaupun Natal itu kebiasaan orang-orang kafir (pagan) yang menyembah dewa matahari, tetapi kita tidak menyembah dewa tersebut, melainkan untuk menghormati Yesus Kristus.”

Tetapi sudahkah kita mendengarkan jawaban Tuhan melalui firmannya yang berbunyi sebagai berikut:

“Maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang tuhan mereka dengan berkata: “Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada tuhan mereka? Aku pun mau berlaku begitu.” Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhanmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibenciNya, itulah yang dilakukan mereka bagi tuhan mereka; bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi tuhan mereka.” (Ulangan 12:30-31)

Tuhan berfirman dengan jelas dalam kitab suciNya, bahwa Dia tidak mau menerima dalam bentuk penyembahan yang menyerupai atau meniru cara penyembahan orang-orang kafir kepada tuhannya. Cara penyembahan seperti itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. BagiNya, pemujaan yang demikian itu tidak layak untukNya, melainkan hanya pantas untuk memuja berhala. Sebagaimana yang sering kita dengar, Tuhan melarang kita menyembahNya hanya dengan “menurut kata hati kita sendiri.” Yesus telah bersabda:

“Allah itu Roh, dan barang siapa yang menyembah Dia, harus menyembahNya dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.” (Yohanes 4:24)

Dan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu? Firman Tuhan atau Kitab suci Bibel itulah kebenaran. Sebagainya sabda Yesus yang berbunyi sebagai berikut:

“Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; FirmanMu adalah kebenaran.” (Yohanes 17:17)

Di Dalam Bibel sendiri, secara jelas Tuhan berfirman bahwa Dia tidak mau menerima penyembahan kepadaNya, dengan meniru cara penyembahan para penyembah berhala. Begitu pula cara yang dipakai untuk mengagungkan dan memuliakan Yesus Kristus.

Ingatlah sekali lagi, peringatan Yesus yang berbunyi:

“Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereja ajarkan ialah perintah manusia.”

Natal atau Christmas adalah tradisi dan ajaran manusia, sedangkan ajaran Tuhan telah melarangnya. Selanjutnya Yesus bersabda lagi:

“Sungguh kamu telah menolak ajaran Tuhan, tetapi kamu mengikuti ajaran tradisimu sendiri.”

Alangkah tepat firman-firman Tuhan yang dilontarkan kepada berjuta-juta orang yang melakukan Natal itu. Mereka mengabaikan ajaran Tuhan. Tuhan melarang pemujaan yang meniru adat kaum kafir penyembah berhala, tetapi dengan senang hati kita melanggarnya. Tuhan berfirman:

“Janganlah kamu berbuat demikian terhadap Tuhanmu.”

Ternyata hampir semua orang menganggap ringan larangan itu. Atau karena tidak memiliki dasar agama yang kuat, akhirnya mereka mengikuti tradisi kebanyakan orang-orang untuk merayakan Natal.

Jangan salah! Tuhan membiarkan anda untuk berbuat semaunya dan tidak mengikuti petunjukNya. Tuhan membiarkan kita tenggelam dalam keramaian dan mengikuti tradisi orang-orang. Bahkan Dia akan membiarkan kita berlumuran dosa. Tetapi, Tuhan juga telah memerintahkan kita tentang datangnya hari perhitungan atau pembalasan. Jika kamu menanam, niscaya kamu akan memetik hasilnya. Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, sedangkan Bibel adalah firman Tuhan yang tertulis. Dan kita akan diadili sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan dalam firman tersebut. Kita pun tidak bisa mengelak dan mengabaikannya.

11. TANPA DI SADARI KITA KEMBALI KE MASA BABILONIA

Christmas atau Natal telah menjadi musim panen para pedagang. Ia menjadi sponsor yang terus dilestarikan oleh perusahaan advertising setiap tahun. Anda selalu melihat Santa Claus yang dipajang di setiap toko. Iklan-iklan menyambut dan mengajak kita untuk merayakan “Beautiful Christmas Spirit”. Koran yang selalu menjual iklan, ikut menyemarakkan musim kaum kafir tersebut di tajuk rencananya. Orang yang mudah terbius oleh tradisi ini, akan marah bila ditunjukkan kebenaran dari Tuhan. Padahal “Christmas Spirit = Semangat Natal” yang diselenggarakan setiap tahun itu, bukanlah untuk mengangungkan Kristus, melainkan hanya untuk promosi barang-barang dagangan. Sebagaimana rayuan setan lainnya, ia dikemas sedemikian rupa sehingga tampak seperti “Malaikat Pembawa Terang” yang amat indah. Setiap tahun jutaan dolar dihabiskan begitu saja, sementara ajaran Yesus diterlantarkan. Itulah bagian dari sistem perekonomian Babilonia.

Sebagaimana yang telah diramalkan oleh Bibel (Alkitab), kita merasa berada di negara Kristen, padahal kita di Babilonia, tetapi kita tidak menyadarinya. Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi sebagai berikut:

“Pergilah kamu hai umatKu, pergilah dari padanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.” (Wahyu 18:4)

Oleh karena itu, di tahun ini, daripada jutaan uang tersebut dihambur-hamburkan begitu saja, lebih baik dibelanjakan untuk menunjang pekerjaan Tuhan.

http://mcb.swaramuslim.com/index.php?section=15&page=-1

@dewo

Jangan percaya ustad saja? emang ustad kamu pikir ngomong apaan? hehe..mereka sibuk memperbaiki diri sendiri, ngga ngurusin agama orang deh kayanya.. =)

Udah temenan sama muslim yg baik dan pintar belum? =)

Salam. =)

PS: fyi aja, islam tidak mengenal hierarki..jadi ustad sama posisinya dengan muslim lainnya, bedanya mereka punya pengetahuan yg (seharusnya) lebih baik dan dalam mengenai ajaran islam. Itu aja. =)

Kalo gereja gimana? =) thx.

HEy smua..tidak perlu bising d sini…aku cuma ada 1 soalan jak…soalan ni untuk urang yg non muslim,tpi klu yg muslim tu boleh jawab cuba lah…
soalan saya:
>>di dalam mana2 kitab..pernah ka jesus berkata sendiri bahawa dia tu Tuhan????????dan kenapa dia mahu juga buat wine,sendang kan wine tu memabukkan..akibat mabuk,manusia akan jadi tidak terkawal???

Sdr.Maya,

Apakah Ismail atau Ishak yang dikorbankan oleh Ibrahim ?
Mengenai kisah Ibraihim, Ismail dan Ishak saya pernah berdiskusi dengan Sdr.Dewo dan Sdr. JelasEnggak pada halaman *Yesus nabi terakhir*. Sayang halaman itu ditutup.
Disana terdapat ayat ayat saling bertentangan pada Kitab Kejadian yang menceritakan tentang ketiga Nabi tersebut. Dalam diskusi itu saya hanya menggunakan ayat ayat yang ada pada alkitab. Saya sangat tersanjung bila anda bersedia melanjutkan diskusi yang terputus tersebut.

Terima kasih.

Bagi yang baca (terumatam seorang muslimyang masih awam dan terasuki pemikiran liberal) .. bersihkan hatimu dan pahamilah dengan hati yang bening … jangan sampai terbawa dengan propaganda dan syubhat kaum kafir termasuk orang² yahudi dan nasrani.

Dan tujuan saya disini adalah untuk membela agama ALLAH dan melindungi saudara² kita dari syubhat seperti yang copas mas fehmi, bukan untuk saling menjatuhkan, karena ISLAM adalah agama yang haq , dan hal ini karena mereka sudah dikabarkan dalam ayat Al Qur’an untuk memusuhi agama yang haq (ISLAM)

Orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka” [ Al-Baqarah : 120]

(hal ini berlaku hingga saat ini) lihat tulisan mas dewo, yang secara terselubung mengajak orang² untuk masuk agamanya dengan menampilkan tafsiran yang bathil tentang ayat² Al Qur’an ..

bismillah …

ini dalil²nya tentang ISLAM agama yang haq:

“Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [Ali ‘Imran: 85]”

Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyu-kainya.” [At-Taubah: 33]

Ini dalil tentang wajibnya mengikuti Rasulullah, termauk kaum Yahudi dan Nasrani

“Katakanlah: ‘Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada yang berhak disembah selain Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada Kalimat-KalimatNya (Kitab-Kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk” [Al-A’raaf: 158]

sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

“Demi yang diri Muhammad ada di tangan Allah, tidaklah mendengar seorang dari ummat Yahudi dan Nasrani yang mendengar diutusnya Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang diutus dengannya (Islam), niscaya dia termasuk penghuni Neraka.” (HR. Muslim (I/134, no. 153), dari Shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu)

Kitab Al QUr’an membenarkan kitab² sebelumya termasuk Injil dan Taurat

Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain…”[Al-Maa-idah: 48]

Dari awal sudah saya sebutkan bahwa dasar pengambilan hukum dalam ISLAM adalah “Al Qur’an, As Sunnah, Pemahaman para sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in)
wad dalill ..

Dan Allah telah menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) dan Hikmah (as-Sunnah) kepadamu.” [An-Nisaa’: 113]

Dan Allah telah mengajarkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) dan Hikmah (as-Sunnah).” [Al-Baqarah: 129 ]

Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan al-Kitab (al-Qur’an) dan yang sepertinya (yaitu as-Sunnah) bersamanya.” (HR. Abu Dawud (no. 4604), Ahmad (IV/131), dari Shahabat Miqdam bin Ma’di Kariba Radhiyallahu ‘anhu)

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” . [An-Najm: 3-4]

Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembali-kanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” [An-Nisaa’: 59]

Imam ‘Atha’ Rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ini: “Kembali kepada Allah maksudnya adalah, kembali kepada kitab Allah Azza wa jalla. Sedangkan kembali kepada Rasul maksudnya adalah kembali kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Hal ini ditafsirkan juga oleh Mujahid dan ulama Salaf lainnya [Tafsiir Ibni Katsiir (I/568, cet. Daarus Salam)]

kenapa dengan pemahaman para sahabat dan tabi’in tabiiut tabi’in ?

Hadits Irbaad bin Saariyah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam

“Artinya : Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, patuh dan taat walaupun dipimpin budak Habasyi, karena siapa yang masih hidup dari kalian maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah pada Khulafaur Rasyidin yang memberi petunjuk berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan waspadalah terhadap perkara-perkara yang baru (yang diada-adakan) kepada hal-hal yang baru itu adalah kebid’ahan dan setiap kebid’ahan adalah kesesatan” [Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (4608), At-Tirmidziy (2676) dan Ibnu Majah (44,43)]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya kemudian generasi sesudahnya lagi kemudian datang kaum yang syahadahnya salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului syahadahnya”

—————————————————————–

Nah dari postingan mas deweo yang diatas ada beberapa kejanggalan .. 🙂

1. Orang tersebut mengambil dalil dari Al QUr’an (sepotong-sepotong) untuk membenarkan pendapatnya tentang Nabi Isa alaihissalam, pertanyannya : “BUKANKAH MEREKA PUNYA KITAB SENDIRI?” kenapa tidak memakai kitab mereka sendiri ? kenapa mengambil dari Al Qur’an. itu pun hanya sepotong², kalo mau ambil dari Al QUr’an seharusnya terimalah ayat Al QUr’an selutruhnya… dan kenapa umat Nasrani masih berkutat dengan kitab suci mereka yang notabene sudah banyak perubahan, Capek Deh .. !! 😛

2. Orang yang menulis seorang muslim atau seorang nasrani?
kalo orang nasrani, kenapa mengucapkan salam dan mengucapkan bismillah ? kalo seorang muslim, saya yakin dia mempunyai pemikiran Liberalisme dan Pluralisme yang berusaha menyatukan haq dan batil dalam satu wadah, naudzubillah,

3. Tafsir² dari ayat suci Al Qur’an tidak bisa ditafsirkan serampangan dengan pemikirannya sendiri atau pemikiran saya atau setiap orang, kenapa …??
Saya tanya .. “Siapa yang paling memahami Al Qur’an ..?? dan agama ISLAM ” saya Jawab ..”Rasulullah – karena beliau adalah Rasul ALLAH yang menerima wahyu dan dikabarkan kepada manusia, dan pada saat itu yang berada disekitar beliau adalah para sahabat sehingga Sahabat mengerti benar apa yang dipahami oleh Rasulullah, dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi’in dan para tabi;in mengajarkan kepada para tabi’ut tabi’in. Generasi ini yang terjaga melalui sabda Rasulullah

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya kemudian generasi sesudahnya lagi kemudian datang kaum yang syahadahnya salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului syahadahnya”

4. Saya nasehatkan seorang muslim, untuk lebih teliti lagi dalam memahami tafsir2x al Qur’an dari tulisan yang di copas mas dewo .. kembalikan tafsirnya kepada ulama² salaf yang berpemahaman seperti sahabat tabi’in tabi’ut tabi’in seperti penafsiran Abdullah Ibnu Abbas .. dan bukalah Tafsir Ibnu Katsir .. (disitu dicantum penafsiran ayat² al QUr’an dengan hadits² sahih dari para sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in)

Untuk point per point saya lanjutkan dipoostingan berikutnya ..

Sebelumnya saya sudah ingatkan bahwa mereka berdalil dengan Al Qur’an .. tetapi mereka tidak beriman dengan Al QUr’an dan mereka hanya mengambil sepotong-sepotong dari ayat Al Qur’an dan disesatkan kepada pemahaman mereka untuk masuk ke dalam agama mereka. pahamilah wahai saudaraku seluruh muslimin dan muslimat.
.
Bagaimana orang yang tidak beriman dengan ayat² AL qur’an mengambil dari ayat² al qur’an ..??

“Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk (menerima) agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Rabb-nya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka, celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” [Az-Zumar: 22]

Link bermanfaat semoga mas Dewo dan teman2xnya bisa membacanya dan semoga diberikan hidayah dan taufiq dari ALLAH .. 🙂

Dan semoga rekan² muslimin lainnya bisa lebih belajar dan memahami agamanya sehingga bisa selamat dari makar kaum kuffar.

http://abusalma.wordpress.com/category/kristologi/

http://www.pakdenono.com/home.htm (cari di bagian download E-book tentang kristologi)

Dan pesan saya

pelajarilah wahi umat Islam bagaimana kaum Nasrani menyesatkan umat Islam untuk diajak kepada agama mereka. maka dari itu makin giatlah anda belajar tentang agami kalian sesuai dengan pemahaman para salafush shalih ..

Dan pesan saya .. kepada orang Nasrani yang menafsirkan Al QUr’an dan hadits “sak karepe dewe” pelajarilah dengan benar Ayat² Al QUr’an dan hadits² itu .. dengan penjelasan para sahabat tabi’in tabi’ut tabi’in dan para ulama² yang mengikuti mereka dengan baik ..

dan beginilah yang dikerjakan oleh para ahlut takwil dan ahlul hawa’ mereka berbuat dulu baru melakukan pembenaran, bukan mencari dalil dulu sebelum berbuat .. naudzubillah ..

Allohu’alam bishowab ..

sugiarto (89)

Dalam posting (202) saya menghimbau pada Sdra/i Maya untuk mendiskusikan mengenai Ibrahim, Ismail dan Ishak. sampai sekarang tidak ada response dari beliau.

Dalam posting (89) anda menyatakan menjelaskan hal tersebut menurut logika anda. Maaf kalau boleh saya katakan bahwa anda tidak melihat dengan seksama ayat ayat dalam Kitab Kejadian yang mengisahkan umur Ibrahim waktu lahirnya Ismail dan umur Ibrahim pada waktu lahirnya Ishak dan kisah pengusiran (?) Hagar dan Ismail serta ayat ayat selanjutnya.

Kiranya anda dapat melanjutkan diskusi yang terputus itu dengan melihat ayat ayat yang ada dalam alkitab anda (Kejadian). Kalau anda dapat menjelaskannya secara logis (?) sayapun akan mencoba membahasnya secara logis berdasarkan ayat ayat yang anda miliki.

Terima kasih.

deconlabel (204)…

sama/idem/setali tiga uang/sebelas duabelas
dengan kalian…..

kalian kalo nyerang agama orang lain, selalu pake ayat yang dikutip sebagian sehingga arti sesungguhnya dari ayat2 tersebut jadi ngaco….
baguslah kalau kamu udah tau!

@dorapan 205

ketemu lagi…

pertanyaan anda itu sudah dibahas di tempat lain….

tapi ada baiknya kalo saya jelaskan lagi di sini.

—>
penulis alkitab (yang adalah manusia) tidak menjelaskan secara detail tentang umur ismail waktu digendong sama hagar pada saat pengusiran.

Nah, kenapa tidak detail?

ya itu terserah si penulis dong…..

mudah2an yang ini menjawab pertanyaan anda dan ngga usah penasaran lagi…

kalo masalah detail yang tidak dituliskan, didalam kitab anda, alquran pun banyak terdapat yang seperti itu.

misalnya, ayat yang terpotong ditengah, terus muncul lagi di halaman yang lain.. dan ngga jelas….(bukan jelasnggak).

deconlabel (203)

wow…..

kalau melihat dalil2 anda, terutama saran anda untuk bertanya kepada tabi’in tabi’ut , yang beberapa diantara mereka adalah sahabat muhamad, saya jadi bingung berntanya tanya nih.

Apakah benar, kalo kita bingung tentang sesuatu, tempat yang sah untuk mendapat jawaban adalah tulisan2 dari sahabat muhamad?

soalnya, ketika ada orang bertanya tentang kelakuan muhamad yang tidak senonoh, yang notabene ditulis oleh sahabat muhamad sendiri, mereka langsung bilang jangan mengikuti tulisan sahabat muhamad itu.

——-

Kamu sadar ngga sih, setiap kali muhamad “bersabda” selalu saja dia mengangkat diri sendiri (memproklamirkan) kalau dia itu utusan!! itu yang bikin saya ragu2…
kenapa?
Sekarang pun kalau kamu mau, kamupun bisa “bersabda” seperti muhamad.
Tentu saja, orang2 akan tertawa kepadamu (sama ketika mereka menertawakan muhamad) .
Tetapi, kalau kamunya orang yang berpengaruh dan besar (misal seorang pemimpin – seperti muhamad yang adalah pemimpin kafilah), tentu saja tak akan ada yang berani menertawakan kamu deh… malahan banyak yang akan menjadi SAHABAT kamu dan menyanjung kamu…
hi hi hi.. jelasnggak maksud saya.? hal yang seperti ini udah terjadi di jaman muhamad dulu…..

Berbeda dengan rasul-rasul kristus, yang selalu bilang/memulai dakwahnya dengan berkata seperti ini , misal:

” Dari aku, paulus, PENGIKUT Kristus yang setia….”

belum pernah dia berkata :

“Dari aku, paulus, UTUSAN Tuh@n,….”

Yesus pun tahu tentang pola pikir manusia yang seperti ini, makanya Dia selalu Low profile. Dengan begitu jesus memberikan kesempatan kepada kita untuk menilai siapa dia sebenarnya.
Coba pikir, yesus itu:
-Lahir aja di kandang domba,
-orang tua miskin,
-bukan pemimpin seperti muhamad,
-ngga punya domba banyak jadi ngga ada pengikut,
-bukan kafilah
-bukan Jendral perang, yang memiliki banyak tentara.
-dll
kok ya bisa punya pengikut yang begitu banyaknya sampai sekaran…. apa anda ngga heran?

Sekali lagi, kalo kamu tuh orang kaya, berpengaruh, pemimpin dll, kamu pasti banyak SAHABAT dan PENGIKUT deh… (orang penjilat pantat bos pun akan ngaku sebagai “sahabat” kamu).

Beda kalo kamu tuh orang miskin, pasti temen kamu cuman orang miskin di sekitar kamu, dan ngga ada yang mau dengerin km pas lagi ngomong.

jelasnggak.

@jelasenggak,

Postingan anda (207) membuktikan bahwa anda hanya membaca apa yang tersurat dan tidak menyelami apa yang tersirat dalam ayat tersebut. Ini tidak aneh, karena setahu saya, kalau tidak salah, ayat yang terdapat dalam alkitab, baik PL atau PB tabu untuk ditafsirkan. Dan itu dapat dibaca pada pendapat anda *ya itu terserah penulis dong* Atau juga sering dikatakan dalam beberapa posting “yang penting esensinya”

Mengenai ayat yang terpotong (menurut anda) yang terdapat dalam Al Qur’an yang kemudian muncul lagi dihalaman/disurat lain. Dengan pengetahuan saya yang sedikit ini dapat saya jelaskan pada Saudara, bahwa ayat tersebut diturunkan sesuai dengan ajaran dan teguran/peringatan yang diberikan oleh Allah dalam surat dimana ayat tersebut berada. Itu bukanlah merupakan ayat yang terpotong.

Dalam diskusi mengenai Ibrahim, Ismail dan Ishak, saya tidak mengambil ayat PL secara sepotong sepotong. Walau dalam diskusi itu. saya menampilkan ayat itu satu persatu dan kemudian memberikan tafsir/pendapat apa yang terkandung dalam ayat dimaksud. Itu saya maksudkan agar kita dapat membahasnya secara bersama sama.

Sebenarnya saya dapat memberikan pendapat mengenai hal itu secara menyeluruh (sampai wafatnya Ibrahim) dan kemudian menyimpulkannya. Itu tidak saya lakukan, karena sesuai dengan maksud dari blog ini dibina oleh Sdr. Dewo, adalah untuk berdiskusi dan itu dilakukan dengan kata kata yang sopan, beradab dan bukan dengan kebencian (cuci maki, kata kata kotor).

Saya ingat pesan dari Sdr. J.Henri (saudara saya berdiskusi di blog ini), setiap menemui netter yang mempergunakan kata kata yang tidak semestinya, beliau menganjurkan agar netter tersebut sebaiknya berada di blognya faithfreedom, walaupun netter tersebut berasal dan sama keyakinannya dengan dia. Sejujurnya, saya sangat menghargai sikap yang ditunjukkan oleh Sdr. J.Henri.

Saya tidak penasaran dengan kembali memberikan posting kepada sdr. Maya/Sugiarto. Itu saya lakukan karena adanya tanggapan dari kedua beliau tersebut mengenai hal yang sama dan saya hanya ingin mendapatkan pendapat mereka lebih jauh.

Maaf kalau selama ini saya menyapa anda dengan *enggakjelas* dan bukan *jelasenggak*

Sampai ketemu dilain kesempatan dan lain topik.

Terima kasih.

Dorapan 209

Sepertinya, setiap minggu di gereja, pendeta, pastor, evangelist dll, selalu menafsirkan isi alkitab deh…

Kayanya, cuma kamu sendiri yang bilang orang kristen tabu menafsirkan alkitab.

tersurat dan tersirat…

Buat apa mencoba menafsirkan suatu kejadian yang terjadi ribuan tahun yang lalu sdr.!
Anda mau supaya saya meneliti semua ayat di alkitab, seperti yang anda lakukan sekarang ini?
Buat apa?, saya banyak kerjaan….

Kalau kamu mau meneliti yaa silahkan saja….jangan lupa ayat-ayat lainnya harap diteliti juga. Karena saya KURANG YAKIN bahwa anda akan percaya 100% kalau alkitab itu kitab bohong2an kalau cuma kisah ismail, iskak dan abraham saja yang bermasalah… silahkan cari kesalahan yang lain.

Kalo alquran kan turun langsung dari langit. Ngga mungkin salah kan, jadi ngga perlu lagi diteliti kebenarannya.
Pasti benar!.

Saran saya dalam meneliti alkitab.
-jangan cuman denger dari satu pihak (ustad, imam, dll)
-jangan cuma riset di internet.
-jangan cuma denger dari artikel, menurut dr A, Prof B Imam C (seperti si penghibur itu lho)

Tapi silahkan lakukan langsung ke tempat2 terjadinya peristiwa itu..
Kalau perlu cari naskah2 kuno yang disimpan di museum2 dll

@jelasenggak #208

Loe tuh selalu mengatakan bahwa sahabat nabi mengatakan bahwa nabi melakukan hal2 yg ngga baik.. Sahabat nabi yang mana sih dan loe tau (dpt sumber) drmana? hadis bukhori? yg mana? mendingan loe clear-in disini deh biar bisa dibahas sama2..

Muhammad mengatakan bahwa ia adalah utusan Tuhan sama saja dengan paulus mengatakan bahwa ia adalah pengikut Jesus.

Keduanya sama2 declare suatu pernyataan untuk memvalidasi alasan kenapa orang2 harus mendengarkan kata2 mereka. Bedanya hanya Muhammad declare bahwa ia utusan Tuhan, Paulus declare bahwa ia pengikut Jesus. Tapi pada intinya TUJUAN mereka declare itu adalah sama. Agar orang2 mendengar mereka.

Fyi, Muhammad dalam memulai kata2nya (sabda? sabda apaan?) tidak selalu mengatakan bahwa ia adalah utusan Tuhan. So you know aja. Ngga tau darimana loe punya pikiran itu.

Dan Muhammad (sepertinya entah kenapa ini omit dr pembelajaran loe ttg islam) bukanlah orang berpengaruh ketika ia memulai dakwahnya. Loe pikir ia banyak pengikutnya ketika ia sudah berpengaruh? Loe pikir ia dapat sahabat2nya (Khulafaur Rasyidin) ketika ia jadi orang berpengaruh? Sebaiknya loe baca2 lagi deh sejarah islam.

Ketika beliau meninggal, beliau hanya punya cukup uang untuk makan sehari2. dia orang kaya jendral gimana gitu? cuy, dia jahit sendiri pakaiannya, kenapa dia ngga beli baru aja tuh? Dan kenapa beliau saat menjelang ajalnya, menanyakan apakah ia mempunya HUTANG kepada orang lain dan agar hutangnya itu dibayarkan kepada org yg berhak? orang kaya loe bilang?

Muhammad jendral perang? mungkin karena beliau hidup cukup lama untuk dapat mengalami perang2 tersebut. Dalam kristen yg mengalami perang2 adalah raja2 beragama kristen, karena Jesus tidak berada di dunia ini cukup lama untuk mengalami era itu. Oia, loe pikir Muhammad sering perang? beliau hanya perang beberapa kali aja, ngga sampe hitungan jari.

Gw mendapat kesan bahwa loe menganggap Muhammad menyebarkan ajarannya melalui kekuasaannya krn dia jendral perang gimanaa gitu. Kalo begitu, kenapa di Qur’an sampe dibilang bahwa agar Muhammad menyebarkan ajarannya dengan kelembutan karena bila dengan kekasaran niscaya orang2 akan berpaling? (ini hilang juga ya dalam pembelajaran loe ttg islam dgn membaca qur’an?)

Muhammad berjalan bersama sahabat2nya (dia address mereka sebagai “sahabat”, bukan “pengikut atau murid”, bukan krn ada yg salah dgn sebutan itu, fyi aja), ditengah2 mereka,tidak mau di depan mereka.

Muhammad duduk di majelis masjid dimana saja di tempat yg kosong, ngga selalu harus di depan (padahal dia adalah nabi mereka).

Beliau mengajarkan untuk membatalkan puasa sunah ketika kita ditawari hidangan oleh seseorang untuk menghormati orang tersebut (loe liat disini bahwa puasa yg notabenenya adl ibadah ritual dikalahkan hanya karena untuk menghormati orang lain). Disini loe liat bahwa islam sangat ketat dalam hal2 prinsip (puasa wajib di bulan ramadhan) tapi sangat fleksibel dalam hal2 tidak prinsip (puasa sunah, karena itu tdk wajib dilakukan).

Beliau mengajarkan bahwa apa yg dibawa manusia ke akhirat adalah amal baiknya saja, bukan yg lain.

Btw, loe tau ngga sih saat salah satu sahabat beliau menjadi khalifah, sahabat itu memikul sendiri bahan2 makanan dan berjalan untuk dibagikan kepada orang miskin di kotanya ketika ia tau bahwa ada keluarga yg tdk bisa makan krn kemiskinan dlm masa kepemimpinannya? krn sahabat itu tau bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat mengenai kepemimpinannya atas rakyatnya. Sekarang loe pikir, apakah dia akan melakukan itu bila Muhammad yg notabenenya adl panutannya adalah seorang jendral perang yg haus kekuasaan?

Apakah hal2 ini adalah tipikal seorang jendral perang yang ambisius?

@jelasenggak

Sory, postingan gw diatas :

“..untuk MEMVALIDASI alasan kenapa orang2 harus mendengarkan kata2 mereka.”

Kata dalam huruf kapital seharusnya “MENJUSTIFIKASI”.

My bad.

@jelasenggak 210

Berarti loe mengatakan bahwa loe sadar Injil bukanlah kitab suci?

Pengertian kitab suci gw adalah “bukan DARI manusia”.

Itu yang bikin gw pribadi rada bingung. Kenapa kalo loe sadar injil bukan kitab suci, tetep mengikuti kristen, apakah kesucian sumber agama ngga begitu penting buat loe? (hal ini udah pernah gw tanyain ke kristiani lain di forum ini, tp MENURUT GW dia jadi rada2 “ngga sabar” dlm ngejelasin poinnya -yg sedikit ngga nyambung sebenernya- jadi gw udahin aja diskusinya).

Loe sering bilang semacam; “ngga kaya kitab suci islam yg turun dr langit”.

Memang ayat suci (kumpulannya jadi kitab suci) islam turun dr “langit” Jel, kita muslim meyakini itu, jadi kayanya mendingan loe berhenti mengatakan/menyindir itu deh..karena ngga ada yg kesindir soalnya. Malah buat gw (muslim) bingung, “..loe dah tau begitu, kok tetep aja sih”.

@jelasenggak

oiya, kalo ngga salah loe bilang mau nunjukin gw situs yg dibuat muslim yang sejenis dengan situs FFI dengan segala kata2 umat kristianinya ttg islam disitu.

Mana? kok loe cuman bilang ada..ada.. terus? n loe menyayangkan topik perbedaan keburu ditutup sebelum loe bisa ngasih tau gw situs itu..

Kasih tau gw sekarang aja.

@nitt 214

gw jawab yg ini yg pendek dulu.

masak loe ngga bisa cari sih,,, tinggal di “google” aja dikit udah ketemu…
caranya: loe berpikir gimana caranya nyari kesalahan/kelemahan orang krinsten

dari buah pikiran loe itu, loe ke google dan cari… pasti dapet deh… he he he….

kalo si hajjah handoyo yang di youtube itu masuk hitungan ngga,..
ktrus kalo yang ditulis si jesusJustman gimana?

@nitt 213

he he he.
kayanya loe salah nangkep maksud gw nih.

kalian kan bilang di alkitab banyak terjadi kesalahan.
Kontradiksi sperti yg sdr. dorapan bilang itu…

gw udah jelasin, alkitab itu buatan manusia. Ribuan tahun lalu, pada jaman musa. Kisah-kisah musa itu ditulis oleh sesorang, di atas suatu media: kulit, papyrus, batu dll.
yang nulis adalah manusia. …..

Tapi .. apakah isinya/tulisannya 100% karangan manusia?
jawabnya adalah TIDAK.. Sebagian adalah cerita, sebagian adalah ajaran/sabda dari Tuh@n
Nah, kalian harusnya bisa membedakan mana yang kisah sejarah, mana yang sabda dari Tuh@n.

Namun tampaknya, kalian kurang bisa memahami mana ayat yang cerita, mana ayat yang adalah sabda dari Tuh@n.
(seperti sdr. Dorapan yang bilang , kenapa umur ismail 16 tahun tapi masih digendong sama hagar,— itu kan suatu hal yang kita ngga tau apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu..– mungkin penulis menggunakan gaya bahasa yang biasa dipakai pada zaman itu, kita kan ngga tau)

Apakah injil Kitab suci? saya ngga bilang injil bukan kitab suci lho. Saya berpendapat, injil lebih dari kitab suci.
Injil adalah kabar gembira. Kabar baik. Kabar keselamatan.

Kalau kamu baca kompas, kamu mendapat informasi, yang tadinya kamu ngga tau, sekarang jadi tau.
Injil juga begitu, tadinya ngga tau bahwa ada cara yang lain untuk mencapai keselamatan abadi, sekarang jadi tau.
Jadi injil bagi saya lebih dari kitab suci.

Kembali lagi ke masalah alkitab.
Alkitab itu ditulis diatas kulit, ribuan tahun yang lalu, terus diperbaharui/disalin lagi dan disalin lagi dan disalin lagi dan disalin lagi…. sampai alkitab yang sekarang ini dipake oleh umat kristen.

—> itu yang saya maksud dengan “buatan manusia”

Nah kenapa saya nyindir alkitab turun dari langit?

–>Karena saya mau kalian berpikir bahwa proses lahirnya alquran itu adalah sama dengan alkitab.

Ditulis di atas kulit, disalin, diperbaharui, dan dicetak oleh manusia.
Jadi kesalahan penulisan pasti ada (namanya juga manusia)
Campur tangan manusia pasti ada.
Contohnya, ketika alquran di cetak jutaan exemplar, mungkin ngga satu titik lupa diketik sama editornya, sehingga artinya menjadi lain…
atau mungkin, yang lebih extrem lagi, saudi arabia melakukan sedikit revisi tentang beberapa ayat yang terkesan “kurang baik” bagi mereka di masa depan.

intinya, kalau ada campur tangan manusia pasti ada kesalahan.
Kecuali kalau alquran yang ditangan kamu sekarang ini, turun langsung dari langit, diberikan oleh malaikat secara….”ting” (magic).

Lalu kalo udah tau buatan manusia, apa kita langsung apriori?…. ngga kan?
Yang pokok kan ajaranya, bukan detail siapa yang bikin.

—-

Kalau kalian (muslim) sah-sah aja meyakini sesuatu,
tapi kenapa kami kok ngga boleh melakukan hal yang sama?

Mana kamu tau nitt kejadian yang sebenarnya pas muhamad mendapat ayat2….(kamu kan belum lahir)
lagian ngga ada saksi yang melihat malaikat turun dari langit biacara sama muhamad dan bilang tentang ayat2.
Bisa aja muhamad baca kitabnya orang lain dulu di dalam kemahnya, ditempat tersembunyi, di gue , di bukit, yang ngga ada orang dan saksi2, baru pura2 bilang ayat2 itu asalnya dari malaikat. Mana kalian tau!

Sama pas musa naik ke gunung sinai(cuman sendirian)
terus dia bilang dia dapet 10 perintah dari Langit.
Mana kita tahu itu kejadian yang bener apa ngga?
bisa aja di nulis diatas batu terus bilang ke orang yahudi tentang 10 perintah itu.

Pasti ujung2nya, kita akan bilang : “Ya udah percaya aja”

Passss seperti yang kamu bilang : “kita umat muslim meyakini kalau ayat2 alquran turun dari langit”

Kalau udah begini,…….
Kenapa lagi musti repot2 nyari-nyari detail (seperti sdr. dorapan tentang ismail hagar dan ibrahim)
Percaya aja laahhhhh…

@nitt 211.

Ini sebagian dari sahih bukhari.

Volume 7, Book 62, Number 18:
Narrated ‘Ursa:

The Prophet asked Abu Bakr for ‘Aisha’s hand in marriage. Abu Bakr said “But I am your brother.” The Prophet said, “You are my brother in Allah’s religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry.”

Sahih Bukhari 5.236.
Narrated Hisham’s father:
Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married ‘Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old.

Sahih Bukhari 5.234
Narrated Aisha:
The Prophet engaged me when I was a girl of six (years). We went to Medina and stayed at the home of Bani-al-Harith bin Khazraj. Then I got ill and my hair fell down. Later on my hair grew (again) and my mother, Um Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girl friends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing became Allright, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house I saw some Ansari women who said, “Best wishes and Allah’s Blessing and a good luck.” Then she entrusted me to them and they prepared me (for the marriage). Unexpectedly Allah’s Apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of nine years of age.

Sahih Muslim Book 008, Number 3310:
‘A’isha (Allah be pleased with her) reported: Allah’s Apostle (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 64
Narrated ‘Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 65
Narrated ‘Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that ‘Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death).” what you know of the Quran (by heart)’

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 88
Narrated ‘Ursa:
The Prophet wrote the (marriage contract) with ‘Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

@nitt 211.

lanjutan.

Dari postingannya si deconlabel di 203,

“Katakanlah: ‘Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada yang berhak disembah selain Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada Kalimat-KalimatNya (Kitab-Kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk” [Al-A’raaf: 158]

dan kayanya masih banyak yg lain di alquran yang bilang muhamad itu utusan Tuh@n….

yang menjadi polemik adalah:
Yang memproduksi ayat di alquran adalah muhamad sendiri.
dan di ayat tersebut bilang muhamad adalah utusan Tuh@n.
Jadi dengan cara tak langsung, muhamad mengangkat diri sendiri sebagai utusan.
Heran ngga?

——————-

Tentang deklarasi muhamad.

Justru itulah yang gw maksud di postingan diatas (208)

Dengan mendeclare diri sendiri sebagai nabi, muhamad berharap untuk didengar.

nengkep maksud gue?

maksud gue tuh, kenapa gembar-gembor bilang ke orang2 sebgai utusan, tapi kelakuannya ngga bisa dikategorikan sebagai seorang utusan Tuh@n.
Udah gitu minta didenger lagi.

–>declare sebagai “pengikut” dan declare sebagai “utusan” ya jelas beda nitt..
derajatnya beda!

Paulus ngga memakai gelar tsb, supaya omongannya didengar, tapi kenyataanya, banyak yang dengerin.

@jelasenggak

“maksud gue tuh, kenapa gembar-gembor bilang ke orang2 sebgai utusan, tapi kelakuannya ngga bisa dikategorikan sebagai seorang utusan Tuh@n.”

–> ini yg kita ngga sependapat.

————————————————————————–

ttg hadith bukhori itu..thx, gw akan cari tau..btw, boleh tau sumber buku hadith bukhori yg loe baca itu terbitan mana, tahun berapa dan covernya warna apa? kalo bisa loe beli/bacanya di toko buku mana .. gw pengen baca buku yg persis loe baca..thx before.

————————————————————————–

Ok, gw paham sekarang maksud loe ttg injil. thx.

Fyi, gw (muslim) menganggap Qur’an adalah sebagai petunjuk dan obat (penenang jiwa) loh..itu dijelaskan secara gamblang.

—————————————————————————-

“yang menjadi polemik adalah:
Yang memproduksi ayat di alquran adalah muhamad sendiri.”

–> ini kita ngga sependapat.

Muhammad menurut gw (muslim) bukanlah pembuat ayat2 Qur’an, tapi hanya penyampai pesan. Perhatiin ngga kalo di Qur’an sering ada kata2 “Katakanlah..” pada awal suatu ayat/surat? (kalo loe bilang “tapikan yg bilang katakanlah itu dia juga, bisa aja dia ngarang2..) .. kalo loe bilang seperti itu pembahasannya akan beda lagi..(seperti gw juga bisa langsung bilang bahwa Jesus kan cuman manusia biasa yg butuh makan minum seperti kita buat tetap hidup kok loe nganggep dia Tuhan?) ..dan gw ngga mau mbulet seperti itu..kita bahas satu topik, ya satu topik itu aja dulu, jgn yg lain.

———————————————————————————

“Paulus ngga memakai gelar tsb, supaya omongannya didengar, tapi kenyataanya, banyak yang dengerin.”

==> Gw juga bisa bilang seperti ini loh ttg beliau (Muhammad). Gimana dong?

——————————————————————————–

..

@jelasenggak

oia, situsnya mana yah? kok ngga ngasih? =) copy paste linknya disini aja..

terus tentang muslim meyakini dateng dr “langit”. Justru karena gw menemukan bahwa Qur’an penuh dengan isi yg sedemikian rupa sehingga seharusnya sih kalo dipikir dengan akal sehat ngga mungkin dikarang oleh Nabi Muhammad. Untuk kenapa gw (muslim) bisa mikir seperti itu ada baiknya loe baca buku karangan Ary Ginanjar yg judulnya “Emotional Spiritual Quotient”.. tenang aja, ini lebih ke buku motivasi2 gitu kok..bukan buku ttg agama islam. Saran aja, meskipun itu bukan satu2nya alasan kenapa gw yakin Qur’an itu dr “langit”. Biar simple aja ngga kepanjangan. Gw juga bersedia kok baca buku rekomendasi loe ttg kenapa loe yakin bahwa Injil ngga dirubah isinya (yg mengenai sabda Tuhan, bukan yg bagian cerita sejarah) kalo loe ada rekomendasi buku yg bisa gw baca ttg itu.

Harus loe sadari/ingat bahwa gw (muslim) tidak menganggap Injil adalah BUKAN sabda Tuhan. Yang kita katakan adalah bahwa injil saat ini yg beredar BUKANLAH injil yg dulu berisi kata2 Jesus (Nabi Jesus kalo muslim bilang). Btw ini yg membuat gw ga heran kalo kristiani mengatakan bahwa ada nubuat2 di injil yg terbukti dikemudian hari. Gw sih bisa percaya2 aja.

@nitt.

Menurut pendapat gw.

Yang namanya UTUSAN TUH@N adalah manusia yg disuruh oleh Tuh@n untuk mengatakan kebenaran.

Menurut gw lagi,
Daud sulaiman bahkan Ayub, bukan utusan, melainkan orang yg dekat dgn Tuh@n.

Musa, Jonas/junus, yeremia dll adalah contoh2 manusia utusan.

Kalau gw perhatikan, utusan2 ini sifat2nya pasti ngga perdulian dengan hal duniawi lagi.mereka ngga perduli sama diri sendiri
Ngga terlibat dalam masalah duniawi (ngga beristri lebih dari satu) ngga perduli dimaki, dibunuh dll, pokoknya ngga perdulian deh..

Nah, akibat dari ngga perdulian itu adalah, kelakuan mereka bisa dijadikan panutan. Dan Nama mereka tetap harum tak bercela selamanya. Karena mereka memang ngga pernah terlibat dalam skandal apa pun.

Bedanya dengan muhamad adalah: kenapa muhamad ngga bisa melihat kedepan. Kalau dia utusan, dia harusnya mikir begini : “Ribuan tahun yang akan datang, manusia akan mendengar perkataanku, oleh karena itu semua yang kulakukan saat ini akan dijadikan acuan dan landasan akan kebenaran perkataanku, makanya aku tak akan bertindak gegabah karena orang akan melihat tindakanku ini”

—————————–

Hadith Bukhori ngga akan loe temuin di Indonesia.
Kenapa? gw juga ngga tau.
Tapi mungkin inilah yg gw maksud “intervensi manusia” dalam merevisi sejarah. Supaya yang tidak baik dapat disembunyikan.

Kalo loe mau, cari aja di internet.
Tapi kalo loe merasa ngga perlu nanggepin yg di internet karena keabsahannya diragukan ya ngga apa2.

Tapi gue pikir site yang ini nih cukup netral deh, karena yang bagus2 juga ditampilkan:

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/062.sbt.html#007.062.064

cari hadis bukhari vol 7 book 62 ayat 64 65.

——————————-

Jadi artinya :”katakanlah…” di ayat al Araaf 158 itu apa?
Tuh@n yang bilang “Katakanlah” atau muhamad, atau malaikat?
Soalnya setelah katakanlah, ada kata “aku” …

bingung gw. coba tolong jelasin.

——————————

Kalau masalah jesus yang manusia butuh makan dan minum.

Pernah kepikiran ngga :

Ngapain Tuh@n yang MAHA KUASA kok nyamar jadi manusia supaya dibunuh?… he he he..

Kalau mau menyelamatkan manusia ya selamatin aja lah ngga usah pake nyamar2 an….kan maha kuasa.

Kalo maha pengasih dan penyayang, sekalian aja selamatin semua manusia yang lahir dari jaman adam sampe jaman sekarang.
Kenapa harus ada hukuman dan neraka? Masukin aja semua ke surga.

Kalo katanya maha adil, sekalian aja masukin semua ciptaanNYA ke surga, tak terkecuali setan dan pengikutnya.
Kenapa setan harus masuk neraka dan manusia masuk surga semua?

Buku rekomendasi gue:

Sebagai langkah awal, baca Injil menurut matius,atau menurut markus, atau menurut lukas, dan menurut yohanes.

Kenapa gue nyaranin baca injil.

Ya percuma gw kasih buku yang bilang injil tak berubah, kalo loe sendiri belum pernah baca injil.
(jangan takut, kan loe muslim yang taat, ngga mungkin terpengaruh oleh bacaan injil he he he.)

untuk bacaan tentang “turun”nya quran

Loe bisa baca artikel yang ditulis oleh seorang islam liberal.
terserah mau percaya atau ngga. ini tulisan buat masukan dan bahan pemikiran loe.

http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg13706.html

————–

situs yang mirip FFI.

loe cari sendiri deh, pasti ketemu…
si jesustjustman aja dapet!,
hajjah handoyo termasuk site ngga?

Salam untuk semuanya,

Saya baru pertamakali baca artikel ini dan lihat tanggapan/komentar yang diposting teman-teman semua baik yang nasrani maupun yang muslim.
Blom terbaca semua komentar-komentarnya, baru sampe seratus sekian. Mungkin nanti disambung lagi bacanya ya mas dewo.

Tapi saya mau ninggalin komentar juga dari hasil yang udah saya baca….
Yang pertama buat mas dewo sendiri di komentar #11

Hari Minggu tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi dikatakan bahwa “pada hari pertama pada minggu itu” Yesus bangkit.
Jadi:
1. Jumat malam.
2. Sabtu malam.
3. Minggu malam dan Senin pagi Yesus sudah tidak ada di kuburan.
Begitulah jawabannya untuk menjawab bahwa Yesus ada di kubur 3 hari 3 malam.

Menurut keyakinan saya, Yesus bangkit pada hari Minggu pagi (Itulah sebabnya kita merayakan paskah yang jatuh setiap hari minggu).
Saya coba baca lagi dari keempat Injil (Matius, Markus, Lukas dan Yohanes) dan tidak mendapatkan ayat yang menyebutkan bahwa Yesus meninggal selama 3 hari 3 malam. Yang dinubuatkan Yesus mengenai kematianNya adalah: Anak Manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan memang sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib (pada hari Jumat), hari minggu adalah merupakan hari ketiga. Itu juga sebabnya kita mengadakan misa/kebaktian pada hari minggu yaitu untuk memperingati kemenangan Yesus atas maut.
Ini sekaligus menjawab komentar postman #51. Bahwa umat kristiani pergi ke gereja pada hari minggu bukan untuk menyembah dewa matahari melainkan punya makna lain dibalik hari minggu tersebut. Sementara kaum Yahudi (yang sampai sekarang menolak Yesus sebagai Mesias dan masih menantikan kedatangan Mesias) masih melakukan ibadah mereka pada hari Sabtu/Sabat.

Untuk Renhat #16 dan Thinkpad #46…
Saya setuju dengan pendapat dan sikap yang kalian tunjukkan bahwa pembelaan ini tidak akan pernah berakhir. Masing-masing akan mengakui agamanya sendiri yang benar. Jadi saran saya, masing-masing pihak menahan diri untuk tidak menjelek-jelekan agama lain, menghina nabi/Tuhan mereka terlebih lagi antara umat muslim dan kristiani sebab menurut pendapat saya (lagi) Tuhan yang kalian bela/sembah adalah sama-samaTuhan yang disembah oleh Abraham (menurut agama nasrani) atau Ibrahim (menurut agama islam). Jadi kalau masing-masing menghina Tuhan dari agama lain, kalian sebetulnya menghina Tuhan kalian sendiri bahkan kita semua menyebutnya dengan nama yang sama yaitu Allah (diambil dari bahasa Arab, sementara dalam bahasa Ibrani kita menyebut Tuhan dengan nama YHWH atau Yehova).
Memang di negara kita Indonesia dari sejak merdekanya kita hampir 63 tahun yang lalu, para pendiri negara banyak memasukkan kultur, bahasa ataupun budaya dari bangsa asing seperti kata “Allah/arab”, “dongkrak/belanda”, “tahu/cina” dan lain-lain. Oleh karenanya komentar icemountain #84 sangat tepat dijabarkan bahwa jilbab di Indonesia adalah memang betul kebudayaan berpakaian yang diadopsi dari agama islam yang berkembang di arab dengan tujuan menutup seluruh bagian tubuh tapi bukan semata-mata dari arab. Contoh lainnya adalah peci. Bukan hanya pemeluk agama islam yang harus mengenakan peci saat duduk di kursi kabinet pemerintahan, tetapi pemeluk agama nasrani pun harus menggunakan peci karena peci adalah topi yang sangat khas dari negara kita Indonesia (orang di arab tidak ada yang menggunakan peci). Tetapi banyak saudara kita nasrani yang terlanjur mengidentikkan peci dengan agama islam (sungguh fakta yang sangat disayangkan)

@ Dewo #60…
Ada tertulis bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengangkat pedang, memisahkan anak dari bapanya, suami dari istrinya dan seterusnya…
Menurut saya yang dimaksud disini adalah bahwa untuk mengikut Yesus kita harus menyangkal diri dan memikul ‘salib’ kita sendiri, jadi janganlah kita memaksakan kehendak diri sendiri terhadap orang lain.
Sebagai penghiburan, ada tertulis pula “Berbhagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu” (Mat 5:11-12)

@Maya #61 Rasanya (maaf) kurang relaven membandingkan keturunan Ishak dan Ismael disini.
Keduanya adalah merupakan keturunan Abraham/Ibrahim dan Allah pun tealh menjanjikan kepada Abraham/Ibrahim bahwa keturunan Ismael pun akan menjadi bangsa yang besar. Jadi menurut saya tidaklah perlu kita membandingkan keturunan siapakah yang menjadi bangsa yang besar. Juga mengomentari komentar mas sugi #89 yang lagi-lagi membanding-bandingkan Ismael dan Ishak.

@icemountain #67
Mengenai alkitab yang dibantah oleh sains, menurut saya akan sulit sekali mejelaskan Kuasa Kerajaan Allah dengan sains mas ice. Karena saya kira sains juga tidak dapat menjelaskan mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa (kalupun saudara kita yang muslim tidak mempercayai mujizat-mujizat yang sudah dilakukan Nabi Isa AS/Yesus) seperti membelah laut merah. Saya kira tidak ada sains yang mampu menjelaskan hal tersebut.
Hal ini menurut saya lebih menyangkut kepada iman kita terhadap Tuhan Allah karena kuasaNya jauh lebih besar daripada sains yang paling mutakhir sekalipun. Manusia memiliki keterbatasan sementara Kuasa Allah SWT tiada batas.

@Sugiarto #80…
Harus kita akui bahwa perang di Irlandia Utara memang akibat yang ditimbulkan karena agama Katolik dan Protestan. Masing-masing pihak bersikeras untuk mempertahankan keinginannya sendiri yang mengakibatkan peperangan yang tiada surut. Akan tetapi semua itu kembali kepada orang yang menjalankan perintah Tuhan Alllah. Apabila timbul dari dalam hati yang tulus, tidaklah kiranya peperangan seperti di Irlandia Utara berlangsung terus menerus. Seperti halnya Muslim Suni dan Muslim Syiah yang bertarung. Hal ini menurut saya lebih berbau politik yang didalangi oleh kaum fanatik garis keras dari suatu aliran tertentu daripada berbau agama itu sendiri. Secara kebetulan kedua kelompok yang bertarung adalah kelompok agama. Menurut saya tidak banyak bedanya dengan perpecahan di negara rusia, hanya saja kebetulan perpecahan dan peperangan di negara rusia tidak membawa nama agama sehingga tidak diangkat kedalam forum ini.
Sedangkan dalam kedua kasus yang diangkat ke forum ini kedua kelompok bertikai menyandang agama tertentu. Jadi menurut saya, marilah kita masing-masing menarik diri, melepaskan ego kita dan kembali merenungkan kepada Sang Pencipta bagaimana kita telah berlaku sebagai umatNya. Saat kita menyandang agama tertentu, apapun tingkah laku dan apa yang keluar dari mulut kita dapat menjadi sorotan. Saat yang kita lakukan adalah kebaikan bagi umat manusia, maka agama yang kita sandang dan Tuhan yang kita sembah akan beroleh pujian dan kemuliaan, tetapi saat kita berlaku buruk ataupun berkata-kata buruk, maka Tuhan yang kita sanjung akan juga dipermalukan. Jadi bila kita beragama dan menyembah Tuhan Allah, maka marilah kita sama-sama berlomba berbuat kebajikan untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Terlebih lagi seperti saya uraikan sebelumnya bahwa Allah yang kita sembah (baik saudara muslim dan nasrani) adalah Allah yang sama yang disembah dan dipuji Abraham/Ibrahim.

@Sugiarto #81
“Anda jangan heran kalau orang muslim suka meng_klaim, misal:
– Ibrahim/Abraham beragama Islam
– Bait suci di Israel buatan raja Salomo…..dst.”
Mas Sugi punya keyakinan bahwa Abraham beragama kristen? Saya kira tidak mas sugi, karena di jaman Abraham Yesus Kristus belum lahir (dari kata ‘Kristus’ lah kita disebut kristen). Saya berpendapat bahwa Abraham/Ibrahim hanya mempercayai satu Tuhan yaitu kepada Allah yang sekarang umat muslim dan umat nasrani juga menyembahNya.
Dan saya kira Abraham/Ibrahim juga bukan orang Israel karena keturunan bangsa Israel ada setelah jaman Yakub (yang disebut Israel) yang merupakan cucu Abraham.
Jika kita menyebutkan Abraham adalah cikal bakal bangsa Israel itu baru (menurut saya) benar akan tetapi juga jangan lupa bahwa Abraham/Ibrahim juga merupakan cikal bakal bangsa Arab (dari keturunan Ismael). Saya kira dari sejak mulai generasi Abraham sampai dengan manusia sebelumnya (ke jaman Nabi Adam) kita umat kristianipun tidak dapat mengklaim apapun. Hanya nabi-nabi yang lahir setelah jaman Yakub/Israel lah yang bisa disebut sebagai bangsa Israel. Akan tetapi karena mereka juga merupakan keturunan Abraham/Ibrahim saya kira saudara kita yang muslim pun bisa mengklaim mereka sebagi nabi mereka. Apakah kalau kita mempunyai saudara tiri satu ayah berarti kita tidak berhak mengakuinya sebagai saudara?
Saya kira tidak demikian mas sugi. Sori kalau saya mengajukan pendapat yang mungkin mas sugi kurang setuju, akan tetapi menurut saya itulah yang masih dapat kita gunakan logika kita untuk melihat fakta sejarah yang ada. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jabarkan dengan logika menyangkut Kuasa dan Kemuliaan Kerajaan Allah. Akan tetapi Allah memberikan manusia kecerdasan dibanding mahluk lainnya untuk bisa berpikir. Kebebasan memilih diberikan kepada manusia untuk memilih jalan hidup yang dianggapnya benar. Sekalipun banyak manusia di jaman ini memilih menjadi atheis atau tidak mengakui adanya Tuhan, Tuhan Allah tetap membiarkan manusia bebas memilih jalan untuk menentukan hidupnya. Akan tetapi akan tiba saatnya Tuhan Allah melalui Yesus akan datang kedua kalinya ke dunia untuk menjadi Hakim Yang Adil dimana manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di dunia. Pribadi lepas pribadi.
Jadi saya setuju dengan komentar icemountain #84 bahwa buat saudara-saudara baik muslim maupun nasrani, buang segala ‘fanatisme kampungan’ yang masih melekat dan mari bersama-sama bergandeng tangan supaya tercipta perdamaian yang langgeng antara umat kristiani dan muslim. Orang-orang yang menginginkan ketegangan antara 2 umat beragama, menurut saya bukanlah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap Tuhan Allah dan saya cenderung berpikiran bahwa mereka yang menciptakan ketegangan adalah mereka yang dikuasai hawa nafsu iblis yang ingin menyeret kita ke dalam jurang dosa yang lebih dalam.

@baba hong #103
Banyak golongan di Indonesia yang mengatas-namakan agama yang dibelanya untuk melakukan kekerasan. Sebetulnya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diseluruh dunia. Golongan tersebut membawa nama agama baik islam maupun kristen. Kebetulan baba hong tinggal di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam maka baba hong melihat bahwa banyak golongan (yang mengaku) islam melakukan tindak kekerasan. Akan tetapi di belahan dunia lain yang mana mayoritas penduduknya adalah kristen, tidak kurang juga terjadi kekerasan yang diatasnamakan agama kristen.
Selaku orang kristen yang baik, kita harusnya tidak makin memperkeruh suasana dengan menuduhkan agama orang lain yang rusak, sebaliknya kita mestinya mengambil bagian dari rencana Tuhan untuk mendamaikan pihak yang berseteru, mungkin dengan berdoa kepada Tuhan dan memohon ampunan dan belas kasihNya agar Tuhan mau mengetuk pintu hati dan melunakkan hati orang-orang yang berseteru itu agar lepas dari pengaruh iblis jahat dan akhirnya mau berdamai dengan sesamanya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mengabaikan doa orang benar dan bukannya malah terpancing emosi yang jelas akan membuat iblis bersuka ria.

Kalau ada komentar yang menyinggung tolong dimaafkan.
Kalau ada komentar yang salah tolong di kritik.

Buat semuanya salam sejahtera.

@Dear om Dewo,
Saya mo nanya ni, berdasarkan comment om Dewo tentang yg ini “Jadi malam pertama Yesus dikuburkan adalah Jumat malam. Pada hari Sabtu/Sabat, umat Yahudi merayakan Sabat dengan beribadah.” (comment ke-11)

Tp menurut penjelasan cewek saya (kebetulan dia nasrani), katanya hari Sabat = hari Minggu.

Jadi yg mana yg betul?????

Mohon pencerahannya ya om…

Wassalam

@Om Dewo,
Satu lagi om, katanya klo nanya jgn sama org biasa. Jd mohon kira buat om Dewo menanyakan hal ini kpd pendeta ato romo. Klo perlu ditanyakan ke lebih dari satu org.

Makasih lagi ya om…

Wassalam

all….
i dunno wat actually d point you guys wanna share in dis blog…
wat i c is all about depending own opinion about your religion…
listen here…
if u wanna really2 find wat is the truth…y dun you find it first on your own…dun simply say dat my kiai say,my pendeta say or my cewek say dis dis or dat it is…dat it was…
absolutely it is wrong! dun u think??
if wanna know wat is the truth..u find ur self for it first..
understand it not judging on it….
by the way,
i’m not a perfect person…
juz droppin by to share wat i think on dis blog…
may God Bless All of Us!
Us are His Umat..He will never let us alone when we r TRUELY wanna find the truth,rite?
GBU…….

i like ur explaination michaellay..
GBU…

Aku hanya melengkapi kutipan ayat Al Quran diatas sbb:
QS. az-Zukhruf (43) : 63
Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertaqwakah kepada Allah dan taatlah (kepada)ku”.

QS. az-Zukhruf (43) : 64
Sesungguhnya Allah Dialah Rabbku dan Rabbmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.

“Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati” ini adalah kesimpulan yang benar, tetapi perlu diperhatikan bahwa Nabi Isa mengatakan yang perlu ditaati adalah Allah Dialah Rabbku dan Rabbmu, maka sembahlah Dia(Allah), ini adalah jalan yang lurus.

Semoga tambahanku ini dapat menambah jelas pengertian kita bersama.

terima kasih

@ michaellay,

Good point.

I luv it.

Tapi sayang.

Loe tidak sering2 ke sini.

Where are you?

JBU.

@Kristian

Dah lama tak menyapa kalian, apa khabar/ semoga sihat-sihat saja, senang-senang datanglah berkunjung ke

http://penghibur114.wordpress.com/2009/10/04/konsep-tauhid-dalam-islam-kristian-dan-hindu/

By, Penghibur

@ Kristian dan Muslim,

Rahasia-rahasia Alquran telah disingkapkan.
Silakan lihat :
http://www.siaranalhayat.com/

Bye

BACOT LU SEMUA BEGO YAA???

WALAUPUN KALIAN SEMUA TIDAK BERIMAN KEPADA TUHAN,
TUHAN TETAPLAH TUHAN

GOD IS TUHAN
TUHAN ADALAH ALLAH
ALLAH IS GOD
ALLAH ADALAH TUHAN
ALLAH ADALAH ALLAH
GOD IS GOD
TUHAN ADALAH TUHAN

TERJEMAHAN
INDONESIA SAYING ‘TUHAN’
ARAB MENGATAKAN ‘ALLAH’
INGGRIS QUL ‘GOD’

MAU PAKE BAHASA APA JUGA SAMA AJA
TUHAN=TUHAN=TUHAN=TUHAN=TUHAN

COBA PAKSA MASUKKAN KATA LAIN
TUHAN SAYA= TUHAN
VERSI ARAB
TUHAN SAYA= ALLAH
VERSI INGGRIS
TUHAN SAYA= GOD

TUHAN YESUS= ALLAH
VERSI INGGRIS
TUHAN YESUS= GOD
VERSI INDONESIA
TUHAN YESUS= TUHAN

TUHAN ADALAH TUHAN
TUHANNYA SAYA ADALAH ALLAH
TUHANNYA YESUS ADALAH ALLAH
TUHANNYA MUHAMMAD ADALAH ALLAH
TUHANNYA SAPI ADALAH TUHAN
TUHANNYA MUHAMMAD ADALAH TUHAN
TUHANNYA ISA ADALAH TUHAN

TIADA TUHAN SELAIN TUHAN
VERSI ARAB
TIADA TUHAN SELAIN ALLAH
VERSI INGGRIS
TIADA TUHAN SELAIN GOD

KARENA TUHAN ADALAH TUHAN
KARENA TUHAN YA TUHAN

KARENA GOD IS GOD
KARENA ALLAH ADALAH TUHAN
KARENA TUHAN ADALAH ALLAH

TUHAN YESUS ADALAH ALLAH
TUHAN SAYA ADALAH ALLAH
TUHAN SAPI ADALAH ALLAH
TUHAN MUHAMMAD ADALAH ALLAH
TUHAN MUSA ADALAH ALLAH
TUHAN ISA ADALAH ALLAH
TUHAN JESUS ADALAH ALLAH
TUHAN SEMUT ADALAH ALLAH
TUHAN ATOM ADALAH ALLAH
TUHAN ALAM SEMESTA ADALAH ALLAH

TAWHED ADALAH PERCAYA BAHWA TUHAN ADALAH TUHAN

MAKSAIN BANGET LU SEMUA YANG TIDAK PERCAYA BAHWA
TUHAN ADALAH TUHAN
TUHAN ADALAH GOD
TUHAN ADALAH ALLAH

CUMA ADA DUA AGAMA DI DUNIA

1 AGAMA ‘TATANAN DUNIA LAMA’ (OLD WORLD ORDER)
2 AGAMA ‘TATANAN DUNIA BARU’ (NEW WORLD ORDER)

1. ITU TATANAN DUNIA YANG DIBAWA DARI NABI ADAM AS SAMPAI NABI MUHAMMAD SAW. MENYURUH MANUSIA TUNDUK KEPADA TUHAN. VERSI ARAB >> MENYURUH MANUSIA TUNDUK KEPADA ALLAH SWT.

2. ITU TATANAN DUNIA YANG DIBAWA OLEH SATANIC GOLONGAN JIN DAN SATANIC GOLONGAN MANUSIA (ZIONIS) PEMUJA IBLIS BAPHOMET (LUCIFER).
PERINTAHNYA ADALAH ‘SEMBAHLAH APAPUN, SIAPAPUN, ASAL JANGAN MENYEMBAH TUNDUK PATUH BERSERAH DIRI SECARA YAKIN DAN KESELURUHAN KEPADA TUHAN ( GOD/ALLAH)

BEGO AMAT LU YANG KAGAK NGARTI PELAJARAN ANAK SD KELAS SATU TENTANG SUSUNAN BAHASA YANG BENAR.

SUBJECT + PREDIKAT + OBJEK

ANDA BICARA TENTANG APA?? (OBJEK)
SIAPA YANG ANDA BICARAKAN?? (SUBJEK)

(TRUE)MUSA ADALAH MANUSIA
(TRUE)YESUS ADALAH MANUSIA
(TRUE)KAMBING ADALAH MANUSIA
(TRUE)BATU ADALAH MANUSIA
(TRUE)GULA ADALAH MANUSIA
(TRUE)AIR ADALAH ZAT PADAT
(TRUE)ALKOHOL ADALAH ZAT CAIR
(TRUE)HIDROGEN ADALAH SENYAWA

APA PERNYATAAN DIATAS BENAR????
BEGINI YANG BENAR (SESUAI FAKTA, YANG REAL AJA DAH, YANG REALITAS AJA DAH)

(TRUE)MUSA ADALAH MANUSIA
(TRUE)YESUS ADALAH MANUSIA
(FALSE)KAMBING ADALAH MANUSIA
(FALSE)BATU ADALAH MANUSIA
(FALSE)GULA ADALAH MANUSIA
(FALSE)AIR ADALAH ZAT PADAT
(TRUE)ALKOHOL ADALAH ZAT CAIR
(FALSE)HIDROGEN ADALAH SENYAWA

YANG PADA KAGAK LULUS SD, ATAU D.O WAKTU SD, ATAU YANG PADA NYOGOK WAKTU MASUK TK, TUH GW AJARIN TATA BAHASA YANG BAKU, GW AJARIN LOGIKA ANAK TK YANG LURUS BIN LEMPENG TUH…

KASIAN AMAT LU UDAH PADA TUA TAPI BEGO KAGAK LULUS TAMAN KANAK-KANAK…..CKCKCKCKKKKK

bagaimana cara mengetahui secara otentik bahwa Alquran itu di turunkan langsung oleh ALLAH, adakah nubuatan dari Nabi2 yang ada sebelumnya bahwa ALLAH akan menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad

Allah bukan turunkan Al Quran un tuk MUhammad tak ada dapat dibuktikan, Al Quran adalah karangan Muhammad dapat dibuktikan semua perkataan Muhammad.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Stat

Blog Stats

  • 464.601 hits
%d blogger menyukai ini: